Josef a bratří jeho

Obrázek uživatele Keneu

Ještě to dopijeme

Drabble: 

Byl fakticky šťastný, že ho bráchové poslali na ten jazykový pobyt. Ze začátku si dost máknul, ale pak mu jedna milá paní zařídila studijní volno. Pak už si dokázal v pohodě pokecat i s faraonem.
Když bratři přijeli za pár let na návštěvu, pohostil je, obdaroval a Simeona si tam dokonce nechal. Ať se ta mlátička taky něco naučí.
Až se uráčil dojet i Benjamin, párty zopákli. Pěkně se protáhla. Josef je ani nechtěl nechat odjet. Dokonce pro ně poslal vojáky, že vytáhl archivní víno a potřebuje pohár, který jim přibalil k darům, tak ať se jdou napít s ním.

Obrázek uživatele Keneu

Alternativní možnosti Pesachu

Úvodní poznámka: 

Co by byly Velikonoce bez trochy neškodného novozákonního preslashe? Přístupné, za všechno můžou Andrew Lloyd Webber a Tim Rice (a Bárta se Střihavkou, kteří si I Don't Know How to Love Him střihli společně).

Drabble: 

„Co bys dělal, kdyby to nebyl zrovna blouznivý Achnaton? Poslat sny pro tebe bylo snadné, ale správný výklad, tedy výklad tou správnou osobou,“ Josef se pousmál, „závisel na tolika neznámých...“
„Byla tu i druhá možnost,“ připustil.
„Tys měl plán, který nezahrnoval egyptské otroctví, a nespustil jsi ho?“
„Všechno by se rozhasilo,“ bránil se. „Nedovedeš si představit, jak je i pro mě náročné udržet si vševědoucnost včetně druhých plánů. Když dovolíš budoucnosti, aby se štěpila, nevede to k ničemu dobrému.“
„Například?“
„Například kdybych měl slabší vůli, asi by to se mnou a Jidášem bylo úplně jinak. Tuhle alternativní realitu nechceš vidět.“

Obrázek uživatele Keneu

Mé děti

Úvodní poznámka: 

trapní spíše jako trápící, ale pokud byste si přečetli, jak spolu ti dva mluví (tučňáčku, myško, ještěrko...) a jak přemýšlejí, tak asi i trapní
a jako hrdinu můžete brát jak Potifara, tak Mút, protože ta to ve výsledku odnesla nejhůř
drabble poskytuje vysvětlivky k některým veršům téhle básně

Drabble: 

Mé děti
urovná prázdné polštáře, prohrábne rukou vzduch
budu vám vyprávět o vašich prarodičích.
nakloní hlavu a poslouchá
Ano, o dědečkovi Huij a babičce Tuij, našich nerozlučných stařečcích. Spolu v mateřském lůně, spolu v dětství, sobě zaslíbeni, spolu zplodili syna.
povzdechne si
Z rozmaru bohů se jejich syn, můj muž a váš tatínek, narodil zdráv a dožil se dospělosti, moudrosti a poct.
Až na jednu maličkost. Vaši prarodiče pocítili ze svého spojení strach, a tak učinili z Petepréa prázdného slunečního komořího, určeného velkým věcem, ne však rodinnému životu.
naznačí ve vzduchu šmiknutí
A proto jsem tu tak sama, milé děti.

Obrázek uživatele Keneu

Výhodná koupě

Úvodní poznámka: 

Tentokrát vycházím z tohoto filmu. Doporučuju všem, kdo chtějí vidět Bena Kingsleyho s podmalovanýma očima a usmívajícího se jak Mona Lisa.

Drabble: 

Usmlouvali jsme to dobře.
Ale těch problémů s ním! Přemýšlel! Měl své názory a dokonce i vlastního boha, naštěstí jen jednoho.
A pak se do toho vložila Mút. Mou krásnou, osamělou ženu ten mladík zcela okouzlil. Snad si myslela, že i ona v jeho rukou rozkvete. Všem třem by nám ulehčilo život, kdyby se jí podvolil. Jenže on se vzepřel a byl mi odebrán, stejně jako byl, bratry či bohem, uloupen otci.
Zůstal jsem mu nablízku a sledoval jeho přerod ze schopného správce v mého přítele a nakonec i zachránce nás všech. Za pár desítek debenů mědi? Zatraceně výhodná koupě.

Závěrečná poznámka: 

Tenhle jenom jeden bůh by se měl psát s velkým b, ale uznejte, že Potifar to vědět nemůže, pro něj je to jen blíže neurčené a zpočátku nepříliš schopné božstvo.

Svůdnice

Úvodní poznámka: 

Už dlouho se mi chtělo napsat taky nějaký střípek z tohohle příběhu.

Drabble: 

Nikdy by nebyl ani pomyslel na nic takového. Pokud snad někdy dříve něco naznačovala, nevšímal si toho, vždycky si hleděl jen své práce.
Nyní před ní stál a naprosto nevěděl, co dělat, co říci. Asi by se nejraději propadl do země. Bylo mu stydno i za ni, když se mu tak nestoudně nabízela.
Snad to vytušila, a proto se rozhodla přejít rovnou k činu. Shodila i to lehké roucho, co měla, natáhla ruce…
Prchl, ani nedbal toho, že zanechal na místě plášť. To se mu také vymstilo.
Za to, že odmítl potěšení, které mohl mít tak snadno, měl draze zaplatit.

Obrázek uživatele Keneu

Bibli se tvá láska nehodí

Úvodní poznámka: 

mně už ani tyhle dva fandomy nestačí, vnořila jsem se do muzikálové verze toho příběhu Joseph and the amazing technicolor dreamcoat (Pouštějte si to jen na vlastní nebezpečí, je to trochu šílené. Ale krásné.)
Mút-em-enet je jméno Potífarovy ženy, ještě se můžete setkat se jménem Zuleika

Drabble: 

[Josef dopadl do vězení]
[kužel světla se přesunuje ke klavíru, kde sedí Mút-em-enet]

Mút-em-enet [oblečená opět moderně a upjatě]:

Jsem padouch To bez pochyby
Nástroj ďáblův Jen samé chyby
Jsem děvka Věříte tomu
Však nevidíte přes práh domu

Jsem žena Tak hledám lásku
Můj muž jen loutka na provázku
Má postavení Co chci víc?
V hlavě půl světa tam dole nic

Sbor:

Bibli se nehodí do noty
Že probrečelas soboty
Neděle čtvrtky pondělí
Ach kdybychom to věděli!

Mút-em-enet

Jsem matka Promiňte mýlka
Dál marně čekám na šíp Mílka
Jak plyne rok za rokem
Spala bych snad i s otrokem

Na Osarsífa pad můj zrak
Já zčervenala jako mák
A on se taky trochu rděl
Hezčího muže svět neviděl

Sbor:

Bibli se nehodí do krámu
Že pro něj pláčeš po ránu
Bez lásky a bez dětí
Spílají ti staletí

Mút-em-enet:

Jsem jeho paní, má mě ctít
A ne mě výtkou zahanbit
Odmítá mě To mě rmoutí
Stále ho toužím obejmouti

Mám strach že zajdu přes míru
A skončím někde v Alžíru
Na svoje city vezmu bič
Osarsíf musí z domu pryč

Sbor:
Bibli se hodí do noty
Že s pravdou neděláš drahoty
On krásný ty zas praktická
Navždy jsi děvka biblická

Závěrečná poznámka: 

Kromě poslední sloky vidím téma i v tom, že (jasně, pravdu neznáme) Bible ten příběh využila prakticky, aby ukázala další děsnou babu, kdežto v arabském světě je ten příběh vyprávěn jako romantická legenda o dvou nejhezčích lidech té doby. Thomas Mann approves.

Obrázek uživatele Keneu

To jsem já

Drabble: 

Příběh se chýlil ke svému rozuzlení. Ačkoli už dávno věděl, co udělá, co musí udělat, přemýšlel. Protahoval tu bezdechou chvíli, aby alespoň ochutnali jeho dávný strach.

Když zavřel oči, viděl tváře svých bratrů zrůzněné hněvem. A pak už jen jako stíny zastírající slunce, když na ně volal z hlubin svého pádu.
Otevřel oči. Klečeli před ním jako docela jiní lidé.

Když se zaposlouchal do svých vzpomínek, zněl v nich křik, nadávky a výsměch.
„My že se ti budeme klanět? My?!“
Teď slyšel mumlané prosby a především řeč čtvrtého.
„Pane, vezmi si raději můj život.“

Když otevřel ústa, roztřásli se.
„Odpouštím.“

Závěrečná poznámka: 

Miluju, miluju, miluju. Josef a bratří jeho. Takhle dlouho a přitom okouzleně, uchváceně, pohlceně jsem četla už jen Pána prstenů.

Obrázek uživatele Keneu

Novomanželé

Úvodní poznámka: 

mně to letos prostě nemyslí, ale body jsou body...

Drabble: 

„Kdybych tě teď políbil, zemřel bych?“
„Už jsi mě přece líbal.“
„Kdybych se tě dotkl tady, zemřel bych?“
„Už ses mě tam přece dotýkal.“
„A kdybych tě sem políbil?“
„Zkus to.“
„A kdybych tě -“
„Judo, já nevím jak ty, ale já si pamatuji, co vše jsme spolu dělali. A jestli tvrdíš, že si to nepamatuješ, tak se vážně naštvu.“
Otočila se k němu zády.
„Támar, já to tak nemyslel. Nezlob se.“
„Jsi snad jako tvoji synové, že bys raději zemřel, než mě miloval?“
„To tedy nejsem.“
A pak jí až do rána dokazoval, že je mnohem houževnatější než jeho synové.

Obrázek uživatele Keneu

Cesty do Egypta a zpátky

Drabble: 

Na první cestě ležely mé slzy, když šel jsem sám.
Na druhé cestě zemi svíral hlad, když šlo vás deset.
Na třetí cestě nad vámi visela hrozba, když devět vracelo se vás zpět.
Na čtvrté cestě vás provázela nejistota, když vedli jste nejmladšího.
Na páté cestě, sotva jste vyšli, dostihla vás má spravedlnost.
Na šesté cestě letěla zpráva k našemu otci, když jsem se vám vyjevil.
Na sedmé cestě zvířily prach vozy a desítky nohou, když pozval jsem vaše rodiny k sobě.

Poslední cesta, dlouho po našem příběhu, trvala čtyřicet let, když naši potomci vraceli se domů z egyptského otroctví.

Obrázek uživatele Keneu

Poznat a pochopit

Byl jedním z mála těch, kteří si uvědomovali, že jsou součástí příběhu. Cítil, že právě tady a teď se děje něco důležitého. Cítil to, když s tlukoucím srdcem pozoroval pána domu, když se podivoval nad rozesazením svých bratrů podle věku, když se rozhlížel po nádheře všude kolem… Jako by se vracel do dětství.
„Ve snu pro mě přiletěli andělé a vzali mě na nebesa…“
„A tys mě tu nechal samotného?“
„Kdepak. Svého malého bratříčka jsem si nechal přivést k sobě.“

Znovu si prohlédl jejich hostitele.
Od poznání ke skutečnému pochopení zbýval už jen kousek. Jen pohár podstrčený do Benjaminova vaku.

upřesnění fandomu: vycházela jsem z rozsáhlejšího zpracování tohoto biblického příběhu a sice z tetralogie Thomase Manna Josef a bratří jeho
pozn. k tématu: nejde ani tak o to, že Benjamin vidí, jak jsou si podobní, ale hlavně o tu podobnost "Vím, že jde o příběh." vlastní těm důležitějším členům rodiny (čili z bratrů ještě Judovi...)

-A A +A