Setřepte i prach toho místa

Obrázek uživatele Owlicious
Fandom: 
Drabble: 

Hospodin měl něco na srdci.
Ale úzkost jeho vyvoleného kladla špatné otázky.
Jak malá hrstka spravedlivých stačí k záchraně zkaženého města?
Člověk byl spokojený, když 'umluvil' krutého Boha.
Deset.

Čtyři.
Bůh nehádal, nesmlouval, jen souhlasil.
Předem věděl, kolik v tom městě spravedlivých opravdu je.
Ale rodina synovce vyvoleného špatně chápe rozsudek.
Andělé je vyvedou skoro násilím.

Odsouzené město mají nechat za sebou, nevrátit se ani pohledem.
Jejich myšlenky mají dlít na Tom, kdo je zachránil.
Svá srdce mají s sebou odnést do nové budoucnosti.

Zvědavost je silnější.
Zkáza přitahuje neposlušné oči.
V půli kopce zůstane stát solný sloup, hledící zpět.

Závěrečná poznámka: 

Příběh Sodomy a Gomory je víc než co jiného příběhem Lotovy rodiny.
A je to příběh tak tragický, jak to jen Bible umí.

Čtěte 1. Mojžíšovu kapitoly 18 (od verše 16) a 19

(podrobnější vysvětlivky budou dodány později)

Komentáře

Obrázek uživatele Zuzka

Moudrý a působivý.

Obrázek uživatele Owlicious

jsem ráda, že působí.

Obrázek uživatele Faob

... velmi, velmi inspirativní příběh! Neohlížet se zpět, natož v nostalgii po hříchu... Hezkys shrnula. A téma zakomponováno mistrně!

Obrázek uživatele Owlicious

...každý z nás máme něco, po čem se 'ohlížíme' - i k naší vlastní zkáza.

-A A +A