26. část - Dvojí mysl

Obrázek uživatele Aveva
Povídka: 
Úvodní poznámka: 
V souladu s požadavkem překvapení se v této kapitole cosi půlí.
Kapitola: 

Pro prosté věřící je Sluneční Berla vzdáleným zábleskem, spíš myšlenkou než skutečným předmětem. Pro řadové obyvatele Chrámu je symbolickým zlatým kotoučem s nezřetelnou rytinou, který zahlédnou dvakrát nebo třikrát za život. Pro Prvního je ozdobou rezidence, na které každý den spočine pohledem. Pro Božího syna je spojnicí s otcem.
Ve středu zlaté plakety je vyryt sluneční kotouč. Rytiny po jejím obvodu zobrazují daný rytmus života Božího syna. Obraz toho, co se právě odehrává, na ní chybí, napadne Syna, když se Berly dotkne. Jeho prsty pevně obemykají hůl, na které je zlatá plaketa připevněná a trest nepřichází. Hluboko uvnitř to Syna děsí. Čekal, že padne mrtev. Čekal vyčítající Boží hlas. Dostal mlčení.
První, omámený kořeněným vínem, lehce zachrápal. Ten zvuk Syna vrátil do skutečnosti. Berla ho tížila v dlani. Pohled mu ulpěl na dokonale propracovaných scénách jednotlivých obrazů.
Zplození. Narození. Obřady.
Jednotlivé stupně ke konečnému cíli: Nanebevstoupení.
Rytiny byly dokonalé. Výtečná umělecká práce. A lež.
Syn je prohlížel a marně v jejich dokonalé preciznosti hledal krev a krutost, která Chrámem odevždy prorůstala. Zlato neodráželo syrovost víry, které Chrám sloužil, v jeho naleštěné tváři se leskla jen velikost a sláva.
Syn zavrávoral. Před očima mu probíhal jeho život zakletý do zlatého vězení. Ve vzpomínkách znovu prožíval jednotlivé obřady. Vracely se mu vůně, zvuky i dotek Slunce na tvářích. Jako by stoupal k vrcholu, na který nakonec nedokázal vystoupit. Bolest mu prostoupila útrobami. Jako vyprahlou zemí se jeho myslí šířila puklina a rozštěpovala ji vedví.
Na jedné straně stál řádný a bohabojný Boží syn toužící vrátit se na výsluní otcovy přízně. Tahle Synova část, muž, kterým se měl podle všech pravidel stát, toužila probudit Prvního, vyznat se ze své slabosti a prosit za odpuštění. Tahle část by se dokázala plazit v prachu a žadonit o čest bolestivé smrti jen proto, že si to žádala tradice a víra.
Na druhé straně straně Synovy mysli zůstala temnota. Tam Syn cítil špičku nože prořezávající napjatou kůži obětovaného. Cítil na jazyku odvar, který byl podáván těm, kdo nesměli při oběti křičet. V nose ho štípal dým z hořících bylin, kterým při oběti zakrývali pach tělních tekutin. Lepkavé kapky krve se na holé kůži stékaly v potůčky a odnášely sebou víru.
Světlo a tma proti sobě v pradávném boji. Zbývalo se jen rozhodnout.
Syn, který opustil rezidenci Prvního kněze Slunečního Boha byl zbavený víry a všeho měkkého a poddajného.
Miró čekal na smluveném místě.
“Úspěch,” řekl krátce s pohledem na dlouhý balík v Synově ruce.
“Úspěch,” přikývl Syn a váhavě položil balík na zem, “ale…”
“Ale?” vybídl ho Miró k řeči.
“Ale přemýšlel jsem,” Syn se mračil. “Říkals, že při oběti nahradili Božího Syna. Kdo jim zabrání aby stejně snadno nahradili Sluneční Berlu?”
Miróovou tváří se rozlil upřímný úsměv. Prozářil ji jako slunce náhle vysvitnuvší z těžkých bouřkových mraků.
“To celkem určitě udělají,” řekl Synovi.
“Ale proč potom…” zarazil se zmateně Syn. “Proč ji krást?”
“Proč krást a vystavovat se nebezpečí dopadení?” zeptal se Miró, zvedl Berlu a zhodnotil ji pohledem. “Proč nevyrobit kopii, když to stejně nikdo nepozná?”
“Ta otázka mi skutečně přišla na mysl,” zabručel Syn a s nelibostí sledoval jak Miró Berlou otáčí.
“Každý, komu mám důvěřovat, musí projít zkouškou,” podíval se Miró Synovi do očí, “a tahle byla tvoje.”

Komentáře

Obrázek uživatele Aries

Asi ho nemůže tou berlou praštit, že? Škoda. Ale co už klukovi zbývá. Pořád se nějak nemůžu zbavit obavy, že Miró hraje dvojí hru

Obrázek uživatele mila_jj

Co kdyby se náhodou rozbila? Mně taky není jasné, co vlastně Miró sleduje. Že to byla zkouška, bylo překvapivé vyústění.

Obrázek uživatele Tora

jsem na tom stejně, pořád čichám nějakou čertovinu

Obrázek uživatele Aveva

Tak tak nějak souhrnně, ano, Miró má své utajené motivace a praštit ho berlou by ho Syn sice mohl, ale asi by si tím moc nepomohl :o)
Ono je to asi celkově trochu zmatečné, jak se mi ten příběh píše sám a nedbá na to, co jsem si původně tak trochu naplánovala ;o)

-A A +A