DMD č. 10. pro 10. 4. 2016. Téma: Etymologie slova džin

Přesný vzhled známe hned!

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Doplňuji bez nároku na bodík.

Drabble: 

„Namalovala jsem ti pohádku!“ strká mi dítě pod nos pokreslenou A4.
Dvacet minut soustředěného ticha je pryč. Přichází čas na rozbor.
„Kdo je tohle?“ opatrně ukážu na tvora s ostrými výčnělky na hřbetě a tesáky.
„Ježinka! Smolíčku pacholíčku, otevři nám světničku...“
Ježinka, pardon, jezinka, s ježčími bodlinami. Jasně. Nedivím se, že Smolíček řval, když ho nesly. Řvala bych taky.
Při pohledu na tvar opodál, který by mohl být batoletem olepeným pryskyřicí, se podivím, proč ho vlastně unášely.
Pohádky jsou pro děti a názvy by měly jasně a přehledně odpovídat charakteristice.
Karkulka má být cool, víla zavilá a džin nosit džíny.

Obrázek uživatele Erendis

Lingvisticko-arabistické okénko

Úvodní poznámka: 

Sice trochu jiný typ vědy, než je tu obvyklé, ale jinam se to vážně nehodilo.

Drabble: 

Arabské kolektivum džinn(un) označuje démonické bytosti žijící v poušti, jež mohou škodit i pomáhat. Gramaticky jde o tvar trojkonsonantního kořene džím, nún, nún (základní slovesný tvar džanna, imperfektum jadžunnu, podstatné jméno slovesné džann(un) či džunún(un)). Kořen nese význam zahalit (se), zastřít (se), původně tmou, nicméně častější je přenesený význam zahalit (se) šílenstvím, zešílet, být posedlý.
Výskyt slova je častý už v literárních památkách předislámské Arábie, kde se věřilo, že básníci vděčí džinům za svůj umělecký talent – o lepším básníku říkali, že „jeho džin je vzteklejší.“ Madžnún (doslova šílenec, posedlý džinem) bylo přízvisko slavného předislámského básníka, význačné osobnosti arabské milostné poesie.

Závěrečná poznámka: 

Konečně pořádné téma!

Obrázek uživatele Karin Schecter

Multitasking

Úvodní poznámka: 

From a life of an au-pair.

I was trying to write something else, but it didn't work out. So I wrote this. Hopefully it's enough.

Drabble: 

"Jana, can you come here?" Fred shouted, when I was cooking his dinner.
"Just a minute!"
"Use genie in a sentence!“ he yelled.
"One minute, please!"
"It’s spelled G-E-“
"Yes, I know! Genie, grant me a wish?“ I tried.
"That’s not a good sentence!“
"Why?"
"It’s rude. You have to say "please"."
I took a deep breath.
"Please genie, grant me a wish."
"Why they are called "genies" anyway?"
"I'm not sure," I said. "We can find out later. Now finish your homework."
"You don't know? Are you stupid?"
I felt the urge to hit him with a hot pan.

Obrázek uživatele Erishika

Jalovec

Úvodní poznámka: 

Tento příběh je zasazen do Dreamer's Ship (=DS) světa. (Na mém profilu je odkaz na náš web.) Povídka se jmenuje "Vesmír v krystalu".
Cris a Anthony spolu cestují vesmírem a dostávají se společně do potíží.

Drabble: 

Anthony s Crisem se procházeli trhem a zastavili se u obchodu, kde prodávají různé cetky. Tony se všiml, že tam jsou některé věci ze Zartu, jeho rodné planety a začal se hned přerývat hromadou věcí. Crise oslovila jedna nádobka s nápisem "Džinova lampa".
"Tony?" zeptal se Cris, když ji obracel v ruce.
"No?" odpověděl Anthony, aniž by ho pořádně vnímal.
"Co je to džin?"
"Gin?" zarazil se Tony. "To je druh alkoholu," řekl a hrabal se dál.
"A proč se tomu říká džin?"
"To máme bohužel od Francouzů, ti tak říkají jalovci."
"Takže tohle je lampa na jalovec?"
"Jasně... cože?"

Závěrečná poznámka: 

Málem jsem to nestihla. :)

Obrázek uživatele Gary Stu

Výhodný obchod

Fandom: 
Drabble: 

„Thomasi Brewstere!“ zahřměl Doktor.

„Doktore, co zase chceš? Nic jsem ti teď nešlohnul, přísahám.“

„Kvůli věcem, které sis... Vypůjčil, tu nejsem.“

Thomas si povzdechl. Tahle verze Doktora vypadala mnohem ostřeji než krikeťák nebo ukřičenej klaun. Vytáhl flašku a zhluboka se napil.

Jakmile láhev zazátkoval, ten malý mužík bleskově zasáhl deštníkem a nějakým zázrakem flašku získal.

„Samozřejmě. Jak tě znám, máš toho plný sklad?“

„Co už má chlap dělat, když se nachomýtne k výhodnýmu obchodu. Chtěl jsem to vyvézt, ale mimo Zemi zájem neni, tak prodávám tady.“

„Všude v minulosti.“

Thomas se zamračením přitakal.

„Není divu, že tolik slov zní podobně...“

Závěrečná poznámka: 

Neznáte-li Thomase Brewstera, přicházíte o mnohé... Jeden z nových společníků starých Doktorů představených v audio dramatech od big finish.

Obrázek uživatele Owlicious

O původu

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Slova v závorkách jsou hebrejské výrazy a počítají se každý jako jedno slovo.

Drabble: 

Všechno to začalo zahradou (גן), místem, které bylo ohrazené a chráněné. Tu vytvořil a spravoval zahradník (גנן), který byl jejím dobrým duchem.
Pak se do tohoto ukrytého, chráněného místa vplížil jiný duch, a s ním vešlo šílenství (מג'נון), které posedlo obyvatele zahrady, připravilo je o jejich úkryt i o štěstí.
Ale zahradník, jejich, který je do zahrady postavil, je neopustil ani venku. Jako štít (מגן) se postavil na jejich obranu (הגנה) před zlem.

Lidé si - stejně jako džinové - mohou vybrat, zda svůj původ a svou budoucnost budou odvozovat raději od zahradou nabízené ochrany, nebo od bláznovství či posednutí zlým duchem.

Závěrečná poznámka: 

Vysvětlení zde

Obrázek uživatele L.P.Hans

Obchodník s přáními

Fandom: 
Drabble: 

Lampa, kterou našel v krámku na dovolené, vypadala značně omšele, avšak po chvíli s hadříkem a okenou vypadala jako nová. Venku se setmělo, okna rozrazil vítr a uprostřed místnosti se zhmotnil džin.
„Volal jsi mě, pane?“
Muž jen zíral.
„Přetřel jsi lampu, tak jsem tu.“
„Takže dostanu tři přání?“
Džin se předklonil a v jeho ruce se rozvinul svitek pergamenu.
„Jako součást protiplnění v rámci kontraktu o pronájmu tvé duše na dobu blíže neurčitou.“
„Počkej, to se mi trochu nezdá.“
„Jenom proto, že pracuji pro východní divizi, nebudu přece porušovat celopodnikové směrnice.“
Džin se ďábelsky usmál a sugestivně zacvakal propiskou.

Obrázek uživatele Taarg

S vůní zázvoru

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tak trochu BjB.

Drabble: 

Fred byl alergický na zázvor.

Vždycky, když se svou partnerkou předváděl taneční číslo, bál se, aby jeho vůni neucítil. Občas si ho totiž dávali diváci, kteří si místo piva dopřávali ochucený "netradiční" čaj.

Novoroční tango. Jeho milovaná se k němu přiblížila s lampou v ruce. To byl jejich majstrštyk. Zatímco on žongloval se zapáleným kahanem, ona se mu obmotávala kolem boku a jemně jej sfoukla.

"Dnes to bude jiné," prohlásila. Otevřela lampu a vůně zázvoru jej odvála do pustých krajin.

"Gin....," vydechl naposledy. Jeho slova však zmizela v lůnu lampy, která jednou za sto let vydá jeho duši světu zpět.

Obrázek uživatele eliade

Výkladový slovník

Fandom: 
Drabble: 

Džin = nadpřirozená bytost z islámské mytologie, jež občas plní přání
Gin = imitace této bytosti, která plní pouze dva typy přání – přání zapomenout a přání probudit se s bolestí hlavy
Džinismus = chorobná snaha nechat si denně tímto způsobem plnit přání
Džinista = člověk postižený touto chorobou
Džindži = zvolání člověka, u nějž plnění těchto přání právě probíhá; u džinistů je považováno za posvátné
Gene = sedánek džinistů, doprovázený zpravidla voláním „Džindži!“, „Džindžin!“ nebo „Džindžindžin!“
Ginger = vládce džinistů z první dynastie
Džingischán = vůdce menší skupiny džinistů, vyznačující se schopností zazpívat džinistickou posvátnou modlitbu v tónině gis moll

Závěrečná poznámka: 

Nevím, zda jsem z pravidel dobře pochopila, že rovná se se počítá jako slovo. Pokud s tím bude problém, ještě drabble upravím.

Obrázek uživatele nettiex

Debile, žije! Ihned napravit!

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Aneb takový normální den v životě nájemmného vraha. Tak trošičku bjb.

Drabble: 

„…ta čůza šéfová mi poslala upomínku. DŽIN tomu řikáme. Proč DŽIN? Ptáš se, proč? Ptáš,“ napověděl mu ochotně šeptem.
Nebožák, kterého držel za patu z mrakodrapu, se poslušně pokusil přesvědčit své mimické svaly, aby okamžitě přetavily momentální nachově zbarvený výraz naprostého děsu ve zdvořilý zájem.
„Protože třikrát a dost, kapiš? Jako tři přání - první je zkušební kravina – jako když sem vomylem přejel tvýho psa - a třetím napravíš ten ultimátní fail, kterým bylo druhý. Uhm, trochu sem vomylem přejel i tvojí starou. Sorry. Sme okej?“
Novopečený vdovec zoufale přikývl.
„Díkes!“ rozhodil nadšeně rukama vrah. „S tebou je rado-“
„ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!“
Plesk.
„Ups.“

Závěrečná poznámka: 

A je mi úplně jedno, kolik věcí nejspíš vykrádám. xD Tohle téma musel vymyslet sám ďábel. Uf.

Obrázek uživatele Blanca

Studijní obory

Drabble: 

Domem se ozývalo klení. Čarodějka, která se zrovna vrátila, se vydala rovnou za zdrojem hluku. Našla Peregrina zběsile poskakujícího vedle knihovny a čtecího křesla.
"Nedá se tu provozovat akademická činnost, to se děje!" odsekl na její otázku.
"Četl jsem si. Narazil jsem na slovo, které mě zaujalo. Chtěl jsem vědět, odkud pochází..."
"...můj etymologický slovník je ti k dispozici," pokrčila rameny.
"Spíš entomologický," zabručel. "V knihovně se ti usadila kdejaká havěť..."
"Ale ne!" čarodějka se okamžitě jala zjišťovat rozsah katastrofy. "Jaké slovo jsi to vlastně hledal?" zajímala se mezitím.
"Džin."
"Tak toho jsem zrovna přinesla láhev - pochází od sedláka Fourriera!"

Obrázek uživatele Ancient Coffee

Kombinace libovolná

Úvodní poznámka: 

Není ještě ani polovina dubna a moje si postavy si už dělají, co chtějí. Třeba chodí na procházky do parku a povídají si o divných věcech! Ani já jim moc nerozumím! Ta drzost!

Drabble: 

Listí na stromech začínalo žloutnout. Byl podzim.

„Snad omluvíte otce, že se k nám nepřipojil,“ řekla Aneta. „Ale dva džentlmeni na mou ochranu jistě budou stačit.“
„Nepochybuji o tom, že byste se ubránila i sama, slečno,“ pronesl Wilhelm lehce.
„Když jsi se nebála v budově soudu,“ dodal Alexandr.
„Změňme téma, pánové!“ obrátila se Aneta na oba své společníky. „Znáte,“ na okamžik se zamyslela, „původ slova džin?“
„Genévrier.“ „Jalovec.“
„Správně,“ změřila si je pobaveně. „Já ale měla na mysli jméno toho démona z pohádky.“

Byli podivná trojice. Starší muž, malá dáma a mladý pán na vycházce. Na první pohled kombinace libovolná.

Závěrečná poznámka: 

Poznámka: Nejsem si jistá, jestli ještě bude příležitost to později vyložit, tak to raději osvětlím hned. Aneta a Alexandr jsou hodně vzdálení příbuzní (tak aspoň o koleno), ale znají se dost dlouho a navíc jsou zhruba stejně staří, takže si tykají. Alexandr přijel do Vídně studovat práva a pracovat jako úředník u soudu, aby se uživil, a Anetin otec mu laskavě dovolil bydlet pod jeho střechou.

Obrázek uživatele Alasdair MacColla

Věrozvěst?

Drabble: 

"To máš tak," zamyslel se nahlas Robin, upíraje zraky do plápolajících plamenů. "Tohle všechno se děje proto, že žijeme v pátem věku bídy a utrpení, starostí a neštěstí, nemocí. My už se v tomto vtělení, Alasdaire, nedožijeme lepších časů, protože věk šestý bude nejhorší, nejtěžší. Bůh nepomůže, ne proto, že by neexistoval, ale za své činy, jsou odpovědni jen lidé a nikdo před odpovědností neuteče. Věky blahobytu nastanou, jako tomu bylo vždy a vždy tomu tak bude. Mohl bys blaženosti jistě dosáhnout dřív, ale když ty se tak rád cpeš hovězím!!!"
Oči mu blýskaly, ale to byl jen odraz plamenů.

Závěrečná poznámka: 

Robin je příznivec filosofického systému, kterému se říká džinismus. Džinisté sice existenci božských bytostí připouštějí, ale nepovažují je za stvořitele. Všehomír podle nich nikdy nebyl stvořen a nikdy nezanikne. Chápou ho jako nekonečný oběma směry v čase. Mají patero přikázání: nezabíjet, nekrást, nelhat, být zdrženlivý a nebýt požitkář. Součásti symbolu džinismu je svastika. Věrozvěst této filosofie, se pak nazývá....DŽIN (česky vítěz).

Obrázek uživatele Dugi

Oligarchove obchody

Fandom: 
Drabble: 

Ruský oligarcha arabského pôvodu Ivan al-Adeen videl bezdomovca piť litre vodky. Tak sa ho spýtal, odkiaľ jej toľko má. Bezdomovec prezradil, že našiel lampu, ktorú keď pošúcha, vyjde duch a splní mu prianie. Tak ju vymenil sa svoj džíp a vilu a celý naradostený ju pošúchal. Vyšiel odtiaľ duch, Ivan hneď naňho spustil:
-Chcem palác a helikoptéru!
-Nie!
-Ty plníš priania, nie?
-Áno, sme špecializovaní. Chceš Putin Vodku alebo Pirate Gin?
Vyskúšal oboje. Pirate Gin mu chutil viac. Pýtal si ho vo veľkom, predával a zarobil si na palác aj helikoptéru. Duchovi prischlo meno po nápoji, ktorý Ivanovi toľko zarobil.

Název a význam

Úvodní poznámka: 

Mám trochu obavu, jestli se mi podařilo udržet ducha knížky; kdyžtak mě moc nebijte.
Pro neznalé, fandom je kniha psána z pohledu patnáctiletého autistického kluka

Drabble: 

Táta někdy pije gin. Etymologicky pochází slovo gin z francouzského geniévre, což znamená jalovec, z kterého se gin vyrábí. Já etymologii rád nemám. Víc by se mi líbilo, kdyby každé slovo mělo jen jeden význam a každá věc svůj vlastní název, který by nebyl vytvořen z jiných slov. Ale až tolik mi etymologie nevadí, protože je logická.
Mnohem horší je, že na lahvi ginu nikdy není napsané Gin, ale třeba Beefeater, což je nesmysl, protože žádná tekutina nemůže pojídat hovězí. Táta říká, že to je obchodní značka, ale pojídač hovězího neznamená totéž co alkoholický nápoj. Takže ten nápis je lež.

Obrázek uživatele Lagertha

Džini jako elita

Fandom: 
Drabble: 

Džíny jsou dneska něco naprosto normálního, každý má doma ve skříni aspoň patery, ale dřív tomu tak nebylo.
Není to tak dávno, kdy byly džíny nedostatkové zboží pro lidi s kontakty. Kdo tyhle kalhoty měl, byl prostě frajer, kterýmu všichni záviděli.
A to byly jen kalhoty. Teď si představte, když měl někdo i džínovou bundu. To byl teprv borec.
Člověku oděnému do džínoviny od hlavy k patě, se říkávalo různě, džíňák, džínovec, džou-džou.
Jak se džínovina šířila, tak i přezdívky, objevovaly se i nové variace pro tyto milovníky džínoviny, až se zakotvilo u přízviska džin. Je to krátké a jasné.

Uprchlická krize

Úvodní poznámka: 

Nějak se mi včera podařilo polít klávesnici sladkým pitím a ačkoliv to ráno vypadalo nadějně, při psaní drabble mi to začalo přidávat náhodná písmenka a jiná vynechávat. Musela jsem tudíž využít druhého počítače.

Drabble: 

V souvislosti s uprchlickou krizí v Evropě nastal čas zjistit něco o jejich kultuře. Přeci jenom, když chci o něčem mluvit a něco hodnotit, je dobré o tom i něco znát. Základním pilířem muslimů, kterých bylo jako uprchlíků nejvíc, je korán. Člověk se tam dozvěděl spoustu zajímavých věcí. Co mě zaujalo, byli džinové. A to hlavně tím, že oni mohli vidět nás, ale my nemohli vidět je. Ale když jsem se chtěla dozvědět něco o tom, jak to slovo vzniklo, nic jsem nenašla. Všechno odkazovalo na gin, no jo chlast nebo džíny, pro změnu hadry, ale o džinech ani slovo.

Obrázek uživatele kopapaka

Tichá voda

Fandom: 
Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Vozík se trmácel krajinou.
Cesta nestála ani za odplivnutí.

"Mistře čaroději?"
"Ano chlapče?"
"V těch lahvích byla jalovcová pálenka?"
"Nene, je to macerovaná sabina...." ucedil zamyšleně čaroděj.
"Cože..? Sabina?"
Čaroděj se rozesmál. "Juniperus sabina nebo jinak chvojka klášterská."
"Jalovec chvojka? Ale ten je..."
"Jedovatý, ano." přikývl vážně čaroděj. "Ale neboj, slečna Martensová ho neprodává v hospodě. Má ještě jeden podnik."
"Taky se mu říká palma starých panen. Takže je andělíčkářka?"
Čaroděj se k němu nevěřícně otočil.
"Jak tohle sakra..."
"Dívám se a naslouchám," odpověděl tiše chlapec.

Čaroděj se zachvěl.
Představa tichého a přemýšlivého nekromanta, ponořeného do práce, ho řádně vyděsila.

Obrázek uživatele Lejdynka

Tichá pošta

Úvodní poznámka: 

Jak to vlastně všechno začalo, potažmo vzniklo. Sice fakt netuším, jestli jsem se vešla do tématu, ale beztak by mě nic lepšího nenapadlo.
Děkuji bohemistickým vtipům na FB, že mi přinesly inspiraci.

Drabble: 

Původní věta zněla následovně:

Viděl jsem džina s výkřikem, viděl jsem pastýře pást ovce. (původ: turecká báseň)

Nicméně...

1. Viděl jsem džina s výstřikem, viděl jsem ve škvíře kozorožce.
2. Viděl jsem džina s postřikem, viděl jsem mordýře na krtonožce.
3. Viděl jsem džin s poníkem, viděl jsem v díře po ponožce.

Konečný přepis výsledku zněl takto:

Vypil jsem džin s tonikem, viděl jsem talíře u jalovce.

A protože mladí alchymikové byli vynalézaví, pokusili se nápoj vyrobit. Původní název z nostalgie ponechali. Jen nikdo doposud nedokázal uspokojivě vysvětlit, zda byl původní džin vydestilován či k vzniku došlo méně drastickým způsobem.

Obrázek uživatele Sharlotte

Genius

Drabble: 

Polovina sedmnáctého století. Nizozemsko. Lihovary experimentovaly. Chtěly na trh uvést novinku. Dělali destiláty z obilí. Brambor. Cukrové řepy. Míchali to v různém poměru s bylinkami a kořením.

Mnoho pokusů skončilo nezdarem. Nakonec vytvořili nahořklou chutnou lihovinu. Nazvali to La Boie po jeho vynálezci.

O několik let později přijeli do Nizozemska Britové. V hospodě vyzkoušeli tento nápoj. "Wow, that is delicious! It is genial. It should be named Genius."

Přivezli La Boie do Anglie. Nazývali to tam Genius. Netrvalo dlouho a zkrátili to na Gen.

Přišel za nimi kamarád. Navrhl, ať to píšou Gin. Od té doby se název už nezměnil.

Závěrečná poznámka: 

Některé informace jsem si vymyslela, jiné jsou zase pravdivé.
Překlad pro neangličtináře: "Páni, to je chutné! To je geniální. Mělo by se to jmenovat Génius."
Genius se čte džínius, takže i Gen četli džin, ale jejich kamarádovi přišlo Gin logičtější...

Obrázek uživatele Ebženka

Když má vezír smůlu

Úvodní poznámka: 
Zdá se mi to, nebo jsem dneska nějaká krutá?
Drabble: 

Džinnnn. Džinnnn. Džinnnnnnnn. Gong zazněl a než se vzduch přestal chvět kovovým zpěvem, vstoupil vezír. Schopný muž, který dokázal zařídit cokoliv, znal každého a sehnal všechno.
Občas se cítil unaven. Hlas gongu jej budil ze sna ráno i během noci, když sultán nemohl usnout, volal jej od poledního jídla a zvedal jej z osvěžující lázně. Byl natolik spjat s tím zvukem, že ho posměváčci nazývali džinem.
Vezír přemýšlel o odchodu na odpočinek. Nechce už bohatství ani slávu, jen klid. Řekne si o něj hned – třeba bude sultán mít dobrou náladu a nepoužije kouzelnou hůlku.
Bohužel toho dne sultánovi nechutnal oběd.

Konzervu nakonec dostal

Fandom: 
Drabble: 

Posledních pár dní bylo senzačních.
Nejdřív vykouklo sluníčko.
Pak táta dotáhl velkou hromadu třísek. Moony si na nich ustlal, voněly stejně jako les, ve kterém žil jako malé koťátko.
V pátek byl celý den sám, ale zato přijela máma. Byl rád, na rozdíl od táty si s ním ráda hraje na myšičku.
V sobotu řešili něco s nějakým džinem, prý odkud to slovo pochází, zatímco na ně mňoukal, že chce konzervu.
Nevšímali si ho.
Snažil se jim to pak říct celou noc, ale nechápali to.
"Tak chytré kočky, a nerozumí tak jednoduché věci," myslel si.
Ale tu konzervu nakonec dostal.

Obrázek uživatele Tess

Kolik řečí znáš...

Drabble: 

Nikdy nevadilo, že nemluví oficiálním jazykem. Tedy, on mluvil oficiálním jazykem, jediný problém byl v tom, že existovaly dva oficiální jazyky.
Ten druhý se odmítl učit už v raném věku, sváděje to na nechuť k utlačovatelům. Popravdě řečeno tím maskoval svůj strach, že se zjistí, že je na jazyky pitomý.
Všichni si zvykli, že on prostě anglicky neumí.
Na Vnějších ostrovech to nebyl problém.
Jenže potom narukoval... na pevninu.
A něco mu bylo divné. Skutečně existovala hodnost génia? Proč říkají tomu šedovlasému, co na ně řve, sàr-ghin?
Vlastně ani nebyl daleko od pravdy. Jejich výcvikový seržant byl svým způsoben génius.

Závěrečná poznámka: 

Lingvistický koutek:
Sàr-ghin, vyslovujeme sár-džin = génius (skotská gaelština)
Jo, asi to tam vlezlo z arabštiny bo odkud. Přičemž
sàr znamená hrdina, významná osoba.
Skotská angličtina mívá tvrdé r a znělejší n, takže seržanta vyslovují hodně podobně.

Kolik jmen má můj milý?

Fandom: 
Drabble: 

Na začátku byla náhoda. Potkala jsem ho ve starožitnictví nad zaprášenou olejovou lampou. Hledala jsem zrovna dárek pro Boženku, svoji nejlepší kamarádku už od školky.

Tenkrát jsem se zakoukala do jeho černočerných očí, podlehla kouzlu sametového hlasu... vyměnili jsme si telefonní čísla.

Následoval románek plný vášně. Měl tak úžasné charisma. Nechala jsem se úplně strhnout. Bývalí přátelé a moje koníčky už pro mne neznamenaly nic.

Dokonce ani na Boženčinu narozeninovou párty bych bývala nešla, ale měla jsem pro ni delší dobu koupený dárek. Úžasnou olejovou lampu.

Víckrát nezavolal. Tohle bych do Boženky nikdy neřekla.

Už mu v duchu neříkám miláčku.

Obrázek uživatele Katie

Přezdívka

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Internátní škola Jacka Rozparovače a drby o učitelích.

Drabble: 

"Hele, Džin už jde."
"Víte vlastně někdo, proč se Probodnutému říká Džin?"
"Džin je nadpřirozená bytost z arabských pohádek, co ti splní tři přání."
"To vím, ale na něj mi to moc nesedí. Nebo tobě někdy splnil aspoň jedno přání? A jako Arab taky moc nevypadá."
"Neříká se mu totiž Džin ale Gin, což je alkohol z jalovce. A kdo jiný by se měl jmenovat po chlastu, ne?"
"To je ale taky blbost, on přece pije jenom vodku."
"Pravdu máte vlastně trochu všichni. Říká se mu Džin, ale kvůli tomu, že se ho snaží na dně všech těch flašek najít."

Obrázek uživatele Kaisa

Nevěsta ve zlaté kleci

Drabble: 

Dlouho netušila, kde se vzal džin. Slýchávala to slovo, když zmateně klopýtala zaprášenými uličkami, občas proběhlo okolo ní jako nejnovější zpráva, někdy zakotvilo v novinovém článku, který se týkal jejího vztahu. Nechápala to. Neměla přeci jenom nic společného s těmi prapodivnými duchy uvězněnými v lahvích, co plní přání. Nebyla ani modrá! A přesto se jí ta přezdívka vžila, někdo ji přišil jako cejch a ani peníze jejího snoubence ji nemohli odpárat.
Ptáte se proč? Zjevila se z ničeho nic, nechtěná, nečekávaná. Omámila bohatého muže nereálným příslibem. Zůstávala zavřená před zraky obyčejných lidí ve zlaté kleci. Ale hlavně – toužila po svobodě.

Závěrečná poznámka: 

age is no crime

but the shame
of a deliberately
wasted
life

among so many
deliberately
wasted
lives

is.

(Be Kind - Charles Bukowski)

Obrázek uživatele Chrudoš Brkoslav Štýřický

Protialkoholní osvěta nad jídelníčkem

Úvodní poznámka: 

Když je dítě ve svých čtenářských začátcích, snaží se přečíst , co může. A tak občas narazí na úplně nové pojmy a pro rodiče je příležitost k etymologickému vysvětlování.

Drabble: 

Rodinka sedí v restauraci, Zdirad vehementně předčítá jídelní a nápojový lístek. I tam, odkud rodiče určitě vybírat nebudou.
"Gin be-e-fe-a-ter", slabikuje.
"Čte se to džin bífítr", opravuje Pankrác.
"Jako ten džin z pohádky?"
"Ano, mají hodně společného. Oba jsou v láhvi a mohou být hodní či zlí."
"Tatínku..." mírní jej Jenovéfa, ale Pankrác pokračuje:
"Ovšem lihoviny jako džin jsou většinou zlé. Zničí člověka k nepoznání, když to s nimi neumí. Beefeater znamená pojídač hovězího a svádí to k myšlence dát si jej k té námi vybrané roštěné. Přesto si dám jen jedno pivo jako digestiv a maminka ani to ne."

Závěrečná poznámka: 

Pankrác se samozřejmě odchýlil od reality při etymologii džinu i v případě přímé souvislosti značky Beefeater s hovězím masem. Hlavně však, že poučení mělo výchovnou složku.

Obrázek uživatele Elrond

Džíny a džinové

Úvodní poznámka: 

Upozornění: 15+

A děkuji Lemurovi za velmi inspirující odkaz. :)

Drabble: 

Amras kouřil a prohlížel své nové fotky pro jeden kalendář. Byl docela spokojený a ještě spokojenější byl s balíkem peněz, co za ně dostal.
„Tobě nevadí, že si tě někdo prohlíží?“ zeptal se Caranthir, který seděl vedle něj na posteli.
„Co by mi mělo vadit?“ zeptal se Amras.
„No, že tě vidí nahého,“ dodal.
„Vždyť mám kalhoty.“
„Ale je ti vidět... no džin,“ ostýchal se Caranthir a hledal popelník. S tím si Amras starosti nedělal, klepal popel na koberec (hospodyně to přece uklidí).
Amras zvedl překvapeně obočí a řekl: „Džin? Ty tomu proboha říkáš džin?“
„No přece džin od džín.“

Obrázek uživatele Dia

Proč se džinovi říká džin

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

ach jo, myslet je těžký, já myslela, že to v tomhle světě nebudu potřebovat.

Drabble: 

Proč se džinovi říká džin?
Možná proto, že pil gin.

Možná ho vypil tolik,
že začal věřit, že je džin.

Nebo si přál další gin,
ale svět ho špatně pochopil
a tak se z něj stal džin.

Byl jako Kafka, který nechtěl
stát se slavným autorem
a chtěl své listy zlikvidovat

Však svět ho špatně pochopil
a myslel, že snad je chtěl zpublikovat.

A tak radši nebudu pít gin,
aby se ze mě nestal džin.

A své listy dám sama zlikvidovat,
aby mi je kamarád nedal zpublikovat,
protože mě nepochopil.

Stejně jako já nechápu,
proč se džinovi říká vlastně džin.

Závěrečná poznámka: 

(ano, vím, že se zpublikovat neříká)

Obrázek uživatele Champbacca

Koktejl a kognáty

Úvodní poznámka: 

(mezitím v Zapomenutých říších)

Drabble: 

Jakmile vyšlo slunce, nedaleko trojice dobrodruhů se leskl neznámý předmět. Ještě větší byl pak lesk v Edwinových očích, když ho spěšně ukořistil.
„Láhev s džinem!“ zvolal a Edvin zbystřil, „tak jim říkají v Calimshanu, kde to znamená něco jako skrytý pokušitel, pro nás vzdělance jsou to elementálové chaosu s povinností plnit nálezcům takových lahví přání. Strašlivě vychytralí, takže vy dva hňupové laskavě držte hubu a nechte mluvit mě.“
Dramaticky se odmlčel, láhev odšpuntoval a... nestalo se vůbec nic. Brzy zjistili, že je uvnitř jakýsi alkoholický truňk vonící jalovčinkami.
Což pány čaroděje moc nepotěšilo, ale Edvinovi se tím přání dokonale splnilo.

Závěrečná poznámka: 

A ostatně soudím, že by Jediland měl být aktualizován.

Stránky

-A A +A