Dračí Doupě

Obrázek uživatele Urrsari

Dobrodružstvo, vzácne korenie života/Soľ nad zlato

Úvodní poznámka: 

Tak v piatok sme zase hrali, a kým Sandra, Valshk a Traax robili blbosti*, Tuya sa postarala o jedlo. Pretože hráme realsiticcky, reč došla aj na úpravu jedla...

*Objavili priestor zavaelýn kameň, ku ktorému viedol drveený most. Ten Valshk zničil, keď kúzlom rozdrtil kamene. Objavila sa jaskyňa. Z kolov okolo tábora, lebo sme boli v tábore kde nás napadli orkovia ktorých sme eliminovali, sme urobili most. Traax sme zaistili lanom a išla do ajskyne, lebo ako jedinú ju msot uniesol. Sandra na ňu zakričala a takmer spsutila ďalší kamenný zával. Snažili sme sa Traax dostať nazad, ale nameisot toho sme stratili lano, a Traax pokračovala do ajskyne, kde vyrušila zo spánku veľkého bieelho draka. Mali ste vidieť ten útek, keď Traax sa šmykla, Blackfeather, ktorého sme poslali za ňou, s ňou, ale stihol nám hodiť lano, na ktorého konci bola uviazaná Traax, ale keď sme vytiahli jeho, tak Traax tresla do skalnej steny, ktorou sa nakoniec vyšplhala nahor. A potom sme sa išli skryť, ale žiadny drak nepričišel.

Čo robila medzitým Tuya, to vidíte v komikse.

Obrázek: 
Obrázek uživatele Urrsari

Two sides of the same gold piece?

Úvodní poznámka: 

BJB. Perhaps the last from my dnd series for a while, as not that much has happened in the campaign :D Note: A few sessions before, the party might have pissed off a young green dragon... and this drabble is the first one that does not stay faithful to the campaign.

Drabble: 

Sandra felt the wind mess up the hairdo Agatha gave her. She tried to poke at the braids to make the mischevious strands stick, but they just kept on sticking out. She felt like a scruffy mutt.
She did not enjoy this part of their journey. The great outdoors! Things can eat you, it's all dirt and either mud or dust, and she has nowhere to bath.
But as she squinted with her hair flowing around her face, she had no doubts that she looked majestic. Worth it then.

The wind is strangely hot.
She reaches back.
Are those scales?

Obrázek uživatele Urrsari

With her

Úvodní poznámka: 

Téma trochu obskúrne, ale nevedla som odolať. Toto sa udialo v dnešnej hre a bolo to super. Viac v poznámke dolu.

"Poď so mnou," Sandra sa takmer zježili vlasy, keď jej do ucha šepkal ten desivý hlas.
-
Keď ju videla prvýkrát, Sandra sa kusla do líca. Nemohla byť staršia než ona - čo sa jej mohlo stať? Kto z nej vysal krásu?
-
"Pôjdem."
-
Vytiahla hrebeň z batohu a Agathine oči sa pri tom pohľade rozšírili.
-
Zaviedla ju do rozpadnutého domu. Sandra sa posadila, pripravená sa postaviť prípadnému pouku o psadanutie. A potom jej Agatha azčala rpečesávať vlasy.

Sandra pocítila niečo v hrudi - teplé a znepokojivé. Cítila, ako sa to nčiahlo.

Drabble: 

"Come with me." The eerie whisper in her ear almsot made Sandra's hair stand up.
-
When she first saw the banshee, Sandra pressed bit her cheek. She couldn't have been older than her - what could have happened to her? Who drained her of her beauty?
-
"I will."
-
She reached into her pack and Agatha's eyes widened at the sight.
-
She lead her into the ruined house. Sandra sat down, ready to brace herself at attempted possession. And then Agatha started running the comb through her hair.

Sandra felt something in her chest - warm and unsettling. She felt it reaching out.

Závěrečná poznámka: 

Neviem, prečo sa Sandra cítila tak spriaznene s duchom, ale... vyhli sa boju. Bolo to creepy stretnutie, a bavilo ma to. Agatha bola krásna, a hlas, ktorý DM použil, ako mráz.

Obrázek uživatele Urrsari

With her

Úvodní poznámka: 

Téma trochu obskúrne, ale nevedla som odolať. Toto sa udialo v dnešnej hre a bolo to super. Viac v poznámke dolu.

"Poď so mnou," Sandra sa takmer zježili vlasy, keď jej do ucha šepkal ten desivý hlas.
-
Keď ju videla prvýkrát, Sandra sa kusla do líca. Nemohla byť staršia než ona - čo sa jej mohlo stať? Kto z nej vysal krásu?
-
"Pôjdem."
-
Vytiahla hrebeň z batohu a Agathine oči sa pri tom pohľade rozšírili.
-
Zaviedla ju do rozpadnutého domu. Sandra sa posadila, pripravená sa postaviť prípadnému pouku o psadanutie. A potom jej Agatha azčala rpečesávať vlasy.

Sandra pocítila niečo v hrudi - teplé a znepokojivé. Cítila, ako sa to nčiahlo.

Drabble: 

"Come with me." The eerie whisper in her ear almsot made Sandra's hair stand up.
-
When she first saw the banshee, Sandra pressed bit her cheek. She couldn't have been older than her - what could have happened to her? Who drained her of her beauty?
-
"I will."
-
She reached into her pack and Agatha's eyes widened at the sight.
-
She lead her into the ruined house. Sandra sat down, ready to brace herself at attempted possession. And then Agatha started running the comb through her hair.

Sandra felt something in her chest - warm and unsettling. She felt it reaching out.

Závěrečná poznámka: 

Neviem, prečo sa Sandra cítila tak spriaznene s duchom, ale... vyhli sa boju. Bolo to creepy stretnutie, a bavilo ma to. Agatha bola krásna, a hlas, ktorý DM použil, ako mráz.

Obrázek uživatele Urrsari

Eeny, meeny, miny moe...

Úvodní poznámka: 

IF ANYBODY FROM THE GROUP/PARTY IS READING THIS, please, do not continue.
Eeny, meeny, miny moe - ententíky, dva špendlíky...

Drabble: 

What about the others? She asked them to join her under false pretenses for this very purpose.

But the others said they had their own business to take care of. And maybe that made it easier. She didn't care for them following her, as long as the goblin or the wolf did.

But if they opposed her, would she be able to deal with them? She witnessed their powers and if they were together, they could overthrow her. So she either needs to divide and conquer or get her hands on something valuable to them.

Her gaze fixated on Traax.

Závěrečná poznámka: 

Plány v dnd, oxymoron sám o sebe.

Obrázek uživatele Urrsari

When she drank mead

Úvodní poznámka: 

BJB.

Drabble: 

But running a place like this was not all bloodthirsty dreams. It involved a lot of bureaucracy, too. And if she wanted allies, the first thing she need was a name.

Phandalin Alliance versus other United Kingdoms, that will be the name of her fiefdom. It will not be a monarchy, it will be a tyranny, and the other kingdoms will unite against it.
She did not mind.

Now, what about a motto. "Burn them like spiders." Nobody likes a spider, why would anybody enjoy many of them? Sounds good.

Sandra chuckled. What a difference between being sober and drunk!

Obrázek uživatele Urrsari

Tell the wolves the shepherd has awoken

Úvodní poznámka: 

Približný preklad:

Sandra snívala o dňoch, ktoré jej boli sľúbené.

Mestá horeli, aby mohli byť znovu vybudované; ľudia kričali, aby ich mohla zachrániť. Domobranu odrazila mávnutím ruky, ktorá rozkazovala armádam. Vdychovala dym a popol; čierny vták-ohnivák sa zrodil z popola jeho predhodcu. Rozprestrel krídla.

Kvapky krvi ostali na jej obnaženej čepeli ako vkročila do ruín. Ľudia na ňu hľadeli s neodpostatneným strachom. Oni sú jej stádo; sama cíti ruku na jej ramene, jej vlastného pastiera.

Obnažila zuby.

Drabble: 

Sandra dreamt of the better days she was promised.

Towns burning, so that They can be rebuilt again; people screaming, so that she can save them. Militia she deflects with the wave of a hand that commands armies. She breathes in smoke and ashes; black phoenix is born from the ashes of its predecessor. It spreads its wings.

Drops of blood are caught on her naked blade as she walks into the ruins. The people look at her with unwarranted fear. These are her flock; she feels the hand of her own shepherd on her shoulder.

She bared her teeth.

Závěrečná poznámka: 

Či obnažila zuby v úsmeve alebo vrčala ako vlk nechám na čitateľa/ku. Prosím, dajte mi vedieť, čo si myslíte!

Obrázek uživatele Urrsari

Pretty and rich nobleboy

Úvodní poznámka: 

Za túto tému si nejakého toho periférneho bicáčika nájdem a na niekoho ho asi poštvem :D ale v duchu BJB ideme na to.

Drabble: 

Sandra strayed from reality into memories and recalled their time in the goblin cave. When they first found Sildar, he was tied up, as blind in darkness as her, about to be beheaded, and not unlike Gundren, he showed little concern and much cowardice.
"Are they gone?" she heard him say from behind her back.
"Yes." Do not roll your eyes. Do not.
"Are you sure?"
How about you go find out yourself, she thought.
It wasn't until they made it back to Phandalin that he grew some balls. Truly, a muscle only seen in your peripheral. Nevertheless, of importance.

Obrázek uživatele Urrsari

Dungeon master

Úvodní poznámka: 

Hra so slovíčkami. Sklepmistr = dungeon master, alebo pán jaskyne; človek, ktorý vedie príbeh v hre Dungeons & dragons.

Drabble: 

-In an intermission, we leave our heroes be, and show some love for the person behind it all.

The dungeon master is the one who makes the world around the player character come alive. They built the world, the pantheons of deities, the non-player characters that the PCs interact with, they build the quests, plots character story arcs.

The DM does this in a way that is selfless - creating for others, very involved and personal. They take the time to flesh out the game and build a campaign to satisfy the players and their creative drives.

BDSM connection not applicable.

Obrázek uživatele Urrsari

The life of an adventurer

Úvodní poznámka: 

... or why she wants to take over Phandalin.
Pelyněk = wormwood. Pridával sa do medoviny ako korenie.

Preklad:
" ... dostanete 10% z výnosov," povedal trpaslík. Bolo to v ten deň, ako ho zachránili - a Sandra myslela len na to, ako ľahko zabudol na to, čím si prešiel, a ako nevďačne sa zachoval.
"Je mi ľúto, ale práve prešli sme peklom, a dostať sa k tej bani by bolo ešte náročnejši.e Keby ste ponúkli vyššie percento, mohli yb sme to zvážiť... "
Trpalsík pokrútil hlavo.u
Sandra stuhla. "V tom prípade, veľa šťastia."

"medovinu?"
"Áno."
"Palinu?"
Nie. To, čo Sandra musela stráviť, bolo iného druhu.

Drabble: 

" ... you get 10% from the profit we'll make," said the dwarf. It was the same day they saved him - and all Sandra could think about was how easily forgotten was what he went through, and how little gratitude he showed them.
"I am sorry, but we just went to hell and back, and to get to the mines would be even harder. If you offered a higher percentage, perhaps we might reconsider... "
The dwarf shook his head.
Sandra stiffened. "In that case, good luck."

"More mead?"
"Yes."
"Wormwood?"
No. What Sandra had to digest was of a whole other quality.

Obrázek uživatele Urrsari

Don't ask don't tell, but not gay

Úvodní poznámka: 

Táto téma mi ale vôbec, vôbec, vôbec nesedí/nesadla na Sandru, takže táto by sa mala zakázať! :D

Drabble: 

Sandra would be sweating, if she wasn't so well composed (supressing her emotions and shit). "The god that I follow does not share their name with those who do not worship them."
Uff. Well, that was about as evasive as it got. She handled that.
But even though Valshk did avert his gaze from the mark of a black hand (he rolled low), the new kid did not.

She recalled reading about Bane for the first time - Bane, the god of conquest, tyrants, and other such unlawfulness - and decided to get rid of him.

He ran off after a day.

Závěrečná poznámka: 

Na jednu hru sa k nám pripojil nový hráč, ktorý akojediný vedel, komu patrí tá značk, a ale na Sandrino šťastie sa odpratal o deň neskôr :D

Obrázek uživatele Urrsari

Not a game anymore

Drabble: 

Sandra reminisced on her training. How at first, she played with the others with wooden sticks. The bruises she received and then the bruises she gave were purple and blue.

Then they put blunted swords into their hands and taught them how to attack and how to protect themselves. It was fun and a bit more than just sibling-like rivalry than drove her.

Now it was a game of life and death - one wrong move meant, at best, a mistake, at worst it could cost her a limb or more. And at eighteen, she already had scars to prove it.

Obrázek uživatele Urrsari

Lady Dracc, Bane's

Drabble: 

Her memories, they weren't all bad.

She was a noble first and foremost. A privileged fuck with education and she never had to worry about having a roof over her head or warm food a few times a day. If she weren't taught how to ride and fight, she wouldn't have gotten here, after all.

But her "friends" didn't need to know that, did they?

To them, she is just a knight, following some kind of god. Although she did never did tell who she prayed to in exchange for her power. And... did they ever really need to know?

Závěrečná poznámka: 

Rod Dracc je jedným z menej bohatých, ale stále významných vo Waterdee.p Jej rodina ani skupina, s ktorou je, nevie, koho uctieva.

Obrázek uživatele Urrsari

Point your finger with the authority of fate

Drabble: 

Well, now that a black handprint was not only on her shield but also her chest, she could not back down, really.

And when Phandalin is conquered and under her rule, they will realize...

A flash of memories - *her cousins, nicely dressed, happy and laughing, playing in the garden - her kept apart and out of sight - her only ever looking at their backs, always behind them - her not being able to afford toys or books or her own weapon - the thinly veiled ridicule in the voices of even strangers - tears down her cheeks, again and again*.

No. Never. Never again.

Obrázek uživatele Urrsari

Mirror mirror on the wall, who's the most neutral of them all?

Úvodní poznámka: 

"Alignement" v dnd znamená morálnu orientáciu vašej postavy - dobrá, neutrálna a zlá, a zákonná, neutrálna, chaotická?

Drabble: 

It was Tuya that said there was no need to kill that troll. Or was it ogre? She would know. Tuya ran back when Sandra insisted on trying to tame an owlbear and it broke through the door. Tuya wanted to go save the dwarf held captive.

It was Valshk that held their prisoner just out of reach of wolves he ordered to snap at his ankles. It was Traax that cut off the face of a doppelganger.

So on the one hand, she wasn't as... Tuya as Tuya. But she definitely didn't see herself in the other two either.

Obrázek uživatele Urrsari

Better days, yes, but for whom?

Úvodní poznámka: 

BEZ NÁROKU NA BODÍK! A dej dnd kampane je v závkomente.

Preklad:
Keď Sildarovi zachránili kožu a povesť, cítila, že ak by žiadala o súkromnú audienciu, nažiada príliš veľa.
"Ja to vidím tak, že ja a moji... priatelia by sme boli efektívnejší, ak by aspoň jeden z nás by mal úrad alebo titul."
"Ehm, hádam by to Aliancia lordov mohla zvážiť... "
"O nič viac ani nežiadam."
Na svitaní sa vybrala do lesa a pokľakla v starom lístí a na čepeľ svojho meča prisahala, že bude v mene Banea dobývať. Cítila, že sa na ňu usmieva šžastena.
Potom sa zjavila tá značka.

Drabble: 

When they saved Sildar's hide and face, she felt a private audience would not be too much to ask.

"As I see it, me and my... friends would be more effective if at least one of us were given an office or a title."
"Ehm, I suppose the Lord's Alliance would be willing to consider that course of action... "
"I couldn't ask for more."

At dawn, she went out to the woods and she knelt in the old leaves and on her blade she swore an oath of conquest to Bane. She sensed better days ahead.

Then the mark appeared.

Závěrečná poznámka: 

Sandra nie je zrovna svätica, a jej plán je myslím jasný.

Obrázek uživatele Urrsari

Bonds created by camp and tavern fires

Úvodní poznámka: 

.... zaujímavá téma, ktorá sa mi vôbec nehodila, BJB ale :D

Drabble: 

When they came back, tired, filthy, all that was on their mind was rest. But as they ate and drank, Sandra noticed two men playing a game. When the party explained the rule to her, she insisted on playing.
She lost. But - the party was together in a situation that was not fighting, traveling to fight, or running from it.
She learned how Valsk and Traax were bullied by their own and that Tuya was sent to learn about human culture.
That they dedicated that time to talk.That when the tavern was almost empty, it was them that remained.

Obrázek uživatele Urrsari

Did you assume the wolf's gender, Sandra

Drabble: 

The wolves were chained and after a few suspicious looks, it didn't seem to Sandra like they were anything but pretty chill with their predicament.
"We should name them," says Valshk.
"Are they male or female?" asks Traax.
-
"Roll a Nature check."
"Ehm, so Sandra rolled a natural 1... "
-
"He's Amber."
The other party members look at each other and Valshk, the scaly bastard, shakes his head. Traax, the goblin treasure hunter and Tuya, the half-orc ranger, nod along. "Pretty...."
-
Like a month worth of sessions later.
"I am going to praise Amber and say: Good boy!"
The others smirk.

Závěrečná poznámka: 

Závěrečná poznámka:
Po pár rokoch som tu zas! nečakám kachny ani lajky, ale nomohla som odolať. A tentokrát budú drabble z inej dnd kampane/hry, takže by som vám rada predstavila Sandru, moju postavu. Je to ľudská žena, palatín - rytier bohov a bohýň. Avšak ktorého si uctieva ona, to sa dozviete až v niektorom dalšom drabble!

Obrázek uživatele Giles Rigby

Tisíc tváří hrdiny

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Věnováno *SPOILER* (však oni se poznají)

Drabble: 

Má krásný palác, spousty služebnictva a všechny rozkoše světa na dosah ruky. Když ji natáhne, zjistí, že jsou otrávené.
Má vlastní sanatorium, movitou klientelu a konečně samostatnost. Jediné, co jí chybí, je soucit.
Má šerifskou hvězdu. Je jediný zákon v tomhle městě. Tak proč utápí svůj smysl pro spravedlnost ve whiskey?
Má smečku chrtů. Každý den je karneval a všichni se smějí. Nevšiml si, že za maskami se ukrývá zášť a vztek.
Má zlatý důl. Vykazuje zisky a nepočítá ztráty. Ztratil jen jakoukoliv ohleduplnost.
Zatímco my sedíme na zadku. Hrajeme Dračák. Protože kolik charakterů máš, tolikrát jsi člověkem... půlelfem... gnómkou...

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Tenny

Zásadní otázka

Drabble: 

"Mám takové podezření. Tenhle pán pořád říká jaký je fanoušek temného pána a napsal o něm knihu a kdesi cosi, a pak má čirou náhodou manžela, co je 'expert na černou magii'?"
"To není čirá náhoda! Co když je ten manžel temný pán v přestrojení?"
"Ale jak to sakra poznáme?"
Pán jeskyně se snaží ze všech sil udržet si neutrální tvář. "Jediné zobrazení temného pána je obraz, který jste našli. Ale je tam vidět jen v brnění a stojí zády."

Hráči chvíli přemýšlejí.
"A můžu si hodit na to, jestli jejich zadky vypadají stejně?"
"Co?"
"No jestli ten zadek sedí!

Závěrečná poznámka: 

True story, aka tahle konverzace se opravdu odehrála. A já byla pán jeskyně. Moji hráči mě málem zabili smíchy. :D

(zadek neseděl, protože to byla reinkarnace s jiným zadkem. Komplikované!)

Genealogie

Drabble: 

,,Jo, zábava právě teď měla přijít, kdybych ovšem nezapomněl plot-line!"
Povzdechl si najednou zadumaně Petr a zahleděl se do mapy svého
tak pečlivě piplaného fantasy světa.
Podrbal se na bradě ve svých řídkých vousech.

,,Syn svého otce, co?" Pousmála se trpce Lucka.
,,Tak to prr," bránil svou čest naškorpeně Petr,
,,takovej sklerotik jako on zase nejsem!
Zato ty jsi dcera svého otce, jen co je pravda.
Ve hře i v lásce prý toužíš mít vždy navrch. Inu, naše královna!"

Tomáš a Libor si již významně odkašlávali, čekajíce na svůj tah, když PJ zavelel přerušení hry. Krb dohasínal. Šlo se spát.

Suterén

Drabble: 

Naše trojice udělala ještě pár nesmělých kroků kupředu,
aby se hned nato svezla jakýmsi temným tunelem dolů.
Zřejmě na samotné dno rozlehlé jeskyně.

,,Jak jsme, u všech všudy, spustili tu past?" povídá Eowyn.
,,Jo, co děláme tady na dně?" Přidal se s nářkem Ragul.

,,Přesněji řečeno v suterénu!" Promluvila konečně pekelná bytost,
dosud jen výhrůžně mlčící.

,,Suterénu čeho?" Podrbal se zamyšleně Timur na bradě.

,,Horního patra pekla! A teď už sklapněte, ta největší zábava
teprve přijde!"

Po těchto slovech temná bytost zmizela, zanechajíc po sobě hrobové ticho
a nepropustnou tmu, snad ještě hrozivější, než její pekelně dunivý,
záhrobím čpící hlas.

Pekelný zákazník

Drabble: 

Naše podivná fantazijní trojice šla stále dál a dál jeskyní,
obklopena dlouhou dobu jen černočernou tmou a neprostupným tichem.
Bylo to, jako když jste ve zkušebně za zvukovou stěnou a máte pocit,
že i pád špendlíku by zaduněl jak kostelní zvon.

Když vtom to všichni spatřili.
Nehybná černá silueta jim náhle zastoupila cestu.
Jejího pohybu si všimli jen díky žhnoucím oranžovým uhlíkům jakoby
visícím ve vzduchu, což byly zřejmě oči.
Také se zdálo, že má postava zkřížené ruce na prsou.

,,Bohové, to je snad sám Lucifer!" Povídá vyděšeně Eowyn.
,,Ještě řekni, že příjmením se jmenuje Morningstar..."
ušklíbl se pobaveně trpaslík.

Ryk bubnů

Drabble: 

Bum...bum...tada bum! Začalo se náhle ozývat z povzdálí.
Eowyn zpočátku pocítila závan strachu smísený s chladným hněvem.
Zase ty proradné trpasličí mrchy!
Kdo jiný by tady na nás takto bubnoval, uprostřed noci, před branami
kouzelné jeskyně! A pak...přišla na to!

,,Buben! To heslo je buben!" Vykřikla znenadání Lucka,
zhmotňujíc myšlenku, která se jí náhle vynořila v hlavě.
Její dva herní souputníci na ní s lehkým překvapením pohlédli,
zatímco PJ zcela nevzrušeně přikývl.

Fialové silové pole, obklopující vchod do jeskyně, rázem zmizelo,
jakoby lusknutím prstu bylo pryč.

Před trpaslíkem, hobitem i elfkou zela jen prázdná hlubina
lákající dovnitř.

Obrázek uživatele Tenny

Pán strachu

Úvodní poznámka: 

Mám hlavu plnou štěněte a práce, nula času na čtení a psaní drabblat. :(

Tak něco z mojí herní kampaně z minulé roku, takové BJB.

Drabble: 

Thyron přezdívaný Děsivý si dal záležet na tom, aby opravdu byl děsivý. A také stylový, protože jaký má smysl prodat svou duši prastaré bytosti s příliš mnoha chapadly, když z toho nebudete mít cool ohoz?
Thyronovy rohy, rudá pleť a fialový oděv zaručovaly, že ho lidé budou brát vážně a že budou přesně vědět, s kým mají co do činění. Kolovaly zvěsti, že jeho rodina zemřela při hrozné tragédii...

Thyron přinejmenším tu tragédii plánoval pokaždé, když mu maminka upletla novou šálu. "A jíš tam v tom městě hříchu pořádně?" ujišťovala se. "Čistíš si pravidelně zuby?"
"Maaaamiiii! Už jsem snad velkej!"

Závěrečná poznámka: 

Je mu 19 a je cool a edgy a vůbec. ;)

Obrázek uživatele Tenny

Volba

Úvodní poznámka: 

Fandom je konkrétně modul pro Dračí Doupě Asterion. Ten jsem si vzala pro své účely, přetvořila a následně naservírovala svým hráčům...
Doufám ale, že drabble bude srozumitelné pro kohokoliv.

Drabble: 

Nijak ho nepřekvapilo, že zemřel - věděl, že se smrt blíží a byl připravený. Co ale nečekal bylo setkání se samotnou bytostí, která stvořila jejich svět.
"První mezi rovnými... " zněla nabídka. "Staň se jedním ze sedmnácti bohů pro nový svět, pánem světla a slunce."
Khar samozřejmě věděl, že to vlastně nabídka není. Byl to rozkaz, očekávání. Odmítnout by znamenalo změnit samotné základy světa.
"Ne."
Světem duší se rozneslo absolutní ticho.
Stvořitel svojí otázku nezopakoval. "Je to tvá volba," řekl, s jistou nechutí v hlase. "Od teď není jedna správná cesta, ale mnoho různých s mnohými konci. Snad si připraven nést následky."

Závěrečná poznámka: 

V původním modulu se Khar stal hlavním záporákem daného světa a dostal přezdívku Démon. V mém herní kampani byl jeho osud trochu jiný. (A někteří z vás mě znáte, tak možná tušíte jaký :D )

Kolik hesel znáš, tolikrát jsi pařmenem

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Nakonec se Lucka rozhodla si to kafe před následujícím bojem
přece jenom dát. A ne jen tak ledajaké.
Její oblíbené cappuccino, a to hned dvojitou dávku.

Co kdyby zase usnula?

Pán Jeskyně promluvil: ,,Právě jste přišli ke kouzelné jeskyni,
nacházíte se přímo u jejího vchodu. Abyste vešli dovnitř, budete
ale muset uhodnout heslo. Máte tři pokusy a nápověda je,
že heslo nějak souvisí s oním vchodem!"

,,To je trochu chabá nápověda," povzdechla si Lucka spolu se svými dvěma
souputníky Tomášem alias trpaslíkem Ragulem a a Liborem alias hobitem
Timurem.

,,Inu, kolik hesel znáš, tolikrát jsi pařmenem," usmál se geek Petr.

Probuď se!

Úvodní poznámka: 

Pokračování děje povídky ,,Královna cest".

Drabble: 

,,Probuď se! No tak, Lucko, vstávej!" Ozývalo se odněkud zdáli.

A probudila se. Náhle a rychle, jako když skočíte do ledové vody
a vykřiknete překvapením.

Došlo jí, že není královna Eowyn a nevolá k ní vítr v korunách stromů,
ale že je Lucka Dostálová a hraje Dračák v opuštěné horské chatě
s partou kamarádů.

Že právě nejspíš zaspala svůj tah.
A že ten, kdo jí volá, je Pán Jeskyně, vysoký, brýlatý ajťák Petr,
se kterým vždy trochu soupeřila o to, kdo hru povede.

Probudila se a žmoulajíc v ruce dvanáctistěnnou hrací kostku přemýšlela,
zda si dát před další bitvou kafe.

Královna cest

Drabble: 

Elfská královna Eowyn, vášnivá cestovatelka, kartografka a bojovnice,
přezdívaná též ,,Královna cest" se právě vracela z urputného boje
s trpaslíky, majíc na sobě zlatou čelenku a královskou róbu stejně zelenou, jako příroda okolo.

,,Ti proradní trpaslíci..." říkala si potichu, téměř v duchu,
jak se jen sluší na královský majestát.
Není divu, že plála hněvem. S tím zlatem by se smířila.
Ale že vzali i kouzelný džbán, kde byla ukrytá všechna její magie?

Znavena si lehla pod stařičký dub a nechala se obrůstat jeho kořeny.
Ráno moudřejší večera.

Lucce se málokdy stalo, že by se do hraní Dračího Doupěte takhle zabrala.

Obrázek uživatele Tenny

Hrdina nad propastí

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Hurá, duben!

Drabble: 

Už zase stojíš na okraji propasti, hrdino. Cítíš za sebou horký dech monstra, které tě pronásleduje. Jediný skok tě může připravit o vše. Doskočíš tak daleko? Podaří se ti uniknout se svým lupem? Nebo tě tvé nohy zradí a ty spadneš do hlubin, kde se tvé tělo roztříští o kameny a skály.
Ruce se ti třesou, ale není jiná možnost. V duchu se připravuješ na nejhorší.

Ten, kdo rozhoduje o tvé budoucnosti, zkoumá kostky osudu. Dech se ti zasekl v krku.

"Zas tak velká průrva to není a hodil si 13, takže si to přeskočil. Ale uber si jedno zdraví!"

Závěrečná poznámka: 

Hraju poslední rok hodně dračáku (respektive jeho anglické verze Dungeons and Dragons 5th edition) a řeknu vám, občas jsou to děsný nerváky. :D

Neviditelný fandom: 

Stránky

-A A +A