Pod vlivem dračího kouzla

Obrázek uživatele Sindual

Tak už i já jsem se rozhodla podělit se s vámi o drabble, které pravděpodobně není moje nejlepší, ale tak nějak přišlo samo od sebe (skoro bych si až myslela, že mi ho někdo napsal do počítače, když jsem zavřela na chvíli oči!) a dokáže ve mě zanechat mrazivou tečku.
Co by se všechno změnilo, kdyby Bilbo opravdu podlehl dračímu kouzlu a zradil trpaslíky?

---------------------------------

„Nepáchneš jako trpaslík, co jsi?“ zazněl rozlehlou síní podmanivý dračí hlas a Bilbo strnul v půli kroku. Otočil se a zjistil, že Šmak ho pozoruje přivřenýma očima.
„Co jsi, zloději?“ zavrněl znovu drak a hobit cítil vibrace po celém těle.
„Já... já jsem jezdec na soudku!“ vykoktal ze sebe a litoval, že Prsten kromě neviditelnosti nezpůsobuje i neslyšitelnost a nečuchatelnost.
„Jezdec na soudku? Tak zpívej, neviditelný jezdče – jak jsi se sem dostal?“ Šmak otevřel naplno obě své oči a upřel je na hobita, který strnul pod nadvládou dračího kouzla. Tělem mu rezonovalo drakovo ‚zpívej‘, a tak řekl všechno, co věděl.

-A A +A