25. Merrona - první část

Obrázek uživatele Wee-wees
Kapitola: 

Když se armáda dala do pohybu, připadalo to Cybi jako přílivová vlna. Jako kapičky vodní tříště se lidé rozlili po kraji a spojoval je na první pohled jen směr toku – k severozápadu, k hlavnímu městu. K hlavnímu toku se postupně přidávaly další a další pramínky, jak míjeli vsi i města na své cestě. A před vlnou jako krysy z klesající lodi prchali ti, kteří vsadili na Dragošovu kartu.
Lorn i Svab princeznu ujistili, že to, co jí se zdá jako naprostý chaos, je ve skutečnosti dobře promyšlený přesun. Lidi byli rozděleni do menších skupin, které měly stanovené každá svoji trasu; tak si snáz mohli zajistit cestou zásoby, aniž by rolníkům za nimi zůstala jen bída a hlad. Nebyli přece invazní armáda plenící cizí území. A zároveň tak měli širší záběr a jistotu, že v jejich týle nezůstanou žádná nečekaná překvapení.
Cybi generálům do jejich strategie nemluvila. Jak postupovala spolu se svou družinou po královské cestě, zajímaly ji mnohem víc zprávy, které k nim přicházely zepředu; od jednotek, které se dostaly nejdál dopředu a narážely na ty, kteří utekli z hlavního města, aby se přidali k nim.
Že Dragoš stáhl do města všechny svoje jednotky vyjma těch z Yggu.
Že nutí všechny obyvatele pracovat na vyspravení a zesílení hradeb, shánění zásob a prohlubování studní.
Že cvičí Černé v používání magie bolesti a krve.

A konečně čtvrtého dne to, čeho se bála celou dobu.
Že nechal uzavřít všechny brány a každý, ať muž, žena či dítě, který by se pokusil o útěk z města, má být okamžitě zastřelen.

„Čekal jsem, že to udělá,“ poznamenal ten večer Yansson, když se všichni sešli ve velitelském stanu.
„To asi my všichni,“ zavrčel Lorn.
„Byl by blázen, kdyby to neudělal,“ řekla unaveně Cybi. „Že z něj nebude miláček davu, už si musel uvědomit. Bude to řešit tak, jak řešil ostatně vždycky všecko – vzdorem a silou. Moc dobře ví, že my na rozdíl od něj do vlastních lidé střílet nebudeme.“
Odmlčela se. „Aspoň tedy ne do těch, kteří proti nám sami nepozvednou zbraň.“

Komentáře

Obrázek uživatele Tora

Parádně popsané, vidím to jak film. Snad bude mít Cybi dost sil, ona, její generálové i vojsko.

Obrázek uživatele Killman

Takže je čeká obléhání. To se může protáhnout.

Obrázek uživatele Aveva

Ach Cybi, ty to ještě budeš mít těžké.
Obrázek uživatele neviathiel

Teď zjišťuje, do čeho se to dala, a už nemůže ani zpátky. Děsivé.

-A A +A