Snové struktury

Obrázek uživatele Julie
Drabble: 

Snové struktury – fyzické manifestace objektů nacházejících se v kolektivním nevědomí. Jejich vznik umožnilo zvýšené užití zbraní založených na principu konzervace snů. Známe tři faktory, které musí být při vzniku první instance daného typu snové struktury přítomny (dále je již možný samovolný vznik): zvýšená frekvence případů zasažení lidského vědomí bází obsahující sny s vazbou na danou strukturu (např. konkrétní šarží snových zbraní); přítomnost subjektu interagujícího s fyzickým předobrazem dané struktury; katalyzátor. Charakter katalyzátoru není jednoznačně definován. Např. v případě Katedrály je zmiňována možnost využití dítěte, které je usmrceno („zazděno“) na požadované lokalitě.
Aktuálně jsou známy tři typy: Katedrála, Loď a Most.

Komentáře

Obrázek uživatele Profesor

Uf, tohle je drsný záznam drsných praktik.

Pěkné drabble :-)

Obrázek uživatele Aries

To je tak odborný, že to v podstatě vůbec nechápu, ale tím děsivějc to vypadá

Obrázek uživatele neviathiel

Jsem se to skoro bála otevřít.
Loď jako Fram?

Obrázek uživatele Rya

Byla mi zima už předtím, a výrazně se to zhoršilo!
zavařování snů je tak skvěle děsivá záležitost...

-A A +A