Usilování o štěstí

Obrázek uživatele Lady Peahen
Drabble: 

"Pusťte mě! Budu křičet!"
"Nikdo nepřijde..."
George Washington vtrhl do místnosti jako ztělesnění spravedlivého hněvu. Dramatičnost situace však kazilo, že ani to nedokázalo odradit Aarona Burra od jeho počínání. Dál tiskl Theodosii do pohovky, zatímco jí volnou rukou šmátral pod sukněmi.
Jeho velitel se nezmohl na slovo, odtrhl provinilce od dámy a pro jistotu mu ještě párkrát vrazil.
Aaron se sbíral z podlahy s výrazem uražené nevinnosti.
"Já vím, jak to vypadá, pane, ale přísahám, neprověřuji počestnost této dámy, pouze její politické přesvědčení."
V ruce držel podvazek s blankytnou stužkou a vyšitým heslem: "Life, Liberty and the pursuit of Happiness."

Závěrečná poznámka: 

Politická kampaň je taky reklama;)
Více o politických stanoviscích na podvazcích třeba zde.

Komentáře

Obrázek uživatele Keneu

*padla smíchy*
A tak jsem poznal tvoji maminku, Theo.
A podvazky jsou velmi zajímavé.

Obrázek uživatele Lady Peahen

Přesně tak. A takové podvazky si nutně musím taky vyšít;)

Obrázek uživatele Tenny

:D Ježkovi oči... :D ale on si burr zaslouží vrazit všeobecně. ;) :D

Obrázek uživatele Lady Peahen

Už jeho matka říkala, že je "dirty little boy" a taky "podlý a zlomyslný". A to mu bylo rok a půl!

Obrázek uživatele Aplír

Neprověřuji počestnost, ale politické přesvědčení - to mne rozsekalo. :D

Obrázek uživatele Lady Peahen

Budoucí právník, no, nic ho nepřivede do rozpaků.

Obrázek uživatele Wolviecat

Právník je prostě specifický živočišný druh XD

Obrázek uživatele Lady Peahen

A neodpustitelná úrážka;)

-A A +A