Space opera

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 12: Ve strojovně

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Po kratším váhání jsem se nakonec rozhodla dát z "Dobrodružství jedné lodi" do výběru díl ze strojovny (na téma "Udělátko"), který mezi těmi ostatními trochu zapadl... Tak se mu tímto pokusím udělat trochu víc místo na výsluní :-)

Drabble: 

Toho dne se kapitán rozhodl, že ve strojovně Na Vlastní Nebezpečí provede kontrolu bezpečnosti práce.

„A tady máme velín,“ ukázal šéfinženýr kapitánovi a prvnímu důstojníkovi řídící centrum strojovny.

„Na co je tohle?“ ukázal Caledri na soustavu páček, kladek a táhel.

„No... to mám na tlačítka, který jsou mimo dosah, abych nemusel obcházet celej pult,“ vysvětloval šéfinženýr.

„Je to bezpečné?“ zeptal se Bossack přísně.

„Jasně!“ hájil se šéfinženýr. „Já vám to předvedu – třeba když zatáhnu za tuhle páčku, snížím tah motorů...“ šéfinženýr zahýbal s ovládacími prvky.

Následně na celé lodi vypadla gravitace.

„Ale ještě to má nějaký mouchy,“ řekl šéfinženýr omluvně.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 30: Konec dobrý...

Fandom: 
Drabble: 

Caledri sledoval, jak císař při slavnostní ceremonii povyšuje Bossacka na admirála.

„Pane, tady je poslední pošta,“ naklonil se k němu komandér Linkatta a předal mu svazek pohlednic.

Caledri je zběžně prolistoval. „Admirál Zener nic neposlal?“

Linkatta zavrtěl hlavou. „Odmítl napsat jakékoli blahopřání a přísahal, že se admirálu Bossackovi a Na Vlastní Nebezpečí pomstí.“

Caledri se zachmuřil. Císař sice poslal admirála Morthyho do penze a odstřihl Kaavitovu kliku od moci, ale Bossackův odvážný kousek, za který si vysloužil povýšení, jim získal vlivného nepřítele.

„Co uděláme, pane?“ zeptal se Linkatta.

Kapitán Caledri se na svého prvního důstojníka usmál. „Nějak už si poradíme.“

Závěrečná poznámka: 

... a tímto dílem se završilo letošní dobrodružství lodi jménem Na Vlastní Nebezpečí. Zvládne Caledri svou novou roli kapitána? Podaří se admirálu Bossackovi odolat pomstě zákeřného admirála Kaavita a neuříznout si u císaře ostudu? A co dostane císař ke svým třináctým narozeninám? To se možná dozvíte příští rok - a nebo taky ne :-)

Ještě jednou děkuji vám všem, co jste toto dílo přečetli, líbilo se vám a třeba jste i dali kachnu nebo napsali komentář - byl to náročný měsíc, ale pro vás cokoli :-)

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 29: Zmařená invaze

Fandom: 
Drabble: 

Na Vlastní Nebezpečí konečně dorazila na seřadiště, kde už se houfovaly válečné lodě.

„Bossacku!“ ozval se z komunikátoru hlas admirála Morthyho. „Tady nemáte co dělat! Okamžitě se mi kliďte z cesty!“

„Admirále, z rozkazu císaře máte ihned přerušit operaci První úroda,“ odpověděl Bossack.

„Na císaře vám kašlu!“ křičel dál Morthy. „Vy asi nechápete, že tady mám čtyřicet lodí a můžu vás rozstřílet na cucky!“

„A vy asi nechápete,“ Bossack teď už křičel taky, „že za sebou táhnu stovku Kalnamychidirotaniriánů!“

Na to se Kalnamychidirotaniriáni vrhli na císařské křižníky a bušili do nich tak dlouho, až je donutili vzít nohy na ramena.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 28: Spojenci

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Už zbývají jenom tři dny, tak musím děj trochu popohnat a zase využít takové pěkné téma pro název... Snad mi to prominete :-)

Drabble: 

Na Vlastní Nebezpečí se vynořila ze shluku červích děr v místě, kde se měla nacházet vesmírná stanice Třináctý Život.

Jenže žádná stanice nebyla nikde v dohledu.

„Vy jste zase nezapočítal nějakou proměnnou!“ obořil se kapitán na Narsise.

„Pane!“ Swerv ukázal ven, „asi uletěla před tímhle!“

Venku se hemžily desítky Kalnamychidirotaniriánů a stahovaly se k lodi. Na můstku vypukla panika. Jediný císař zachoval chladnou hlavu, s Linkattovou pomocí vyladil komunikátor a začal s nimi plynule hovořit.

Kalnamychidirotaniriáni se poslušně zařadili za loď.

„Slíbil jsem jim další obilí, když nám pomůžou,“ vysvětlil císař. „Teď už se jenom musíme dostat na to seřadiště.“

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 27: Plán

Fandom: 
Drabble: 

„Říkají tomu plánu ‚První úroda‘,“ seznamoval Linkatta kapitána a císaře s komunikací od admirality, kterou zachytil. „Flotila dvaceti křižníků udeří na nejslabší opěrný bod Svobodných Soustav a vytvoří předmostí. Následovat je bude mnohem větší flotila, která postupně zabere zbylé soustavy. Operace začne za čtyřiadvacet hodin.“

„A my jsme příliš daleko,“ řekl císař stísněně. „Nikdy se na seřadiště nedostaneme včas, abychom zabránili těm lodím v odletu.“

Navigátor Narsis při těch slovech zbystřil. Naklonil se ke kapitánovi a něco mu pošeptal. Kapitán se usmál.

„Ehm, můj pane,“ oslovil císaře, „možná by tu bylo řešení. Víte, nedaleko odtud je takový shluk červích děr...“

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 26: Porada

Fandom: 
Drabble: 

Císař, kapitán a vyšší důstojníci seděli v poradní místnosti a snažili se vymyslet, jak zabránit válce se Svobodnými Soustavami.

„Mohl bych se nechat unést,“ navrhl císař. „Když mě Svobodní použijí jako rukojmí, nebudou naši do útoku tak žhaví.“

„To je moc riskantní,“ namítl kapitán. „Mohli by vám ublížit.“

„Já bych tam prostě doletěl...“ řekl Narsis.

Císař se podíval na hodiny. „Už je deset – budu muset jít do postele.“ Zvedl se k odchodu a usmál se na ostatní. „Ale chovám naději, že vy do rána nějaký plán vymyslíte.“

Když za císařem zaklaply dveře, přítomní důstojníci se bezradně podívali jeden na druhého.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 25: Právní věda

Fandom: 
Drabble: 

Kormidelník Swerv natrefil na nadporučíka Linkattu v knihovně, jak sedí nahrbený nad jednou knihou.

„Co čtete?“ zeptal se.

„Základy práva,“ odpověděl Linkatta. „Narazil jsem tu na termín Vigilantibus iura, a snažím se najít, co to znamená.“

„Není to něco jako ‚Lidé bděte‘?“ nadhodil Swerv.

Vigilantibus iura?“ ozval se císař, který seděl hned vedle. „To znamená, že zákony jsou psány pro bdělé – jinými slovy, je na každém, aby si zajistil domáhání svých práv, nikdo jiný to za něj neudělá.“

Oba důstojníci na něj němě zírali.

„Chápete?“ zeptal se císař.

Přikývli.

„Dobrá,“ císař se zvedl a odešel.

„Prostě ‚Lidé bděte‘,“ řekl Swerv.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 24: Snídaně

Fandom: 
Drabble: 

Problémy nastaly ve chvíli, kdy si císař chtěl dát snídani.

„Vy nemáte jogurt?“ ptal se nevěřícně lodního správce kantýny.

„Bohužel, Vaše Veličenstvo,“ řekl správce zkroušeně. „Piloti je všechny snědli. Jsou po nich jak diví...“

„Co palačinky a javorový sirup?“ zkoušel dál císař.

Správce zavrtěl hlavou. „V poslední zásobovací zásilce sirup chyběl.“

„Tak aspoň ovesné vločky,“ císař začínal znít zoufale.

„Taky ne,“ ve správcově hlase se odráželo skoro stejné zoufalství. „Ovesné vločky nejsou od té doby, co jsme vyhodili skoro všechno obilí...“

Princezna se obrátila ke svému choti a řekla nesmlouvavě: „Tak si prostě dáš rohlík s máslem jako všichni ostatní.“

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 23: Návštěva

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tenhle díl není tak zábavný, ale pokusím se v něm trochu posunout "zápletku". Snad mi budou témata příznivá a povede se mi udělat pěkný závěr :-)

Drabble: 

Kapitán Bossack, Caledri a Narsis vběhli do hangáru a spěšně si urovnávali slavnostní uniformy, neboť na loď dorazila vzácná návštěva.

Z přistátého raketoplánu vystoupil dvanáctiletý chlapec spolu s krásnou blondýnou a přešel k čekajícím důstojníkům. Ti se hluboce uklonili. „Vaše Veličenstvo,“ pronesl Bossack, „vítejte na palubě Na Vlastní Nebezpečí.“

„Princezno,“ pozdravil Caledri císařovu choť.

„Děkuji za přijetí, kapitáne,“ odpověděl císař. „Vlastně tu nejsem náhodou – za mými zády se chystá spiknutí na rozpoutání války proti Svobodným Soustavám, a já už začínám tušit, kdo zatím vězí.“ Pohlédl Bossackovi do očí. „Pomůžete mi to spiknutí rozkrýt?“

Kapitán se napřímil. „Spolehněte se, můj pane.“

Závěrečná poznámka: 

A ještě jednou děkuji vám všem, kdo jste k předchozím dílům přidali komentáře, jsem za ně ráda :-)

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 22: Záměna

Fandom: 
Drabble: 

Kapitán vkročil do brífinkové místnosti, kde již byli usazeni všichni účastníci dnešní porady, a rovnou si sedl na místo. Vytáhl záznamovou pásku a strčil ji do přehrávače.

Místností zazněl božský hlas Teledrine, nejslavnější zpěvačky císařství. Přítomní důstojníci seděli bez hnutí a naslouchali nádhernému zpěvu, dokud skladba neskončila.

„Poslyšte,“ řekl Caledri, když se probral z okouzlení, „neměly na té pásce být instrukce pro naši další misi?“

...

Tou dobou admirál Morthy relaxoval ve své rezidenci a chtěl si zpříjemnit večer poslechem své oblíbené hudby.

Když se z přehrávače místo toho ozval jeho vlastní řvavý hlas, jak určuje Bossackovi další úkol, sprostě zaklel.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 21: Trapas

Fandom: 
Drabble: 

Všichni důstojníci a část mužstva stáli ve slavnostních uniformách nastoupení v hlavním hangáru.

Rampa raketoplánu se otevřela a na palubu Na Vlastní Nebezpečí vstoupil sám císař. Kráčel důstojně kolem čestné stráže, až stanul před kapitánem Bossackem.

Bossack se napřímil. Tohle byl vrchol jeho kariéry.

Císař se najednou zatvářil pohoršeně. „Kapitáne, co má tohle znamenat?“

Bossack se podíval dolů – a zjistil, že má na nohou staré špinavé tepláky. „Nééééé!“...

...„Nééééé!“ probudil se kapitán ze zlého snu celý zpocený. Oddechl si – ještě že to byl jen sen. Hned zítra svoje staré tepláky vyhodí a pořídí si na cvičení ty nové moderní legíny.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 20: Kapitán má narozeniny

Fandom: 
Drabble: 

V hangáru Na Vlastní Nebezpečí přistál kurýrní raketoplán a z něj se skoro vypotácel pilot, který dva dny nespal.

Na palubě už na něj netrpělivě čekal kormidelník Swerv. „Máš to?“ zeptal se dychtivě.

„Mám,“ přikývl pilot unaveně a předal Swervovi papírovou krabici, převázanou stuhou.

Swerv s ní hned upaloval k turbovýtahu, vyjel až nahoru na můstek a vběhl dovnitř.

„Hodně štěééstíí zdráávííí,...“ zapěl v tu chvíli důstojnický sbor.

Swerv postavil krabici na stolek před kapitána a rozbalil ji.

Kapitán Bossack se usmíval jako sluníčko. Na ten čokoládový dort, který k němu doputoval až z císařské planety, se těšil celý týden.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 19: Spacegolf

Fandom: 
Drabble: 

Nadporučík Linkatta se rozhodl, že se naučí hrát spacegolf. Pořídil si spacegolfovou hůl a vyrazil na jedno z palubních hřišť.

Naneštěstí se na stejném hřišti nacházela i smečka stíhacích pilotů a jejich velitel Higgs, který se pyšnil svým mistrovstvím ve spacegolfu.

„Hele, frajer z můstku si přišel zahrát,“ posmíval se Higgs, když uviděl Linkattu, jak se napřahuje k úderu. „Máš to marný, spacegolf je hra pro chlapy, tohle nedáš.“

Linkatta vztekle zaťal zuby a švihl holí. Míček vystřelil do vzduchu, prolétl gravitačním prakem, očesal všechny bodové bolidy – a trefil Higgse přímo do hlavy.

Na výsledkové tabuli se objevil nový rekord.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 18: Potíže s piloty

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Trochu BJB, ale na další kolečko skrz červí díry se mi Na Vlastní Nebezpečí už posílat nechtělo...

Drabble: 

Včerejšek byl pro Caledriho jeden z těch horších dní.

Hned ráno mu kapitán řekl: „Všiml jsem si ve statistikách, že výkonnost našich stíhacích pilotů znatelně poklesla. Můžete to nějak vyřešit?“

Caledri skoro celý den strávil vyjednáváním s piloty, kteří si stěžovali na neadekvátní servis ze strany mechaniků, a s naštvanými mechaniky, které vytáčel arogantní přístup pilotů. Nakonec se mu podařilo dosáhnout shody, a večer usnul s pocitem naprostého vyčerpání.

Druhý den ráno k němu opět přišel kapitán a řekl: „Poslyšte, dočetl jsem se, že výkonnost našich pilotů je nějak nízká – můžete to zítra vyřešit?“

Caledri si v duchu zničeně povzdechl.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 17: Nepřítel

Fandom: 
Drabble: 

Před křižníkem Na Vlastní Nebezpečí se náhle objevila další loď.

„To je Totální Anarchie!“ vykřikl poplašeně operátor senzorů.

Na můstku vypukl rozruch. Nebylo divu – zlopověstná pirátská loď budila hrůzu v celém sektoru.

„Zvednout štíty! Motory na plný tah! Připravte se odrazit útok!“ zavelel kapitán.

Když se situace zdála beznadějná, vynořila se poblíž najednou další bojová loď – se znaky Svobodných Soustav na trupu.

Pirát zmerčil větší kořist a obrátil se proti nově příchozímu. Kapitán Bossack na nic nečekal a využil nastalé situace k ústupu.

„Moc by mě zajímalo, kde se tady najednou vzali,“ přemítal kapitán nahlas, když byla loď v bezpečí.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 16: Admiralita

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Mezitím na domovské planetě císařství...

Drabble: 

V generálním štábu se sešli nejvýznamnější admirálové, aby projednali budoucí plány Imperiálního námořnictva.

„Pánové, situace je vážná,“ zahájil zasedání admirál Kaavit. „Musíme vymyslet nějakou operaci, která bude mít viditelný přínos, jinak nám císař seškrtá rozpočet.“

Přítomní admirálové se hluboce zamysleli.

„Co takhle nějaká krátká vítězná válka?“ nadnesl admirál Zener. „Dobudeme nějaké území a dokážeme císaři, že jsme pořád užiteční.“

Kaavit zobrazil holografickou mapu sektoru. „Mohli bychom zkusit zabrat Svobodné Soustavy – nebyl by to těžký soupeř. Jak je ale vyprovokovat, aby na nás zaútočili oni?“

Admirál Morthy se křivě usmál. „Vím přesně o jedné lodi, které by se to mohlo podařit.“

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 15: Velký útěk

Fandom: 
Drabble: 

Útěk před Kalnamychidirotaniriány byl velmi dramatický.

Caledri s Linkattou se sice pečlivě naučili kalnamychidirotaniriansky, ale se svými hlasivkami nedokázali podchytit správný přízvuk, a tak domluva nebyla možná. Swerv kličkoval mezi útočícími chapadly jako o život, ale Kalnamychidirotanirián na ně postupně dotíral.

Pak dostal kapitán Bossack spásný nápad a nařídil vyhodit z lodi veškeré zásoby. To zaměstnalo Kalnamychidirotaniriána na dostatečně dlouho, aby Narsis stihl propočítat kurz a Na Vlastní Nebezpečí zdárně unikla do hyperprostoru – aby se vynořila před shlukem červích děr.

„No, a jsme zase na začátku,“ konstatoval kapitán. „Chybí nám něco?“

„Jen asi čtyři tisíce tun obilí, pane,“ odpověděl Caledri.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 14: Tam venku

Fandom: 
Drabble: 

Už týden byla Na Vlastní Nebezpečí na cestě napříč Ztracenou zónou, ale zatím na žádného Kalnamychidirotaniriána nenarazili.

„Což je možná jedině dobře,“ přemítal Caledri.

„Vy víte, jak Kalnamychidirotaniriáni vypadají?“ zeptal se Narsis.

Caledri zavrtěl hlavou. „Nikdy jsem žádného neviděl, ale četl jsem o nich. Prý jsou obrovští,“ ztlumil hlas, „mají dlouhá fialová chapadla a oči podlité krví.“

Ostatní důstojníci napjatě Caledriho poslouchali a nezaregistrovali, jak se venku za průzory náhle setmělo.

„Jak moc obrovští?“ zajíkl se Linkatta.

Než stačil Caledri odpovědět, zazněla rána, jak cosi udeřilo do trupu – a za průzorem se objevilo obrovité krvavé oko.

„Áááááááá!!!“ zaznělo sborově můstkem.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 13: Kočka na lodi

Fandom: 
Drabble: 

Komunikační důstojník Linkatta choval Na Vlastní Nebezpečí kočku. Byla bílá a huňatá a vůči posádce měla většinou přátelský vztah, ale čas od času se zaběhla.

Caledri natrefil na komunikačního důstojníka zrovna ve chvíli, kdy ji hledal.

„Micí! Micí!“ volal Linkatta.

„Zase vám utekla, nadporučíku?“ zeptal se Caledri.

„Ano,“ řekl Linkatta a bylo vidět, že má slzy na krajíčku. „Už je pryč dva dny!“

„Mňauuu...“ ozvalo se najednou. V příští vteřině chodbou proběhla bílá chlupatá koule a skočila Linkattovi do náruče.

„Míco, ty darebo!“ šťastný Linkatta přivinul kočku k sobě a přičichl k ní. „Že ty ses zase toulala v prádelně!“

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 12: Ve strojovně

Fandom: 
Drabble: 

Toho dne se kapitán rozhodl, že ve strojovně Na Vlastní Nebezpečí provede kontrolu bezpečnosti práce.

„A tady máme velín,“ ukázal šéfinženýr kapitánovi a prvnímu důstojníkovi řídící centrum strojovny.

„Na co je tohle?“ ukázal Caledri na soustavu páček, kladek a táhel.

„No... to mám na tlačítka, který jsou mimo dosah, abych nemusel obcházet celej pult,“ vysvětloval šéfinženýr.

„Je to bezpečné?“ zeptal se Bossack přísně.

„Jasně!“ hájil se šéfinženýr. „Já vám to předvedu – třeba když zatáhnu za tuhle páčku, snížím tah motorů...“ šéfinženýr zahýbal s ovládacími prvky.

Následně na celé lodi vypadla gravitace.

„Ale ještě to má nějaký mouchy,“ řekl šéfinženýr omluvně.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 11: Soška

Fandom: 
Drabble: 

Kapitán naštvaně přecházel po ztichlém můstku.

„Podívejte,“ promlouval k posádce a snažil se, aby jeho hlas zněl klidně, „já rozumím legraci, ale ta soška byla dar od samotného císaře. Musíte ji sem vrátit!“ ukázal na prázdný podstavec. „Já teď nechám na můstku zhasnout, a kdo z vás ji vzal, ať ji položí zpátky a já budu dělat, jako že se nic nestalo.“

Na kapitánův signál zhasla na můstku všechna světla. Několik důstojníků polekaně vyjeklo a nastal šrumec.

Když se o půl minuty později světla opět rozsvítila, nejenže nebyla vyřezávaná soška tří moudrých opiček zpátky, ale navíc ještě zmizel lodní deník.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 10: Průzkum

Fandom: 
Drabble: 

Na Vlastní Nebezpečí se na cestě přiblížila k oblasti se zvýšeným rizikem, a tak kapitán Bossack nařídil zastavit a vyslat průzkum, než se pustí dál.

„Vypusťte Slaměného Vdovce,“ nařídil.

Dálková průzkumná sonda přezdívaná posádkou „Slaměný Vdovec“ vylétla z lodi a zamířila do nitra rizikové oblasti. Dlouhou dobu se nic nedělo, sonda posílala zpátky kamerové snímky prázdného vesmíru, když tu se ozvala rána, kamera vypadla a obrazovku zaplavilo zrnění.

„Co se stalo?“ ptal se kapitán.

Operátor senzorů chvíli studoval záznam pořízený kamerou sondy a kritický okamžik, kdy se sonda odmlčela, a nakonec řekl: „Myslím, že našeho Slaměného Vdovce sestřelila Černá Vdova.“

Závěrečná poznámka: 

Ráda bych chtěla poděkovat za komentáře, které jste přidali k minulým dílům série, moc si toho vážím. Deset dní dobrodružství jedné lodi je za námi a já se vynasnažím, aby těch zbylých dvacet bylo přinejmenším stejně zábavných :-)

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 9: Hranice

Fandom: 
Drabble: 

Navigátor Narsis soustředěně studoval holografickou mapu blízké oblasti. „To je divný,“ říkal zadumaně a otočil se ke kapitánovi. „Pane, tady je nějaká hranice, která by tu být neměla.“

„Že by ji tu vytyčili teprve nedávno?“ zamyslel se Bossack. „Dobrá, poletíme se tam podívat.“

Po několika hodinách letu se vynořili z hyperprostoru v místě, kde se měla nacházet ona neznámá hranice – ale žádná tam nebyla.

„Ale jak je to možné?“ podivoval se Narsis. „Vždyť ta hranice měla probíhat právě tudy!“

Komandér Caledri se nahnul nad mapu a stiskl tlačítko – a celá mapa se otočila o 180 stupňů. „Vždyť to máte obráceně!“

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 8: Kapitánova zahrada

Fandom: 
Drabble: 

Kapitán Bossack pěstoval na lodi masožravé rostliny, a jednou požádal navigátora Narsise, aby mu pomohl s jejich krmením.

„Jaký je váš nejcennější kousek, pane?“ ptal se Narsis, zatímco krájel lahůdkové párky do misky.

Kapitán se zatvářil tajemně. „Pojďte, ukážu vám ji.“ Odvedl navigátora do zadní části zahrady a předvedl mu obří masožravou rostlinu s nádherným rudým květem.

Masožravka se po navigátorovi začala sápat oddenky, přitahovala ho k sobě a z květu vyjela mohutná blizna a olízla mu tvář… „Ááááá!“ zaječel Narsis, vyškubl se a uháněl pryč, co mu nohy stačily.

„Promiň,“ řekl kapitán k rostlině, „oni nevědí, že jsi vegetariánka.“

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 7: Příšera

Fandom: 
Drabble: 

Kormidelník Swerv se rád vytahoval, a to tak, že ho slyšel celý můstek.

„A pak jsem provedl takovej výkrut, až se z toho nepřátelský stíhačce zatočila hlava a–“ vykládal zrovna, když se k němu naklonil navigátor a řekl naléhavě šeptem: „Poručíku, zrovna prolétáme oblastí, kde žije vesmírná všežravá bestie! Musíme být všichni děsně zticha, jinak nás uslyší a sežere!“

Swerv vykulil oči, přikývl a pokračoval ve vyprávění mnohem tišeji.

„Poslyšte, opravdu tady žije ta vesmírná příšera?“ ptal se navigátora kapitán Bossack. „Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel.“

„Nic takového není.“ Navigátor pohlédl na kormidelníka. „Ale už se to nedalo poslouchat.“

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 6: Zbytečný stroj

Fandom: 
Drabble: 

Na Vlastní Nebezpečí byla na cestě sotva den, když přišla první žádost o návrat kvůli opravám.

„Protože se porouchala mlátička na obilí?“ četl Caledri nevěřícně v hlášení, a vydal se to hned osobně prověřit.

„Co to tu dělá?“ zeptal se správce skladu a ukázal na mlátičku.

„Mlátí to obilí, pane,“ odpověděl správce. „Sem nahážete klasy...“

„Já vím jak to funguje,“ přesušil ho Caledri. „Chci vědět, proč je to tady na lodi?“

Správce jen rozhodil rukama. „Mně se neptejte! Logistická správa nám to sem poslala, já to tu jenom udržuju.“

Caledri jen zavrtěl hlavou a doufal, že Kalnamychidirotaniriáni mají rádi obilí.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 5: Nedorozumění

Fandom: 
Drabble: 

Cestou ze skladu zastihl Caledriho rozrušený komunikační důstojník. „Kapitán chce letět do Ztracené zóny!“

Caledri se s ním ihned vydal na můstek. Kapitán Bossack stál u průzoru a díval se ven do hyperprostoru.

„Pane, proč letíme do Ztracené zóny?“ zeptal se ho Caledri.

Bossack se k němu otočil. „Admirál nám ve zprávě poslal, cituji: ´Ztraťte se mi z očí a už se nevracejte!´, tak přesně to děláme.“

„Ale to se jenom tak říká!“ bědoval komunikační důstojník.

„Pane, ve Ztracené zóně žijí Kalnamychidirotaniriáni,“ poznamenal Caledri, „a my nemáme tlumočníka.“

„Máte tedy tři dny na to naučit se kalnamychidirotaniriansky,“ odvětil Bossack nevzrušeně.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 4: Inventura

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

První důstojník také dostává jméno :-)

Drabble: 

Po tom fiasku s bojovým cvičením poslal admirál Morthy křižník Na Vlastní Nebezpečí na další podřadnou misi.

Rozmrzelý kapitán pověřil prvního důstojníka Caledriho, aby před odletem zjistil stav zásob na lodi.

Caledri se do té úmorné práce pustil spolu se zásobovacím důstojníkem. Procházeli jednotlivé sklady, porovnávali seznamy se skutečností a přitom zjistili, že jim chybí položka FS-V038509.

„Jak je to možné?“ podivoval se Caledri a obrátil se na zásobovacího důstojníka. „Ptal jste se na to logistické správy?“

„No, ptal...“ odpověděl zásobovací důstojník.

„A?“ vybídl ho Caledri.

Zásobovací důstojník jen pokrčil rameny. „Řekli mi, že teď v zimě žádnou mrkev nemají.“

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 3: Cesta zpátky

Fandom: 
Drabble: 

„Kapitáne, asi jsem na to přišel,“ ukázal navigátor Bossackovi výpočty. „Tady nám chybí jedna proměnná – když ji započítáme a uděláme průlet znovu, posune nás to dopředu na správný čas.“

Kapitán porovnal risk opětovného průletu soustavou červích děr s ostudou, kterou si uřízl u admirála, a rozhodl: „Nastavte kurz a letíme!“

Po několikahodinovém kličkování mezi červími dírami se Na Vlastní Nebezpečí vynořil na stejném místě – ale podle trosek to vypadalo, že je dávno po boji.

„Bossacku, vy idiote!“ řval admirál Morthy, „Cvičení skončilo už včera!“

„Tak proměnná, jo?!“ obořil se Bossack na navigátora a začal se s ním honit po můstku.

Obrázek uživatele Sammael

Dobrodružství jedné lodi Ep. 2: Cvičení

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Kapitán lodi dostává jméno :-)

Drabble: 

Když se křižník Na Vlastní Nebezpečí konečně vynořil z hyperprostoru, čekalo tam na něj nepříjemné překvapení v podobě třiceti křižníků protivníka.

„Ups,“ uklouzlo kormidelníkovi.

Z komunikátoru se najednou ozval hlas admirála Morthyho: „Bossacku, co tady sakra děláte?! Cvičení začne až za deset hodin!“

„To asi ten průlet kolem červích děr,“ odpověděl nejistě kapitán Bossack, „musel nás posunout časem zpátky...“

„Já ale nemám ještě postavenou formaci!“ rozčiloval se admirál. „Tak se aspoň nedívejte, než rozestavím lodě!“

Kapitán si povzdechl. „Dobrá – kormidlo, otočte nás o sto osmdesát stupňů – a vy ostatní,“ otočil se k posádce, „všichni nechte oči zavřené, dokud admirál neřekne.“

Stránky

-A A +A