Skryté město - kapitola 2

Obrázek uživatele Larim
Fandom: 
Povídka: 
Úvodní poznámka: 

V příběhu se mohou vyskytovat drastické scény či vulgarismy. K případnému upozornění dojde vždy v úvodní poznámce dané kapitoly.
Tímto dávám upozornění.

Kapitola: 

V každé kobce byl stojan na pochodeň, který zel prázdnotou. Zdejší strážní nepovažovali za dobrý nápad rozmazlovat svěřence světlem, ještě by se sem rádi vraceli. Proto první věc, kterou Kobe musel udělat, bylo sebrat nejbližší pochodeň a usadit ji v poslední cele do patřičného stojanu.

Světlo odkrylo místní luxus. Kobka měřila tak tři na tři metry, podlahu měla pokrytou zapáchající slámou, která už zažila několik minulých obyvatel. Stěny byly vlhké a plné zelené plísně. Působily na člověka dojmem, jako by ho chtěly v nejbližší chvíli zavalit. U té zadní se potom dalo v zemi najít několik centimetrů hluboké koryto s tajuplným obsahem, který vábil zdejší zvířenu. K tomu děravé vědro a několik krvavých skvrn na kamenných zdech.

Vězeň ležel na zemi tak, jak ho strážní nechali. Ležel mlčky, s hlavou stále zakrytou plátěným pytlem. Kobe si k němu poklekl a zkontroloval, že stále dýchá. Potom opatrně odložil obušek a lehce roztřesenýma rukama pomalu odhaloval mužův obličej. Už po chvíli pochopil, že ho nečeká příjemný pohled.

Muž – to bylo jediné dobře patrné, že se jedná o muže – byl stále v bezvědomí, takže ani necítil rány, které mu pokrývaly celou tvář. Asi to tak pro něj bylo lepší, jinak by neměl chvíli klidu. Místo obou očí Kobe pohlédl na krví naplněné prázdné důlky, ale ty ho nedokázaly ničím vystrašit. Sám mnohým vězňům kvůli přiznání nějaké ty oči vydloubal. Zpřelámaný nos, rozervaná ústa – vypadala jako by se muž zrovna Kobemu vysmíval. Koutky měl rozšířené tak ohavně, že připomínal lidskou verzi walbeho – zdejšího mrchožrouta, takzvané nečisté zvíře. Tváře měl něčím pořezané - nedalo se poznat, zda rány způsobilo ostří či drápy. Důležitější bylo, že krev z nich stále pomalu vytékala a maso kolem nich odpudivě mokvalo a svým puchem Kobemu připomínalo dávné časy Plíživé smrti, morové epidemie, kterou sem dovlekli uprchlíci ze severní země. Teď teprve pochopil, že ten pytel přes hlavu nebyl špatný nápad.

„Nechci tě nějak strašit,“ naklonil se Kobe opatrně k muži, „ale tady ses asi trochu řízl.“ Štouchl mu prstem do tváře a když ho od ní odstrčil, zjistil, že mu na něm ulpěl kus uhnívající kůže. S odporem si ho okamžitě očistil o slámu. Z tebe asi nemá cenu nic dolovat, ty už seš oběma nohama někde jinde.

Nedalo se nic dělat, a tak se jen posadil vedle vězně a čekal. Poslední obhlídku cel měl už za sebou, takže těch posledních pár chvil do konce šichty už tady nějak vydrží. Muž se čas od času neklidně zavrtěl a zahekal. Uplynula asi půl hodina, když to začalo vypadat, že pomalu přichází k sobě. Kobe se trochu ušklíbl, protože se přistihl, jak automaticky hodil pohled na mužovy oči, jestli se už neotevřely. Jistotou, že muž byl při vědomí, se stala chvíle, kdy sebou škubnul, rychle se posadil a začal mávat rukama kolem sebe.

Vřeštěl bolestí.

„Klid, klid,“ zachytil ho Kobe a silou ho tlačil k zemi. Nepodařilo se mu to napoprvé, ale nakonec ho silou donutil ke klidu. Vřeštění se pomalu měnilo v nevyluštitelné blábolení a drmolení. Nedokázal pochytit ani jedno slovo, které se rozřezaná ústa snažila vyslovit.

„V—VOL…,“vykřikl vězeň a sípavě se nadechl, „VOLD—EN!“

„Co? Jaký volden? Co to je? Co to blábolíš?“ Kobe s ním nechápavě zatřásl. Muž se natočil do strany a s kašlem zakryl nejbližší stébla slámy červenočernou krví. Ve stejnou chvíli mu povolily i rány na tváři a v očích. Bylo to úplně stejné, jako kdyby vzal člověk do ruky zralé rajče a začal ho stlačovat v dlani. S každým zakašláním se z jeho obličeje valila krev, některé čůrky mu stékaly do rozšklebené tlamy, takže se začal dusit.

„…po…………………poklad…….d…“ To jedno zaznělo až příliš tiše, ale Kobe si byl jistý, co zaslechl. Už měl na jazyku první otázku, když viděl, jak se celé vězňovo tělo naposledy stáhlo a poté se pomalu a klidně svezlo na slámu, kde zůstalo bez hnutí ležet.

Bylo po něm.

Zůstal zde pouze oněmělý Kobe s tváří od krve a nechápavým výrazem v obličeji.

Komentáře

Obrázek uživatele Killman

Místní si asi na ubytování moc nestěžují.

Obrázek uživatele Aries

fujtajbl ve spolek :-)

Obrázek uživatele Tenny

teda to je drasťák! Ale poklad, to se nám to zamotává...

Obrázek uživatele neviathiel

Brrrr.

-A A +A