28. Krysy v tunelech

Obrázek uživatele Wee-wees
Kapitola: 

Den se přehoupl do své druhé poloviny. Do ulic města se vplížilo teplo, pro toto ještě vcelku brzké jaro nezvyklé. Muže obou bojujících stran pokryl prach a sůl.
Ale bitva ještě stále nebyla dobojována. Město ano – ale o vnitřní hradbu se zatím všechny pokusy roztříštily jako moře o vlnolam.
„Ztrácíme moc lidí,“ vrtěl hlavou Svab, který právě stáhl své muže ze zatím poslední marné zteče.
„Oni taky,“ oponoval Lorn. „Kolik bojeschopných mužů jim tam mohlo zbýt? Dvě stě? Dřív nebo později-“
„Spíš dřív než později se tu pozabíjíme navzájem. Navíc myslím zbytečně,“ vložila se do rozhovoru princezna.
„Jak zbytečně? Vždyť-“ Lorn se zarazil uprostřed věty.
„Ty myslíš, že tam král není,“ dokončil jeho myšlenku Yansson, obrácený k Cybi. Ta přikývla.
„Za celou tu dobu nepřilétlo zpoza hradeb jediné kouzlo. Ano, vím, že nemáš o magických schopnostech mého bratra a Hryse valné mínění, ale i tak, k zabíjení moc talentu nepotřebuješ.“
Na okamžik se odmlčela. Její pohled se setkal s Lornovým; oběma vytanula stejná vzpomínka na zkrvavené ostatky vojáka tam dole ve městě. Cybi uhnula očima první.
„Ať je můj bratr jakýkoliv,“ pokračovala po chvíli tišeji, „nevěřím, že by se jenom díval zpoza hradeb, jak se k nim přibližujeme. Ne – byl by tam a bojoval by, plný hněvu do poslední chvíle.“
„Ale jak by se-“ začal Lorn zoufale a znovu se zarazil. Tentokrát však doplnil svou větu sám: „Tunely.“
„Z hradu vedou tajné cesty ven?“ zeptal se Svab.
„Neříkejte, že vás to překvapuje, generále. Divila bych se, kdybyste ze svého sídla v Savaře neměl taky nějakou tu zkratku ven pro případ nouze.“
„Všechny chodby, o kterých vím, vedou dolů do města. Odtud by se ale nemohli nepozorovaně dostat,“ poznamenal Yansson zamyšleně.
„A nemohli je rozšířit až za hradby, za tu dobu, co věděli, že se blížíme?“
„Nejspíš. Hodně mužů a trocha kouzel udělá divy. Vlastně bych se vůbec nedivila, kdyby se dostali až někam k těm kopcům na severu, odkud ráno startovaly naše křídla. Půda je tu pevná a tam nahoře mezi skalami by se snadno schoval východ.“
Všichni jako na povel otočili hlavy tím směrem.
„To by na ně sedělo,“ procedil Lorn mezi zuby, „nechají tu svoje muže bojovat, krvácet do posledního dechu...“
„... a zatím utečou...“
„... tunelem pod městem...“
„... jako krysy.“

Komentáře

Obrázek uživatele Killman

Stáhnout se z prohrané bitvy dává smysl. Teď co budou dělat dál.

Obrázek uživatele Aveva

No jo, zbývá nám ještě dvacet kapitol, tak to nemůže být tak jednoduché.
Obrázek uživatele Aries

No jo, nouzový únik z města by asi neměl ostřílené vojáky tak překvapit

Obrázek uživatele neviathiel

Ha, tak takhle je to.

-A A +A