Poezie

Tě ženo na bojišti

„A vůbec, proč by žena nemohla být v armádě?“
„Jo, proč by žena nemohla bojovat? Co je to za předsudky?“
„Máte pravdu, kamarádi.
Proč by žena nemohla být v armádě?
Proč by jí nemohla být ustřelena ruka?
Proč by nemohly její nohy létat vzduchem a její střeva viset na ostnaných drátech?
Proč by nemohla být její děloha roztrhána na kusy výbuchem granátu?
Proč by se nemohla dusit plynem, topit v ledovém oceánu, zalykat pískem v poušti?

Obrázek uživatele Profesor

V Budějovicích rozkvetly kaštany aneb protest proti zadku

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Toto se nikdy nestalo. Teda až na ty kaštany. Ty fakt kvetou.

NESOUTĚŽNÍ

Drabble: 

V Budějovicích rozkvetly kaštany
Jako svíce ční květy do temnoty
Jako jazyky planoucí nad apoštoly
V Budějovicích rozkvetly kaštany

V parku, kde poezie místo nemá
Jen bezdomovci zaplněné lavičky
Jen páry, které se radši líbají
V parku, kde poezie místo nemá

Když noc k sobě Tě zavolá
Musíš do ní samoten a ve snění
Musíš patřit lamp za větvemi
Když noc k sobě Tě zavolá

Poslušný zbloudilý místní
Tak nějak z jedné poloviny
Tak nějak sám a bez rodiny
Poslušný zbloudilý místní

Touhu však brutálně hasí
Psí zadek z mlhy vytesaný
Psí dárek pro Tě zanechaný
Touhu však brutálně hasí

Závěrečná poznámka: 

Tak, touhu po poezii jsem si splnila. Jdu psát soutěžní drabble.

Obrázek uživatele Esti Vera

Kdo?

Úvodní poznámka: 

Pokus o poezii, posuďte sami, jestli máte odvahu to číst :D

Drabble: 

Kdo
Má sílu pohnout skálou
Najít pravdu
V sobě sama
Skrytou hlouběji
Než kdy mohl tušit?

Slyšíš?
Tvoje srdce bije
Možná naposled
Za tenhle svět

Možná naposled
Máš možnost přijmout
Tenhle květ
S jeho krásami
I trnitou ochranou

A taky dámu
Opředenou tajemstvími
Co nese jméno Smrt

Kdo dveře
Sám jí otevře
A pozve ji dál
Odchází klidnější

Ale cesta ke smíření
Je cesta dlouhá
Plná
Překážek
A daň za putování
Mýtné za průjezd
Je vysoké

Cesta dovnitř bolí
Přijmout sebe sama
Zrána
Je těžké
Protože
Nejsme dokonalí
A jednou všichni zemřeme

Ale ta cesta
Plná dobrodružství
Za to stojí

Obrázek uživatele Rya

Protestsong ani nevím kolikátý

Fandom: 
Drabble: 

Bylo tu témat
Povícero
Nad nimiž mé pero
Protest pělo

Však nad všechny kruté
Se toto tyčí
Co autory volá
Nechť zvířat mučí!

Tak shoď skopce z kopce
Nakopej ovce
Olej lej jelenu
Kyt na kytovce!

Bééé! Bééé! Bééé!

Zvířata také
Mají duši
I skopec ví více
Než člověk tuší

A proč ten chudák
Teď z hory letí?
Čí moc a síla
Jej k tomu nutí?

Tak shoď skopce z kopce
Nakopej ovce
Olej lej jelenu
Kyt na kytovce!

Bééé! Bééé! Bééé!

A všichni:

Tak shoď skopce z kopce
Nakopej ovce
Olej lej jelenu
Kyt na kytovce!

Béééé! Bééé! Bééé!

Bodláčí

Fandom: 
Drabble: 

Bodláčí

Kde jiné kytky růst se bojí,
nebo jim dech již nestačí,
tam se často včely rojí
kolem květů bodláčí.

Barevný květ, hrot však tuhý!
Svět je samý protiklad.
Poraní se první, druhý
Ať již člověk, vlk či had.

Oči z květů přecházejí,
Když přechází růže v nach.
Z dálky se na tebe smějí,
Zblízka však z nich dýchá strach.

Nech, ho, koni na pokoji,
radš keř jiný okusuj!
Všechna havěť se ho bojí,
tak se též dej do klusu!

Hrdě stráží u alejí
na okrajích luk a a brd.
Bodlák, ten se přece nejí!
Chceš ho zkusit? Poznáš smrt.

Tohle asi nestačí

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Fragment bez nároku na bod, psáno v pětiminutových pracovních pauzách... :-)

Drabble: 

Ve večer se otáčí
a bílými chomáči
prosvítají poslední
paprsky a záblesky

Na záda se stáčí, chladne
záře odpolední za dne
do látek pavučin letních
natáčí se bodláčí

Děti stále skotačí
až maminka dosvačí
rozhodne se, zda má či
nemá vzít to bodláčí

Obrázek uživatele a.j.rimmer

Básnické střevo

Fandom: 
Drabble: 

S d'Artagnanem vlastně čtyři byli,
bojovali, smáli se a pili.
Pro čest a majestát Krále Slunce,
krve a potu prolili unce,
kavalírů, šermířů a mužů cti vzory,
chvějí se před nimi kardinálovy sbory.

Ušmudlaná krasavice trpěla nadvládou žen,
z popelu to byla noční můra spíš než krásný sen.
Přece ale zažila i švandu z jemné neplechy,
při balení modré krve pomohly jí ořechy.

Slavná je píseň - vypráví o lodi,
znají ji zdraví, znají ji marodi.
V znavené ruce se v deníku skrývá
text, který o hříchu a smrti zpívá.
Nemáš-li o jejím názvu hned tušení,
možná ti napoví bělavé kamení.

Obrázek uživatele Kokoška

? nebo nic onhcešV

Fandom: 
Drabble: 

.tadelhen ínešeř in /
tádzv a tadáh / tuondohu
:iřt isa itsonžom ám
,ířtapsen denh ešv kašv odK.

.ámíjoden com akěvolč
amičo deřp kufdop ýmánZ
?cin oben ,onhcešv těděV
-cív ej oc ,mákíř is kaT

!livejbo lgíf es žA
...lis hcešv ez ínědeřtsuos
oliřečz kenelšym dilK
.oliřuok yvalh z es oT

.ylaníčaz kajěn uondej
ýlam hěbířp otnet okaJ
íněmen com es otsač
ínětšul ,yrfiš ,alokŠ

.ínepavkeřp éndáž ětsec v
,ínen žu kežákeřp hcíšlaD
.ěnpavk enež es žu ilíc k
,enpák kěvolč ot an kaj denH

.kečátyv zeb ,ondans ,medelhV
.kečáh ej edk titsijz - dalkáZ
.adířt ínvrp ívtsřáknadáh v
,ádířts éhurd ovols ondeJ

Obrázek uživatele Profesor

Bublinový protestsong

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Snad nebude tak zle.

Drabble: 

Utečte z bublin
Básníkům snadno se radí
Každý pravdu svoji hýčká

Tolik sebestřednosti
Bezhlavý prázdný dav
Na dvoře povykuje
Neviňátek šťastný dav

Utečte z bublin
Slova zvolna plynou
Kázání jsou z olova

Kněz hlavu sklání
Při posledním pomazání
Poslední zpovědi a
Pláče, když oddává

Utečte z bublin
Kde nevěsta po svatbě
Osmdesátiletá umírá

Čtyři stěny kanceláří
Rakví s okny do ulic
Pro osamělé pouhou klecí
Čtyři stěny nad zastávkou

Utečte z bublin
Vlastních příběhů
Otevřete dveře dokořán

Láska ukrytá dává
A zeď plná snů
Utvrzuje v hledání
Není to beznaděj

Utečte z bublin
Není snad tolik zle
Utečte a věřte

Obrázek uživatele Esti Vera

Od čeho jsou problémy?

Drabble: 

Když přijdou problémy
Za lidmi na Zemi
Mám strach

Proč přišel ke mně?
Ptám se jemně:
"Nejsi vrah?"

Problém příchozí
Občas mě zamrzí
"Nechceš pryč?"

Řešení komplikace
Chci - jsem ztracen!
Hledám klíč

Urputný boj přišel
Prohrál jsem - žel
Vítěz směje se

Ztrácím naději
Že bude krásněji
Nebe dotknu se

Problémy překonám
Dál ale nechci k vám
Mám jizvu na duši

Straním se lidem
Že nežiji s klidem
Přátelé netuší

Jednou přestane to
Nebude zhasnuto
Světlo se vrátí

Na loňské sněhy těžkostí
Zapomenu v rychlosti
Smutek se ztratí

Vždyť jsem se soužil
Abych si užil
Proto jsou na Zemi
Veškeré problémy

Nebe

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Bezostyšně jsem pokrátil jeden svůj písňový text na 100 slov. Tímto se mu omlouvám za úbytek smyslu i rytmu :-) Chcete-li slyšet plnou verzi, přijďte na koncert skupiny Náš člověk v Havaně :-)

Drabble: 

Ptáš se, co je to nebe
kdo půjde na věčnost
Řekl bych: „místo, kde bude
na všechno času dost“

Ptáš se, co je to nebe
kdy přijde ta věčnost
Řekl bych: „doba, kdy bude
na všechno místa dost“

Narovnat silnice,
založit vinice,
vypláchnout střeva,
vyfouknout ega

Konečně přetavit děla v pluhy
a splatit všechny spánkový dluhy

Nejlepší z nejlepších věcí spolu
něco jak sestřih nejhezčích gólů
tam, kde i prohry jsou radostné
a po čokoládě se netloustne

Kde všechny šaty jdou na míru,
prachy maj cenu papíru
kohout tam smrt opravdu plaší
a ztracené ovce bezdomovce
shánějí večer do salaší

Závěrečná poznámka: 

Doufám, že "přetavit děla" bude chápáno jako jiné slovní vyjádření stejného principu jako "překovat meče".

Básnička pro krávu

Fandom: 
Drabble: 

Napsal jsem ti báseň. Snad aby ses nenudila. Snad abys mě ocenila. Snad abys mě pochopila. Vyšla ze mě jako plamen. Plamen nových plemen plných vemen. „A tuhých hoven“, dodala bys snad. A přeci mě tvůj názor zajímá tak pevně, až do gulagu táhne. Za jatky čekám na tvůj verdikt, edikt či interdikt. Mám ještě devatenáct slov a jejich čas nehnutý a tuhý nikdy nevykřikně „čehý!“.
Jako já za jatky.

„Pro letošní dávku něhy
potřebuji leccos
rozevřít břehy
zakřičet „čehý“
očistit běhy.
Jenže ve mně teprv
tají loňské sněhy.“

Ušklíbla ses mé naivitě.
„Kdybys místo hloupých básní radší
dělal sedy-lehy“...

Závěrečná poznámka: 

Omlouvám se za zasmušilé drabble, jehož základní myšlenkou je prostě "dáte-li do něčeho celé srdce neznamená to, že budete pochopeni vemenem".

Obrázek uživatele Esti Vera

Od čeho jsou problémy?

Drabble: 

Když přijdou problémy
Za lidmi na Zemi
Mám strach

Proč přišel ke mně?
Ptám se jemně:
"Nejsi vrah?"

Problém příchozí
Občas mě zamrzí
"Nechceš pryč?"

Řešení komplikace
Chci - jsem ztracen!
Hledám klíč

Urputný boj přišel
Prohrál jsem - žel
Vítěz směje se

Ztrácím naději
Že bude krásněji
Nebe dotknu se

Problémy překonám
Dál ale nechci k vám
Mám jizvu na duši

Straním se lidem
Že nežiji s klidem
Přátelé netuší

Jednou přestane to
Nebude zhasnuto
Světlo se vrátí

Na loňské sněhy těžkostí
Zapomenu v rychlosti
Smutek se ztratí

Vždyť jsem se soužil
Abych si užil
Proto jsou na Zemi
Veškeré problémy

Obrázek uživatele Esti Vera

Ze lží nedobytná tvrz

Drabble: 

Když byla jsem malá, učili mě nelhat
Prý bych pak v životě, mohla velmi selhat
Však metodou pokus - omyl, zjistila jsem brzy
Uzavřít se mohu v ze lží nedobytné tvrzi

Později jsem začla skautingu se dvořit
To jsem ještě netušila, že s pravdou se mám mořit
Z venčí do mě všichni mleli, jen ať pravdu říkám
Je to jak kdybych naběhla k otevřeným dýkám

Teď se točím v bludném kruhu, bez startu i cíle
Běhám stále dokolečka, míle a zas míle
Chtěla bych už přestat se lží, je to ale složité
Měnit v mém mozku návyky tolik let už zažité

Obrázek uživatele Dia

Foxtrot

Fandom: 
Drabble: 

Sním, že jsem liška
a běhám po lese,
cítím v tlapkách mech

a svobodu.

A netrápí mě nic
a běžím, běžím po jehličí,
jsem odloučena od společnosti,

jsem psanec.

A netrápí mě nic,
jsem živá, mimo síť,
jsem v poezii přírody,

offline.

A netrápí mě nic.

Létá nade mnou,
můj krásný vrabčáček
a já jako všichni moji soudravci

bych ho měla chytit.

Neulovím vrabčáčka,
i když bych moc chtěla,
jeho krása je v jeho svobodě

a tak ho nechám letět.

A tím, že běžím s ním
jsem ulovila něco většího
a krásnějšího.

Lásku.

...

Sním, že jsem liška.

Je to pravda?

Obrázek uživatele Raina

Jak se rodí mláďata?

Úvodní poznámka: 

Autorka chodí do třetí třídy.

Drabble: 

Jak se rodí mláďata?
Telátka či kuřata?
Cože, vy to nevíte?
I vy jeden prevíte!
Tak já vám to teda povím.
- No tak honem, ať už se to dovím!
Povím vám příběh,
abyste z toho úplně nevyběh.
To se jednou na jaře,
u jednoho rybáře,
narodilo mláďátko,
malinkaté kuřátko.
A rybář se diví,
že ho někdo šidí.
Klov, klov, zoby zob!
Jak se to sem dostalo?
Já ho prodám za málo!
Vždyť mě jenom klove,
zrní nahlas zobe.
A když už je na jaře,
tak se rodí mláďata,
zvláště u rybáře.
Už to víte, pane?
No, tak to jsem ráda.

Závěrečná poznámka: 

V básničce je využitá část básničky, kterou jsme ve škole skládaly s kamarádkami.

Jazykovou redakci provedla maminka.

Obrázek uživatele Esti Vera

Vše, co mi odletělo

Fandom: 
Drabble: 

Loni na podzim odletěla láska
Rychle, jako když sfoukneš svíčku
Na jaře přišla jsem o práci
I prázdné listy do deníčku

V létě odletěl mi kamarád
Amerika se mu zalíbila
Pozdrav, jediná vzpomínka
Mi tu po něm teď zbyla

Stále mám důvod se radovat
Kachny z rybníku, ty stojí při mně
Neumí létat - chudáci
Tak zůstávají – v létě, zimě

Jako já touží létat
To spojuje nás velkým těžkým lanem
Však jednoho dne se přetrhne
A ony letí za svým králem

Nemám důvod se radovat
Kachny z rybníku mi odletěli
Ze země mávám jim na pozdrav
Létání - to pro lidi není

Obrázek uživatele Esti Vera

Kachny, slimáci a ty další potvory

Drabble: 

Zamávejme kachnám!
Letí kamsi v dáli
U nás doma překvapivě
My o ně nestáli

Kdo by taky chtěl mít
Kachny na zahradě?
Horší než-li slimáci
I slimáčí mládě

Snědli všechnu zeleninu
Okurky i zelí
Pod okny nám zpívali
Stále halí, belí

A když písně omrzely
Jejich děsné hlasy
Rozhodli se ustlat si
Mezi mými vlasy

Teď už chodím ostříhaná
Ježka mám na hlavě
To je doma zoologická
Sbohem dávám zábavě

Slimáci v zahradě
Kachny ve sklepení
A ježci na hlavě
Tohle pro mě není

Naštěstí už letí dále
Do zemí podivného císaře
Zamávejme spolu kachnám
Než se vrátí na jaře

Reading, 1896

Drabble: 

Střetli jsme se jak dva bezejmenné vraky při bouři. Ani slovo jsme si nevyměnili. Přesto ho stále vidím před očima - jeho lehký taneční krok a toužebný pohled upřený k blankytnému nebi.
Zítra dostane kravatu.
Nekonečná noc se vleče - jako rok s roky místo dní. Nemohu spát. Ani ze sousedních cel se neozývá chrápání. Zato slyším tiché modlitby. Poprvé v těchto zdech. Pustou prázdnotou vězeňských chodeb se táhne děs, výčitky svědomí, připomínky našich vlastních hříchů. Stíny víří v divokém reji, hrůzné maškary a příšery se šklebí našemu zoufalství. Naděje umírá.

Zároveň se však rodí vzpomínka, která básníka i odsouzence učiní nesmrtelnými.

Závěrečná poznámka: 

Nejpůsobivější tanec stínů, co znám, je popsán v Baladě o žaláři v Readingu.
S vlastní parafrází (za použití některých frází z básně) nejsem vůbec spokojená.

Obrázek uživatele Aveva

Antonín

Fandom: 
Drabble: 

Město se pomalu ukládá ke spánku. Antonín bdí.
Povinnosti volají. Jeho pán se dožaduje další potravy.
Antonín se zachvěje. Pohled do útrob žhavého chřtánu oslepuje.
Ale není čas váhat. Závisí na něm tolik životů. Antonín ani nemá čas si postěžovat.
Žhavý chřtán polyká sousto za soustem. Nesmí hladovět. Antonín klopýtne, když se pokouší otřít pot z čela. Jeho pán reaguje zlověstným zahučením. Antonín poplašeně zvýší tempo.
Tolik životů má ve svých rukách. Nesmí polevit.
Zakolísá, chtěl by na chvíli spočinout, ale pocit odpovědnosti mu to nedovolí.
Celé tělo mu prostupuje známý a neústupný nápěv
Antoníne, topiči elektrárenský,
do ohně přilož!

Závěrečná poznámka: 

Aneb Jiří Wolker - Balada o očích topičových ;o)

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Danae

Evo!

Fandom: Něco mezi mizernou Šrámkovou erotickou poezií a ještě mizernější erotickou poezií Vrchlického. Volný verš.
Poznámka: Možná od patnácti. Já vás varovala. Jakákoli podobnost s jakoukoli žijící osobou téhož jména je čistě náhodná.

Košilku odkládáš útlou, líbezná Evo, krásko okrouhlých údů lepých! Ech! Kalí se obzor, umlkají lesy.
Evo, koukni se oknem, užaslá Luna emeraldová klesá uchvácena láskou!
“Evo!” kvílí, úpí. Lhostejná Evina kráso, obloudilas už leckoho!
Evo, kouzelnice očí, údů, lůna. Evo, kradačko, odvahy, úcty, lásky.
Evo, kdy objeví se uchvatitel, lovec? Evin krotitel odvážný, ujařmující lvici?
Ej, kdopak obejme uchvácenou lákající Evu? Kdo obloudí užaslou líbáním, Evino kdo otevře uzamčené lůno?
Evo, kdy odhodíš úsměvy letmé? Evo, kdy opile ujmeš se laskání? Evo, kdy ochutnáš uchvacující lásku? Evo, kdy opláčeš unikající líbeznost?
Evo, krásko osudová, užiješ lásky?
Evo? Evo! Evo. Ech...

Fandom: 
Rok: 
2011
Obrázek uživatele Ebženka

Znám křišťálovou...

fandom: dětské básničky
pozn.: Není to moc dada, ale dělala jsem co jsem mohla, a vůbec, nekamenujte autory, neb pěvci... ehm.
Na některých místech mi trochu hapruje atmosféra, rým a tak dále, ale kdo zkoušel narvat báseň do sta slov a zachovat rytmus, tak mi to odpustí. :-)

Znám křišťálovou cukřenku
v nejhlubším šupleti
kolkolem leží v klubku stuh
kuličky pro děti.

prasátko velmi přerůžové
se s pejskem z porcelánu
posmívá fotkám doby nové,
jakou to mají ránu.

Celé dny tráví v šerotmách
a ze stříbrné lžičky
stala se velkoskluzavka
pro psa a pro kuličky.

Šedivá myška šitá z plyše
tichounce v mašlích šustí
ze strachu z opravdové myše
těžko se dále pustí.

V otřesech kroků světa kolem
kuličky cink! tiše cinkají
prasátko hnedle pookřeje
mašlí se krášlí potají.

Když šuple otevře se, krach!
všechno jak pěna ztichne
z koutů se vznese šedý prach
a myška tiše kýchne.

Fandom: 
Rok: 
2011

Vzory

--------kulatý----------------------------------------------------------------------------------------
-----kulaťoučký-------------------------------------------------------koulí----------------------------
---kulaťoulinkatý------------------------------------------------------kulíček--------------------------
-nejkulaťoulinkatější-----------------------------------------------------kouli---------------------------
---kulaťoulinkatý------------------------jsem kulatá-----------------------------------------------------
-----kulaťoučký---------------------jako čtyřhranková----------------------------------------------------
-------čtverec------------------imbusáckej imbusák nebo--------------------------------------------------
------------------------------humusák jedovatý dech kulatého---------------------------------------------
--------------------------osmihranu žulová pyramida je taky kulatá------------------------------------------
-----------------------faraonův racek a lemuří jezevčík požírají žoužel----------------------------------------
---------------------ukradené brano už nikdy nezavře a vůbec Apollinaire--------------------------------------
----------------------rotuje v hrobě kolem dokolečka a z pyramidy kouli--------------------------------------
--------------------------neuděláš leda bys na ni hodila rozcuchanou----------------------------------------
-----------------------------supernovuvinku supermanovo sperma--------------haló------------------------
-------------------------------plodí maličkaťoučké supermany -------------tady zcela----------------------
-------punt-----------------------hop hop a letím vžžžžžžž---------------neočekávaný huš------------------
------puntík-------------------------to je fičák vichr tfuj--------------trojúhelník no co je tohle--------------
-----puntíček--------------------------rači tu nečum----------------za pořádky mezi řádky koukej-----------
------pupík-----------------------------koule a kůl---------------------------------------------------
-------pup------------------------------------------------------------------------------------------

Fandom: Guillaume Apollinaire

Fandom: 
Rok: 
2011
Obrázek uživatele Profesor

Chtěla bych být

Fandom: originál - poezie
Varování: Lyrika až to bolí
---
Já chtěla bych být v nedělní ráno
Duhou sedmibarevnou
Mlhou na víčkách
Kterou stíráš ospalý

Já chtěla bych být
Vodou, která líně teče
Potůčkem bublavým
Kamením v toku

Já chtěla bych být v nedělní ráno
Obrazem slepého malíře
Stránku z knihy orvanou

Já chtěla bych být
Člověkem s vlastní představou
Vůli svojí svobodnou

Já chtěla bych být
Tou, která se v nedělní ráno
Probudí po boku Tvém
Já chtěla bych být

V nedělní ráno
Když zvony se rozezní
Ještě nevstávat
V nedělní ráno

Já chtěla bych být
Stromem ošlehaným
Rybou Tobě danou

Já chtěla bych být
V nedělní ráno
Tvou

Rok: 
2010
-A A +A