Jan Hus

Obrázek uživatele Aziz

Jidášova další zrada aneb Abrahámova zkažená derniéra

Úvodní poznámka: 

Omlouvám se... Ano, je to moderní AU na Jana Husa, ale prostě jsem si na poslední téma nemohla pomoct. Ano, jsou to paka.

Drabble: 

Jan si nepamatoval, jak je Abrahám všechny přitáhl do školního amatérského divadla, aby hráli Pašijové hry, ale bavilo je to, jeho jako Ježíše, Štěpána jako Jidáše, Jeronýma jako Petra, Abrahám se ujal režie.
Všechna představení ale utekla jako voda a přišla derniéra, kterou brali jen napůl vážně.
Máří Magdaléna se málem zadusila smíchy nad Janovými pestrobarevnými ponožkami, ale to nic nemělo na scénu Jidášovy zrady.
Jan nastavil tvář pro polibek, ale Štěpán ho nestydatě políbil na ústa, a Jan mu pobaveně vyšel vstříc.
Přiskočil k nim Abrahám a odtrhl je, křičíc: “Stop! Klapka! Opona! Jene, vy mě přivedete do hrobu.”

Závěrečná poznámka: 

Bonusová informace k AU: když jsou starší, Štěpán a Jan žijí spolu a mají spolu voříška jménem... Viklef.

Obrázek uživatele Aziz

Nikdo mi neškodí víc

Úvodní poznámka: 

Námořníci pro mě byli snad nejtěžší téma, i potom co jsem přišla na to, co bych mohla napsat, a chvíli jsem se bála, jestli projde. Nakonec se mi ale líbili nejvíc.

Drabble: 

Vrznutí dveří, nejisté přešlápnutí. “Jene?” Tak vzdálené rozbouřeným vlnám koncilu.
“Chtěl jsem se ti vyzpovídat,” špitl Jan. Příboj emocí.
“Nechtěl jsem, aby to takhle skončilo,” přiznal Štěpán. Přesto za ten proud, který je oba strhává, každého jinam, může jen on.
Mlčeli.
Pak Jan znova promluvil: “Štěpáne, omlouvám se, jestliže jsem řekl nějaké hanlivé slovo, že jsem tě zval Vymýšlečem. Můžeš mi odpustit?”

Štěpán nevěděl, kdo z nich se rozplakal první, ale když se objali, bylo to jedno.
Štěpán se topil v záplavě slov. Nedokázal říct jediné.
Každý sám, mezi divokými vlnami.

Slzy druhého je oba pálí víc než ty vlastní.

Závěrečná poznámka: 

Původní poznámka:
Téma je tam docela volně, tak snad je vidět.

Koho by to zajímalo >>> klik.

Obrázek uživatele Dobi

Příliš lásky

Drabble: 

Jeho srdce bylo obrovské.
Navrhl, že se obětuje on sám, namísto uvěznění skupiny horlivých mladíků.
Po tvářích mu tekly slzy, když klečel nad jejich mrtvými těly a nechápal, jak se to mohlo stát.
nechal laika pokřtít nemocné dítě, přestože byl v klatbě. Nad riziky nepřemýšlel.
Vždy kázal jakoukoliv pravdu, bez ohledu na to, komu se líbila. Nebál se silných myšlenek a neměl strach z církve.
Miloval. Jak Boha, tak svojí rodinu, každému dokázal poradit a pomoci.
Ale nejvíc miloval Štěpána. Jeho plaché oči, nadšení, se kterým vyprávěl o Viklefovi.

Teprve v Kostnici si uvědomil, jak moc mu láska zastínila rozum.

Obrázek uživatele Dobi

Zrada

Fandom: 
Drabble: 

Zase seděl ve své cele. Hlava mu třeštila, jeho tělo střídavě spalovala horkost a roztřásala zimnice, čelo měl orosené potem.
Nenechali ho hájit své názory, dokonce nemohl promluvit bez přerušení vůbec.
On přece nešířil myšlenky Viklefa, jak by on mohl být kacířem?
Cožpak je hříchem hledat pravdu?
Nejvíce byl překvapen činy Štěpána. Zrovna on, který tak radikálně bojoval proti prodeji odpustků, on, kterého soudili v Bologni.
Tenhle Štěpán stál na straně Husových soudců a obviňoval ho z kacířství.
Jan to nemohl pochopit, i když strávil dumáním celé dny.
A když sepnul ruce k modlitbě, v jeho mysli visela Štěpánova tvář.

Obrázek uživatele Aziz

Nikdo mi neškodí víc

Drabble: 

Vrznutí dveří, nejisté přešlápnutí. “Jene?” Tak vzdálené rozbouřeným vlnám koncilu.
“Chtěl jsem se ti vyzpovídat,” špitl Jan. Příboj emocí.
“Nechtěl jsem, aby to takhle skončilo,” přiznal Štěpán. Přesto za ten proud, který je oba strhává, každého jinam, může jen on.
Mlčeli.
Pak Jan znova promluvil: “Štěpáne, omlouvám se, jestliže jsem řekl nějaké hanlivé slovo, že jsem tě zval Vymýšlečem. Můžeš mi odpustit?”

Štěpán nevěděl, kdo z nich se rozplakal první, ale když se objali, bylo to jedno.
Štěpán se topil v záplavě slov. Nedokázal říct jediné.
Každý sám, mezi divokými vlnami.

Slzy druhého je oba pálí víc než ty vlastní.

Závěrečná poznámka: 

Téma je tam docela volně, tak snad je vidět.

Koho by to zajímalo >>> klik.

Obrázek uživatele Aziz

Na Kostnickém koncilu

Drabble: 

Strčili ho do špinavé vlhké cely, spoutali mu ruce a nohy.
V té troše světla, co sem dopadá, vidí svou karmínovou krev stékající po okovy rozedřené kůži.
Chřestění řetězů děsí a odstrašuje bdělé poštolky, jeho jedinou společnost.
I se spoutanýma rukama píše listy svým přátelům.

Přestože ho okovů zbaví, přemístí ho do lepší cely a konečně mu dopřejí slyšení, pocit bezmoci pout přetrvá.
Nemůže přiznat, co nenapsal a nekázal, aby se nedopustil křivopřísežnictví, a nemůže odvolat, co psal a kázal, aby nezradil své stoupence.

Ruce má svázané i když ho poutají k hranici. Ani je nemůže naposledy sepnout v modlitbě.

Obrázek uživatele Skřítě

Neslýchaný skandál - rozkopnout jim sandál!

Fandom: 
Drabble: 

Historie?! Samé žvásty!
Příslušnost do správné kasty
ta je klíčem úspěchu.

ODHALUJEM NEPLECHU!

Místní občan, Jenda Hus,
obyčejný stádní kus,
bojoval za práva lidu,
beze zbraní, pěkně v klidu.

Řekli mu, že tlačenka
platí líp než složenka.
Slyšel, že v Kostnici maj pěkný kosti,
že spousta sjede se hladových hostí.
Pašíka picl a jel lovit ženu,
ukrutnou zaplatil za účast cenu.

Netušil, že víc významů mají tyhle tláče,
myslel si, že stačí když ji vezme s sebou k sváče.
Neb odhalil neslýchanou úplatkovou kauzičku,
odměnou mu vystavěli přepychovou vatřičku.

Že to není třesk a plesk, za to ručí deník Blesk.

Obrázek uživatele Aziz

Po Bologni

Fandom: 
Drabble: 

Byl mladý a naivní, když dychtivě přijal za své myšlenky Viklefovy, když se za ně hádal a s plamennou vášní je hájil. Když se směle, plný troufalé naděje, že vše vysvětlí, možná změní smýšlení svých žalobců, vydal do Bologne.

Místo toho ho uvěznili a mučili.
Měsíce jej změnily jako dlouhé roky.

Na koncilu dospěl. Pochopil, že je lépe jít s mocnými, nechat zchladnout mladická zahoření. Vrátil se vyspělý, zmoudřelý. Vystrašený.
Jeho přátelé - hlavně Jan a Jeroným - byli stále plni tvrdohlavosti a iluzí z mládí.
Tou dobou ještě Štěpán ani Jan netušili, že jejich nové neshody přivedou Jana až na hranici.

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

V plamenech

Fandom: 
Drabble: 

Letní den. Nad krajinou se stahují černá mračna. Bouřka je na spadnutí. Každým okamžikem se přibližuje a již je zřejmé, že tomuto místu se nevyhne. Ze zatažené oblohy dopadnou na zem první kapky.
A v tom to přijde. Z oblohy vyšlehne blesk a zazní ohlušující hrom. Do vynálezu bleskosvodu však zbývá ještě několik století. Proto blesk vší silou udeří do keře u cesty. Ten se rozhoří jasným plamenem.
A celé toto drama má své pozorovatele. Malý Jan ohromeně sleduje toto divadlo a ukázav na keř v plamenech praví mamince:
"Vidíš, tak jak tento keř, i já ohněm sejdu ze světa."

Závěrečná poznámka: 

Tuto příhodu měl dle lidové pověsti ve svém dětství prožít Jan Hus. Je to pochopitelně nedoložené, na rozdíl od naplnění tohoto údajného proroctví.

Obrázek uživatele Kleio

Blíženci

Obdarovaný: 
Aziz
Fandom: 

Název: Blíženci
Obdarovaný: Aziz
Fandom: Jan Hus (minisérie ČT)
Beta-read a konzultace: Dangerous
Přístupnost: 12+
Věnování: Milá Aziz (a milý laskavý čtenáři),

-A A +A