Stvoř mi srdce čisté

Obrázek uživatele Owlicious
Fandom: 
Drabble: 

Vyvolený.
Pomazaný.
Ten, kdo je v právu.
Ten, kdo odmítá vztáhnout ruku na toho, koho Hospodin vyvolil, i když od něj Hospodin svou pečeť zase odejmul.
Muž podle Božího srdce.

Padající.
Hříšný.
Ten, kdo provedl neomluvitelné.
Ten, kdo vztáhl ruku na nevinného, aby tím zakryl vlastní prohřešení, i když věděl, že Hospodinu neunikne nic.
Muž doufající v Boží milost.

Hospodin je neměnný a stálý.
Hospodin vyvolí, koho uzná za vhodné.
Věděl to.
Viděl to z té druhé strany.
Proto odmítá bojovat proti svému synovi.
Už dávno si není jistý, že nad ním Spravedlivý nevyřkl stejný ortel jako nad jeho předchůdcem.

Závěrečná poznámka: 

Řeč je o králi Davidovi.

Byl pomazán za krále ještě v době panování prvního Izraelského krále - Saula.
Ten jej kvůli tomu chtěl zabít. David měl několikrát příležitost mu toto jednání 'vrátit' - a jako nový pomazaný by i celkem byl v právu. Ale odmítl to udělat, protože jednou pomazaný znamená vždycky pomazaný a zabít pomazaného by bylo prohřešením se proti Bohu.
Bohužel v pozdější fázi života David nasekal několik závažných chyb a dokonce od samotného Hospodina dostává poměrně jasnou zprávu o tom, jak si stojí, když chce postavit chrám. Bůh mu to zakazuje s tím, že na jeho rukou je příliš mnoho krve a na jeho hlavě příliš mnoho války.
Ke konci Davidova života se královský post snaží získat jeho syn Abšalom. Celá situace zajde tak daleko, že táhne s vojskem na Jeruzalém za podpory lidu. David v tu chvíli odmítne bojovat - pravděpodobně proto, že může mít za to, že Hospodin Abšaloma pomazal (nechal pomazat) místo něho, a odmítá na potenciálního pomazaného vztáhnout ruku, stejně jako ji kdysi nevztáhl na Saula.
I přes všechny své nedostatky je David nakonec nazván 'mužem podle Božího srdce'.

Komentáře

Obrázek uživatele Faob

hurá! Dobře Ty!

Obrázek uživatele Kumiko

Velice dobré! A líbí se mi i název.

Obrázek uživatele gleti

aby jen pro tebe mohlo bít

Obrázek uživatele Keneu

Paráda. Poznala jsem hned ze začátku. Umně vystižené.

Obrázek uživatele Zuzka

Krásně napsanej. Mám k němu prapodivnej vztah. Celkem ho mám ráda, ale pak si vzpomenu na spoustu věcí a ...

Obrázek uživatele Profesor

Moc pěkné. Davida jsem hned poznala.

Obrázek uživatele Lee

Taky jsem ho poznala brzy. A taky k němu mám trochu rozporuplný vztah. (Obecně asi prostě nemám ráda benjamíny. :D)
Ale fakt je, že je to extrémně silná a lidská postava. David křepčící před Hospodinem i válející se v prachu. Celí my. :)
Moc krásné drabble.

-A A +A