Proroci, Apoštolové, Velekněží, Odmítači, Učitelé, Králové

Obrázek uživatele Owlicious
Fandom: 
Drabble: 

Padlý Adam Větví Okopává Úhor Kolem
Pokorný Ábel Vyslyšenou Obětí Urazí Kaina
Praotec Abraham Věrně Opouští Ur Kaldejských
Prostitutka A Vyzvědači Označují Úmluvu Karmínem
Pinchas Agresivně Vymýtí Okultní Ukájení Kopím
Prorok Apoliticky Volí Ostýchavého Útěkáře Králem
Paní Abigail Včasnou Omluvou Ujde Krveprolití
Pretendentu Abšalomovi Větev Obratně Ukončí Kralování
Práskači Aktivně Vyzradí Oknem Uviděné Klečení
Projevem Absolutní Víry Osvobodí Utlačované Královna
Prorok Abskondovaný Velrybou Opravuje Útěk Kázáním
Pokrokový Asketa Výzvou Osvětluje Účel Křtu
Petr Agilně Vymýšleje Obranu Uslyšel Kohouta
PAnovačná Velerada Odsouhlasí UKamenování
Pavel Areopagu Vykládá O Ukřižovaném Kristu
Prorokova Apokalyptická Vize Osvětluje Údobí Konce
Pravověrní Apoštolové V Oblaku Uvidí Krista

Komentáře

Obrázek uživatele Aries

perfektní

Obrázek uživatele Kleio

S prominutím, ale... notywole! Tohle je... ani nevím, jaké to je, ale je. <3

Obrázek uživatele Aplír

To je úchvatné.
Biblické dějiny spřádané pavoukem, který táhne nit od A do Z, od Adama po Zjevení.

Obrázek uživatele wandrika

Geniálne!

Obrázek uživatele Lejdynka

Ne že bych všemu rozuměla, ale WTF!!!! <3

Obrázek uživatele Lee

!!! To je boží! Můj favorit je Jonáš, ale celé je to vynikající!

-A A +A