Návod na vložení drabble

Obrázek uživatele sos

1. Přihlaste se. Na horní liště uvidíte odkaz „Přidat obsah“. Pokud na něj kliknete, otevře se před vámi menu. Klikněte na: „Drabble 201X“.

2. Dle následujících pokynů vyplňte jednotlivá pole:

Název
Název vašeho drabblu. Obsah tohoto pole se nepočítá do celkového množství sta slov. Název drabblu se rozhodně nemusí shodovat s názvem tématu. Není povoleno do pole název nechat přetéci úvod příliš dlouhého drabble.

Fandom
Drabble může mít charakter fanfiction i originální tvorby. Fandom obecně je umělý svět vytvořený v nějaké knize nebo filmu apod., který může mít své fanoušky a v jehož duchu mohou potom jiní autoři tvořit fanfiction. Protože ne všichni v DMD píšou fanfiction, jsou mezi fandomy zařazeny i obecné kategorie jako Realita, Originální, Mytologie nebo Historie, abychom od sebe odlišili povídky, které by jinak musely být hozeny všechny do jednoho pytle. Fandom je povinné vyplnit v každém drabble. V případě, že použijete neviditelný fandom, pak do viditelného fandomu napište fandom „Utajený“.
Uveďte název fandomu běžně užívaný v české komunitě. Díky tomu bude možné později vaše drabble vyhledat i podle fandomu. Právě kvůli pozdější vyhledatelnosti je nutné řídit se při zadávání fandom určitými pravidly (platí i pro originální autorské světy).
Základní pravidlo zní – do políčka Fandom se uvádějí fandomy pokud možno jednoduše a jednoznačně. Další informace o fandomu můžete uvést přímo v úvodní poznámce drabble, tam se kreativitě meze nekladou.
Dřív než fandom zadáte do políčka, podívejte se do Seznamu fandomů, zda je tam již uveden a v jaké podobě. Pomůže vám také našeptávač v okénku Fandom v zadávacím formuláři.

Jestliže je váš fandom již uveden, užijte shodný název a nezavádějte nový. Našeptávač v políčku Fandom vám pomůže. Pozor na překlepy!

Jestliže váš fandom dosud uveden není, zapište jej do políčka pod drabble v podobě, která je užívaná a oblíbená v české fan komunitě. Existuje-li zavedený český název, dejte mu přednost (Šmoulové, nikoli Smurfs). V některých případech je však anglický název přijatelnější (Star Wars, Doctor Who).
– Jedná-li se o knižní předlohu, uveďte na prvním místě název knihy. Máte-li velkou potřebu dodat i autora, zadejte ho do závorky za název knihy, např.: Naschválníčci (František Nepil). Výjimku tvoří Jane Austen, která je fandomem sama o sobě ;)
– Jedná-li se o sérii filmů, seriálů či knih, uvádějte pouze zastřešující název (Star Trek, nikoli Star Trek – Hluboký vesmír Devět; Letopisy Narnie, nikoli Kůň a jeho chlapec).
– Jestliže píšete na obecnější téma (Pohádky, Mýty apod.), užijte pokud možno obecnější název fandomu, aby jej pak mohli užít i ostatní. Raději „Pohádky“ než „Pohádka o Šípkové Růžence“, raději „Severské báje“ než „Mýtus o Lokim“. Jestliže už podobný nadřazený fandom existuje, užijte jej.
– Jestliže píšete crossover apod., můžete uvést do políčka dva a více fandomů, oddělených čárkou (ne lomítkem!). Drabble pak bude dohledatelné pod každým z nich.
- Má-li váš fandom čárku přímo v sobě (např.: Černá kočka, bílý kocour), vynechte ji nebo nahraďte kupř. středníkem. Čárka slouží jako rozdělovník polí, takže by vám z jednoho fandomu udělala dva.

Jestliže píšete drabble, které je vaším originálním výtvorem, navrhujeme následující:
– Píšete-li drabble na vlastní fikční svět, který jste si nějak pojmenovali, užijte název tohoto fikčního světa (zvlášť jestli počítáte s tím, že drabble bude více než jedno).
Užívejte prosím tvaru „Název fandomu (originální fandom)“
Upozorňujeme také na možnost sepsat Úvod do fandomu, ve kterém můžete čtenáře se svým fandomem seznámit, případně je nasměrovat na již uveřejněná díla, případně příslušné webové stránky.
– Píšete-li drabble na vlastní fikční svět a předpokládáte, že bude jediné, užijte fandom „Originální“.
– Píšete-li drabble na téma „reálný život“ užijte fandomů „Ze života“ nebo „Krutá realita“, případně další vhodný a již existující fandom.
- Píšete-li drabble na téma „reálná historie“ (+ její AU varianty) užijte fandomů „Historie“, případně „Děsivé dějiny“, případně další vhodný a již existující fandom.
- Píšete-li drabble na téma „reálná/originální budoucnost“ užijte fandomů „Budoucnost“, případně „Krutá budoucnost“, případně další vhodný a již existující fandom.

Jestliže je pro pointu vašeho drabble důležité, aby fandom zůstal v tajnosti, napište do políčka fandom slovo „Utajený“ a samotný název fandomu uveďte do políčka „Neviditelný fandom“. Bude uveden neviditelným písmem, které je vidět jen po prosvícení myší.

Neužívejte prosím v názvech fandomů smajlíky ani podobné neobvyklé znaky nebo jejich kombinace. Nepoužívejte ani čárku (jestliže jí nechcete oddělit dva fandomy, viz výše).
Jestliže nic z výše uvedeného se na váš výtvor nehodí, užijte při zadávání fandomu selský rozum.
– Jestliže máte pocit, že jste fandom zadali nesprávně nebo nevhodně, můžete ho kdykoli opravit. Na chybně zadaný fandom nás prosím upozorněte na email: sos.hp.ff@gmail.com. Konzultovat fandomy můžete v diskuzním vláknu.
Svůj fandom můžete upřesnit v úvodní poznámce (AU, konkrétní díl knihy či seriálu, bližší informace o vašem originálním fikčním světě atd.). Můžete také vytvořit a uložit úvod do fandomu (postup je obdobný postupu vložení drabble).

Úvodní a Závěrečná poznámka
Chcete-li před drabble vložit autorskou poznámku, vložte ji do okna Úvodní poznámka. Je-li vaše drabble přístupné až od 15 či 18 let, jste na to v Úvodní poznámce povinni upozornit. Je-li vaše drabble nesoutěžní (druhé či další od téhož autora v témže tématu), jste na to v Úvodní poznámce povinni upozornit uvedením slova „nesoutěžní“.
Dále doporučujeme v záhlaví upozorňovat na další skutečnosti, o kterých by podle vás měl čtenář vědět předem – je pravděpodobné, že mezi nás mohou přijít i čtenáři dosud neobeznámení s fanfiction a jejími podivuhodnými způsoby. Formu upozornění necháváme na rozhodnutí každého autora. Jestliže nerozumíte některým slůvkům a zkratkám v záhlaví drabble, jako je crossover, SS/DM, Mary Sue nebo slash, podívejte se do seznamu termínů užívaných ve fanfiction, který najdete v sosáckých vysvětlivkách.
Obsah tohoto okna se nepočítá do celkového počtu sta slov.
V Závěrečné poznámce můžete sdělit čtenářům další informace, které považujete za podstatné. V případě, že je drabble srozumitelné pouze znalcům konkrétního fandomu, je dobré zde kontrolorům naznačit, kde se skrývá téma.
Obsah tohoto okna se nepočítá do celkového počtu sta slov

Drabble
Do okna Drabble vložte nebo napište své drabble a řiďte se přitom Pravidly – především dodržte téma a přesný počet sto slov. Jako slovo chápejte skupinu písmen nebo číslic ohraničenou mezerami, případně písmeno nebo číslici ohraničené mezerami. Interpunkční značky, uvozovky, pomlčka, tři tečky atd. nejsou slova. Pomocníkem vám budiž sofistikované počítadlo, které je zabudováno do formuláře pro vložení drabble. Počítadlo se dosud ukázalo jako značně spolehlivé, pravděpodobně spolehlivější než většina počitadel v textových editorech – umí například odlišit písmenné a číselné znaky od interpunkčních znamének, na rozdíl od Wordu také ignoruje html značky, musí být ovšem k textu, který obepínají, přiřazeny bez mezer, tedy <i>takto</i>, nikoli <i> takto </i>.
Chybně rozdělená nebo naopak slitá slova za vás počitadlo ovšem neohlídá; podobně nerozpozná, že xxx nebo oxo užíváte jen jako rozdělovací grafickou značku mezi odstavci, nikoli slovo (proto doporučujeme neužívat písmenka jako grafické rozdělovníky). Takže můžete stále nakrásně nedostat bodík, i když počitadlo ukazuje 100. Stále tedy platí – pečlivě si své drabble před vložením přečtěte, a pokud možno i ručně přepočítejte.
Složitější případy řeší Metodika pro počítání slov v drabble sestavená Týmem Bleskobrku. Pozorně si ji přečtěte a pokud možno se jí držte.
Pokud chce napsat text kurzívou nebo tučně, použijte povolené html tagy vyjmenované v zadávacím formuláři. Jejich významy naleznete například zde.
Ve formuláři jsou vypsané html značky, které můžete použít pro formátování textu. Pokud opravdu nutně potřebujete značku, která není povolena, napište nám na sos.hp.ff@gmail.com.
Webové adresy se automaticky formátují jako odkazy. Chcete-li mít odkaz jako proklikávatelný text, vložte jej mezi tagy <a href="www.web.cz">textodkazu</a>.

3. Zkontrolujte náhled.

4. Pokud je vše v pořádku, klikněte na tlačítko Uložit.

5. Těšte se na komentáře!

6. Svá vlastní drabble můžete kdykoli opravit, kliknete-li na tlačítko Upravit pod nadpisem.

Komentáře

Stydím se, moc se stydím, ale nevím,kde mám hledat dnešní téma. Od lonska jsem to zapomněla.

Obrázek uživatele Aplír

V levém pruhu pod DMD/2020/Témata

-A A +A