26. Ciena Ree

Obrázek uživatele Eso Rimmerová
Fandom: 
Povídka: 
Úvodní poznámka: 

V této kapitole je splněno překvapení s půlením (dokonce dvěma pokusy, z nichž jeden je trochu násilný a druhý zase dost obrazný...).

Kapitola: 

Takhle si Leia skutečně bývalou imperiální kapitánku nepředstavovala. Žena, která se k ní připojila na procházku parkem s malým Benem, byla přibližně stejně stará jako ona a se svou poměrně drobnou postavou nepřevyšovala Leiu více než o malý kousek. Nepoddajné černé kudrny měla svázané do volného culíku a byla oblečena do kalhot pískové barvy a bílé košile, která kontrastovala s její tmavou pletí. Z jejích čokoládových očí i z přátelského vystupování vyzařovala dobrosrdečnost a Leia se nedokázala ubránit úvahám o tom, co Cienu Ree udrželo ve službách impéria až do samého konce války.
V dosavadním rozhovoru si nejvyšší kancléřka vyslechla kapitánčino vyprávění o zkušenostech, které získala v imperiální flotile, a překvapilo ji, jak blízko sobě se v minulosti ocitly. Zjistila totiž, že Ciena Ree sloužila na hvězdném destruktoru Executor, který po bitvě o Hoth připravil horké chvilky jí i zbytku posádky Millennium Falconu. Dále se dozvěděla o těžkém zranění, jež kapitánka Ree utrpěla v bitvě u Endoru, kdy se ji po havárii její stíhačky TIE zarl ulomený kus plechu zaryl tak hluboko do břicha, že ji téměř překrojil vejpůl. Odtud již nebylo daleko k závěru příběhu plného krve, jímž byla bitva o Jakku, kde byla Ciena Ree za dramatických okolností na palubě hvězdného destruktoru Inflictor zajata svým celoživotním přítelem Thanem Kyrellem.
“Admirál Kyrell o vás mluvil jen s nejvyšším respektem a je přesvědčený, že byste mohla Nové republice velmi pomoci,” řekla Leia a pod vlivem osobní zkušenosti s ním musela souhlasit. “Také se zmínil o tom, že byste byla ochotna vstoupit do novorepublikové armády…”
“Ne,” zavrtěla Ciena Ree hlavou.
Leia na ni překvapeně pohlédla. Z celého dosavadního setkání získala dojem, že bývalé imperiální kapitánce záleží na osudu galaxie. A kromě toho: Když Nové republice nechce pomoci, proč souhlasila se schůzkou?
“Nechápejte mě špatně,” začala kapitánka vzápětí vysvětlovat. “Chci galaxii pomoci a mohu vám slíbit, že se budu podle svého nejlepšího vědomí snažit dělat to, co je správné, ale už nikdy nikomu nesložím přísahu věrnosti.”
“Je přísaha ten jediný problém?” zeptala se Leia.
“Už jednou jsem přísahala věrnost,” odpověděla. “Považovala jsem to za správnou věc, ale nakonec se ukázalo, že to byla past bez možnosti úniku.”
“Proto jste zůstala ve službách impéria až do konce? Kvůli přísaze?” ujistila se Leia.
Ciena Ree přisvědčila. “Když jsem ztratila poslední naději, že impérium může být lepší, pokud se dobří lidé v něm budou dostatečně snažit, zdálo se mi, že jediný způsob, jak si zachovat čest, je smrt v boji. Zlobila jsem se na Thana - tedy admirála Kyrella -, že mi nedovolil z mé pasti uniknout, když mě dostal z Inflictoru před jeho zničením. Ale pak Impérium zaniklo a s ním i můj závazek. Pád Impéria pro mě znamenal osvobození a já už tuhle zkušenost nechci nikdy opakovat.”
“Chápu,” přikývla Leia. “Nikdo vás nebude nutit, abyste přísahala věrnost, pokud nechcete. Součástí Nové republiky můžete být i bez toho.”
“Děkuji, udělám pro záchranu galaxie vše, co bude v mých silách,” řekla Ciena Ree s uctivou úklonou.
“To já bych měla děkovat vám,” zadržela ji Leia. “Ale obávám se, že v současné situaci bude Nová republika potřebovat mnohem více schopných lidí. Chtěla jsem vás požádat jestli byste mohla využít svých kontaktů s bývalými imperiálními důstojníky a najít více takových, kteří by mohli pomoci při obraně galaxie.”
“Nevím, jestli jsem pro to ta nejvhodnější osoba,” povzdechla si. “Mnoho mých přátel válku nepřežilo a u vyšších důstojníků si nejsem jistá, jestli budou vůbec ochotni se mnou mluvit - měla jsem poměrně nízkou hodnost. Přesto se ale o to pokusím, protože jak říkáte: V ohrožení je celá galaxie a čím více nás ji bude bránit, tím větší máme šanci. Doufám, že když se mi podaří je přesvědčit, že Tsakové nedělají rozdíly mezi bývalými imperiály a povstalci, dokáží překonat starou nevraživost a spojit se v zájmu galaxie.”
Ciena Ree svou řečí zasáhla Leiu hlouběji, než mohla tušit. Jsou to skutečně jenom bývalí příznivci Impéria, kdo by se měl přenést přes dávné nepřátelství? Co kdyby byla galaxie kriticky oslabena jenom kvůli ztrátě, se kterou se její nejvyšší kancléřka nedokáže vyrovnat?
Z náhlého popudu Leia položila druhé ženě otázku, které ji trochu zaskočila: “Co si myslíte o bývalém velkomoffu Tarkinovi?”
“Musím přiznat, že mě překvapilo, když se tenkrát u soudu ukázalo, čeho všeho se dopustil. I když jsem se s ním setkala jenom dvakrát - a z toho jednou přes hologram - vždycky se ke mně choval hezky. Považovala jsem ho za milého člověka, narozdíl třeba od Darth Vadera nebo od císaře, ze kterých šel vždycky strach.”
Tentokrát to byla Leia, kdo byl zaskočený. Ciena Ree si toho zřejmě všimla, a tak dodala: “Ale vás asi spíš zajímalo, co si myslím o tom, jestli by mohl být užitečný ve válce proti Tsakům, že ano? Když jsem studovala na akademii, v lekcích taktiky jsem se setkala s několika záznamy jeho bitev. Často v nich byly velmi chytré nápady. ”
“Děkuji za vaši otevřenost,” ocenila Leia její upřímnou odpověď. Ciena Ree si musela být vědoma, že se její slova kancléřce nebudou poslouchat lehce, ale přesto je vyslovila, protože byl požadovaný její názor.
Přes veškerý dobrý dojem, který na ni Ciena Ree udělala, jejich setkání zanechalo Leiu rozpolcenější než předtím. K mlhavé představě o možnosti urovnání roztržky Nové republiky se Seswennskou unií se přidal další šílený plán, který měl stejný předpoklad - omilostnění nejhoršího válečného zločince v historii galaxie. Se stále stejným rizikem zrady. Ovšem možný zisk výrazně vzrostl. Jak jen se rozhodnout správně?

-A A +A