Hemžení

Fandom: 
Drabble: 

Sirius pobízel Klofana k ostrému výkrutu při už tak bezhlavém letu, když si všiml něčeho třpytivého dole na zemi. Přitáhl si opeřenou hlavu a otočil mu zobák tím směrem. Hipogryf zprudka přitáhl křídla a střemhlav se řítil k zemi. Věděl, že jeho jezdec prudké lítání miluje, i teď se mu za krkem ozývalo nadšené výskání z jízdy. Jezdec, který se stal jeho druhem na nebi, stejně hrdý a divoký jako on, se mu teď tiskl ke krku a se zájmem sledoval hemžení kolonie. Modravá vlákna pavučin se táhla přes míle lesa a vytvářela smrtící hedvábný domov. Líně vystoupali zpátky vzhůru.

-A A +A