Jméno jejich Nezasloužení, to jest Hospodin se stará

Obrázek uživatele Faob
Úvodní poznámka: 

Stoslůvko na téma péče, kterou si nezasloužíme, tak trochu shrnuje všechny tři mé identity: Foaba ráda a výběrově citujícího Písmo, magicky hravého Vinpika i mystifikačně autobiografického Xantina...

Fandom: 
Drabble: 

Neustálé zatékání vody v době dešťů a svárlivá žena jsou totéž.
Uhlí do výhně a dříví na oheň – toť svárlivý muž pro vzplanutí sporu.
Zatápěl pod tekoucí vodou, až dým do nebe stoupal.
Hospodin však na jejich obětní dar neshlédl.
Vždyť oba požehnáni bezpočtem dnů svých i rozmnoženým potomstvem!
„Hospodine,“ volaly děti, „za co nás trestáš? Proč jen jsi od nás odklonil svou tvář?“
I dolehl nářek dědiců země ke sluchu Hospodinově.
„Toto praví Hospodin,“ pravil Hospodin, „rozmnožím váš pláč a zastavím ty neplodné skutky svárlivosti!“
I obtěžkána byla žena, dceru porodila. Zabalili ji do plének a dali jméno Vítězství.

Komentáře

Obrázek uživatele Zuzka

Musím říct, že je strašně dobře, žes vybral zrovna tohle. Napoprvé jsem ty vrstvy nějak neviděla... zato teď, teď mi to celé zaklaplo a je to strašně působivé a moc se mi to líbí.

Obrázek uživatele Faob

Děkuju moc, to je velmi laskavý komentář!

Obrázek uživatele akai

Já bych k tomu asi potřebovala nějaké poznámky, protože takhle mám takový pocit, že mi něco uniká. A pravděpodobně toho je i víc:X

Obrázek uživatele Faob

Děkuji za komentář! Pár poznámek: v zásadě je to o dvou svárlivých manželích (první dvě věty jsou citáty z knihy Přísloví), kteří mají spoustu dětí. Ty už to nebaví, a tak se obrátí s "nářkem" na Hospodina. Ten, jak už je jeho zvykem, jejich prosbu "vyslyší": rozmnoží pláč v domě, ale svárlivost utne - rodičům se narodí holčička Viktorka, která dost pláče, ale zase nedává moc prostoru (který si veskrze zabírá pro sebe!) k hádkám a přím, "těm neplodným skutkům tmy"...

-A A +A