Tajemná města

Obrázek uživatele Eillen

Prožitý šok

Úvodní poznámka: 

Je na čase přidat vysvětlení - nevysvětlení toho, jak se Salix dostala ke kronice...

Navazuje na drabble Na faře

Drabble: 

Vypravěč seděl u postele. Sledoval, jak se vrbová dívka probouzí.

„Má drahá přítelkyně, povězte, co se stalo?“ zašeptal smutným hlasem.

„Hledali jsme biskupskou ložnici. Město nám otevřelo skryté dveře. Byla tam. Ležela na stole. Vzal jí. Chtěl utéct. Ale dveře už tam nebyly. Vrazil mi kroniku do náručí. Zavřel mě do skříně. Nalákal je na sebe,“ koktala Salix.

Chlapec si přisedl k Salix a nabídl ji žluté zahnuté cosi.
Odmítla.
Chlapec jen pokrčil rameny, stáhl slupku a snědl ovoce, které ještě před pár dny neznal.

„Bála jsem se. Nemohla jsem. Co když zemřel?“ rozbrečela se.

„Určitě žije,“ uklidňoval ji Vypravěč.

Závěrečná poznámka: 

Doufám, že mi žluté zahnuté cosi projde. Začátkem čtrnáctého století banány tohle město znát nemohlo. Ještě že se mi tam michají časové linie...
No a že chlapec netuší, jak uklidnit jinak, než nabídkou jídla. Jo, kus žvance to prostě jistí...

Obrázek uživatele Eillen

Na faře

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Nebezpečný hlad

Drabble: 

Již druhý den vyčkávali na faře.
Chlapec byl každou minutou nervóznější.

"Kde jsou tak dlouho? Už by tu měli být. Nestalo se jim něco?" opakoval stále dokola.

"Existuje jedno přísloví. Nebo teprve existovat bude. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Vkládám do Aloise veškerou svoji důvěru," pronesl klidně Vypravěč, ačkoliv mu strach svíral útroby. Někdo však musel zůstat na pohled klidným.

Chlapec se uvolnil, i když mu Vypravěč lhal.

"Podívej, co jsem říkal," usmál se Vypravěč.

Rychlým krokem se k nim blížila Salix.
V rukou svírala kožené desky.
Ve tváři se mísil šok s žalem.
Těsně před chlapcem najednou omdlela.

Závěrečná poznámka: 

Ano, uznávám, je to ode mě hnusné nenapsat jak ke krádeži kroniky došlo. Ale Salix to třeba vysvětlí...

Obrázek uživatele neviathiel

Pauza

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí: http://sosaci.net/node/25897

Drabble: 

Svařák do sebe otočím najednou. Strážce bez města zírá střídavě do kelímku a na mě. Napije se opatrně.
„Zvláštní,“ řekne.
„Alkohol na zahřátí,“ plácnu, protože nevím, co říkat.
„Etanol je jed. Proč to pijete?“
„Právě proto.“
Pokrčí rameny, dopije kelímek a zahledí se na čmáranici na zdi. Nesmím ho spustit z očí. Kdoví, co udělá, až se vzpamatuje.
„Mám hlad. Půjdu do pekárny.“ Pekli mazance. „Pojď se mnou.“
„Hlad?“
„Vy nejíte?“
„Ne,“ odpoví. „Města nám dávají sílu žít.“
On to své opustil.
„Tak jak…“ Sotva zlevituji klíče, ale jsem prázdnota. Uši a oči. K čemu je chtěl? „Nechci to vědět.“

Závěrečná poznámka: 

Čmáranice = mazanice.

Pokud jste uhodli Tajemné město, napište na neviathiel@gmail.com :)

Další: http://sosaci.net/node/26745

Obrázek uživatele Eillen

Nebezpečný hlad

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Útěk

Drabble: 

Utíkali chodbami a snažili se přitom nedělat žádný hluk.

"Předpokládám, že bude mít kroniku u sebe," pronesl tiše Alois. "Biskupská ložnice?" dodal. Vypravěč kývl na souhlas. Dávalo to smysl.

Přemýšleli jak dál.
Najednou se všichni otočili směrem k chlapci, kterému ukrutně zakručelo v břiše.

"Musíme se rozdělit. Vy vezměte chlapce. My dva najdeme tu vaší slavnou kroniku," otočil se Alois na Vypravěče.

"Sejdeme se u děkana na faře," rozhodl Vypravěč.

"Zkuste zařídit něco k snědku. A nemusí to být posvěcené jídlo," pousmál se Alois. "A ty se tu přestaň opírat o tu mazanici. Máme tu nějakou práci," mrkl na Salix.

Závěrečná poznámka: 

Mazanec jako takový zmíněný sice nemám, ale bochníky se dříve nechávaly světit - doufám tedy, že mi zmínka o posvěceném jídle tedy projde...
No a i ta mazanice je tu trochu na hraně. Vím, že se používala na omítání pravěkých domů a my se momentálně nacházíme na hradě. Ale když už se nám v příběhu promíchal čas, tak by mi to mohlo projít, ne?

Obrázek uživatele neviathiel

Nečekaná komplikace

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí: http://sosaci.net/node/25683

Drabble: 

Začínám rozumět písmu Knihy. Čára je pohyb, pětimílová křížová cesta, magie smrti a života. Nekonečný uzel propojuje živly, začíná a končí ve nekonečnu. Závěr kouzla. Možná se mi rozum rozpadá na kusy.
Něčí ruka sevře moje zápěstí. Konce uzlu se spojují, opouštím mezičas a strážce města mi mizí z očí. Musím se opřít o hradby. Nevydržím ani sedět.
Vedle se kdosi opře o kameny. Plášť poznávám. Strážce bez města.
„Stáhla jsi ty mě. Takhle to být nemělo.“ Rozhlíží se, jako kdyby poprvé viděl svět. Následuje hysterický smích.
Stánkářka mi podává svařené víno. „To nechte. Vy dva jste zralí na panáka.“

Závěrečná poznámka: 

Další: http://sosaci.net/node/26104

Pokud jste uhodli Tajemné město, napište na neviathiel@gmail.com :)

Obrázek uživatele Eillen

Útěk

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Nezávazný dar

Drabble: 

Vypravěč z toho neměl dobrý pocit, ale hodlal využít příležitosti, která se mu naskytla. Donutil chlapce a Salix vstát.

Podíval se na biskupa ležícího bezmocně na zemi. Jindy by mu pomohl, ale teď byla každá vteřina drahá a on by je jen zdržoval.
Musel ho nechat na pospas osudu.
Salix se na něj vyčítavě podívala, ale neřekla jediného slova.

"Pojďte za mnou," zašeptal Alois, ale Vypravěč jej zarazil.

"Nejdřív musíme najít kroniku, kterou můj bratr ukradl. Bez ní nemůžeme odejít!" pronesl naléhavě.

"Toliko po plánu nepozorovaně utéct. Dobrá, nový plán. Sebrat kroniku a nenechat se zabít," pronesl Alois vážným hlasem.

Obrázek uživatele Eillen

Nezávazný dar

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Cizinec

Sice jsem myslela, že budu v příběhu pokračovat tak, jak budou vycházet témata, ale snad nevadí, že jsem si jednou přehodila pořadí.

Drabble: 

Vypravěč se postavil. Nespouštěl z Aloise pohled.
Netušil, zda jim hodlá pomoci, nebo jde jen o bratrovu léčku.

"Je mi jasné, že mi nedůvěřujete. Ale nemáte jinou možnost, než to zkusit," pronesl vážným tónem Alois. Došel k Salix a chlapci a pomohl jim na nohy.

"Proč nám pomáháte?" zeptala se tiše Salix.

"Protože nemám rád bezpráví. A nedokážu odolat, abych nepomohl krásné dívce v nesnázích," pousmál se. Salix sklopila zrak.

"Co za to budete chtít?" zeptal se Vypravěč.

"Nic. Dávám vám život. Berte to jako dar pro budoucího muže téhle krasavice," pronesl Alois. Tváře Salix se zbarvily do sytě zelené.

Závěrečná poznámka: 

Doufám, že mi toto "věno" projde...

Obrázek uživatele neviathiel

Kouzlo

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí: http://sosaci.net/node/25630

Drabble: 

Zahledět se do Knihy je jako překročit hranici. Už není cesty zpět. Kniha mluví na mě a já jí rozumím. Mluví v obrazech. Mlčky. Je nenasytná.
Nechce jen radost, chce euforii. První uvědomění si největší lásky mezi obrazy lodí a mamutů.
Nechce jen smutek, chce zoufalství. Ztráta všeho, černočerná propast, bolest a touha všechno skončit, které mě stále doprovází.
Nechce jen závrať, chce hrůzu. První vidění mnoha časů.
Nechce jen hněv, chce nenávist. Dávná noční můra ze základky.
Pocity zůstanou. Nevím proč. Strážce mně na čelo kreslí složité tvary. Zaplavuje mě bolest a úzkost. Snažím se křičet jen uvnitř sebe.

Závěrečná poznámka: 

Tentokrát jedna nápověda.

Další: http://sosaci.net/node/25897

Pokud jste uhodli Tajemné město, napište na neviathiel@gmail.com :)

Obrázek uživatele Eillen

Cizinec

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Sklepení

Drabble: 

Druhý den seděli v kobce o hladu.
Salix stále přehlížela Vypravěče a bavila se pouze s chlapcem.

Vypravěč pozoroval dveře a přemýšlel. Měli jedinou možnost úniku. Museli by však přemoci stráže. Jenže k tomu by potřebovali, aby někdo přišel.

Uprostřed noci zaslechl opatrné našlapování. Poté se s tichým cvaknutím otevřel zámek. Dovnitř vstoupil neznámý muž.

"Alois, jméno mé. Doufám, že vám nebude vadit, když vám budu nápomocen při útěku," pronesl tichým, přesto veselým hlasem.

"Kdo jste?" zeptal se překvapeně Vypravěč a zadíval se na československý váleční kříž na jeho hrudi.

"Někdo, kdo se nebojí postavit do čela odboje," odpověděl Alois.

Závěrečná poznámka: 

Opět jedna nápověda. Jen zde dodávám, že v rámci příběhu, ve kterém se mi prolínají časy, i v dané nápovědě došlo k mixu časových období...
Na konci vše řádně vysvětlím.

Obrázek uživatele neviathiel

Cena

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí: http://sosaci.net/node/25378

Drabble: 

„Pamatujeme si mokré kameny, vítr ve vlasech, shořelou roubenku, výšku pod věží. Ale vy lidé, když jste uzavřeli sňatek s městy a jejich strážci, přinesli jste něco víc. Pamatujete si melancholii z mokrých kamenů, euforii z větru ve vlasech, zlost ze shořelé chaty, závrať z pohledu z věže. To je tvá cena. Zaplatíš ji Knize. Pak budu mít sílu kouzlo provést.“
Sedíme ve stínu věže na studených kamenech a vlhkém mechu. Je mi zima.
„Zůstanou na jejích stránkách. Můžeš si je přečíst.“ Ale nikdy nebudou tvoje a budou napsány cizím písmem.
„Které?“ zeptám se.
„Ty nejsilnější. Ty mají největší moc.“

Závěrečná poznámka: 

Další: http://sosaci.net/node/25683

Pokud jste uhodli Tajemné město, napište na neviathiel@gmail.com :)

Obrázek uživatele Bilkis

Obrysy

Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní!

Navazuje na Ber nebo zůstaň - http://sosaci.net/node/25344

Drabble: 

Vydali se ke kostelu, pod rouškou tmy. Zastavili u boční zdi a Jiří se zhluboka nadechnul.
"Začneme obrysem. Jedna čára, jedna vzpomínka." řekl průvodce.
"Jak?"
"Otevři svou mysl, Jiří. Povedu tě." přiložil mu dlaně na spánky.
"Bude to bolet?"
"Teď ne. Nahoře nad městem vystavěli místo kapličky a poutevny chrám. Město si přeje vědět, jak bude vypadat. Ukaž mu to."
Myslí zavíří obrazy. Kalvárie, stařičký sad, sladké třešně brzkého léta, bolest nohou cestou nahoru. Klid a úžas u stříbrného oltáře. Cihlově červené linie na koncích zdí a bílé středy. Procesí, kryté schodiště, kaple, monumentální věže...
Ano řečené ženě před Bohem.

Závěrečná poznámka: 

Ano, je tam nápověda. Ne, to místo tak teď nevypadá. Bylo zrekonstruováno. A časově jsme na začátku 18. století, takže jedna z popisovaných věcí tehdy neplatí.

A ano, v poslední větě jsem zřejmě zbytečně krutá.

Obrázek uživatele neviathiel

Vědění

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí: http://sosaci.net/node/25292

Drabble: 

Strážce listuje. Já nerozumím.
„K čemu je?“
„Je v ní vědění nás všech. Úplně všech.“
Pomyslím na tvář ve stínu a špičaté zuby.
„Kouzla s časem i mimo čas. Odpověď, jak přežít bez města. Jak otevřít oči člověku. Jak jej vtáhnout do našeho světa. Možná dokonce, jak to zvrátit.“
„Z čeho žije?“
Nemusím říkat kdo.
„Z lidských myslí a smyslů.“
Horečně listuje a všechny jeho tváře jsou nadšený chlapec.
„Kouzlo je vratné,“ řekne pak. „Musí je však vrátit ten, kdo je vytvořil.“
„Není jiná možnost?“
„Protikouzlo. Dokážu je provést, ale nebude to jednoduché. Budeme potřebovat pomoc. Musíš za ni zaplatit.“

Závěrečná poznámka: 

Další: http://sosaci.net/node/25630

Pokud jste uhodli Tajemné město, napište na neviathiel@gmail.com :)

Obrázek uživatele Eillen

Sklepení

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Ztracená důvěra

Po dlouhé době přichází nápověda. Pomohla vám? Víte už o jakém se píše městě? Vaše tipy mi můžete poslat na mail eillen.mcfir@gmail.com

Drabble: 

Měl jich už dost a tak je nechal odvést do sklepení.
Zavřeli je společně k mučenému vězni.
Jednu ruku měl bez dlaně.
Na druhé zůstal pahýl palce.
V obou již dávno byla sněť.

Vypravěč si jej však nevšímal. Pozoroval Salix, která k němu byla otočená zády a choulila se v náručí chlapce.
Věděl, že by měl přemýšlet nad tím, jak se dostat pryč, ale myslí mu bouřila jediná myšlenka.
Jak si opět získám její důvěru?

"Kdo je ten chudák?" zeptal se přiškrceným hlasem chlapec.

"Býval biskupem. Všechno bohatství procházelo jeho rukama. Teď už v rukou nemá žádnou moc," odpověděl Vypravěč.

Obrázek uživatele Bilkis

Ber nebo zůstaň

Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní.

Navazuje na Cenu za návrat - http://sosaci.net/node/24782

Drabble: 

"Město mi dovolí namalovat jiné dveře. Ty původní už neexistují."
"Ale jak poznáme, že je to místo v mém čase bezpečné? Co když se otevřou uprostřed silnice? Nebo v kolejišti? Nebo v kanalizaci?" zeptal se Jiří.
"Pak si musíš vybrat místo, o němž si budeš jistý, že se nezmění."
"Kostel. Na náměstí."
"Inu dobrá. Jsi ale ochoten zaplatit požadovanou cenu?"
"Ještě jste neřekl, co to má být."
"Vzpomínky. Město chce vědět, jaké bude ve tvém čase."
"Vzpomínky? Ale to je..."
"Těžké? Ano, to je. Město má svou cenu. Nechce maličkosti, chce svou velikost a slávu. A tvou lásku. Zaplatíš?"
"Ano."

Závěrečná poznámka: 

Je tam téma? U nesoutěžního příspěvku by mi to možná mělo být jedno. Ale není! :D

Obrázek uživatele neviathiel

Hradby

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí: http://sosaci.net/node/25100

Drabble: 

Jdeme mezi starými domky, k úpatí věže. Říká se jí bergrift. Poslední útočiště v případě napadení. Přemýšlím, kde je to moje. Možnáje to zbytek příčetnost schovaný vzadu v mé hlavě.
Rozhlížím se. Snažím se nehledět na Strážce. Snažím se najít jeho odpadlého bratra. Je pryč. Zatím.
Něco zachytí můj pohled. Kniha. V první chvíli netuším, proč. Pak si uvědomím, že je pořád stejná a neměnná.
"To nemůže být ona," řekne Strážce.
"Je zvláštní," říkám. Dotknu se ornamentů na vazbě. Na stránkách jsou také ornamenty. Obrázky. Jen obrázky.
"To nejsou obrázky. To je písmo. Slova a kouzla. To je Kniha času."

Závěrečná poznámka: 

Další: http://sosaci.net/node/25378

Pokud jste uhodli Tajemné město, napište na neviathiel@gmail.com :)

Obrázek uživatele Eillen

Ztracená důvěra

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

„Ani netušíš, bratříčku, jak bylo jednoduché sebrat tu kroniku. Stačilo si hrát na tebe. Město rozdíl nepoznalo,“ rozesmál se.

Vypravěč stál mlčky. Po staletích ztratil víru v sebe sama.
Zklamal.
Nedokázal ochránit své milované město.

„Myslel jsem si, že získání kroniky bude pro mě tím největším úspěchem. Ale tohle je mnohem lepší,“ pronesl vesele, došel k Salix a uchopil ji za bradu. Vypravěč se po něm ohnal a donutil ho vrbovou dívku pustit.

„Podívej se, bratříčku. Tohle je mé největší vítězství. Ztráta důvěry té, která k tobě vzhlížela.“

Vypravěč pohlédl na Salix.
Bojovala. Odmítala uvěřit.
Přesto hnědla.
Jeho vinou umírala.

Obrázek uživatele Eillen

Nenávist napříč stoletími! Jak vznikla?

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Životní cesta

Začínám si říkat, že to byl blbý nápad psát příběh na pokračování.

Drabble: 

Vypravěči, jak jste mohl tajit pravdu o jeho původu?
Vypravěč: Protože již dávno není mým bratrem.

A co na to říkáte vy?
Bezejmenný: Krev se nezapře.

Co se vlastně mezi vámi stalo?
Vypravěč: Objevili jsme tajné město a viděli budoucnost.
Bezejmenný: Budoucnost plnou pokrytců.

Co tím myslíte?
Bezejmenný: V kronice je jméno každé významné osoby. Ale ani řádka o nás!

Zničíte město, protože neznáme vaše jméno?
Bezejmenný: Ve jméně je ukryt život. Pokud jsem neexistoval já, nebudete ani vy.

Vy mu to dovolíte, Vypravěči?
Vypravěč: Nikdy! Město si mě zvolilo za ochránce.
Bezejmenný: Hůř si vybrat nemohlo. Zaslouží si zaniknout!

Závěrečná poznámka: 

Hlavní záporný hrdina měl být a nadále bude bezejmenný. Po tolika staletích bylo jeho jméno dávno zapomenuto i jeho vlastním bratrem. Ten se také nejmenoval Vypravěč. Je to jméno, které dostal, a které přijal za vlastní.

Téma jsem brala tak, že byl vybrán na obranu města na pohled totálně neschopný člověk. Přeci jen byl zajat... Takže asi nemá jak město zachránit...

Obrázek uživatele neviathiel

Duchovní výprava

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí: http://sosaci.net/node/24899

Drabble: 

Vedle staré školy je kostel, ale ze školy zbyl jen název a chodí se tam na oběd. Kostel je odemčený, u oltáře kněz rozmlouvá s ministrantem. V lavici sedí stařeček a kněz z jiného času. Má monokl a natržený ret.
Nová škola je vedle hřbitova, aby děti věděly, kam nevyhnutelně povedou jejich cesty. Jdu dál, na kopec, kolem prastaré jeskyně, kde bydlí parta neandrtálců a zlomek času jakýsi nadšenec, lesem nahoru, na vyhlídku zohyzděnou polovičatostí kopce.
Dole je přehrada a zároveň není. V hlubáních času se skrývá ležení cizích dobyvatelů. Naštěstí neúspěšných.
Strážce města stojí vedle a mlčí.
Jsem unavená.

Závěrečná poznámka: 

Téma je snad vidět.

Tentokrát hned několik, zato náročných nápověd. Slibované desetiletí pro ef77, a čtyři nápovědy, kdyby Bilkis ještě chtěla hádat. :)

Pokud jste uhodli Tajemné město, napište na neviathiel@gmail.com :)

Další: http://sosaci.net/node/25292

Obrázek uživatele Eillen

Životní cesta

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Tváří v tvář

Drabble: 

Stáli proti sobě. Stejní a přesto jiní.
Jeden chtěl přinést městu smrt.
Druhý dal městu celý svůj život.
Protivníci.
Nepřátelé.
Bratři.

Stáli a nemuseli říct jediného slova, aby si rozuměli.
Minulost jim oběma stále připomínala den, kdy se zpřetrhalo jejich bratrské pouto.
Den, kdy jeden z nich zahodil své jméno na zem a zadupal jej do prachu.
Den, kdy si jeden vybral zkázu a smrt.

Mohl dělat cokoliv. Neměl žádné zábrany. Když jdete cestou mrtvých, můžete cokoliv.
A tak se druhý stal ochráncem města. Bránil jeho život všemi dostupnými prostředky. Navěky stál na cestě živých. Neměl na výběr. Prostě musel.

Obrázek uživatele neviathiel

Hlídka

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Předchozí: http://sosaci.net/node/24694

Drabble: 

„Nemám zájem,“ odpovídám.
Určitě se usmívá. Doufám, že řekne, na které baště ho najdu, až se rozmyslím, a zmizí a nechá mě na pokoji.
„To nebyla otázka,“ řekne místo toho.
Oka mžik a jsem jinde.
Proti mně stojí muž. Nemluvně, dítě, chlapec, třicátník, padesátník, stařec a prach zároveň.
„Nedívej se na mě.“
Poslechnu.
On si povzdechne. „Neměla bys nás vůbec vidět. Žijeme mimo čas.“
„Kdo…?“ vypadne ze mě.
„Hlídám tohle město. On si začal hledat jiné cíle. Stáhl tě do mezery v čase.“
„Proč?“
„Města nám dávají sílu. Jemu už ne.“
„Můžete mě dostat zpátky?“
Smutně zavrtí hlavou. „Nevím jak.“

Závěrečná poznámka: 

Téma trochu souvisí s předchozím drabbletem. Obě bytosti jsou téhož druhu, ale zatímco jedna žije se svým městem, druhá je odpadlík.

Další: http://sosaci.net/node/25100

Pokud jste uhodli Tajemné město, napište na neviathiel@gmail.com :)

Obrázek uživatele Eillen

Tváří v tvář

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Z louže přímo pod okap

Netuším komu, ale děkuji za dokonalé téma!

Drabble: 

Nemělo cenu se vzpírat. Následovali vojáky.
Vypravěč doslova cítil strach a bezmoc sálající z jeho společníků.
Společně vstoupili do hradu.
Měl už tu stát nebo teprve bude? pomyslel si Vypravěč, ačkoliv na tom nezáleželo. Na ničem už nezáleželo.

"Vítejte! Tak moc jsem se těšil na setkání. Doufal jsem, že dorazíte sami. Ale jak vidím, moji muži vás dokázali najít a předat vám moji pozvánku," ozval se pevným hlasem jejích protivník.

"Co si udělal s kronikou?" odsekl mu Vypravěč. Odpovědi se mu dostalo ve formě pobaveného úsměvu.

"Ale, ale. Copak je to za způsoby? Takhle se vítá rodina? No tak. Bratříčku!"

Obrázek uživatele Bilkis

Cena za návrat

Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní.

Navazuje na Osudný okamžik - http://sosaci.net/node/24352

Drabble: 

"Mám peníze, zaplatím vám. Jen mě odtud dostaňte!"
Prokop se na něj podíval. Zvedl se od stolu a zaštrachal v truhlici. Vytáhnul plášť s kápí, hodil ho po Jiřím.
"Prosím, dám vám tolik, kolik budete chtít."
"Jsem průvodce, ne hokynář. Takhle to nefunguje. Chtěl jsem ti pomoci z dobroty srdce, ale také proto, že je to mým posláním. Já neurčuji cenu. Tu určuje město." Naklonil hlavu, jako by naslouchal neznámému hlasu. A nejspíš ano, protože když se pak podíval Jiřímu do očí, zamrazilo ho.
"Pustí tě. Časem. Ale cena bude vysoká. To, o čem ani nevíš, že ti bude chybět."

Závěrečná poznámka: 

Přituhuje. :)

Obrázek uživatele Eillen

Z louže přímo pod okap

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Nečekaná pomoc

Drabble: 

Doběhli ke klášteru. Doufali ve chvíli klidu na přemýšlení.
Zabušili na vrata. Bylo jim okamžitě otevřeno.
Vyděšeně couvli.
"Ne, to nemůže být možné," vydechl Vypravěč.

"Měli jsme pravdu. Kam jinam jste se mohli schovat," pronesl velitel s jizvou na krku. Salix s chlapcem se otočili.
Zjistili, že jsou obklíčeni.

"Proč jste se přidali na jeho stranu? Kolik vám nabídl?" ptal se překvapeně Vypravěč.

"Tady nešlo o peníze. Díky němu žijeme. Díky němu mám zpět hlavu," pronesl ledově.

"Ale to se ještě nestalo," odpověděl Vypravěč zapomínaje, že se časy prolínají.

"Možná pro vás. My si ale pamatujeme den, kdy nás sťali!"

Obrázek uživatele neviathiel

Nabídka

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Nevím, kdy přišel. Najednou stál proti mně. Nevidím mu to tváře. Stojí proti slunci, světlo je najednou ostřejší, stojí na místě, kde kdysi rostl strom. Skrývá se pod pláštěm s kápí. Mistr šermíř to není.
„Otevřela jsi oči času. Není cesty zpět.“
Určitě se mi dívá do očí a vůbec nemrká.
„Můžu tě zachránit. Neuvidíš minulost. Neuslyšíš minulost.“
Je zima. Slova se sráží ve vzduchu. Přísahám, že i Slunce svítí méně.
„Za jakou cenu?“ promluvím. Hrdlo mám sevřené a nohy vrostlé do země. Jinak bych utíkala.
„Vezmu si tvé oči.“ Úsměv odhalí zářivě bílé špičaté zuby. „Vezmu si tvé uši.“

Závěrečná poznámka: 

Gratuluji Bilkis, která jako první uhodla Město kamene a koření!

Pokud jste uhodli Tajemné město, napište na neviathiel@gmail.com :)

Další: http://sosaci.net/node/24899

Obrázek uživatele Eillen

Spolupráce z donucení

Úvodní poznámka: 

Je čas na scénu přivést Jeho. Protože bez záporáka by to nebylo ono.
Časově se daná scéna odehrává souběžně s kouskem Nepříjemné překvapení

Drabble: 

Stál a pozoroval nechuť dvou vojenských skupin spolupracovat. Začínal z toho zuřit.

"DOST!" zaječel a místnost umlkla. "Ano, neznáte se, ale to je mi ukradené. Začnete spolupracovat," dodal už klidným hlasem, ale jeho pohled jasně dával najevo, že klidný rozhodně není.

"Chci, abyste mi přivedli Vypravěče, tu zelenou holku a kohokoliv, kdo je tak tupý, že by se k nim přidal!" vydal rozkaz a pozoroval dvě nesourodé skupiny, jak se začínají domlouvat.

S prvním nápadem přišla skupina velících důstojníků, kterým se kolem krku táhla rudá jizva. Vojáci s kalichem na prsou přidali své postřehy.

Pousmál se. Nakonec to společně zvládnou.

Závěrečná poznámka: 

Snad téma dá a budu moc i napsat, jak mohl vědět, že Vypravěč vstoupil do města.

Obrázek uživatele Eillen

Nečekaná pomoc

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Zrození kroniky

Letadla tam nemám a ani mít nemůžu. Sice se mi míchají časy, ale to by Vypravěč nedělal nic jiného, než by stál, vysvětloval co je co a děj by se nikam nehnul. Takže jsem téma pojala jinak.

Tuší někdo, o jaké město se jedná? Na Vaše tipy se budu těšit na eillen.mcfir@gmail.com

Drabble: 

Mladík se nadechoval k další otázce, ale přerušil je neznámý muž, který vystrčil hlavu z okna nad nimi.

„Hele, chápu, že se vám krásně létá s hlavou v oblacích, ale být vámi, tak rychle přistanu na pevnou zem. Z druhé strany se blíží vojáci. Předpokládám, že se s nimi srazit nechcete,“ pronesl, nečekal na odpověď a zavřel okno.

„Kam se schováme?“ zašeptala vyděšeně Salix.

„V augustiniánském klášteře by nás mohli skrýt,“ navrhl chlapec a pro tu chvíli si užíval pochvalného pohledu Vypravěče.

„Ano, tam bychom mohli dočasně být v bezpečí,“ pronesl a na svůj věk se svižně rozběhl ke klášteru.

Závěrečná poznámka: 

Bezpečnost letového provozu jsem vzala v přeneseném smyslu. Svým způsobem je onen neznámý muž letovým dispečerem, který zabránil katastrofální srážce.
Já vím. Tohle mi asi neprojde...

Obrázek uživatele Bilkis

Osudný okamžik

Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní.

Uhodnuto 1x

Drabble: 

Před tím okamžikem byl zrovna na cestě z práce. Dlažební kostky ulice byly rozpálené letním sluncem, horko z nich doslova sálalo a pálilo přes podrážky bot. Chtěl si zkrátit cestu, jediná možná zkratka slibovala ochlazení a klid. Schody sice představovaly nepříjemnost, ale horko ulice s ní nemohlo soutěžit.
Vstoupil bránou, tma ho na chvíli oslepila, ale rychle se rozkoukal a pokračoval dál. Prvními dveřmi na něj dýchlo horko, ale rychle se rozpustilo ve vlhkém vzduchu.
Druhé dveře byly jeho cílem. Ale co to? Druhé dveře jsou přece až dál.
Vzal za kliku.
Sedí u stolu s Prokopem a neví kdy.

Závěrečná poznámka: 

Konce mi nejdou. Hlavně proto, že momentálně nevím, kam dál.
Kdo uhodne město (protože tohle je hádanka) může mi napsat: billkisss@gmail.com

Obrázek uživatele Eillen

Zrození kroniky

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Krádež

To je tak, když člověk myslí, že bude mít zítra volno a zapomene, že se zítra k počítači zřejmě vůbec nedostane... Takže jsem se s tím musela poprat už teď. Mé letošní první BJB. Tedy, pokud mi to projde... Bojím se, že v tom to téma není vidět.

Drabble: 

Trojice mlčky stála.
Chlapec nechápal.
Salix vyčkávala.
Vypravěč přemýšlel.

"Já tomu vůbec nerozumím," zamračil se chlapec. Vypravěč se pousmál.

"V dávné minulosti projíždělo okolní krajinou několik rodin. Nikdo neví, proč si vybrali toto místo. Ale bylo to zde, kde se rozhodli založit novou osadu. Ve chvíli, kdy ji pojmenovali, otevřely se první dveře do tajného města. Současně se v jeho středu objevila kronika. Pulsovala energií. Bez té město zanikne."

"To chcete říct, že před tímhle vším?" zamrkal překvapeně chlapec.
"Byla jen víska chráněná vrbovými keříky," přitakal Vypravěč. "Vše, co vidíš kolem sebe. Všechny ty propletené časy. To vzniklo teprve poté."

Obrázek uživatele Bilkis

Dveře

Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní.

Navazuje na Proti matce přírodě - http://sosaci.net/node/23872

Drabble: 

Posadili se k čistému, ale evidentně starému stolu.
"Rád bych věděl..."
"To jsme dva!"
"Jak jsem se sem..."
"...vlastně dostal!"
"A proč..."
"...tam byly ty dveře."
"Neměly tam být!" řekli oba najednou. Prokop se podíval na svého společníka. Muž byl rozložitý a podsaditý, skoro jako místní horníci, holá hlava doslova svítila. Oči prozrazovaly inteligenci.
"Jak se vlastně jmenuješ?"
"Jirka," odpověděl popravdě a sepnul ruce nad stolem. Prokop se zachechtal.
"Vsadím se, že jsi jak v Jiříkově vidění, chlapče. Povedlo se ti projít zpátky do minulosti. Aspoň jsi ale na správném místě. Mohls taky projít někam úplně jinam. To napravíme."
Snad.

Obrázek uživatele neviathiel

V poli

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Dokud mně vychází téma, pohnu rovnou i s Městem. :)

Předchozí: http://www.sosaci.net/node/23876

Drabble: 

Zastavila jsem se až uprostřed pole. Makovice mně chřeští u kolen a suše naráží na kůži, vítr hladí po tvářích, slunce je teple oranžové a vítr lehce přívětivý. Nebe zlátne a město tiše stojí za mnou a čas se líně protahuje ulicemi. Drobný polní hlodavec mizí v noře.
Jdu, vdechuji teplo a chlad a snažím se dívat co nejméně. Minulost útočí na všechny smysly. Tady bylo vždy pole. Mnoho polí. Mohu zakopnout o brázdu, která tady už dávno není?
Jsem na úpatí malé místní vrchoviny. Nechci jít dál. Neodvážím se.
Jeden kopec tady zároveň je a zároveň mu půlka chybí.

Závěrečná poznámka: 

Pokud jste uhodli Tajemné město, napište na neviathiel@gmail.com :)

Další: http://sosaci.net/node/24694

Stránky

-A A +A