Vyšehrad

Obrázek uživatele neviathiel

Vyšehrad

Seznamte se, vyšehradská mordparta. Přebírá všechny zločiny, nad nimiž normálním kriminalistům zůstává rozum stát a vlasy se ježí hrůzou. Pravda je taková, že i ostříleným policajtům se občas ježí vlasy hrůzou z nich.

Karel Vrbenský. Přitažlivý, ale komplikovaný chlap. Nemá jen zvláštně pronikavý pohled, jako když vám vidí do duše. On vám skutečně do duše vidí. Jeho dar je zároveň prokletí.

Helga Millerová. Zdatná patoložka a vyšetřovatelka, která opravdu není žádné ořezávátko.

Jeremiáš Ditrich. Chytrý hodný kluk, který skvěle vychází s lidmi i nelidmi. Vyzná se v čarách i runách. Chraň vás Kazi, abyste ho podceňovali.

Erik Kaminski alias modrooký ďábel. Pokud víte, jak se jmenuje, patrně ho znáte tak dobře, že se mu vyhejbáte jako vodník Sahaře.

Více na budec.net

Obrázek uživatele neviathiel

Červencový večer

Úvodní poznámka: 

Navazujeme tam, kde jsme loni při DMD skončili - jen se skokem o dva roky dál.

Drabble: 

Sraz o prázdninách. Karolína šije do holek a nakrucuje se před klukama. Eliška pije druhé pivo a moc nenamluví. Všichni pijí pivo, jen Olena červené. Olena přemýšlí, proč sem chodila.
O loňské aféře s čarodějnicí nepadne ani slovo.

Aleksandr si přidržuje na koleni sáček s ledem. „Chci pokračovat,“ vyhekne.
Jeho znovunalezená instruktorka zavrtí hlavou. „Běž domů a pár dní se šetři.“

„Umět se porvat s lidma z Milice je k ničemu. Potřebuje jinou pomoc.“
„Můj syn není žádný blázen,“ odsekne Vasyl Kosturak.

Olena zaťuká na sousední dveře. Nikdo doma. Možná dobře. Po třech sklenkách se špatně dává pozor na jazyk.

Obrázek uživatele neviathiel

Tramvaj na věčnost

Obdarovaný: 
Čespír
Fandom: 

Milý Čespíre (a Keneu snad už neschovávající se pod dekou),
pokusila jsem se splnit tvé přání číslo jedna a doufám, že se ti bude líbit! Přeji krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku.
neviathiel

Rating: od 12 let
Varování: Může být (neplánovaně) trochu strašidelné.
Poděkování: Aries za rady během psaní a betaread.

Obrázek uživatele neviathiel

Za starých časů

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Po dlouhém přemýšlení vybírám drabble ze zkušebního tématu. Poměrně dobře vystihlo moje duševní rozpoložení. Měla to být jen momentka z něčího života, nakonec však na ně navázal celodubnový seriál, s pokřiveným zrcadlovým obrazem úvodního drabblete na konci. Během seriálu jsem využila podněty od Bilkis a Aries, kterým tímto ještě jednou děkuji!

Drabble: 

Hladina vody je lesklá a rovná jako zrcadlo, a je studené ticho, na krátký okamžik, než se zase zvedne vítr.
„Předloni tady byly labutě,“ řekne dívka. „Loni kachny.“
„Možná se přestěhovaly o dům dál,“ napadne jejího společníka.
„Žádné další jezírko tady není.“
Hladina je prázdná. Holé větve se pohupují ve větru. Můstek od loňska ztratil několik dalších prken.
Mladík položí ruku na zábradlí a nohu na prkno s dírou po suku.
„Není na koupání trochu moc zima?“ nadhodí dívka.
„Nespadnu tam.“
Prkno zapraská. Mladík se opře o druhé zábradlí. Dívka nenápadným kouzlem zacelí prasklinu v prkně.
„Nespadneš,“ řekne se smíchem.

Obrázek uživatele neviathiel

Procházka

Fandom: 
Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Olena si upraví šálu. Studený klid střídá studený vítr a Grébovka je ponurá. Nikdy by ji nenapadlo, že takové místo najde uprostřed města. Páchnoucí halda, rozbitá kašna, pokřivený plot, vyhořelá grotta. Ideální místo na rande.
Šimon šplhá na obrubu kašny.
„Není na koupání poněkud zima?“ nadhodí Olena se smíchem.
„Nespadnu.“
Šimon se narovná, udělá dva roky a pod nohou mu povolí kus kamene. Zmizí za obrubou.
Olena se nahne přes okraj. "Jsi vcelku?" zeptá se polekaně.
"Nic se mi nestalo."
Žádný pocit déja vu. Žádné nečekané vzpomínky. Jen nejasně nepříjemný pocit.
"Pojď pryč," řekne Šimonovi.
Branka za nimi mokře zaklapne.

Závěrečná poznámka: 

Tady končí další kus Olenina příběhu. Děkuji věrným čtenářkám Aries, Bilkis, kytce a ef77, že se mnou vydržely až do konce dubna. :)

Obrázek uživatele neviathiel

Posun

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

První drabble vložené z mobilu. Prosím o shovívavost, interpunkci opravím, až se dostanu k počítači.

Předchozí: http://sosaci.net/node/27544

Drabble: 

"Nepoznala Aleksandra. Málem nepoznala ani tebe. Myslí si, ze celou dobu chodila na místní základku. Dokonce si na to pamatuje."
Bývala jejich eso v rukávě. Teď nemá magii ani vzpomínky na ni. Z Aleksandra je poloviční blázen. Takhle to skončit nemělo.
"To nezpůsobila pečeť," řekne velmistr. "Potlačila traumaticke vzpomínky a nahradila je falešnými."
"Přece to takhle nemůžeme nechat."
"Musíme. Předtím se dvakrát pokusila zabít. Potřetí se jí to povede."
"Nemůžeme zůstat tady," řekne Iryna. "Nikdo se nesmí dozvědět, co se stalo. Vůbec nikdo."

"Jména?" zeptá se bez zájmu úředník.
"Ponechte původní."
"Příjmení?"
"Ševčuk."
Je to první příjmení, které ji napadlo.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Aries

Na balkóně

Úvodní poznámka: 

Následuje druhý den po Propuštění
Navazuje na Mezitím na Vyšehradě

Pro nevi s poděkováním.

Drabble: 

Jsou dny, kdy padají samé trumfy, eso na eso.
Pak jsou ty druhé dny. Například dnešek.
Karel Vrbenský hledí na Vltavu, ponuře olověnou jako kouř v plicích.
Krysa ve vlastních řadách neodolala pokušení. Případ se uzavírá. Žádný důvod k oslavám.
„Něco mám,“ ozve se Vratislav zasmušile. „Eliáš Levý byl prý Otův prastrýc. Stýkali se. Levý Otovi asi prozradil, čím je ta kniha zvláštní. Po dražbě se sešli… Krucinál, kdybych si včera pospíšil…“
Zajíká se, ale Karel rozumí. Mohli Vostrého zachránit před pádem do zásvětí, ušetřit ho nepředstavitelných hrůz. A vydat spravedlnosti. Hrůzám dobře známým.
Karel típne cigaretu. Zpátky do práce.

Závěrečná poznámka: 

Příště: V kuchyni

Obrázek uživatele neviathiel

Ulehčení

Fandom: 
Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Oleně se svírají útroby, když vidí velmistra, prastrýce, unaveného a staršího o pět let. Ona se vzdala magie, ale zaplatil on.
Svírá se jí srdce, když oknem vidí zarputile čekajícího Aleksandra. Nenásledoval ji. Nesmějí se vidět. Je příliš zranitelná.
Svírá se jí hrdlo při pomyšlení na minulost a budoucnost.
„Co teď?“
„Můžeme žít bez magie. Někde jinde. Jen my dvě.“
Teď chce zaplatit i její matka.
Tíha postupně odchází.
Přijde prastrýc. Olena ho málem nepozná. Snad dva roky se neviděli.
Jednoho dne klepe na dveře rozčilený mladý muž. Pohádá se s mámou a odejde.
„Kdo to byl?“ zeptá se Olena.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele neviathiel

Obrázek

Fandom: 
Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Olenina matka Iryna otevře knihu na stránce, kterou Olena včera založila fotografií, a otočí knihu k Aleksandrovi.
„Znáte to kouzlo?“
On přikývne. „Pečetní kruh. Zamyká čaroději přístup k jeho vlastní magii. Je složité na provedení. Olena je našla před časem. Chtěla někomu pomoci.“
„Může pomoci tobě.“
Aleksandr se ostražitě narovná. „Nenechám si vyrvat magii z těla.“
„Ne bez vašeho souhlasu.“
„Víte, jaká je cena?“ nadhodí Aleksandr.
„Vy ji platit nebudete.“
Aleksandr se předkloní a zavře knihu. „Ale ano. Žiju díky magii. Zabili byste mě. Chci vidět Olenu.“
„Pak ji uvidíte.“
„Na to nepřistoupím,“ odsekne Aleksandr. „Všechna moje magie mi zůstane.“

Závěrečná poznámka: 

Vysvětlení tématu: Aleksandrova magie je momentálně narušená, ale chce si ji radši nechat, než aby se zcela vzdal možnosti čarovat.

Další: http://sosaci.net/node/27544

Obrázek uživatele neviathiel

Odpolední čaj

Fandom: 
Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Olena odloží nejdříve hrnek a pak knihu. Hrnek vypila do dna. Knihu se neodvážila otevřít.
V knize je založena fotografie Karla Vrbenského. Kdysi ho chtěla zachránit. Nikdy se nesetkali. Dostal se z nejhoršího sám. Nestihla mu zničit život. Nestihne.
Stvořila noční můru. Některé meče nelze překovat v pluhy.
Všechno špatně, od začátku. Noční můra je ona a řešení jednoduché. Tak nádherně jednoduché.
Stočí se v křesle, zavře oči a ponoří se do úlevy, jakou už necítila dlouho. Přichází nepříjemné bušení srdce a nevolnost. Je to jiné, než si představovala.
Mamka se vrátí brzy. Přičichne k hrnku.
„Co jsi proboha udělala?“

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele neviathiel

Střepy

Fandom: 
Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Modravý svit pohasíná. Praskliny se prokoušou k sobě. Osm temně průhledných střepů se rozběhne do všech stran. Olena sesbírá rukama v rukavicích tři, které zůstaly na přikrývce.
Křivky na monitorech se roztřesou.
Dva u postele. Dva pod lůžkem.
Rozpípá se alarm. Zdravotní sestra ji vyvede z pokoje.
Sedí na chodbě a zírá na sedm střepů. Trvá nekonečně dlouho, než ji pustí do pokoje. Osmý střep najde v koutě.
„Prý nesmím vstávat.“
„Neudržel by ses na nohou.“
„Cítím se skvěle.“ Usměje se, mávne rukou a vyčaruje plamínek. Jeho zrcadlový odraz má havraní provazce vlasů, šedou kůží a jezera smůly místo očí.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Aries

Mezitím na Vyšehradě

Úvodní poznámka: 

Následuje po Kruhu
Navazuje na Smečku

Děkuji neviathiel za laskavé zapůjčení Vratislava Skály.

Drabble: 

Než Vratislav Skála povýšil na kriminální oddělení, pracoval jako strážník. Rád využíval pauzu, aby zaskočil za bývalými kolegy na kafe a kousek řeči.
Tentokrát přerušil znepokojivě tichou debatu.
„Jdeš jako na zavolanou.“
Vratislav zkoprněl. Standardní výslech podezřelého se změnil v nepřehlednou řež? Svědkové utekli? A především: vyšetřovatel Vostrý zaútočil na strážníka? Nebýt časného dopoledne a stydnoucího kafe ve všech hrncích, pomyslel by si něco o alkoholu ve službě.
Oto Vostrý nebýval špatný parťák. Loni spolu zmákli pár zapeklitých případů.
Poslední dobou s ním nebyla kloudná řeč, občas zanedbával práci. Ale kolega je kolega.
Oficiální hlášení počká.
„Nejdřív s ním promluvím.“

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele neviathiel

Dárek

Fandom: 
Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Když jde Olena nemocniční chodbou, necítí vůně lektvarů, neslyší lidské hlasy a nevnímá své vlastní kroky. Svírá kulatý balíček. Mezerou v ochranné schránce se protáhne modravá záře.
Černá křišťálová koule pohltí, co se jí dotkne. Životy pěti lidí beze jmen a s tvářemi. Aleksandrovu magii. Ne jeho životní sílu. Možná zemře. Možná ji bude nenávidět. Včerejšek je nenávratně pryč.
Aleksandr je při vědomí a ví, že mu zbývají hodiny.
„Výsledek je nejistý,“ řekne mu. „Záleží jen na tobě.“
Jemu se zkřiví tvář námahou. Nechci zemřít, odpoví myšlenkou, protože nemůže mluvit.
Olena rozbalí zářící kouli a vloží ji Aleksandrovi do rukou.

Závěrečná poznámka: 

Téma najdete na konci druhého odstavce.

Další: http://sosaci.net/node/27161

Obrázek uživatele neviathiel

Za dveřmi

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ.

Předchozí: http://sosaci.net/node/26813

Drabble: 

„Proč je napojený na přístroje?“
„Udusil by se.“
„Říkali jste, že nepřežije.“
Ticho.
„Kdyby ho našli dřív…“ Kdyby nebloudil po Oděse. Kdyby. „Možná. Možná ne.“ Lékař se nervózně ohlédne po Aleksandrově otci. „Udělali jsme pro něj, co jsme mohli. Víc není v našich silách.“
Olena zavře oči a přikývne.
„Ve tvých ano.“
Modravá záře. Aleksandrova magická síla a životy pěti lidí. Kdykoli zasáhla do událostí, zvrátila je k horšímu. Měli ji nechat ležet a umřít uprostřed jejího vlastního obludného díla.
„Pokusím se,“ řekne. „Možná je naděje. Nevím, jaká je cena.“
„Pokusíš se a já zapomenu, že možná umírá kvůli tobě.“

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele neviathiel

Nepořádek

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí: http://sosaci.net/node/26606

Drabble: 

„Jsi zřídlo. Jednou budeš nejmocnější mág své generace.“
Olena si stírá cosi studeného z tváře. Krvavá kaše. Bílý úlomek.
„Můžeš být velmistryně. Nebo noční můra.“
Zvedne se na loktech. Mezi cáry krabic a věcí a lidí září černá křišťálová koule. Září velmi jasně a je pokrytá prasklinami.
„Musíš se naučit tu sílu ovládat, než bude pozdě.“
Selhala jsem, šeptá v duchu.
„Aleksi,“ vyrazí ze sebe nahlas. On ne. Jen ne on.
Nejisté kroky. „To rudé,“ hlesne Aleksandr. Zírá na krvavou kaši na zdi. Pak se rozesměje, začne si freneticky otírat ruce o džíny a skrz spoušť se odpotácí z bytu.

Závěrečná poznámka: 

Některé věci se ve stáří nenaučíte, protože už nebudete mít šanci.

Další: http://sosaci.net/node/26906

Obrázek uživatele neviathiel

Stěhování

Fandom: 
Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Začíná pršet a Olena přemýšlí nad Aleksandrovou neznámou z třetího patra. Určitě jí něco zatajil.
Vejde do domu. Výtah někde vězí. Na schodech nikdo. V třetím patře dvojice mužů s krabicí. Oba se pátravě zahledí na Olenu. Nikdo nemluví.
Olena přistoupí k otevřeným dveřím bytu. Krabice, všude. Jedna je otevřená. Kniha s vyobrazením mantichory na obálce. Dřevěná skříňka. Mezerami ve spojích prosvítá známá modravá záře.
Někdo ji strhne. Elektrický výboj do prázdna. Další ruce ji tisknou k zemi. Olena se nemůže pohnout. Magie se brání za ni. Zuřivě. Trhá hrubě, pak na malé kousky, vše v cestě, neživé a živé.

Závěrečná poznámka: 

Téma je na obálce knihy. :)

Další: http://sosaci.net/node/26813

Obrázek uživatele neviathiel

Nepěkné starosti

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Předchozí: http://sosaci.net/node/26277

Varování: Ošklivé. Přituhuje.

Drabble: 

Alla rozeslala na pagery nouzový kód pro případ prozrazení. Je načase zahladit stopy. Operátoři musí do dvou hodin vyklidit byt a zdekovat se. Zbývá ještě jeden problém. Od Aleksandra je pokoj jen na chvíli.
„Co s ním?“ zeptá se Alla.
„Zabij ho,“ odpoví kolega. „Aspoň bude o jednoho čaroděje méně.“
Alla bere pistoli, namíří Aleksandrovi na srdce a stiskne spoušť. Cvakne naprázdno. Podruhé taky. Alla zanadává a mrští pistolí do jedné z krabic. Zahlédne kladivo.
Vší silou Aleksandra uhodí do spánku. Praskne kost. On má stále otevřené oči a dýchá.
„Za pár hodin je mrtvej. Do té doby nikdo nepřijde.“

Závěrečná poznámka: 

Starostí je tam dost. Jestli jsou hezké nebo ne, nechávám na posouzení hodnotitelé. Aleksandr je pohledný jedinec, ale co se s ním děje, moc hezké není.

Další: http://sosaci.net/node/26606

Obrázek uživatele neviathiel

Posezení

Fandom: 
Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Začátky Militie byly neuspořádané a divoké. Časem zjistila, že hledat a zabíjet černokněžníky je nekonečná práce. Začala hledat dlouhodobé vyšší cíle. Jestli místní organizace o něco nestojí, je to nadměrná pozornost.
„To je mág ze včerejška,“ zašeptá Marina, když se podívá kukátkem na chodbu. „Nejsem tady.“
Zatímco Marina přelézá na sousední balkon, Alla otevře.
„Marina je pryč. Nevím, kdy se vrátí. Co potřebuješ?“
Laškovný úsměv. „Můžu na ni počkat?“
Alla pokrčí rameny. „Pojď dál.“
Rozhlíží se a sedá do nabídnutého křesla.
„Kafe ti nenabídnu. Mám jen banánový čaj.“
Alla obejde křeslo, přiloží Aleksandrovi ke krku elektrický paralyzér a stiskne tlačítko.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele neviathiel

Pátrání

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Olena viděla černou křišťálovou kouli poprvé před rokem. Na světě jich prý existuje sedm. Jednu vlastní rodina Kosturaků. Poprvé se jí dotkla opatrně a v rukavicích. Postupně se s ní naučila zacházet i poslepu. Aleksandr ne.
„Měl bych jít sám.“
„Někdo musí vybít tu kouli.“
Aleksandr skládá stopovací kouzlo a do středu vloží dlouhý tmavý vlas.
„Kdo je to?“
„Byla v bytě na večírku. Možná někomu něco řekla.“

Stopa směřuje do třetího patra okrového činžáku.
„Počkej tady,“ řekne Aleksandr. „Možná kouli ukradla ona. Stačí, že viděla mě.“
„Počkej –“
„O mě se neboj, Princezno,“ usměje se on a vyběhne po schodech.

Závěrečná poznámka: 

Na bojiště v drabbleti ještě nedošlo, ale snad je jasné, že to Olena zvládne levou zadní.

Další: http://sosaci.net/node/26277

Obrázek uživatele neviathiel

Ztráta

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

„Ty jsi nechal nabitou černou křišťálovou kouli na poličce v obýváku v nezabezpečeném bytě?“ zařval Vasyl Kosturak, až okenní tabulky zařinčely a na zdi se povážlivě zahoupal obraz. Nespadl. Škoda by ho nebyla. Stál několik milionů, ale Aleksandrovi připadal jako mazanice uprostřed s něčím, co vypadalo jako kříženec pískovce a mazance.
„Nechat byt bez bariér nebyl můj nápad,“ zamumlal.
„Pořádat tam večírky taky ne?“ vylítl otec. „Sepiš, co ukradli, a zavolej strážníky. Vysvětlíš jim to sám. Průšvih kvůli porušení utajení si vylížeš, zachraňovat tě nebudu.“
„Najdu tu kouli,“ odpověděl Aleksandr. „Je v ní moje magická síla.“
„Kde ji hodláš hledat?“

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele neviathiel

Náhodné setkání

Úvodní poznámka: 

Nakouknutí do kuchyně hlavního záporáka... a lovestory pro Bilkis.

Předchozí: http://sosaci.net/node/25677

Drabble: 

I služebník lidstvu potřebuje odpočinek. Marina jde do metalového klubu. U baru zahlédne zajímavý obrys.
Jmenuje se Aleksandr a jdou k němu. Tváře mají studené od nočního chladu, ruce rozpálené touhou.
„V ložnici je tepleji.“ Smích.
Modravé světlo ve skříni. Průhledná černá koule. Magie těžkého kalibru. Marina se odtáhne.
„Nestihl jsem uklidit. Obvykle tady nikdo nebydlí.“
Marina couvá ke dveřím. „Nechte mě jít,“ vyhrkne.
„Co se děje?“

„Takže jsi vlezla do čarodějnickýho doupěte,“ shrne kolega v bezpečném bytě. „Jsi si jistá?“
„Jsem. Je to ten kluk z fotopasti.“
„Pamatuješ si, kde to je?“
Marina přikývne. „Určitě.“
„Dobře. Budeme muset zaimprovizovat.“

Závěrečná poznámka: 

Téma je na posledním řádku.

Další: http://sosaci.net/node/25961

Obrázek uživatele neviathiel

Nejasnosti

Úvodní poznámka: 

Tohle drabble bude asi jedna velká nejasnost. :)

Předchozí: http://sosaci.net/node/25364

Drabble: 

Olenu s každým nádechem zasáhne bodavá bolest. Aleksandr ji občas musí podpírat. Zlatica jde s nimi. Nechce dát strachu čas. U jezírka si Olena kleká na zem a daruje zemi sílu, která se jí chvěla v pažích. Zlatica v liščí podobě prohlíží trosky domu. Něco se tam zaleskne.
„Fotopast,“ vysvětlí Zlatica.
Olena se ztěžka zvedne a zakolísá. Cestou zpátky ji podpírají oba.

Fotopast vyzvednou dva cizí lidé. V bezpečném bytě stáhnou fotky.
„Někdo zlikvidoval démony.“ Kdo a proč zrovna teď?
Fotky nejsou ostré. Dívka je zrzavá. Kluk se jednou podíval přímo do objektivu.
„Je velmi hezký,“ poznamená žena u počítače.

Závěrečná poznámka: 

Majitelé fotopasti poprvé zahlédnou mladou dvojici z našeho příběhu.

Další: http://sosaci.net/node/25819

Obrázek uživatele neviathiel

Plány

Úvodní poznámka: 

Předchozí: http://sosaci.net/node/25364

Téma nepřeje pokračování, a tak se podíváme do minulosti.

Drabble: 

„Soustřeď se na učení a od Aleksandra se drž dál,“ řekla Oleně matka a doufala, že dcera poslechne.
Iryna si nechala zamotat hlavu v osmnácti. Opustil ji kvůli jiné. Nezůstala sama, byla s ní Olena. Jemu to nikdy neřekla.
„Soustřeď se na učení a nehoň sukně,“ řekl Aleksandrovi otec a věděl, že syn neposlechne.
Vasyl byl kdysi zamilovaný do Oleniny pratety. Ona do něj ne, byla ambiciózní, vdaná a o jedenáct let starší. Její bratr Avram je zřídlo. Nadání je nejcennější dar. Mohla je přinést do Vasylovy rodiny. Vasyl neuspěl. S trochou štěstí a nenápadně manipulace to dokáže jeho syn.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele neviathiel

Večerní pohoda

Úvodní poznámka: 

Předchozí: http://sosaci.net/node/25273

Poklidná část, překvapivě.

Drabble: 

„Kam byste chodili? V mém domě jste vítáni.“
Aleksandr nadzvedne obvaz a kradmo pohlédne ke dveřím, jako kdyby se měla objevit ranhojička a klepnout ho přes prsty. Olena sotva vyšla schody. Sedí stočená v křesle s hrnkem čaje a dekou kolem ramen.
Zlatica se v ložnici snaží znovu rozkojit. Každý zaplatil jinak.
Mohl by pokračovat sám. Mohou pár dní odpočívat. Můžou jít po rovině. Můžou se vrátit domů.
Musí zavolat velmistrovi.
„Porušils dohodu s vlastním živlem,“ shrne velmistr. „Zaplatíš cenu.“
„Já vím.“ Neodmlouvá. Doufá, že ho velmistr nevyhodí z učení. „Šlo o život.“
„Prozradili jste se. Musíte se vrátit domů.“

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele neviathiel

Mezi námi děvčaty

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Magický kruh, sůl, řetězy na rukou, kotnících a krku.
„To jsem já. Zlatica.“ V lidské podobě. „Jak se jmenuješ?“
„Olena.“
„Kolik je ti let?“
„Sedmnáct.“
Lusknutí prsty. Řetězy sklouznou. „Nesouhlasila jsem. Chceš se napít?“
Bolest při nádechu. Cítí obvazy. Překročí kouzla i sůl a vezme si sklenici.
Zlatica povytáhne obočí a nadzvedne pokličku hrnce. „Nejedla jsem tři dny, ale zbylo dost pro tebe.“ Úšklebek.
„Kde je Aleksandr?“
„Vrátil se pro tebe. Dostal ránu. Daroval přebytečnou magii vodě. Je v pořádku. Postarala se o něj naše ranhojička.“
„Byl to můj nápad.“ Povzdech. „Jinak to nešlo. Dokázal je oklamat. Vás také, že?“

Závěrečná poznámka: 

Téma souvisí s jiným drabbletem seriálu, přidávám detaily: Kapitálním úlovkem je dvojice mladých mocných mágů - Olena a Aleksandr. Oba je vesničané "chytili" v lese. Dalším kapitálním úlovkem je magie,kterou Aleksandr věnoval vodě, a jako takovou ji voda využila k vlastnímu vyčištění.

Další: http://sosaci.net/node/25364

Obrázek uživatele neviathiel

Pohostinný dům

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

„Kdybychom rozbili zeď nebo revokovali démony, Zlatica zemře. Uzavřel jsem dohodu a přísahal na svůj živel. Oheň.“
Ruce mu pokrývá obvaz.
„Museli vydat Zlaticu. Musel jsem vydat Princeznu. Vysávali jí sílu. Vzali příliš. Zalkli se.“
„Dům se magií nezalkl,“ připomene ranhojička. „To Princezna?“
„Nevím. Nemohl jsem dovnitř.“ Lže.
„Vymklo se jí to z ruky,“ řekne ranhojička. „Může nás všechny zabít. Proto je v řetězech a kruhu bariér a soli.“
„Neudělá to.“
„Může.“
Ticho.
„Chci ji vidět.“
„Ještě se neprobrala. Nepustíme tě k ní, dokud neuslyšíme její verzi. Nikam nechoď. Lidé mají strach. Jakmile vystrčíš nos, dostaneš řetězy.“
„Vy se nebojíte?“

Závěrečná poznámka: 

Právně se závazky od mrtvých vymáhat nedají, že ne :)

Další: http://sosaci.net/node/25273

Obrázek uživatele neviathiel

Vesnice

Úvodní poznámka: 

BJB jak vyšité, téma osvětleno v poznámce.

Předchozí: http://sosaci.net/node/24683

Drabble: 

Místní ranhojičce táhlo na sedmdesát a už ji máloco překvapilo. Nejdříve se postarala o dívku. Bezvědomí, dvě bodné rány jako od tlustých jehel, vymknuté zápěstí.
Kluk měl popálené ruce a na nich řetězy. Mezi vesničany prosakovala nesmělá slova. Démoni. Černá magie.
Ranhojička si prohlédla jeho tvář v zrcátku. Žádný rozdíl. Žádná děsivá tvář.
„Sundejte ty řetězy,“ zavrčela ranhojička.
Zděšené ticho.
Klukovi došla trpělivost, vzal od ranhojičky tinkturu na popáleniny, nalil si ji na dlaň a omdlel bolestí. Když ho v domě propleskla, dala mu lektvar proti bolesti a řetězy sundala sama.
„Kde je?“ zašeptal.
„Bude v pořádku. Co se stalo?“

Závěrečná poznámka: 

Téma se nesměle krčí na pátém řádku shora.

Další: http://sosaci.net/node/25046

Obrázek uživatele neviathiel

Záchrana

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Vzduch je nabitý ozónem a voda křišťálově čistá. Zlatica přes hladinu volá pomoc.
Dům je v rozvalinách. Aleksandr se prodírá troskami. Ruce má rozedřené do krve. Sinalou Princeznu najde mezi cákanci barvy. Na hrudi má dvě krvavé skvrny. Aleksandr klesne na kolena a v hlavě má prázdno.
Někdo přichází.
„To děvče to má za pár.“
„Buďte opatrní, je zřídlo.“
„On taky?“
„Možná.“
„Uzavřel dohodu s démony. Přísahal na vlastní živel. Porušil ji.“
„Páchne černou magií. Svažte i jeho.“
Někdo ho bere za ruce. Stahuje mu rukavice. Aleksandr sebou trhne. Kolem zápěstí se mu omotá řetěz, kolem krku další. Nebrání se.

Závěrečná poznámka: 

Další: http://sosaci.net/node/24886

Doufám, že "za pár" jako odpověď na otázku v tématu projde. :)

Obrázek uživatele neviathiel

Na břehu

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ pro kytku.

Týmu nečekaně přibude další člen.

Navazuje na: http://sosaci.net/node/24555

Drabble: 

Liška leží na břehu jezírka a někdo jí tiskne ke rtům lahvičku. Odpotácí se pryč.
„Co chceš?“ hlesne.
„Nepustili by tě. Přísahal jsem na svůj živel. Nemůžu zpátky.“
„Jak se jmenuješ?“
„Aleksandr.“
Zlatica nedůvěřivě očichá lahvičku. Směs bylin a alkoholu. Vypije ji na ex.
Střecha se zachvěje.
Aleksandr se rozběhne k domu. Jakmile překročí práh, pokryjí ho modravé plameny. Rozběhne se zpátky, brodí jezírkem, dokud nemá vody po stehna. Ponoří se. Když se narovná, plamínky stále svírají jeho ruce. Ponoří se podruhé.
Oheň je pryč. Aleksandr bezhlesně klesne pod vodu.
Liška se promění a vběhne do vody průzračné jako sklo.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele neviathiel

Spolupráce

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Jsou dokonale sehraní.
Když vstávají, on mlčky prohlédne její krycí kouzla a ona jeho ochranná. K domu jdou spolu. Beze slov.
„Ať uslyšíš cokoliv, neohlížej se,“ řekne ona.
Když překračují práh, vezmou se za ruce. Před zdí stanou společně.
Ona se vyhýbá očím démonů. Sedá si, tiskne ruce k zemi a žádá o pomoc.
On do nich hledí. Uzavřel dohodu. Musí ji dodržet.
„Teď,“ řekne dívka.
On přitiskne její ruku ke zdi. Když obrys kolem lišky povolí, popadne ji a běží pryč. Neotáčí se. Nevidí, jak zeď pohlcuje dívčinu ruku a jak se jí do srdce zabodávají lačné oči démonů.

Závěrečná poznámka: 

Stránky

-A A +A