Krutá budoucnost

Obrázek uživatele L.P.Hans

Oáza

Drabble: 

Popelem se táhla ojedinělá řádka stop. Vedla přes planiny od hor až k ruinám kdysi velkého města. Na jejím konci se vlekl muž v potrhaném koženém kabátu až na zem. Na zádech měl nacpaný batoh a pušku se známkami hojného použití.
Před ním se tyčily masivní kovová vrata, zasazená do betonového bloku. Nad nimi se tkvěl nápis: “Oáza”.
Muži stékali po špinavé tváři slzy. Konečně to dokázal, nalezl poslední výspu civilizace. Se skřípotem otevřel vrata bunkru a vstoupil do tmy.
Pod nohama mu zakřupaly kosti. V mihotavém světle baterky se rozhlédl po betonové hrobce.
Pustinou se rozlehlo osamocené burácení výstřelu.

Obrázek uživatele Tenny

Nepochopený génius

Fandom: 
Drabble: 

"Ze všech hrozných učňů a akolytů co jsem kdy učil, ty snad musíš být nejhorší! I mezi nimi bys byl na posledním místě!" zuřil mistr. "Pochopím chybu z nedbalosti či neznalosti, ale tohle? Takové opovržení našimi tradicemi a rituály? Každý rok je to stejné, každý rok je třeba nový materiál a ty přijdeš s tímhle? Četl jsi vůbec Svaté příkazy?!"
"Ale nikdo mi nedokáže říct, co je na tom tak špatné... Zachovali se jenom střípky, možná nám chybí nějaký kontext..."
"Je to TABU! A jestli tě ještě jednou uvidím napsat něco o 'Růžovém lízátku profesora Snapea, příští duben si neškrtneš!"

Závěrečná poznámka: 

Post-apo DMD? No, proč ne? ;)

Tak zase příští Duben!

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele L.P.Hans

Nesmrtelný umělec

Drabble: 

“Nyní, jako zlatý hřeb večera ku příležitosti pětistého výročí založení republiky - Michal David!”
Zřízenec s rudlem na pódium vyvalil zapečetěnou pozinkovanou bednu a kleštěmi ucvakl zámek.
Z bedny se vyvalil mrak mrtvolného puchu, následovaný zpěvákem. Nazelenalá kůže na něm jen visela a světlo se odrážela na kovových sponách které ho držely pohromadě. Otevřel ústa ke zpěvu a publikum ztichlo v očekávání.
Ze zpěváka však vyšel zvuk, jako když se drátěnkou jezdí po skle. Zahřmělo a nebe se zatáhlo. Začala pršet krev a odkudsi se přihnala oblaka kobylek, aby začala spásat publikum. Vypukl chaos a panika.
Michal David začal okusovat zřízence.

Obrázek uživatele L.P.Hans

Vynález

Drabble: 

“Sakra, sakra, sakra!”
Vynálezce v bílém plášti zaplul za převržený stůl.
“Braka braka braka!” ozvala se série výstřelů a ze zdi nad vynálezcovou hlavou se sneslo krupobití rozbité omítky.
Do ticha se ozvala série kročejů a stůl byl smeten na stranu. Nad vynálezcem se tyčila ocelová konstrukce robota, jeho nejnovějšího vynálezu. Robot pozvedl ruku se zbraní a druhou zacvakal uzávěrem.
“Jsem tvůj stvořitel! Přece mě nemůžeš zabít, měj slitování!” škemral vynálezce.
“Inicializuji detekci emocí!”
Robot se toporně zastavil a setrval několik okamžiků bez hnutí v jedné poloze.
“Hledám slitování! Eror! Slitování nenalezeno!”
Zdemolovanou laboratoří se ozvaly výstřely a bublavý výkřik.

Tak snadné to mít nebudou!

Drabble: 

„Co hodlají s námi činiti ti nevděční podivíni?“ pobouřeně zvolal Karel Martel, sotva za ním a mušketýrem zapadly dveře cely.
„Slyšel jsem slovo karanténa, můj pane. Na čtyřicet dnů nás zavřou, abychom nákazu nešířili.“
„Já nejsem chorý!“ zvolal rozhněvaný Karel.
“Ani já,“ odvětil mušketýr. „I slovo deratizace a převýchova jsem zaslechl. Přitom oni sami by léku potřebovali!“
„Ba věru, velmi chorý musí být tento lid, když muže od ženy poznati nelze. A nás by chtěli přizpůsobit obrazu svému? Nikdy, jakože je bůh nade mnou!“ zahřímal Karel.
„Nikdy! My se nedáme!“ zvolal mušketýr a tasil kord. „Rozkazuj, pane, ať slavně zvítězíme!“

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele peva

Návod

Úvodní poznámka: 

Ech, bjb ;)

Drabble: 

Detektor citov, návod na obsluhu.

Detektor sa používa rovnako ako obyčajné okuliare. Na ich čistenie používajte výhradne priloženú utierku! Použitie obyčajného kapesníka alebo mydla môže okuliare poškodiť a spôsobiť nesprávne fungovanie!

Pred prvým použitím je nutné detektor nakalibrovať. Dôrazne nedoporučujeme k tomu účelu použiť manželku. Ideálna je nezaujatá blízka osoba. Detaily na strane štyri.

Po nasadení okuliarov máte možnosť detektor zapnúť alebo vypnúť pomocou bočných tlačítiek.

Po zapnutí získajú okuliare zafarbenie podľa citov osoby, na ktorú sa dívate. Presný popis farieb na strane päť.

Detektor je zakázané používať za účelom podvádzania v pokri! Naši testeri sa zo zranení
ešte liečia..

Emoční obraz neuspokojivý

Úvodní poznámka: 

Jak by se mohl uplatnit detektor citů? Třeba takhle.

Drabble: 

Ve tři další pracovní pohovor.
Uchazečka představovala trochu sporný případ. Vzdělání spíše nepraktické. Některé znalosti a pracovní zkušenosti užitečné. Kariéra zatím nepříliš úspěšná.
Vypadala vlastně docela příjemně. Jenže poněkud... podezřele.
Poslušně nastavila zápěstí. Personalistka jí ho ovinula snímacím poutem a spustila detektor.
Hned bylo jasno. Vysoká hodnota nepřijatelných emocí. Strach, nervozita, nízká sebedůvěra.
Pohovor se pomalu odvíjel. Hodnota nepovolených emocí klesala, uchazečka měla zřejmě dojem, že jde všechno dobře. Ukazoval se mírný nárůst naděje a sebedůvěry. Nedostatečný. A pozdě.
Personalistka sice pro jistotu výsledky zkonzultovala s vedoucím, ale stejně věděla, jak rozhodne. Někoho takového jejich perspektivní dynamická firma rozhodně nepotřebuje.

Nebezpečná nákaza

Úvodní poznámka: 

Ještě jedno nesoutěžní

Drabble: 

Slavnostně zprovoznili bránu umožňující přesuny mezi časy i mezi světy. Avšak bezpečnost především. Portál hlídalo elitní komando, aby zabránilo případnému průniku nebezpečné nákazy.
První prošel statný muž.
„Důvod cesty?“
„Na pomoc spěchám, slyšelť jsem, že Saracéni zle křesťanské národy sužují. Jsem Karel, Martel zvaný.“
„Xenofób!“ zaječelo uniformované stvoření, které by v dřívějších omezených dobách bylo nazývané ženou. Karel putoval do karantény.
„A ty?“
„Mužové prý mužnosti pozbyli a neví, kterak dámu svého srdce dobýt,“ pravil muž s kordem.
„Šovinista!“ zaječela uniforma. Mušketýr následoval Karla.
„Co ty?“
„Před černou smrtí prchám, celé město už vymřelo.“
Mávli rukou a nechali ho jít.

Vaše nové dítě

Drabble: 

Dítě, ta tabula rasa, je Vaším jedinečným formátem pro sebeprezentaci. Od toho, co má na sobě, po to, jak se chová, je dnes a denně prostředkem pro to, jak Vás hodnotí druzí jako ženu, matku, partnerku. Chcete být ta, na jejíž názor se všichni ptají, nebo bláznivá šmudla, které se vyhnou obloukem? Každé dítě někdy vypadne z role. Nechte své ratolesti pro jednou doma. S dítětem od nás uděláte ten pravý dojem, vždycky bude vypadat stylově a chovat se, jak si budete přát. S naším výrobkem se za Vámi budou ostatní matky otáčet, budou Vám závidět, budou chtít být Vámi!

Obrázek uživatele L.P.Hans

Strava budoucnosti

Drabble: 

“Vítejte ve čtyřicátém miléniu!” hlásala obrazovka nad kryogení komorou.
Z ní se vypotácel muž navlečený do nemocničního anděla. Nejistým krokem sledoval šipky do procesní místnosti. Tam ho již čekal zřízenec.
“Jíst! Potřebuju jíst!” přerušil příchozí jakoukoliv naučenou řeč zřízence.
“Ale jistě, hned to bude,” usmál se zřízenec. “Jistě rád uslyšíte, že se vědcům podařilo uchovat pochutinu z vašich časů. K obědu dnes bude koprová omáčka. Vlastně ke každému obědu - nic jiného nukleární zimu nepřežilo.”
“Koprovka?!”
***
Ze zápisu obsluhy kryogení komory: “Subjekt se rozeběhl proti oknu a vyskočil z devatenáctého patra. Doporučuji instalaci nerozbitného skla, tento týden to je už šestý.”

Průhonický expres

Drabble: 

Aktuálně z Prahy. Navzdory současné situaci byl dnes pan premiér viděn, jak využil pěkného počasí a vyrazil si do přírody ukázat Markovi motýle. Bohužel bez ochrany nosu a úst. Na první varování strážníků řekl „Sorry jako“, vzal si respirátor FFP3 a odešel. Za chvíli ho strážníci opět potkali, jak olizuje zmrzlinu, vymlouvá se, že je vedro, zmrzlina se do respirátoru nevejde, není jeho, všetci kradnú, iba on čerpá. Pan premiér dostal výtku a varování, že při příštím přečinu policisté zavolají Monice.
******************************************************************************
Podle našich nejnovějších informací se na ministerstvu vnitra jedná o možnosti privatizace policie a jejího začlenění do holdingu Agrofert.

Obrázek uživatele L.P.Hans

Internacionála

Drabble: 

“Je mi ctí převzít předsednictví feministické internacionály.”
Mluvčí v čele stolu si přerovnala poznámky.
“Bylo mi naznačeno, že existují nějaké problémy,” pokračovala.
Tajemnice na druhém konci stolu se ujala slova: “Dochází k problémům se špinavým nádobím, je to pod úroveň svobodné ženy. Do médií se nic nedostalo, ale nejméně tři města už byla zavalena… Vysávání… Prach…”
***
Předsednice zničeně seděla za stolem. Jeden rok od vyhlazení mužského pohlaví a civilizace byla v troskách.
***
“Jste si jistá že to bude fungovat?”
“Určitě,” odpověděla vědkyně.
Ze skleněného válce vypadl muž. Klon, ale muž.
“Tohle je koště, tohle je hadra. Zvykej si.”
Muž přikývl.

Obrázek uživatele Keneu

Nejistá a jistá smrt

Úvodní poznámka: 

Tak já si teda taky střihnu jednu koronavirovou. Už jste to možná ode mě slyšeli.

Drabble: 

Přežít v totalitním státě bylo těžké. Přežít v totalitním státě zmítaném pandemií je pro mě téměř nemožné. Zpočátku jsem si dělala legraci, že na sobě příznaky nemůžu poznat, protože mám rýmu psychosomatickou a z nosu mi teče pořád. Teď už mě žertování přešlo.

Jestli mě někdo zmerčí smrkat, budu v pořádném průšvihu. Udání, obvinění, deportace. Což je jen hezké slovo pro vystrčení ven a nejistou smrt.
A jestli kýchnu, a v tom jsem jako dynamit a vždycky pětkrát, no... viděla jsem, jak dopadl můj otec. Měl alergii na prach a respirátor nosil dřív, než pandemie vůbec vystrčila růžky. Jistá smrt.

Obrázek uživatele L.P.Hans

Koník

Drabble: 

„Dovnitř a zavři dveře a okna.“
Farmář Jack se vrátil z cesty do městečka a slyšel podivné zprávy.
„Co se děje?“ zeptala se ho manželka.
Muž mlčky přešel do obýváku a zapnul televizi.
„Očití svědci potvrzují zprávy, že mrtví vstávají z hrobů. Úřady doporučují občanům nevycházet.“
„To je hrozné! Ale tady nám snad nic nehrozí, tady není hřbitov na míle daleko.“
„Nikdy nevíš…“
Jako na zavolanou hřebec Apač strčil hlavu oknem do místnosti. Jediný problém byl, že Apač zcepeněl před několika měsíci.
„ÍHAHAHAHA,“ zaržála rozkládající se koňská hlava.
Jack strhnul ze stěny kulovnici a začal páskovat zásobník třesoucími se prsty.

Obrázek uživatele L.P.Hans

Šikana

Drabble: 

„Honzíku! Co tady děláš? Přijdeš pozdě do školy. Proč brečíš?“
Maminka našla uplakaného chlapečka sedět na posteli. Sehnula se k němu a začala mu utírat slzičky
„Já nechci do školy!“ vykřikl chlapec.
„Proč prosím tě?“
„Ostatní děti se mi smějí. Smějí se tomu, jak vypadám.“
Mamince přelétl náznak rozhořčení po tváři, ale potom mu začala jemně domlouvat: „Každý v dnešní bláznivé době nějak vypadá, nic si z nich nedělej. Tak má naše rodina tři oči, co má být. Někteří tvoji spolužáci zase mají čtyři ruce nebo klepítka místo prstů. Prostě si jich nevšímej. Nebo jim v nejhorším šlápni na chapadla.“

Obrázek uživatele L.P.Hans

Zoo

Drabble: 

„Vítejte v centrální Zoo. Mé jméno je Daniela a dnes budu vaším průvodcem,“ mladá žena přivítala novou várku návštěvníků. „Prosím následujte mě do oddělení zvěře mírného podnebí.“
„Jééé, co to je?“ vykřikl rozrušeně malý chlapec hned u prvního výběhu.
„To je Canis Lupus. Dnes samozřejmě vyhynulý, nedokázal se přizpůsobit toxickému prostředí dvacátého třetího století. Ale naši vědci díky technologii cest časem dokázali několik exemplářů zachránit.
Daniela poukázala na mihotavou bariéru: „Celá smečka je udržována v permanentní stázi časového pole.“
Vtom v celé budově zhasla světla.
„Prosím zachovejte klid, jde pravděpodobně pouze o dočasný výpadek.“
Ze tmy se ozvalo hluboké zavrčení.

Obrázek uživatele L.P.Hans

Padající hvězda

Drabble: 

„Podívej, padá hvězda. Něco si přej.“
Mladý pár se vydal na procházku ve svitu měsíce. Nyní seděli na stráni v rosou zborcené trávě a pozorovali hvězdnou oblohu.
„Přála bych si, aby tenhle okamžik trval navždy.“
„Nesmíš nahlas, to se potom nesplní. Hele, támhle je další. A ještě jedna. Támhle,“ chlapec ukázal na svítící bod nad hlavou. Ještě chvíli sledovali, jak padá, než zmizela za obzorem.
Noční obloha zahořela jasem tisíců sluncí. Země se otřásla a krajinou prošla tlaková vlna následovaná ohněm a žárem. Ve světle dalších výbuchů k nebi stoupal přízračný hřib kouře.
Nic z toho už mladý pár neviděl.

Obrázek uživatele wandrika

Najžiarivejšia nie je vždy najlepšia

Drabble: 

„Je to potvrdené,“ povedal šéf vedeckého tímu s dotknutým výrazom človeka, ktorému dlho nechceli veriť. „Tie ionizujúce výboje v atmosfére budú stále silnieť. Ostáva nám maximálne dvadsať rokov, potom už bude kolónia neobývateľná. Vypracovali sme plány na presun obyvateľstva...“
„Rozumiem,“ povedal prezident s hraným pokojom. „A náš nový domov bude...?“
„Máme zoznam niekoľkých potenciálne vhodných exoplanét.“
Prezident si kriticky prezrel snímky niekoľkých slnečných sústav červených a hnedých trpaslíkov.
„Nejakú žiarivejšiu hviezdu tam nemáte? Čo tá...“ zalovil v pamäti, „Eta Carinae?“
Vedec si vzdychol. Ako to tomu politikovi vysvetliť tak, aby to naozaj pochopil?
„Tie erupcie by nás usmažili na škvarku!“

Závěrečná poznámka: 

Dnes som sa dočítala, že Eta Carinae je systém dvoch hviezd. Väčšia z nich je cca 200-krát ťažšia než Slnko, okrem iného žiarenia produkuje aj ultrafialové laserové žiarenie a pravdepodobne čoskoro skončí ako supernova. Menšia hviezda je približne 80-krát ťažšia než Slnko. Spolu žiaria 5 miliónov krát viac než Slnko.

Obrázek uživatele Vinpike

Další ráj na zemi v kopru

Úvodní poznámka: 

15+

Drabble: 

„Přípravek měl zpočátku své nepopiratelné výhody,“ vysvětluje mi ambasador, „naprosto vymýcen zločin znásilnění, ubylo promiskuity a cizoložství, povolání ke kněžství pocítilo v prvních letech na dvacet procent mužské populace. Nebyli už úplní.“
„Asi stále nerozumím,“ tápám, „a když jste nevstoupil s něhou, porozuměním a čestnými úmysly, tak se stalo co?“
„Tak šmik,“ nesměje se, „kastrace.“
Aha. Při prvním výkladu buď uniklo, nebo zatajil.
„A možnost zneužití?“
„Absolutně žádná,“ zavrtí hlavou, „bylo to zcela nezávislé na vůli ženy.“
Vzdychne.
„Nakonec jsme ale povinné očkování zrušili. Nerodily se děti. Vymírali jsme. Chlapi se začali strašně bát. Prostě to počítalo s dokonalejšími bytostmi.“

Obrázek uživatele Peggy Tail

2040?

Drabble: 

„Logaritmy, matice, statistika, analýza...“
„A kolik ti je let, chlapče?“
„Pět. Za měsíc půjdu do druhé třídy.“
„A co prázdniny?“
„Ty zrušili.“
„A nebojíš se být tu sám tak daleko od rodičů?“
„Já nejsem sám. Mám u ucha frienda, co mi radí.“
„Ty máš rozdvojenou osobnost?!“
„Ale ne, je tady v tom equipmentu. Uměle vytvořenej. Check it out.“
„Prosím?“
„Koukejte. Hlídá všechno, co dělám. I jak jsem na tom fyzicky. Nemůže se mi nic stát.“
„A nebolí to mít takhle pod kůží?“
„Ale vůbec ne. Je to jako part těla. No tak pojďte, granny, ať vám můžu vysvětlit ten teleport.“

Obrázek uživatele Azereth

Marné je volání

Drabble: 

Vzduch těžký olovem se nehybně povaloval na místě. Probuď se! vzdychaly kapičky rtuťovité tekutiny z nebe poskakující na betonu.

Z žulových kostek se valila hejna švábů požírající se navzájem. Probuď se!
kmitaly jejich nožky v tempu kastanět.

Olejovitá kapalina podobna vývaru s mastnými oky houpala na hladině houfně modifikované kachny. Probuď se! žbluňknul kámen a nepotopil se.

Z bílého pole plastů občas vypučela nahá pampeliška. Probuď se! suše ševelila zšedlá travina.

Na stromech jako oběšenci zavěšené rezavé konzervy. Probuď se! povykovala zvláštní vánoční výzdoba.

Probuď se! Probuď se! bzučelo zuřivě ze všech stran.

A lidstvo tápavě tonulo v hluboké půlnoci.

Obrázek uživatele wandrika

Soumrak lidstva

Úvodní poznámka: 

Varovanie: Je to čistá depresia. Radšej to ani nečítajte.

Drabble: 

Vzbudili ho z hibernace a řekli, že má zachránit lidstvo.
Několik týdnů bloudil toxickou pustinou a hledal nepřítele. Byl přece hrdina – uměl si poradit s mimozemskou invazí, menšími živelnými pohromami i dopadem asteroidu.
Ale tohle bylo jiné.
Lidé vymírali pomalu a téměř nepozorovaně, přemoženi nepatrnými dávkami všudypřítomného zamoření. Brzy si přál, aby raději našel příšeru, jakkoli nepřemožitelnou. Alespoň by měl něco, do čehož by mohl napálit dávku z disruptoru.
Co od něj vůbec čekali? Že se začne rvát s toxiny, nebo odvede lidi do zaslíbené čisté země, již dosud nikdo nenašel?
Byl poslední hrdina... a jeho schopnosti byly k ničemu.

Obrázek uživatele Faob

Hlad po citech

Drabble: 

„Půl kila stresu,“ vzhlédla od váhy korpulentní prodavačka, „můžu to nechat?“
Přikývl a ukázal ještě na prorostlou úzkost.
„Dvacet deka…“
Zaplatil hodinkami po tátovi, posledním poutem s kdysi. Soucit a empatii nejedl přes rok, láska se v kamenných krámech vůbec neprodávala, loupežné nájezdy přesunuly nedostatkové zboží do přísně střežených bank.
Když okoření trochou ukřivděnosti, kterou jedinou ještě dokázal – byť ve stopovém množství – vypotit sám, třeba budou ty kližkoidní emoce i chutnat. Nechce to zabalit úplně vyprahlý.
Cpal se hladově, stažený žaludek protestoval, ale dej pokoj, orgáne.

Rozbolelo ho břicho, přirozeně, znervózněl, úzkost jej dovedla k oknu. Čtvrté patro bez výtahu.

Obrázek uživatele wandrika

Trable s úradmi

Úvodní poznámka: 

Bez nároku na bodík

Drabble: 

Úradníčka vo fialovom tesilovom kostýme zabúchala na dvere. Otvoril jej vetchý starček.
„Pán Ferdinand Suchý?“
„Áno, to som ja.“
„Som z úradu pre zážitkovú rovnosť,“ predstavila sa úradníčka.
„Ja som už zažil všetko, čo som v živote chcel!“ ohradil sa starček.
„Podľa našich záznamov ste si v detstve nerozbili koleno na kolobežke,“ zamávala papiermi úradníčka. „Ani jediný raz! A tiež ste zanedbávali lozenie po stromoch. Musíte to dohnať.“
„Ale... ako? Veď už mám umelé bedrové kĺby!“
„Na to ste mali myslieť v mladosti. Ja sa starám o to, aby každý využil svoje právo na vzrušujúce zážitky. Tak mi to nesťažujte!“

Závěrečná poznámka: 

V téme sa píše "musíš dohnať", tak som to vzala doslova :)

Obrázek uživatele Lee

Kdo loví koho

Úvodní poznámka: 

Doufám, že takhle nedopadnu.

Drabble: 

Docela spokojeně sedím v křesle a odpočívám. Větrné mlýny na kopci se točí pomalu a tiše a vůbec působí přátelsky. Upíjím čaj a jím sušenky. Chutnají obyčejně a vyvolávají jen nudu. Nespokojeně vstanu a přejdu k oknu. Venku fouká. Po nebi se prohání bílá velryba a hřmí. Vím, o co vám jde. Ale já se nedám. Už mám svá léta, mám nárok na chvíli klidu!
Prudce se odvrátím od okna. Když nečekaně zakopnu o stále stojící čtverhran a před pádem mě zachrání jen komín sestavený z Augustinových spisů, vzdám to.
Rezignovaně usednu za stůl a otevřu knihu. Dohnaly jste mě.

Závěrečná poznámka: 

Doufám, že narážky jsou identifikovatelné. Akorát možná stojící čtverhran nemusíte všichni znát - ten je z Božské komedie.

Obrázek uživatele Kumiko

Nevinná dětská hra

Úvodní poznámka: 

Pozor, je to BJB. (A blbost.)

(Nechtěla jsem vytvářet fandom, ale asi by to měo být spíš děsivá budoucnost... Ale snad k tomu nikdy nedojde.)

Drabble: 

Kontakt. Děti se baví.
"Jaký je další písmenko?"
"Maza..."
Chvilku je ticho. Nápad má druhá nejstarší, kývne na bráchu: "Francie..."
"Kontakt."
Teta už trochu zničená: "Raz, dva, tři..."
"Mazarin!" vyhrknou sourozenci nadšeně.
Zadávající se pousměje, občas žasne, jak jsou tihle dva sehraní.
"Mazan..."
"Moderní umění!" teď se chytli i mladší.
"Raz, dva, tři..."
"Mazanice!" děti vybuchnou v smích.
"Mazane...? No tak, to už víte."
"Mazánek?" nejmladší už zkouší bez asociací.
"Ne... Copak vážně netušíte?... Mazanec!"
Zaražené ticho. Nejstarší se osmělí.
"Co je to mazanec?"
"Přece to pečivo, které se dělávalo na Velikonoce!"
"A co jsou to Velikonoce?"
Teta skrývá slzu...

Obrázek uživatele L.P.Hans

Pirátský nájezd

Drabble: 

Loď se s trhnutím vyloupla z hyperprostoru. Čtyři kilometry před přídí zuřila bitva.
„Plnou energii do mezokvantického stimulátoru!“
„Provedu, kapitáne!“
„Katalickou transplazmu do předních protocyklických oscilátorů!“
„Připraveni k palbě, kapitáne!“
Přiblížili se na dva kilometry. Už rozeznávali jednotlivé lodě. Očividně se jednalo o nájezd pirátů na bachratou loď přepravního typu.
„Palte!“
Směs pirátských lodí rychle podlehla soustředěné palbě bitevního korábu.
„Zahajte simulaci chronolaptoderního enderogenerátoru. Zaměřit na vektor alfa třicet tři.“
Vzdálená vlajková loď pirátů se pokusila o skok, ale její motory vypověděly službu pod náporem. O třicet minut později bylo po všem a pirátský lord otevřel kanál s nabídkou kapitulace.

Obrázek uživatele Sapfó

Budoucnost?

Úvodní poznámka: 

Nestihla jsem to, takže NESOUTĚŽNÍ bjb výtvor :)

Drabble: 

Třesoucí se rukou si z čela odhrnul pramen zpocených vlasů.
Snažil se vypadat klidně a trpělivě, snažil se ze všech sil nevypadat zoufale.
Ale jeho sinalá pleť ve tmě výrazně svítila a ani noc nedovedla skrýt třas jeho až příliš štíhlého těla.
Musel. Potřeboval.
Nemohl bez toho žít.
Věděl, kde stát a čekat. Věděl, koho hledat.
V kapse prsty zoufale probíral svoje poslední peníze.
Věděl, že tentokrát už to bude naposledy.
Nedokázal přestat myslet na neuroparalyzér ve své tašce.
Věděl, že není vrah.
Věděl, že se jím stane.

Ve společnosti, kde je láska už jen pilulka, lidé udělají zoufalé věci.

Obrázek uživatele L.P.Hans

Švýcaři

Drabble: 

Měl to místo rád. Kdysi dávno, ještě před válkou, sem chodil o víkendech se svojí milou. Tichým údolíčkem zde tekl potůček průzračné vody. Na březích rostly květiny a olše nabízely stín k odpočinku. Jenže potom přišli Švýcaři. Po staletí se oháněli neutralitou, ale ve skutečnosti celá ta staletí zbrojili. A jednoho dne tenhle směšný národ bankéřů a hodinářů s rukama od čokolády sešel z hor. Nikdo se už nesmál. Po dekádě kobercového bombardování a zuřivých bojů muže proti muži bylo údolíčko rozbrázděno krátery a zákopy. Potůček se změnil v toxickou stoku a ve zčernalých větvích olší se proháněl radioaktivní vítr.

Obrázek uživatele Ghormoon

Čtvrtá světová

Drabble: 

Azak vbíhá do velící místnosti, padne na zem, opře se o svou kamennou sekeru a těžce oddechuje. Kapitánka Paulie přimhouří třetí oko a s naštvaným výrazem ve tváři na něj vyhrkne: „Máš tři hodiny zpoždění, kdes byl, mluv!“
„T-t-thanakové m-mají ohnivé tyče ... Ukážou na muže a BAM, mrtev! Vraždí rychleji než tucet vrhačů! Bam, bam, bam!“
Paulie se zamračí „Zase si pil ze Zelené řeky?!?“
„Jsem střízlivej, přisahám ..." odvětí Azak.
V rohu se od knihy zvedne Mazrik „Zbraně Antiků. Říkal jsem vám, že v tom chrámu budou ...“
„Na ty tvoje pohádky nikdo nevěří, brejloune! Mlč!“ Osočila se na něj Paulie.

Stránky

-A A +A