Plavovláska ze Západu

Drabble: 

Lily Bellová přidušeně vykřikla, když stisk Švédových rukou na jejím krku zesílil.
V pevném sevření se zkroutila, ale útočník byl jako skála. Její marná snaha na Švédově tváři vyvolala úsměv. Lily lapající po dechu vší silou zabořila nehty do jeho šlachovitého předloktí. Gundersonův úsměv se změnil v bolestivou grimasu. Když stisk povolil, rychlým škubnutím se vyprostila ze smrtícího sevření. Hbitě přiskočila ke stolu s masivním kovovým těžítkem, které kdysi dostala od majitele železnice Duranta, a pevně je sevřela.
Vagónem se rozlehl tupý zvuk a mužské tělo se svalilo na podlahu.
Lily Bellová sice vypadala křehce, ale byla z tvrdého těsta.

-A A +A