O původu

Obrázek uživatele Owlicious
Úvodní poznámka: 

Slova v závorkách jsou hebrejské výrazy a počítají se každý jako jedno slovo.

Fandom: 
Drabble: 

Všechno to začalo zahradou (גן), místem, které bylo ohrazené a chráněné. Tu vytvořil a spravoval zahradník (גנן), který byl jejím dobrým duchem.
Pak se do tohoto ukrytého, chráněného místa vplížil jiný duch, a s ním vešlo šílenství (מג'נון), které posedlo obyvatele zahrady, připravilo je o jejich úkryt i o štěstí.
Ale zahradník, jejich, který je do zahrady postavil, je neopustil ani venku. Jako štít (מגן) se postavil na jejich obranu (הגנה) před zlem.

Lidé si - stejně jako džinové - mohou vybrat, zda svůj původ a svou budoucnost budou odvozovat raději od zahradou nabízené ochrany, nebo od bláznovství či posednutí zlým duchem.

Závěrečná poznámka: 

Vysvětlení zde

Komentáře

Výborný! Jako by to přímo vypadlo z midraše na Genesis.

Obrázek uživatele Owlicious

Děkuju! Takovou poctu si to nejspíš zase nezaslouží, ale mě ta pochvala opravdu velice těší.

Obrázek uživatele Terda

To je moc hezké a moudré. (Dokonce snad ani moc netápu. Myslím)

Obrázek uživatele Owlicious

Děkuju :) Já doufám, že tady v tom se moc zabloudit nedá, pokud se neztratíš mezi hebrejskými písmenky :)

Obrázek uživatele Profesor

Super etymologie.

Obrázek uživatele Owlicious

Díky.

-A A +A