48. kapitola

Obrázek uživatele Gary Stu
Fandom: 
Kapitola: 

Doktor proběhnul dveřmi a rychle je za sebou zavřel. Přitáhnul si obrazovku, nasadil si brýle a narovnal si fez.

„Hmm,“ zavrčel na vířící se kotouče prachu. „Měl bych si zařídit infra kameru nebo tak něco.“

Zamračil se na obrazovku a pak si rychle upravil motýlka. Podíval se znovu a ulíznul si vlasy. Vypnul obrazovku.

„Dobrá, dost hraní, máme práci!“ zaproklamoval k prázdné místnosti.

Když nikdo neodpověděl, roztržitě se rozhlédl.

„A-há,“ nervózně si promnul ruce. „Já je nechal na Berilii.“

Zlomek vteřiny stál nerozhodně, než přešel z klidu do sprintu kolem centrální konzole. Tardis se rozlehlo sípání a chrčení dematerializace. Doktor najednou stuhnul uprostřed pohybu a infantilně se usmál.

„Ha, prý ruční brzda. Teď bys tu měla, River, být, abys viděla, jak řídit!“

Znovu se rozběhl kolem centrální konzole a po pár vteřinách se jeho lodí prohnal zvuk materializace. Doktor se zastavil před obrazovkou, po které rychle přeběhla série záběrů z venku Tardis. Přistál přesně, kde chtěl. Přesně tam, kde nechal Amy s Rorym. Doktor se usmál. Někdy svým uměním zaskočil i sám sebe.

„Nikde nikdo,“ zamumlal spokojeně.

Vyřídit pár Kyberlidí na neozbrojené planetě plné umělců by mělo být snadné. Doktor si zamnul ruce a vyběhl ven. Tiše za sebou zavřel a vytáhl sonický šroubovák. Pomalu se na místě otočil.

Najednou se ozvala rána z energetické zbraně a Doktorův fez mu odletěl z hlavy. Prudce se otočil za střelcem a stuhnul.

„Ahoj drahoušku,“ ženská postava se na Doktora usmála a sfoukla imaginární proužek dýmu z hlavně pistole. „River Song, archeoložka.“

„Co ty tady?“ zakoktal se Doktor.

Z druhé strany se ozval další povědomý hlas: „Hej, neodpovídals na zprávy. Kde se flákáš?“

Doktor se pomalu otočil k Amy, která na sobě měla uniformu Londýnské policistky.

„No co,“ zatvářila se koketně na Doktora. „Měli jsme spoustu času.“

„Doktore,“ ozval se trochu nejistý hlas ze třetí strany.

Doktor se otočil. Rory byl ve zbroji centuriona; v jedné ruce držel velmi neohrabaně meč a ve druhé hlavu Kyberčlověka, ze které čouhali dráty.

„Děcka měla problémy s pár Kyberlidmi,“ řekla River. „Když ses neozval ty, zavolali mě.“

„Komu říkáš děcka,“ odsekla s hranou uražeností Amy a vrhla se k Doktorovi.

Políbila ho na pusu a koketně se do něj zavěsila: „Neměl bys nás takhle opouštět.“

„Hej!“ zahrozil Amy mečem.

Jak s ním neohrabaně zamával, vylítl mu z ruky a těsně minul nohu. Amy se zasmála s hranou zlomyslností.

Než se Doktor na cokoli zmohl, River otevřela Tardis a vtáhla stále ještě opařeného Doktora dovnitř. Amy a Rory vešli za nimi. River zavřela dveře, otočila se zády ke konzole, o kterou se opřela, a usmála se na Doktora.

Pohodila hlavou tak, že její kudrnaté vlasy esteticky zavlály: „Tak kde ses flákal?“

Doktor polknul a nasadil svůj odzbrojující infantilní úsměv: „A co můj fez?“

River se zamračila: „Tohle nebude fungovat. Kdes byl? Vyprávěj, přeháněj.“

„Spoilers, River,“ usmál se Doktor a přiskočil k centrální konzoli.

O pár vteřin později Tardis vystřelila k obloze. Doktor se pustil do práce - energeticky obíhal kontrolní panel; spouštěl přepínače a mačkal tlačítka; gestikuloval zuřivěji, než bylo zapotřebí.

„Doktore,“ Amy ho najednou chytla za ruku. „Co se děje?“

Doktor se na ní zmateně podíval, pak se otočil k obrazovce s daty o Berilii a nakonec se tázavě otočil na River.

River vytáhla pistoli z pouzdra a protočila jí kolem prstu: „Kyberlidi? O ty jsme se postarali.“

„O všechny?“ zeptal se Doktor nevěřícně.

„Ano,“ ozval se rádoby sebevědomě Rory. Doktor zaregistroval, že prohloubil hlas ve snaze upoutat pozornost své Amy. „Kyberlidi nejsou překážkou pro centuriona.“

Rory se natáhl pro meč, který u pasu neměl.

„Ah,“ zamumlal.

„Ty můj hlupáčku,“ řekla Amy a zatáhla Roryho za náprsník.

„Ááh,“ zakřičel, když na Amy málem spadnul. Oba provrávorali dveřmi z kontrolní místnosti, které se za nimi zavřeli.

„Co se děje, Doktore?“ zeptala se River vážněji.

„To je složité,“ odpověděl Doktor a obrátil se k centrální konzoli. „Když ses postarala o Kyberlidi na Berilii, můžeme pomoct Aerilii s Daleky.“

River otevřela pusu, ale pak si povzdechla: „Moc složité, ano.“

Doktor se usmál a nervózně si zamnul ruce. Naštěstí se během pár vteřin Tardis prohnal zvuk materializace.

„Co jsem ti říkala,“ usmála se River, „o té ruční brzdě?“

„Od koho ses vůbec naučila tuhle hloupost?“

„Od tebe, drahoušku,“ odpověděla s odzbrojujícím úsměvem.

Doktor se na ní nejistě podíval. Vzpomněl si na svá další já - hlavně na toho senilního rádoby rockera se sonickými brýlemi. Nervózně se usmál a po slepu se natáhl po páce k otevření dveří. Jakmile za ní zatáhl, Tardis se otřásla a všechna světla zablikala. River se na něj blahosklonně usmála. Natáhla se přes Doktora a napravila jeho chybu, než otevřela dveře.

„Jdeme?“

Doktor neodpověděl a vypochodoval ven.

„Ruce vzhúru!“ ozvalo se z několika stran a Doktor zaregistroval aktivaci několika typů energetických zbraní. Nasucho polknul.

„Ruce vzhůru!“ ozvalo se znovu, když se k Doktorovi přidala River.

Oba zvedli ruce a River k Doktorovi vztekle zašeptala: „Tihle, že potřebují pomoc?“

„Kdo jste? A jaké máte spojení s Daleky, co napadli Aerilii?“

Doktor si odkašlal: „Já jsem Doktor a tohle je River song.“

„Profesor archeologie River Song,“ skočila mu do řeči River.

„Chtěli jsme Vám pomoct s Daleky,“ pokračoval Doktor a po očku mrknul na River.

„Ale vypadá to, že pomoc nepotřebujete.“

Najednou se oba nahnuli dozadu a během vteřiny se ztratily v Tardis.

„Dveře!“ vykřikl Doktor na River, která už ale dveře zavřela.

„Na orbitu!“ vykřikla River na Doktora, který zahrál na kontrolní panel.

Tardis vystřelila k obloze. Doktor udělal rychlý sken planety, který neodhalil žádné Daleky.

„Zdá se, že Aeriliané se s tím vypořádali samy,“ zamumlal Doktor.

„Oko Orionu?“ zeptal se nevinně River.

„A tam mi to vysvětlíš?“

Doktor se na River napůl usmál a ta si v odpověď povzdechla: „Dobře, Oko Orionu.“

-A A +A