35 - Kancléř

Obrázek uživatele neviathiel
Fandom: 
Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Jak asi přemýšlí diktátor, který se odmítá vzdát své moci a nechat svůj lid odejít před neodvratnou zkázou?

Kapitola: 

Podle cizinců zbývá Faethonu asi sedmdesát hodin a kancléř cítí, jak se mu svět bortí pod rukama. Odboj celé roky nenápadně rostl skrytý ve stínu a teď vystrkuje rohy. Šamančina milence Ikata a tu její méněcennou chráněnku Lawru podezíral už dlouho, ale obvinit je nemohl. Bylo by to jako nařknout samotnou šamanku.
Kancléřovu moc tvoří domobrana a nejvýše postavení vojáci ví, že šamanka mluvila pravdu, když ho obvinila ze zabití starého šamana.
Šamančinu moc tvoří náboženství, a jen světla ví, zda kancléř mluvil pravdu, když ji obvinil z podvodu.
„Šaman je vyvolen posvátnými světly,“ řekne ona. „Tvá moc je jen světská. Kdo jsi, abys mě zpochybnil? Vyvolila tě světla?“
Zvedne ruku do výšky. Drží v ní drobný bělavý krystal.
„Tohle je kámen šamanů. Dokáže vzít i vrátit život. Jen světly vyvolený jej dokáže rozzářit.“
Rozhlédne se po ztichlém davu. Pak pohlédne kancléři do tváře a bradou ukáže na kapitána Archera na zemi. Je bílý jako stěna, v ruce drží komunikátor, ze kterého se linou dva zkreslené hlasy, rozčilený mužský a klidný ženský, ale nezdá se, že by je slyšel. Kancléř si oddechne. Archer je Terran. Kámen na něj nebude fungovat.
Kancléř se rozhlédne po davu. Vidí andorianského komandéra, který pozorně sleduje šamanku a drží v ruce zbraň. Andorijská žena drží v ruce komunikátor a čeká. Druhý Terran, ten modrooký, se propracovává davem s Ikatem v závěsu. Tyhle čtyři je nutné zastavit. Nesmí zastřelit šamanku. Nesmí odvést Archera. Lawra sedí na zemi u rozvodů a zírá jako na ducha na tu vulkanskou ženu. T‘Pol. Takhle se jmenuje. Patří k Archerovi. Tyhle dvě jsou daleko. Nemají čas zasáhnout. Nemají ani důvod.
Obrátí se ke své osobní stráži, aby vydal rozkaz. Generál je odzbrojený a tře si zátylek, do kterého ho před chvílí praštil vzbouřenec. Kancléř se nadechne, aby vydal rozkazy. Nestihne to.
„Pokud nevěříš, že jsem vyvolená světly, dívej se,“ promluví šamanka. „Dívej se pořádně.“
Sehne se, vezme Archera za zápěstí, položí jeho dlaň na svoji a schová mezi nimi krystal.
Druhý Terran se zarazí uprostřed kroku a Ikat do něj vrazí zezadu. Andorianský komandér nakrčí tykadla. Co to znamená? T‘Pol se rozběhne, proplétá se mezerami mezi lidmi a vráží do nich.
Kancléř čeká.
Krystal se rozsvítí jako Měsíc v úplňku.
Terran vedle Ikata zvedne ruku se zbraní. Ikat mu ji strhne. Andorian se pohne, vzápětí se k němu vrhne několik lidí, jedna žena mu skočí na záda, jeden muž ho chytí za zápěstí a druhý mu kroutí z ruky zbraň.
Archer prudce zvedne hlavu, jako kdyby na chvíli usnul. Vyplete svou ruku ze šamančiných. Kámen zhasne. Šamanka skloní hlavu, otře si rukávem zpocenou tvář. Archer se zvedne na nohy. Pohybuje se opatrně, jako kdyby nevěřil vlastním smyslům.
Kancléř se vzpamatuje. Vydá rozkazy. Generál zírá na šamanku a nezdá se, že by vnímal.
Druhý Terran se pohne, ale Archer ho zarazí gestem. Ikat se třese vzteky. Dobře ví, jak krystal funguje a odkud bere sílu. T‘Pol se protáhne mezi nimi a zůstane stát. Z ohniska rvačky se ozve výkřik a všichni odskočí od Andoriana, jako kdyby je uhodil hněv posvátných světel.
„Je načase jít,“ oznámí šamanka mnohem slabším hlasem, než předtím. Zakolísá a Archer ji podepře.
Možná dala příliš mnoho. Možná byla přinucena dát příliš mnoho.
„Nechce je odejít,“ řekne kancléř pevně.

Komentáře

Obrázek uživatele Tora

Blbý, co, když najednou není pánem situace... njn, žádný strom neroste do nebe. Doufám tedy.

Obrázek uživatele neviathiel

DOufám taky :)

Obrázek uživatele Killman

Má to blbý ať udělá co udělá.

Obrázek uživatele neviathiel

A to ani netuší, že hvězdám je to jedno, ty si bouchají, jak se jim zachce

Obrázek uživatele Aries

No jo, mohlo to pro něj být nakonec i horší

Obrázek uživatele neviathiel

Ještě může :)

Obrázek uživatele mila_jj

Tak to je fakt zásah shora. Šamanka tahá cizince z průšvihu v jednom kuse. :D
Chuděra. Ale že by fakt mohli odejít, autorko? To se mi nějak nezdá.

Obrázek uživatele neviathiel

Neměj obavy, ona už je po uši v takovém průšvihu, že se z toho nevyhrabe, a ještě o tom ani neví :)
Odejít? To záleží, jak velký grázl je kancléř!

Obrázek uživatele mila_jj

No průšvih z toho byl citelně cítit. Grázl? Přece takový, jakého ho uděláš, ne? :)

Obrázek uživatele neviathiel

Mám dojem, že postavy už si nějakou dobu dělají, co chtějí :)

-A A +A