Král Lear

Obrázek uživatele Čespír

Prosím... pro něco?!

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

nesoutěžní identita bez nároku na bodík

Tohle téma jsem si nemohl nechat ujít!
(mohlo by se stát a mohlo by se zdát, že je drabble dojemné)

Drabble: 

"Pryč přes moře. A pro nic!
Vykopnut jako pes. A pro nic!
Od dcery k dceři, čím dál míň. A pro nic!
A všichni cvalem do Glostru. A pro nic!
Jeden do bouře vyhnán lstí, druhý tam vyběh vzteky. A pro nic!
Pak dvě mocná vojska do Doveru. A pro nic!
Toulavé šílenství různými cestami. A pro nic!
Zdánlivý let z útesu. A pro nic!
Boj, zrada a vraždy. A pro nic!
Všude pusto, tma a smrt. A pro nic?!
Edgare, vážně, pro nic?"

Edgar roztržitě zvedne a přeleští korunu, která se k němu zakutálela.

"Ne. To všechno pro tohle."

Závěrečná poznámka: 

A pokud chcete aspoň kousek naděje...
-->>>
"Ty kvůli králi. Já kvůli otci. Francouzský král kvůli své ženě. A ona nejvíc z nás - pro lásku."

Obrázek uživatele Čespír

Spánek bez nočních můr

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

nesoutěžní identita bez nároku na bodík

Zatím testování, co to téma snese. Aby bylo jasno, že to jde bez her (není náhodou Kent nějaká karetní hra? :) ). A stovka slov je na tohle strašlivě málo.

Drabble: 

Proč sto, padesát, dvacet pět, deset či pět rytířů?
Proč jediného?
Proč jediného!!!

„Můj pane, probuďte se. Byla to jen noční můra.“
„Tohle je noční můra. Řekni mi, Caie, proč se mnou jsi?“
„Znával jsem jednoho mocného krále, ctěného pána a milovaného otce. Království se vzdal, věrné od sebe odehnal a nevěrní odešli sami. Já jej opustit nedokázal.“
Learovi v očích zablesklo poznání.
„Slíbil jsem ti smrt.“
„Já vím.“
Hleděli na sebe hodnou chvíli, až se král pousmál.
„Tím vším jsem byl. Také jsem nahý běhal v bouři a neměl nic než bolest v srdci. Teď mám strážce. Mohu spát.“

Obrázek uživatele Čespír

Přichází invaze

Úvodní poznámka: 

Myslím, že krize dorazila.

Fandom: 
Drabble: 

Kent se raduje z dopisu od Kordélie. Jen co vyjde slunce, bude dost času odhalit, co skrývá.
P jako advent v budoucnosti
I – náhlý vpád havrany hostí
F – národ mého manžela a krále
K – když nechce loď už plouti dále
A – zem které se neoprostím

„Přichází invaze. Francouzi kotví v Anglii,“ šeptá si pro sebe.

A dopis téhož obsahu hraběti z Glostru. Dal důvěru nesprávnému synovi a na vlastním hradě ho napadla divá zvěř. Tajná zpráva je objevena a rozluštěna. Glostr si ji už stejně nepřečte...

Francouzi kotví v Anglii a Angličané táhnou proti nim. Vše rozhodne se v Doveru.

Obrázek uživatele Keneu

Vyznání

Můj vzácný pane, kam jsme to jen došli? Jak motýl, z místa na místo, jste hledal slibovanou lásku, vděčnost a úctu, na kterou jste zvyklý. Nikde nic. Zavřená vrata a srdce jako kámen.
A přece. I teď když vás osud tiskne k zemi, když vaší mysli vládne bouře mocnější než živly bičující vaše nechráněné tělo, když jste zůstal téměř sám… Jsem tu s vámi. Spíš zradím sebe nežli svého krále, můj život i má láska patří vám. A do posledního dechu se budu snažit zkonejšit zoufalství a hněv, běsnící ve vašem nitru. I déle, budete-li chtít.
Copak mě vážně nepoznáte?

Fandom: 
-A A +A