DMD č. 25 pro 25. 4. 2013. Téma: Píši Vám

Obrázek uživatele Kaspar-Len Myslitel

Vážení,

Fandom: 
Drabble: 

Znám jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty…

Znám jednu dívku, která sem píše. Jednou mi nadhodila, zda bych se tohoto projektu také nezúčastnil. Ví, že rád píšu. Nabídku jsem považoval za vtip, ale částečně i výzvu. Tak jsem napsal první stoslůvkovou. Teď, když se měsíc chýlí ke svému závěru, začínám mít pocit jistého deficitu. Psát každý den… Na dané téma. Přemýšlet – tvořit. A když už téma – tak jak obsahově, zpracováním, látkou – nebo třeba stylem. Asi největší problém mi dělala Bajka. I když - poněkud zmaten, vydržel jsem do konce.

Asi mi budete chybět, přátelé.

V úctě, Váš Kašpar-Len Myslitel

Závěrečná poznámka: 

Zmaten, nad zmaten - po termínu, ale tak - jaksi pro kompletnost.

Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

Nářky manželky dříve zahrádkáře, nyní pivaře

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Vážená redakce,
píši Vám, neboť jsem rozhořčena Vašimi nerozvážnými radami. Poté, co můj manžel Benjamin se rozhodl řídit vašimi radami a poprvé v životě kvůli slimákům zakoupil pivo a současně je poprvé okusil, byl rázem konec s jeho abstinencí.
Zatímco dříve naší zahradě věnoval veškerý volný čas, nyní jeho nemalou část tráví v restauračním zařízení. Vymlouvá se, že tam s dalšími štamgasty mimo jiné konzultuje zahrádkářskou problematiku, já však vím své.
Poraďte mi nyní prosím, jak jej dostat z vlivu toho neblahého fenoménu, kterým je hospoda a konzumace piva vůbec.
Jménem podobně postižených manželek i jménem svým
Uršula Xenie Vítámvásová

Závěrečná poznámka: 

Sám jsem zvědav, co by na to redakce mohla odpovědět. Bude-li vyhlášeno vhodné téma, o odpověď se možná pokusím.

Vzkaz na dveřích

Fandom: 
Drabble: 

Obyčejné záchody na obyčejné škole. Nátěr v kabince někdo sloupal, jen částečně.
Všichni se koukají všude okolo a čtou si přihlouplé poznámky na stěnách. Ta, která ale vykukovala zpoza nových vrstev, vypadala ale daleko zajímavěji.

Píši Vám,

Pro pokračování bylo třeba odloupat opatrně další vrstvičky, tak, aby se to nepoškodilo.
Trvalo to až do konce školního roku, než si přečetla skoro celou milostnou básničku. Na dívčích záchodcích? Podezřelé. Stále jí chybělo jméno autorky...

Během prázdnin proběhla rekonstrukce. Dveře byly nahrazeny nablýskanými bez vzkazů dávné minulosti.
Zklamání z toho ji nikdy docela neopustilo. Ale na památku vytáhla svůj nožík.

Píši Vám,...

Obrázek uživatele Locklear

Jediné přání

Fandom: 
Drabble: 

Má drahá,
píši Vám, doufaje ve šťastnou náhodu, jež bude přát tomuto psaní, aby k Vám nalezlo cestu. Stěží si budete pamatovat jednoho z mnoha zakrvácených mužů, jakých každým dnem opečováváte žalostně mnoho.
Já si však pamatuji Vás. Anděla s laskavýma, ač unavenýma očima, s hrubýma rukama, schopnýma laskavých doteků. Pečovala jste o mne, když jsem byl sláb, konejšila dobrým slovem, když se mi nedostávalo naděje.
Dnes se krčím v zákopech u Yper a boje neberou konce. Jestli však tohle peklo přečkám, je mým jediným přáním znovu pohlédnout do Vašich očí a konečně Vám vyslovit své díky.
Bůh Vás ochra_

Obrázek uživatele L.P.Hans

Kázeňská Důtka

Úvodní poznámka: 

Inspirováno dílem H. P. Lovercrafta a myšlenkou "Co když Staří Bohové někdy chodili do školy".

Drabble: 

Dobrý den,
píši Vám kvůli nezvladatelnému chování Vašeho syna. Jak víte, naše škola je připravena vyhovět potřebám problematických studentů a zároveň přimhouřit oči nad různými prohřešky, které by jinde nebyly tolerovány. Proto jsme také tolerovali různé výstřelky Vašeho syna, ačkoliv jejich náprava nebyla snadná. Jeho poslední prohřešek však překonává úplně vše. Společně s Yog-Sothothem a několika dalšími studenty našeptávali zbloudilému cestovateli. Tento Abdul Alhazred, jak se cestovatel zve, skončil v péči lékařů, ale pravděpodobně natrvalo zešílel. Z tohoto důvodu jsem nucen Vašemu synovi udělit kázeňskou důtku, a pokud bude jeho chování pokračovat, budu muset doporučit kázeňské zařízení R'lyeh.
Váš ředitel.

Obrázek uživatele Čespír

Slavná lásky snaha

Úvodní poznámka: 

Vysoké datum i hodina, naopak nízký počet zbývajících her. A bude hůř. Už ani nemám sílu si dohledávat ten název mírně fiktivního nenapsaného druhého dílu. Doctor Who a tak.

Drabble: 

Když francouzská princezna odjela, na Navarru padl smutek. Ani na to slibované studium neměli pánové náladu. A přitom by jim očividně prospělo.
Oni by prostě truchlili, že princezna truchlí, a vůbec je nenapadlo, že by si s ní a s jejími dvorními dámami mohli dopisovat. Princezna napřed prostě truchlila kvůli otci a pak truchlila, že oni truchlí, že ona truchlí, ale potom se plácla do čela a nechala si podat psací náčiní. První krok měl sice udělat navarrský král, ale to by se pěkně načekala. Někdy je zkrátka potřeba se vykašlat na stereotypy a tu Slavné lásky snahu si vydupat.

Obrázek uživatele hidden_lemur

Bez party

Úvodní poznámka: 

Jediné, co mě omlouvá, je fakt, že se mi stýská po přístavních grázlech. Tohle je technicky vzato Foglarovské AU, psané ze sentimentu především pro ty, které zajímal pohled ze strany "záporných" postav. A taky, co se s nimi dělo dál. Jen pro úplnost, předloha této drabble obsahuje (byť celkem decentní) slash.

Drabble: 

Brzy jsem zjistil, že přizpůsobit se není tak těžký. Stačí odfiltrovat vnější vjemy. Společně s debordelizací myšlenek vám to dělá život snadnější. Snesitelnější, hlavně.
První den, to mě ještě doprovázel táta, jsem si svůj štít opatrně vyzkoušel. Nová škola. Internát.
Taky vám přijde, že jsou všechny ředitelny na světě stejný? Mají podobnej pach, kterej když ucejtíte, všechno se ve vás sevře, jako byste něco provedli. Ředitel, vysušenej chlápek, se na mýho otce usmál:
„Nemějte obavy, pane Stránský. S problémovými hochy si tu poradíme. Píši vám také číslo výchovného poradce…“
Štít držel jako skála. Jen já se pod ním trochu přikrčil.

Obrázek uživatele Tess

Nevhodný výběr

Drabble: 

V závětří skal se pokoušel hořet oheň. Moc mu to nešlo. Rašelina hoří špatně.
V záři plamínků si trojice dělila svou kořist. Nestálo to za nic. Kdyby šli pracovat poctivě, přišli by si na víc a za menší námahu.
„Přiložíme?“
Největší z trojlístku naložil na oheň nepoužitelnou část lupu.
Dopisy oheň utlumily. Okolní stíny se zdály být ještě temnější, než plameny opět vyšlehly a vítr se zmocnil několika ohořelých listů papíru, jejichž poselství se už k adresátovi nikdy nedostane.
V nejtemnějším stínu zaplály rudé oči.
Pošťák byl opravdu naštvaný. Asi to zdejší společnosti sdělí.
Zaměstnání poštovního lupiče prostě nemá budoucnost.

Obrázek uživatele Blanca

Spravedlivá

Drabble: 

Laureen seděla v okně, na klíně rozložený papír, a okusovala brk. Ten dopis začínala už po sedmé. Nesnášela oficiální korespondenci, ale tentokrát nebylo vyhnutí. V sázce byl život jejího přítele. A tak psala vévodovi:

"Vaše Milosti,
žádám o slyšení ve věci obvinění, vznesených proti mistru Peregrinovi.
Oznamuji Vám tímto, že hodlám vystoupit a přednést důkazy na jeho obranu.
Věřím, že učiníte zadost spravedlnosti.
V úctě,"

Dopis zapečetila a zazvonila na služebnou. Doufala, že mladý vévoda bude alespoň tak dobrým sudím, jako jeho otec.

***

Lucien rozlomil známou pečeť a přelétl očima obsah dopisu.
Usmál se.
Na Laureen čekalo jedno velké překvapení.

Obrázek uživatele vatoz

Buehehe

Drabble: 

„Řekněte Á.“
„Buahuaha.“
„Dýchejte zhluboka!“
„CHRRR CHRRR“
„Nedýchejte.“
„Chrrr chrr.“
„Vyplázněte jazyk!“

Takhle vypadá má pravidelná každoroční prohlídka u doktorky. Na čtení písmen při kontrole zraku už rezignovala. Nechává si je ode mne psát, stejně jako jméno a datum narození.

Nahlédne ještě jednou do mé karty: „Píši Vám Zyrtec. Kde je lékárna víte?“
„Buahahamo,“ přikývnu. V lékárně si už zvykli, že je na jaře nezdravím.

Jenom jednou, v roce 2006, jsem si mohl s doktorkou normálně promluvit. Bříza ten rok vykvetla později, olše dřív, topol snad vůbec nekvetl, a asi 76 dalších druhů pylů se mi vyhýbalo.

„Nashledanou!“
„Buaahe bhem.“

Obrázek uživatele eliade

Je to pouhá chemie

Drabble: 

Na benzenovém jádře ráda běží adice,
pětivazný uhlík už je skoro tradice.
Molekula ozónu je nádherný kruh.
Nukleokyd v DNA? Mě snad šálí sluch.

Že sekundární strukturou bílkovin je pletenec?
Velikonoce už byly. To vy jste pěkný spletenec!
Utkvělo vám jedině „slečno sejměte též podprsenku“,
neustále říkáte, že lepší ó dvě je teď venku.

Když látkové množství vypočítat dostanete za úkol,
klidně mi tam napíšete, že ve skříni byl jeden mol.
O hodině utíkáte pořád na WC,
„piva víc chci“ překládáte zkratku PVC.

Po ethanolu s člověkem zatočí se svět,
tak míň pijte, víc se učte, teď vám píšu pět.

Obrázek uživatele Ebženka

Polepším se!

Úvodní poznámka: 
Není to úplně ideální, ale lepší dneska nevyplodím. Doufám, že mi to projde, ale se změnou velikosti písmen a přesmyčkami v tématu zatím nikdy problém nebyl...
Drabble: 

"Píši vám pět, žáku Bajzo, a pro příště si hleďte raději úloh, než bezcílných toulek a rvaček s uličníky z okolí," pravil pan učitel, pročež jsem se velice zastyděl. Umínil jsem si, že se polepším, a nebudu už se kamarádit se Zilvarem Josefem, neboť to on to celé spunktoval, a nikdy bych se nepral, kdyby on zrádně nepřeběhl k Habrovákům, sketa skeťácká.
Cestou domů mně Kemlink Eda vysvětlil, jak ten příklad počítat. Eda jest na počty velice chytrý.
Pak jsem vymyslel důmyslný plán, jak doma říci o té pětce: zítra se nechám vyvolat, dostanu jedničku, a z pětky bude trojka.

Obrázek uživatele Lejdynka

Zpověď La Hirea

Úvodní poznámka: 

První a poslední věta je inspirována českým básníkem Jiřím Ortenem a jednou z jeho elegií. Vybavila se mi naprosto okamžitě.
Je dost možné, že v historii se to nestalo. To mi nevadí. Mmch, La Hire byl jeden z vrchních velitelů francouzských vojsk.

Drabble: 

Píši ti, Johanko, a nevím, zda jsi živa,
proradný Briton spálil tvoji tvář.
Večer u ohně temně na mě zívá,
chechtá se strach a otevírá snář.

Píši ti, milá, píseň povzbuzení,
chladivým větrem budou noty plout.
Snad vletí hbitě oknem do vězení,
snad slova má tě osvobodí z pout.

Píši ti, krásko, přiznávám ti nyní,
žes vždycky byla víc než velení.
Žes vždycky byla Múzou a bohyní,
že zatajil jsem svoje trápení.

Píše ti La Hire v marné beznaději,
že Bůh se vrátí do francouzských niv.
Jestli jsi mrtvá, víc již nezapěji.

Píši ti, duše, a nevím, zda jsem živ.

Obrázek uživatele Ness

Co mi dnes kdo napsal

Úvodní poznámka: 

A/N: Je to velmi bujabézní, neb vykrádám už i svou spamovou poštu...

Fandom: 
Drabble: 

Kolik platíte za povinné ručení?
Celkem nic, když nemám auto?
Víte, jaký je rozdíl mezi kodakem a kondomem?
To někdo neví?!
Jak získat bývalou přítelkyni či ženu – příručka
No, počítám, že nejdřív bych nějakou musela sbalit a pak se s ní rozejít?
Chceš sbalit JAKOUKOLIV holku ještě dnes ?!
A hele, my o vlku... Kdyby jo, asi bych si zrovna nečetla mail... aha, počkat, já jsem vlastně na chlapy.
Staň se 1. Československou MISS STŘEDNÍCH ŠKOL
Dík, to je sice milé, leč obávám se, že už jsem několik let za zenitem.

No jo, kouzlo obyčejných dopisů nebylo jen v tom papíru...

Obrázek uživatele Envy

Dopis pro Tebe

Drabble: 

Má Krásná Neznámá,
Píši Vám, abych Vám opětovně mohl vyznat svoji lásku. Od té doby, co jsem Vás potkal v metru na Vás nemohu zapomenout. Musím říct, že jste mě naprosto uchvátila. Vaše ladná chůze, světlá kůže pokrytá pihami a Vaše nádherné, rudé vlasy. Ten nádherný smích a ďolíček v koutku, co se vám vytvoří, když se smějete, a ten líbezný hlas. Musím říct, že jsem se do Vás okamžitě zamiloval. Doufám, že mojí láskou ihned nepohrdnete a necháte mě Vás aspoň obdivovat z zpovzdálí.
S úctou, Váš
Tajný ctitel.

Tak, hotovo. Další dopis, který nikdy neodešlu své Krásné Neznámé.

Obrázek uživatele Smrtijedka

Korespondence

Úvodní poznámka: 

Tentokrát bez draka. Dostáváme se do kontextu s celým příběhem, dříve, než jsem zamýšlela, ale téma je téma ;).

Drabble: 

Drahá Kristýno,

Váš odchod mne hluboce zarmoutil.
- Jistě.
Okamžitě po Vašem zmizení
- Z cely jsem se dostala před třemi měsíci! Holubice přiletěla v poledne.
s hlubokým smutkem usedám k tomuto listu s nadějí, že Vás dostihne. Lituji toho, co se stalo,
- Asi toho, žes nezajistila loajalitu strážného. Nebo mě rovnou nezabila...
ale odpouštím Vám,
- Ty mně?!
neboť věřím, že jste nevinná.
- Povídali, že mu hráli.
Nic Vám nehrozí,
- Říká osoba, která nechala matku tančit v železných botách rozžhavených doběla.
přivítáme Vás s otevřenou náručí a důstojností, která přísluší princezně.

Vaše oddaná sestra královna Sněhurka I.

Útržky dopisu skončily v ohni.

Obrázek uživatele Birute

Do vlastních kopyt

Úvodní poznámka: 

Pokusila jsem se přeložit "doktorovskou" terminologii, ale samotný dr. Horrible je prostě ikonický a nebudu na něj šahat.

Drabble: 

Vážený Zlý koni,

zasílám Vám žádost o přijetí do Zlounské ligy zlounů na pozici vědeckého pracovníka, která se nedávno uvolnila po odchodu profesora Zmara střechou vlastního domu.
V letošním roce jsem obdržel titul Ph.D. v hrůzostrašnosti za vynález Klepet zkázy pro zachycení superhrdinských plášťů. (Které ovšem mezitím naneštěstí vyšly z módy.)
V současnosti pracuji na revoluční technologii mrazicího paprsku.
V příloze Vám posílám svůj životopis. Časové prodlevy mezi jednotlivými projekty byly způsobeny pobytem v místní nemocnici následkem nepředvídatelných zásahů osudu.
Mým dlouhodobým cílem je zničení Kapitána Kladiva.

Těším se na Vaši brzkou odpověď.

S úctou

Dr. Horrible

P.S. Nohsleda mám.

Obrázek uživatele Neferet

Psaní

Úvodní poznámka: 

Pokračování Objeveni

Fandom: 
Drabble: 

Složím k ohni poslední suché dřevo a natáhnu se pro zajíce, kterého jsem ulovil.
Dnes jsme měli štěstí, kterého od setkání se starým zámečníkem mnoho nebylo.
Stále nás pronásledují. Lidé z hnutí, ale i drábové, kterým byl nahlášen únos mladé aristokratky.
Zvednu znavený zrak ke své společnici, která se krčí u ohně a něco škrábe na kousek papíru.
"Co to píšeš?" zajímám se.
Přisunu se blíže.
"Dopis," odpoví.
V zamyšlení roztomile krčí čelo.
"Komu?" nedám se jen tak odbít.
Zvědavě jí nakukuji pod ruku.
"Rodičům," hlesne tiše a zvedne zrak. "Pořád je mám ráda. Nechci, aby o mě měli strach."

Obrázek uživatele kytka

Píši Vám

Úvodní poznámka: 

Myslím, že není těžké poznat. Všechno jsou to známé verše, ve kterých se slova "píši vám" objevují.

Drabble: 

Píši Vám. Nevím, jestli se někdy setkáme, nevím, jestli jste ještě naživu. Ale z Vašeho románu soudím, že bychom si rozuměli.
Píšu Vám. Včera jsem plácnul hroznou hloupost a teď mě to strašně mrzí.
Píši Vám. Umírám studem a strachy, ale musíte to vědět. Miluji Vás, pane, buďte milosrdný.
Píšu Vám prstem do sněhu. Jsem v rozpacích, že jsem se nechala využít, ale vlastně vám to nemám za zlé.
Píšu Ti. (Dal jsem si pár skleniček na kuráž.) Nebudu Ti tu trapně vykládat o lásce, ale chybíš mi.
Píšu Vám. Dostal jsem předvolání, ale rukovat nebudu. Beru nohy na ramena.

Obrázek uživatele Profesor

Já píši vám

Fandom: 
Drabble: 

Já píši Vám
O proudu v řece
Který spíš chytit se dá
Než minuta zmarněná

Já píši Vám

Píši Vám o slovech
Co zaznít chtěla
Však nezazní již
Minul jejich čas

Já píši Vám

Píši Vám o chvíli váhavé
Kročejích pomalých
Které zastavit se chtěly
Zastavit vedle vás

Já píši Vám

Píši Vám o touze tiše
Klidně osaměle žít
Dýchat beze strachu
Z dýky zanořené

Já píši Vám

Píši Vám o naději
Iluzi svojí liché
Která brzy snad
Rty trpce křiví

Já píši Vám

Píši Vám o marnosti
A srdci rozechvělém
O zádech odvrácených
Dlani, která nepohladila

Já píši Vám

Stydlín

Fandom: 
Drabble: 

Píši Vám,
Protože kdybych Vám to chtěl říct pěkně do očí, jak se sluší a patří, slova by se mi nápadně zadrhla v hrdle.
Píši Vám, protože písmenka snad dokážou skrýt emoce, která by mladého chlapce mohla znemožnit.
Píši Vám, protože kdyby se to nepovedlo napoprvé, papír mohu zmačkat a vyhodit. S jednou vypuštěnými slovy je to už těžké.
Píši Vám a srdce mi buší, ba i kůži mám teď husí, modlím se, aby plnicí pero udělalo kaňku a já dopis pro Vás mohl psát znovu a znovu, třeba až do skonání světa.
Moje nejdražší, miluji Vás, to Vám píši.

Nebezpečí v táboře

Drabble: 

Ahoj moji milí rodičové!
Píšu vám z tábora, že jsme v pohodě. Ty záplavy nás skoro minuly, ale dočasně jsme se přesunuli nahoru na stromy. Zařídili jsme si tam takový pěkný stavení z několika prken a naplavených věcí. Je tam sucho, ale pořád je to docela nebezpečně vysoko. Ondra spadnul, ale zlomil si jenom jednu nohu, kterou měl stejně už poraněnou. Předtím se seknul do nohy sekerou. Vedoucí se pak naštval a už nás nenechal hrát si se sekerou. A to jsme zrovna měli v plánu tam někoho postavit s jablkem na hlavě. Uvažoval jsem, že to risknu.
Zdraví Pavel

Obrázek uživatele Stevko

List redakcii

Úvodní poznámka: 

Konečne niečo, čo nie je úplne BJB.

Drabble: 

Vážená redakcia Šťastného domova.

Píšem vám, aby som sa vám poďakovala za to, ako svojimi radami pomáhate nie len mne a aj všetkým ostatným vaším čitateľkám vylepšovať svoj domov a robiť ho tak šťastným. V minulom čísle ma najviac zaujal nápad, ako z drievok od nanukov a nití vyrobiť lacné drevené lustre. Predala som preto všetky naše krištáľové lustre, za utržené peniaze nakúpila dvetisíc nanukov a z ich drievok vyrobila nádherné lustre podľa vášho návodu.
Z vďaky za tento krásny nápad vám preto v prílohe posielam návod, ako z krabičiek od nanukov vyrobiť praktické poličky do kúpeľne.

Vaša oddaná čitateľka

Deník

Drabble: 

Psaní deníčku měla spojené se šťastnými dny v rodné oáze. A teď měla chuť začít psát znova. Rozepsat se o podivné oáze plné divokých koz, kde kromě nich dvou nežil jediný člověk. O Ráifovy, který jí sem přivedl. O citech, které jí zmítaly. O celém svém životě.
A právě to byl problém. Zírala na papír a nevěděla jak začít. Představovala si lidi, kterým to chce vyprávět.
„Píši vám…“
A nic.
Přišel k ní.
„Pojď, chci ti něco ukázat.“ Napřáhl k ní ruku, kterou přijala.
„Co?“ zeptala se.
„Uvidíš.“ Podívala se do jeho očí a neviděla v nich nic. Následovala ho.

Obrázek uživatele Sindual

Příšerná nespravedlnost

Fandom: 
Drabble: 

Píši Vám, pane starosto, abych si postěžovala.
Před nedávnem jsem se dozvěděla smutnou novinu, že můj drahý příbuzný pan Bilbo Pytlík je již drahně měsíců nezvěstný a nejspíš tedy i po smrti. Plna nejčernějšího smutku ujala jsem se jeho pozůstalosti - část věcí měla jít do veřejné aukce a část měla zůtat spolu s Dnem pytle v našem majetku.
Jenže, a teď považte, v den aukce se objevil u dveří pobuda s kapsami plnými pokladu a vydával se za pana Pytlíka! A jak já k tomu teď přijdu?
Žádám o okamžitou nápravu a dopadení podvodníka.

S úctou

Lobelie Pytlíková ze Sáčkova

Obrázek uživatele Amy

Slova nikdy nevyřčená

Fandom: 
Drabble: 

Milý čtenáři,

jediné, co o mně potřebuješ vědět, je, že utíkám.

(už dlouho a ještě déle budu)

Kdysi mi někdo řekl, že vzpomínkám se uprchnout nedá.

(i přesto jsem to zkusila)

Od té doby uplynulo hodně času.

(a ještě více leží přede mnou)

Často přemýšlím nad tím, jak vydržím byť jen jediný další den.

(nalézt odpovědi na podobné otázky je stále těžší)

Jedinou možností je snažit se nezastavovat.

(občas ale ztrácím dech)

Nikdo avšak nedokáže prchat věčně... to, před čím utíkáte, vás dřív nebo později dožene.

(a pak třeba konečně spálíte staré dopisy a začnete znovu)

A nebo také ne.

Obrázek uživatele Demis

Rutina

Drabble: 

Velmistr skryté, před imperiálními čmuchaly zahrabané enklávy (jedné z posledních výsp bezpečného života a studia pro bytosti citlivé k Síle), prolézal jako vždy po náročném dni holonet a kontroloval stínovou datovou schránku, co nového se v ní uhnízdilo za zprávy.
Krom asi bambilionu spamu, ve kterém mu bylo v devadesáti osmi procentech nabízeno zvětšení penisu na rancoří velikost, obdržel taky asi osm zpráv, jejichž předmětem bylo JSI MOJE JEDINÁ NADĚJE. Šlo o nějakého Jediho na útěku, který potřeboval pomoc, jinak mu hrozila smrt. Champbacca ale nebyl kokot a na tyhle inkvizitorské fígle měl nos. Zprávy smazal a šel hrát Tetrix.

Dopisování

Úvodní poznámka: 

Víceméně takové BJB, protože mě nic lepšího nenapadlo. Z mého malého fandomu, ale vlastně i ze života.
Formálně to nesplňuje přesné zadání, protože dotyční si samozřejmě tykali, ale tak co.

Drabble: 

Když Antonino odjel do školy, slíbili si s Nanettou, že si budou často psát. Zpočátku to dodržovali. Bavilo je psát formálně podle všech pravidel korespondence, jako v knížkách.
Na jeho zprávy byla zvědavá. Sama vlastně moc o čem psát neměla. Doma je to přece pořád stejné, ne?
Potom šla studovat i ona, bohužel jinam. Teď zase ona mohla hodně psát.
Ale měla pořád co dělat, navíc musela psát i rodině. Dopisů postupně ubývalo. Časem už ani nevěděla, co psát.
Ani si nepamatovala, kdy to ustalo úplně.
I po letech jí však dopisní schránka připomínala vzrušení a radost z došlého psaní.

Obrázek uživatele Keneu

Sentimentální troska

Úvodní poznámka: 

Od včerejška se té písničky marně snažím zbavit. Možná bychom si s aktérem stoslůvky měli dát jedno Obliviate a bylo by.
A název berte jako varování. OOC.

Fandom: 
Drabble: 

Píšu Vám. Ještě včera jsem byl blízko Vás...

Merline, stává se ze mě sentimentální troska. To mi tak scházelo. Jako by nestačilo, že jsem učitel, vrah a univerzální zrádce na útěku.
Zabroukal si kousek bradavické hymny, spolehlivého ušního červa likvidujícího veškeré melodie. Nepomohlo to.

Kdosi ve mně, s kým teď zápolím, řek' víc, než měl...

Avada Kedavra? Nebo to co jsem řekl potom, v duchu a pro sebe? A pro svého přítele, kterého jsem zabil?

Píšu Vám,
i když po včerejšku
jsem si jist,
že Vy nebudete stejně číst,
co sám a sám teď píšu Vám.

Nebude číst už nic.

Obrázek uživatele Jacomo

Vzkaz v láhvi

Fandom: 
Drabble: 

Vím, že je konec, z téhle pasti není úniku. Všude kolem zní křik, jekot a pláč a Nora je polomrtvá hrůzou. Jako by na tom záleželo, za chvíli budeme stejně oba mrtví.
Nevím, proč jsem si s sebou vzal tu láhev, mami. Vylil jsem z ní svěcenou vodu, cos mi dala pro štěstí, a teď se bojím, jestli mi to pánbůh odpustí. Ano, je to šílenství, nejspíš ten můj dopis nikdy nikdo nenajde. Ale já vám musím napsat, musím se rozloučit.
I když mě zebou ruce a tužka mi nechce psát.
Buďte sbohem. Burke z Glanmire, Queenstown. Na Titaniku 1?.4.1912

Závěrečná poznámka: 

Jestli si myslíte, že jsem sepsala pěknou báchorku, tak jste na omylu. Jedinou mojí fabulací je hra s nečitelným datem.
Mladík jménem Jeremiah Burke se skutečně plavil se svojí sestřenicí Hanorou Hegartyovou na Titaniku. Nebylo jim ani dvacet let. Oba zahynuli. Třináct měsíců po potopení lodi byla na pláži blízko Cork Harbour, což je asi 20 km od Burkeho rodiště, nalezena láhev s výše uvedenou zprávou. Rodina na policejní stanici potvrdila, že jde o Jeremyho rukopis a o láhev, kterou dostal s sebou na cestu (více viz http://www.encyclopedia-titanica.org/titanic-victim/jeremiah-burke.html).
A ještě na okraj - tento neuvěřitelný příběh jsem objevila díky tomu, že když jsem před 5 lety navštívila výstavu artefaktů vyzvednutých z vraku Titaniku, dostala jsem coby vstupenku lodní lístek slečny Hanory Hegartyové.

Stránky

-A A +A