Přihláška do Klubu

Obrázek uživatele Kumiko
Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Doplňuji téma číslo 26- Je lepší býti mrtvý, nežli ženatý.

Drabble: 

Přihláška

Jméno a příjmení: Albert Suchý
Datum narození: 4. 9. 1985
Pohlaví (nehodící se škrtněte):
muž - žena
Bydliště: Americká 5, Plzeň, PSČ 301 00
Telefonní číslo: 121 08 01 23
E-mail: alberts@gmail.com
Zdravotní postižení:
Ano - Ne
Možnost docházet do Klubu:
Pondělí - Úterý - Středa - Čtvrtek - Pátek - Sobota - Neděle
V hodinách: 19:00 - 04:00
Souhlasím s vstupním poplatkem 70Kč.
Ano - Ne
Zavazuji se dodržovat pravidla Klubu, která si budu moci předčíst při mém prvním setkání s ostatními členy v Klubu
Ano - Ne
Proč se hlásím do Klubu Sebevrahů:
Nešťastně ženat - jiné

V Plzni dne 21. 5. 2014
Podpis: Albert Suchý

Závěrečná poznámka: 

Doufám, že je v tom téma alespoň trochu vidět.

Komentáře

Obrázek uživatele Profesor

Vtipné. I když trošku smutné.

Obrázek uživatele Champbacca

Je, a je to super, jen bych doporučil přeškrtávání udělat tagem strike :)

Obrázek uživatele Kumiko

Díky, nemohla jsem najít, kterým tagem se to dělá.

Profesore: Děkuji. Máš pravdu, je to zvláštní.

Obrázek uživatele Aplír

Oceňuji neotřelý nápad i formu.

Obrázek uživatele Danae

Jsem tu skrze Champbaccův výběr. To je fakt dokonalý!
Obrázek uživatele Kilián

To je fakt super drabble.

Obrázek uživatele Kumiko

Děkuji, děkuji, děkuji. A to zvláště Champbaccovi. Netušila jsem takový úspěch.

Pobavilo a moc :-)
Mimochodem - jak se tam dostala Plzeň, není-li to teda tajné? :-)

Obrázek uživatele Kumiko

To jsem ráda. No, vlastně náhodou. Nechtělo se mi tam dávat Prahu a ten den jsme se vrátili z vody, kam jsme jeli okolo Plzně.

Obrázek uživatele Rya

To je úžasně pojaté téma! Výborné!

-A A +A