Haló haló

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Van Klomp k roztrhání

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Pro neznalce fandomu nebo ty, kdo si seriál pamatují jen matně: Vzácný obraz Padlé Madony s velkými balónky od van Klompa se v seriálu objevuje dost pravidelně a bylo vytvořeno několik jeho kopií...

Drabble: 

„Přineste můj speciální salám,“ přikázal Renému Herr Flick s důrazem na poslední dvě slova.
René okamžitě odspěchal do spíže.
Bylo to o chlup. Před chvílí do salámu zabalil obraz, který ráno přinesl poručík Gruber. A peníze za pravou Madonu si po válce rozdělí…
Gestapák hned začal falešný salám otevírat. Když ale plátno vytahoval ven, ozval se trhavý zvuk a v ruce mu zůstal roztřepený cár.
Zatímco René strnul hrůzou, gestapák s kamennou tváří spěšně opustil lokál, přičemž se málem srazil s přicházejícím poručíkem Gruberem.
Ten se pak u baru naklonil k Renému: „Dokončil jsem padělek, přinesu ho, jen co doschne.“

Závěrečná poznámka: 

To bylo dneska brutální krácení. Z asi 150 slov, u kterých jsem si myslela, že je nutně potřebuju, aby to celý drželo pohromadě...

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Problém se vyřešil sám

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Měla jsem na tohle téma v hlavě několik metafor, ale nakonec jsem to radši vzala doslova. Tenhle přístup se mi totiž většinou nejvíc osvědčuje. ;-)

Drabble: 

„Dávej dobrý pozor, nebudu to víckrát opakovat,“ řekla Michelle, nenápadně se vynořivší ze zadní místnosti Reného podniku.
„Cože?“ René si vyndal z ucha kus vaty, která byla pro poslech koncertů jeho manželky nezbytností.
„Říkala jsem, abys dával pozor, protože to nebudu opakovat.“
„Co se zase děje?“ zeptal se otráveně, když s partyzánkou odešel dozadu.
„Když jsme podminovávali železniční most, vyrušili nás Skopčáci a teď ho hlídají. Potřebujeme, aby někdo, koho nepodezírají, nenápadně připojil rozbušku.“
Než jí René stačil říct, že se asi zbláznila, Edith vedle v lokále vyloudila poslední a nejhlasitější tón své písně, načež se někde venku ozval výbuch.

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Neuvážená výmluva

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

První letošní Haló haló. Doufám, že ne poslední. ;-)

Drabble: 

„Co to vidím, René? Vy máte dneska zavřeno?“ zeptal se poručík Gruber, který Reného zastihl, právě když vyvěšoval patřičnou ceduli.
„Jen menší rekonstrukce, poručíku,“ zasmál se nervózně René.
„Nechcete s tím pomoci?“
„V žádném případě!“ vyhrkl René. V jeho kavárně totiž právě probíhala schůze odbojářských velitelů. „Tedy… přece si neumažete uniformu.“
„René, kde jsou mapy?!“ ozvalo se náhle zevnitř.
„Mapy?“ podivil se poručík.
„Na zdi jsou mapy, budeme to muset přetřít ještě jednou,“ vymyslel si narychlo René.
„Už se těším, až uvidím výsledek.“
Teď abych kvůli těm zatraceným odbojářům ještě maloval, pomyslel si René, když za odcházejícím Němcem zamykal dveře.

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Nevhodný návrh

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Dneska jsem si pořád říkala: "Nebudu psát o Hvězdě smrti, nebudu psát o Hvězdě smrti...", až jsem nakonec napsala o něčem ještě ničivějším... :-D

Drabble: 

Když Madame Edith dozpívala a hosté Reného kavárny si začali vyškrabovat sýr z uší, Monsieur Alfonse jí předal obrovský pugét, ze kterého ovšem opomněl sundat černou stuhu.
„Byla jste úchvatná, madame Edith. Smím vás pozvat na vyjížďku?“
„A hned potom si zajít na ušní,“ dodal pro sebe René.
„Uvádíte mě do rozpaků, Monsieur Alfonsi,“ pronesla dramatickým tónem Edith, „jsem vdaná žena.“
„Ach, ovšem. Kdyby se nejzářivější hvězda Nouvionu projížděla pohřebním vozem s cizím mužem, ohrozilo by to její pověst,“ řekl omluvně funebrák.
Na to se znovu ozval René: „A dalo lidem falešnou naději, že by tu konečně mohlo být ticho.“

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Funguje to, ale...

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

To bylo zase jednou tak hezké téma, že se na ně dalo vymyslet cokoliv... Takže jsem samozřejmě jako vždycky dlouho nemohla nic vymyslet. :-D

Drabble: 

„Proč já to vůbec dělám?“ zamumlal si pro sebe René, když sledoval jak Michelle nalévá do nádrže poslední lahev a zašroubovává uzávěr.
„Rozjeďte to, hoši!“ zavelela partyzánka anglicky a Fairfax nastartoval motor. Letadlo vyrobené z párátek slepených vlasovou pomádou se rozjelo po čerstvě pokosené louce. Několikrát poskočilo, až se nakonec odlepilo od země a uletělo asi padesát metrů, než se vrátilo zpět na trávu.
„Vidíš, René? Říkala jsem, že to bude fungovat. S plnou nádrží se letci snadno dostanou až do Anglie.“ Pak zavolala na piloty: „Bezva, kluci! Zítra jedeme naostro!“
„To sotva,“ zabručel René. „Tohle byl můj poslední koňak.“

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Mistr převleků opět na scéně

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tohle mě napadlo docela rychle. Pak jsem se ale musela celý den modlit, aby mě s nápade někdo nepředběhnul, než se dostanu k počítači. :-D

Drabble: 

Byl večer a Reného kavárna byla téměř plně obsazena. U jednoho stolu seděl kapitán Bertorelli ve společnosti otráveného plukovníka von Strohma a poručíka Grubera, který více pozornosti než svým společníkům věnoval Renému. Co ale bylo ještě horší, hned o stůl vedle se po lokále podezíravě rozhlížel Herr Flick.
Tu se otevřely dveře a dovnitř vešel LeClerc v přestrojení za strašáka do zelí. „Zdravím, dobří lidé. Najde se tu sklenička pro starého plašiče vran?“ zvolal ode dveří.
„Co jsem komu udělal?“ obrátil oči v sloup René.
LeClerc zatím došel k Renému. „Psst,“ syknul, a nadzdvihl si brýle. „To jsem já, LeClerc.“

Obrázek uživatele Giles Rigby

Zmateni v překladu

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Vzhledem k tomu, že bonusy čte málokdo, připomínám ve výběru drabble na téma Shoď skopce z kopce;)

Drabble: 

Byl poklidný podzimní den jako každý jiný... Jeho poklidnost proto nutně skončila dvacet minut po začátku otevírací doby, kdy do kavárny vtrhl britský agent přestrojený za strážníka.
"Rony, musíš okamžitě na mě, Michelle shodila skopce!"
René si sdělení chvíli přebíral. Tajuplný plán odboje zahrnující ovci speciálně vycvičenou pro špionážní akce, dopravenou letecky z Británie a shozenou na padáku, nebyl ani zdaleka nejpodivnější věc, která ho za poslední půlrok potkala...
"Vždyť jela pro zásilku výbušného vánočního pudinku! Proč do toho najednou plete berana?"
Crabtree se zatvářil zmateně: "Burana?"
"Yvette, co ten praštěnej policajt říká?"
"Potřebuje pomoc, René. Michelle cestou přejela Skopčáka."

Obrázek uživatele Giles Rigby

Zmateni v překladu

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Nahrazuji DMD č. 20. pro 20. 4. 2018. Téma: Shoď skopce z kopce, protože v pátek jsem už nestíhala;)

Drabble: 

Byl poklidný podzimní den jako každý jiný... Jeho poklidnost proto nutně skončila dvacet minut po začátku otevírací doby, kdy do kavárny vtrhl britský agent přestrojený za strážníka.
"Rony, musíš okamžitě na mě, Michelle shodila skopce!"
René si sdělení chvíli přebíral. Tajuplný plán odboje zahrnující ovci speciálně vycvičenou pro špionážní akce, dopravenou letecky z Británie a shozenou na padáku, nebyl ani zdaleka nejpodivnější věc, která ho za poslední půlrok potkala...
"Vždyť jela pro zásilku výbušného vánočního pudinku! Proč do toho najednou plete berana?"
Crabtree se zatvářil zmateně: "Burana?"
"Yvette, co ten praštěnej policajt říká?"
"Potřebuje pomoc, René. Michelle cestou přejela Skopčáka."

Obrázek uživatele L.P.Hans

Padla kosa na kámen

Fandom: 
Drabble: 

Temným průjezdem německých kasáren se plížily dvě postavy.“
„Ach René, támhle je německý voják. Určitě bude chtít heslo.“
„Michelle mi ho určitě řekla, ale já ji napoprvé neposlouchal a ona vše říká jen jednou. Ale neboj, máme na sobě uniformy plukovníka Von Strohma a poručíka Grubera. Následuj mého příkladu.“
„Halt! Passwort, bitte!“
„Co si to dovoluješ? Víš, kdo já jsem? Plukovník Von Strohm, ty německé prase!“
Voják zrudnul.
„Was ist das?!“
„Pse! Hyeno!“
„Hande hoch du schmutzige Ratte! ALARM! ALAAAAAAARM“
René upustil salám a pomalu zvednul ruce nad hlavu.
„No to jsme dopadli. Měli jsme jít radši za prodavače cibule.“

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Zkrácený sezam vesel

Fandom: 
Drabble: 

"Bodré podoledne, dostala se prašná klec!"
"Co ten anglickej hňup říkal, Michelle?"
"Že se stala strašná věc."
"Herr Flok pošel spalovač, který jsem zkrátil."
"Herr Flick našel zapalovač, který ztratil."
"To je teda vážně tragédie..."
"V tom spalovači ryl zakrytý sezam vesel pro naše regenty"
"V tom zapalovači byl ukrytý seznam hesel pro naše agenty"
"A co já s tím?"
"Osmý ten sezam pojít. Roný mu ho hnusí nenákladně probrat až sem najde klíště"
"Nesmí ten seznam najít. Musíš mu ho nenápadně sebrat, až sem přijde příště."
"Řekni mu, ať se jde ucpat. Nenechám se kvůli jeho sezamu vesel přepravit."

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Loučení

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Téma trochu volněji pojato, ale snad projde.

Drabble: 

Dveře Reného kavárny se otevřely a v nich stál Herr Flick. "René Artoisi, půjdete s námi," rozkázal hned mezi futry a vkulhal do lokálu zatknout jeho majitele.
"Dovolte mi aspoň se ještě s manželem rozloučit, Herr Flick," prosila madame Edith.
"Jen to ne..." zděsil se René.
"Dobře," svolil gestapák po chvíli váhání, "ale maximálně pět minut."
Reného nejhorší obavy se naplnily. Edith se mu vrhla kolem krku a na jeho uši frontálně zaútočily první falešné tóny: "Jak žalostné je loučení..."
"Děkuju, Edith," řekl, když bylo konečně ticho. "Díky tobě se ze zatčení gestapem stala nejnetrpělivěji očekávaná cesta v mém životě."

Obrázek uživatele L.P.Hans

Výbuch chutí

Fandom: 
Drabble: 

„Dobře mě poslouchejte, nebudu to víckrát opakovat.“
„Michelle, co tu děláte? Mám lokál plný Němců!“
„Dnes večer zaútočíme na skopčáckou základnu ponorek. Budu potřebovat ten modrý gin, který jsem u vás schovala.“
„Ale ten mi vypil poručík Gruber, div si potom nezničil tančík.“
„A co miny zapečené v koláčích?“
„Ty snědla stařičká matka mé ženy, měla hrozný hlad.“
„Dynamit v salámu?“
„Našli ho letci a vy víte, jak jim ta věčná cibulačka leze ušima.“
„Tak to už zbývají jen ty banány z plastické trhaviny.“
„Proboha, Michelle, jaká trhavina?! Ty mi zabavil Herr Flick z gestapa, měl na ně hroznou chuť!“

Obrázek uživatele Giles Rigby

Bodré podoledne

Fandom: 
Drabble: 

Byl slunný podzimní den, vítr příjemně pofukoval ulicemi, harmonika tiše vyhrávala a úroda vína se vydařila.
"Bohužel patrně i úroda cibule," povzdechl si René, když do dveří vstoupil další špatně přestrojený Brit.
"Žádnou cibuli nekupujeme!" prohlásil rezolutně kavárník. Měl by poslat vzkaz tomu praštěnému policajtovi. Mohl by je třeba zatýkat za neoprávněný podomní prodej.
"Ale podle zesramu..."
Když vytáhl z kapsy malý adresář Nejlepších kontaktních adres pro odbojáře v Nouvionu a okolí, René v duchu bohapustě zaklel. Navenek ale nasadil úsměv a vykročil k falešnému cibuláři s otevřenou náručí.
"Ach, bratránku Jérôme, jak je možné, že jsem tě hned nepoznal!"

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Ital na zabití

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Už jsem si říkala, že budu jako včera zase odevzdávat něco těžce vydřeného za minutu dvanáct (A to fakt za minutu), ale nakonec přišel nápad a ani to nebolelo. :-)

Drabble: 

Plukovník von Strohm zrovna v Reného kavárně popíjel šnaps s poručíkem Gruberem, když do podniku vešel kapitán Bertorelli. Jakmile oba Němce uviděl, rozpřáhl ruce a radostně zvolal: "Colonelo! Já tak rád vás zase vidět!"
Přispěchal k plukovníkovi a vlepil mu mlaskavý polibek nejdříve na obě tváře a nakonec na pleš. Pak si bez ohledu na plukovníkův kyselý výraz přisedl.
"Omluvte mě, pánové, zajdu nám objednat další rundu," řekl plukovník von Strohm a vstal od stolu.
U baru se naklonil k majiteli podniku. "René," oslovil ho šeptem. "Za kolik si myslíte, že by nás vaši přátelé od odboje toho Taliána zbavili?"

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Nepříznivá bilance

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Překvapuje mě, že tenhle fandom tu ještě nikdo nezpracoval. Jeden z mých oblíbených britských seriálů, který si parádně utahuje z Francouzů, Němců i Britů na pozadí druhá světové války...

Drabble: 

Když s blížící se porážkou ve válce německá posádka konečně opustila Nouvion, Renému Artoisovi se ulevilo. Neustále lavírovat mezi Němci a odbojem, to bylo o nervy. Zvlášť když mu Michelle od partizánů vecpala do kavárny ty dva britské letce, o nichž tvrdila, že se co nevidět vrátí domů. Kdyby tehdy tušil, že skoro celou válku stráví snahou vrátit ty dva pitomce do Anglie, která kdyby byla na jiné planetě, na účinnosti všech těch šílených plánů by to nic nezměnilo. Když nad tím tak uvažoval, jediným, koho se za tu dobu podařilo do Anglie skutečně dostat, byl německý kapitán Hans Geering.

-A A +A