Pekelný zákazník

Drabble: 

Naše podivná fantazijní trojice šla stále dál a dál jeskyní,
obklopena dlouhou dobu jen černočernou tmou a neprostupným tichem.
Bylo to, jako když jste ve zkušebně za zvukovou stěnou a máte pocit,
že i pád špendlíku by zaduněl jak kostelní zvon.

Když vtom to všichni spatřili.
Nehybná černá silueta jim náhle zastoupila cestu.
Jejího pohybu si všimli jen díky žhnoucím oranžovým uhlíkům jakoby
visícím ve vzduchu, což byly zřejmě oči.
Také se zdálo, že má postava zkřížené ruce na prsou.

,,Bohové, to je snad sám Lucifer!" Povídá vyděšeně Eowyn.
,,Ještě řekni, že příjmením se jmenuje Morningstar..."
ušklíbl se pobaveně trpaslík.

Komentáře

Můžeš nám prosím vysvětlit téma v drabble. Díky.

Je tam narážka na seriál Lucifer (Lucifer Morningstar) - seriál,
ve kterém se Lucifer vydá pryč z pekla a založí si v LA hudební klub.
Tam má své zákazníky - odtud asociace s tématem ,,Pekelný zákazník" :)

-A A +A