Tajemná města - Město moře a železa

Obrázek uživatele Eillen

Útěk

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Nezávazný dar

Drabble: 

Vypravěč z toho neměl dobrý pocit, ale hodlal využít příležitosti, která se mu naskytla. Donutil chlapce a Salix vstát.

Podíval se na biskupa ležícího bezmocně na zemi. Jindy by mu pomohl, ale teď byla každá vteřina drahá a on by je jen zdržoval.
Musel ho nechat na pospas osudu.
Salix se na něj vyčítavě podívala, ale neřekla jediného slova.

"Pojďte za mnou," zašeptal Alois, ale Vypravěč jej zarazil.

"Nejdřív musíme najít kroniku, kterou můj bratr ukradl. Bez ní nemůžeme odejít!" pronesl naléhavě.

"Toliko po plánu nepozorovaně utéct. Dobrá, nový plán. Sebrat kroniku a nenechat se zabít," pronesl Alois vážným hlasem.

Obrázek uživatele Eillen

Nezávazný dar

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Cizinec

Sice jsem myslela, že budu v příběhu pokračovat tak, jak budou vycházet témata, ale snad nevadí, že jsem si jednou přehodila pořadí.

Drabble: 

Vypravěč se postavil. Nespouštěl z Aloise pohled.
Netušil, zda jim hodlá pomoci, nebo jde jen o bratrovu léčku.

"Je mi jasné, že mi nedůvěřujete. Ale nemáte jinou možnost, než to zkusit," pronesl vážným tónem Alois. Došel k Salix a chlapci a pomohl jim na nohy.

"Proč nám pomáháte?" zeptala se tiše Salix.

"Protože nemám rád bezpráví. A nedokážu odolat, abych nepomohl krásné dívce v nesnázích," pousmál se. Salix sklopila zrak.

"Co za to budete chtít?" zeptal se Vypravěč.

"Nic. Dávám vám život. Berte to jako dar pro budoucího muže téhle krasavice," pronesl Alois. Tváře Salix se zbarvily do sytě zelené.

Závěrečná poznámka: 

Doufám, že mi toto "věno" projde...

Obrázek uživatele Eillen

Cizinec

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Sklepení

Drabble: 

Druhý den seděli v kobce o hladu.
Salix stále přehlížela Vypravěče a bavila se pouze s chlapcem.

Vypravěč pozoroval dveře a přemýšlel. Měli jedinou možnost úniku. Museli by však přemoci stráže. Jenže k tomu by potřebovali, aby někdo přišel.

Uprostřed noci zaslechl opatrné našlapování. Poté se s tichým cvaknutím otevřel zámek. Dovnitř vstoupil neznámý muž.

"Alois, jméno mé. Doufám, že vám nebude vadit, když vám budu nápomocen při útěku," pronesl tichým, přesto veselým hlasem.

"Kdo jste?" zeptal se překvapeně Vypravěč a zadíval se na československý váleční kříž na jeho hrudi.

"Někdo, kdo se nebojí postavit do čela odboje," odpověděl Alois.

Závěrečná poznámka: 

Opět jedna nápověda. Jen zde dodávám, že v rámci příběhu, ve kterém se mi prolínají časy, i v dané nápovědě došlo k mixu časových období...
Na konci vše řádně vysvětlím.

Obrázek uživatele Eillen

Sklepení

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Ztracená důvěra

Po dlouhé době přichází nápověda. Pomohla vám? Víte už o jakém se píše městě? Vaše tipy mi můžete poslat na mail eillen.mcfir@gmail.com

Drabble: 

Měl jich už dost a tak je nechal odvést do sklepení.
Zavřeli je společně k mučenému vězni.
Jednu ruku měl bez dlaně.
Na druhé zůstal pahýl palce.
V obou již dávno byla sněť.

Vypravěč si jej však nevšímal. Pozoroval Salix, která k němu byla otočená zády a choulila se v náručí chlapce.
Věděl, že by měl přemýšlet nad tím, jak se dostat pryč, ale myslí mu bouřila jediná myšlenka.
Jak si opět získám její důvěru?

"Kdo je ten chudák?" zeptal se přiškrceným hlasem chlapec.

"Býval biskupem. Všechno bohatství procházelo jeho rukama. Teď už v rukou nemá žádnou moc," odpověděl Vypravěč.

Obrázek uživatele Eillen

Ztracená důvěra

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

„Ani netušíš, bratříčku, jak bylo jednoduché sebrat tu kroniku. Stačilo si hrát na tebe. Město rozdíl nepoznalo,“ rozesmál se.

Vypravěč stál mlčky. Po staletích ztratil víru v sebe sama.
Zklamal.
Nedokázal ochránit své milované město.

„Myslel jsem si, že získání kroniky bude pro mě tím největším úspěchem. Ale tohle je mnohem lepší,“ pronesl vesele, došel k Salix a uchopil ji za bradu. Vypravěč se po něm ohnal a donutil ho vrbovou dívku pustit.

„Podívej se, bratříčku. Tohle je mé největší vítězství. Ztráta důvěry té, která k tobě vzhlížela.“

Vypravěč pohlédl na Salix.
Bojovala. Odmítala uvěřit.
Přesto hnědla.
Jeho vinou umírala.

Obrázek uživatele Eillen

Nenávist napříč stoletími! Jak vznikla?

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Životní cesta

Začínám si říkat, že to byl blbý nápad psát příběh na pokračování.

Drabble: 

Vypravěči, jak jste mohl tajit pravdu o jeho původu?
Vypravěč: Protože již dávno není mým bratrem.

A co na to říkáte vy?
Bezejmenný: Krev se nezapře.

Co se vlastně mezi vámi stalo?
Vypravěč: Objevili jsme tajné město a viděli budoucnost.
Bezejmenný: Budoucnost plnou pokrytců.

Co tím myslíte?
Bezejmenný: V kronice je jméno každé významné osoby. Ale ani řádka o nás!

Zničíte město, protože neznáme vaše jméno?
Bezejmenný: Ve jméně je ukryt život. Pokud jsem neexistoval já, nebudete ani vy.

Vy mu to dovolíte, Vypravěči?
Vypravěč: Nikdy! Město si mě zvolilo za ochránce.
Bezejmenný: Hůř si vybrat nemohlo. Zaslouží si zaniknout!

Závěrečná poznámka: 

Hlavní záporný hrdina měl být a nadále bude bezejmenný. Po tolika staletích bylo jeho jméno dávno zapomenuto i jeho vlastním bratrem. Ten se také nejmenoval Vypravěč. Je to jméno, které dostal, a které přijal za vlastní.

Téma jsem brala tak, že byl vybrán na obranu města na pohled totálně neschopný člověk. Přeci jen byl zajat... Takže asi nemá jak město zachránit...

Obrázek uživatele Eillen

Životní cesta

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Tváří v tvář

Drabble: 

Stáli proti sobě. Stejní a přesto jiní.
Jeden chtěl přinést městu smrt.
Druhý dal městu celý svůj život.
Protivníci.
Nepřátelé.
Bratři.

Stáli a nemuseli říct jediného slova, aby si rozuměli.
Minulost jim oběma stále připomínala den, kdy se zpřetrhalo jejich bratrské pouto.
Den, kdy jeden z nich zahodil své jméno na zem a zadupal jej do prachu.
Den, kdy si jeden vybral zkázu a smrt.

Mohl dělat cokoliv. Neměl žádné zábrany. Když jdete cestou mrtvých, můžete cokoliv.
A tak se druhý stal ochráncem města. Bránil jeho život všemi dostupnými prostředky. Navěky stál na cestě živých. Neměl na výběr. Prostě musel.

Obrázek uživatele Eillen

Tváří v tvář

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Z louže přímo pod okap

Netuším komu, ale děkuji za dokonalé téma!

Drabble: 

Nemělo cenu se vzpírat. Následovali vojáky.
Vypravěč doslova cítil strach a bezmoc sálající z jeho společníků.
Společně vstoupili do hradu.
Měl už tu stát nebo teprve bude? pomyslel si Vypravěč, ačkoliv na tom nezáleželo. Na ničem už nezáleželo.

"Vítejte! Tak moc jsem se těšil na setkání. Doufal jsem, že dorazíte sami. Ale jak vidím, moji muži vás dokázali najít a předat vám moji pozvánku," ozval se pevným hlasem jejích protivník.

"Co si udělal s kronikou?" odsekl mu Vypravěč. Odpovědi se mu dostalo ve formě pobaveného úsměvu.

"Ale, ale. Copak je to za způsoby? Takhle se vítá rodina? No tak. Bratříčku!"

Obrázek uživatele Eillen

Z louže přímo pod okap

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Nečekaná pomoc

Drabble: 

Doběhli ke klášteru. Doufali ve chvíli klidu na přemýšlení.
Zabušili na vrata. Bylo jim okamžitě otevřeno.
Vyděšeně couvli.
"Ne, to nemůže být možné," vydechl Vypravěč.

"Měli jsme pravdu. Kam jinam jste se mohli schovat," pronesl velitel s jizvou na krku. Salix s chlapcem se otočili.
Zjistili, že jsou obklíčeni.

"Proč jste se přidali na jeho stranu? Kolik vám nabídl?" ptal se překvapeně Vypravěč.

"Tady nešlo o peníze. Díky němu žijeme. Díky němu mám zpět hlavu," pronesl ledově.

"Ale to se ještě nestalo," odpověděl Vypravěč zapomínaje, že se časy prolínají.

"Možná pro vás. My si ale pamatujeme den, kdy nás sťali!"

Obrázek uživatele Eillen

Spolupráce z donucení

Úvodní poznámka: 

Je čas na scénu přivést Jeho. Protože bez záporáka by to nebylo ono.
Časově se daná scéna odehrává souběžně s kouskem Nepříjemné překvapení

Drabble: 

Stál a pozoroval nechuť dvou vojenských skupin spolupracovat. Začínal z toho zuřit.

"DOST!" zaječel a místnost umlkla. "Ano, neznáte se, ale to je mi ukradené. Začnete spolupracovat," dodal už klidným hlasem, ale jeho pohled jasně dával najevo, že klidný rozhodně není.

"Chci, abyste mi přivedli Vypravěče, tu zelenou holku a kohokoliv, kdo je tak tupý, že by se k nim přidal!" vydal rozkaz a pozoroval dvě nesourodé skupiny, jak se začínají domlouvat.

S prvním nápadem přišla skupina velících důstojníků, kterým se kolem krku táhla rudá jizva. Vojáci s kalichem na prsou přidali své postřehy.

Pousmál se. Nakonec to společně zvládnou.

Závěrečná poznámka: 

Snad téma dá a budu moc i napsat, jak mohl vědět, že Vypravěč vstoupil do města.

Obrázek uživatele Eillen

Nečekaná pomoc

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Zrození kroniky

Letadla tam nemám a ani mít nemůžu. Sice se mi míchají časy, ale to by Vypravěč nedělal nic jiného, než by stál, vysvětloval co je co a děj by se nikam nehnul. Takže jsem téma pojala jinak.

Tuší někdo, o jaké město se jedná? Na Vaše tipy se budu těšit na eillen.mcfir@gmail.com

Drabble: 

Mladík se nadechoval k další otázce, ale přerušil je neznámý muž, který vystrčil hlavu z okna nad nimi.

„Hele, chápu, že se vám krásně létá s hlavou v oblacích, ale být vámi, tak rychle přistanu na pevnou zem. Z druhé strany se blíží vojáci. Předpokládám, že se s nimi srazit nechcete,“ pronesl, nečekal na odpověď a zavřel okno.

„Kam se schováme?“ zašeptala vyděšeně Salix.

„V augustiniánském klášteře by nás mohli skrýt,“ navrhl chlapec a pro tu chvíli si užíval pochvalného pohledu Vypravěče.

„Ano, tam bychom mohli dočasně být v bezpečí,“ pronesl a na svůj věk se svižně rozběhl ke klášteru.

Závěrečná poznámka: 

Bezpečnost letového provozu jsem vzala v přeneseném smyslu. Svým způsobem je onen neznámý muž letovým dispečerem, který zabránil katastrofální srážce.
Já vím. Tohle mi asi neprojde...

Obrázek uživatele Eillen

Zrození kroniky

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Krádež

To je tak, když člověk myslí, že bude mít zítra volno a zapomene, že se zítra k počítači zřejmě vůbec nedostane... Takže jsem se s tím musela poprat už teď. Mé letošní první BJB. Tedy, pokud mi to projde... Bojím se, že v tom to téma není vidět.

Drabble: 

Trojice mlčky stála.
Chlapec nechápal.
Salix vyčkávala.
Vypravěč přemýšlel.

"Já tomu vůbec nerozumím," zamračil se chlapec. Vypravěč se pousmál.

"V dávné minulosti projíždělo okolní krajinou několik rodin. Nikdo neví, proč si vybrali toto místo. Ale bylo to zde, kde se rozhodli založit novou osadu. Ve chvíli, kdy ji pojmenovali, otevřely se první dveře do tajného města. Současně se v jeho středu objevila kronika. Pulsovala energií. Bez té město zanikne."

"To chcete říct, že před tímhle vším?" zamrkal překvapeně chlapec.
"Byla jen víska chráněná vrbovými keříky," přitakal Vypravěč. "Vše, co vidíš kolem sebe. Všechny ty propletené časy. To vzniklo teprve poté."

Obrázek uživatele Eillen

Krádež

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Kostelní věž

Že bychom konečně měli hlavní zápletku?

Drabble: 

Vypravěč se musel začít věnovat důležitějším věcem. Došel k nejbližší zdi a jemně ji pohladil.

"Pověz mi, copak se s tebou stalo?" pronesl tiše.
"Co to dělá?" zeptal se vyjukaně chlapec.
"Žádá město, aby k němu promluvilo," odpověděla Salix a naznačila, aby byl potichu.

Vypravěč stál strnule několik minut. Po tváři mu stékaly slzy.

"Jak jen mohl," zašeptal nakonec zlomeně.
"Co udělal?" vydechla Salix.
"Ukradl první kroniku."
"Co je komu do kroniky?" nechápal chlapec.

"To není ledajaká kronika. Je srdcem města. Zatím si s ní jen hraje. Pokud ji zničí, město zahyne!" A my s ním, dodal Vypravěč v duchu.

Obrázek uživatele Eillen

Kostelní věž

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Pomocník

Drabble: 

Stál a pozoroval starce s tou zvláštní dívkou.
Bál se promluvit.
Bál se pohnout.

Po chvíli se odvážil rozhlédnout.

Vše bylo jiné.
Neznámé.
Děsivé.

Přesto nakonec dokázal nalézt klid.
Stačilo jen spočinout pohledem na kostelu.
Byl, tak jako vše, něčím cizím. Ale současně něčím známým.

Zavřel oči a potichu se pomodlil.
Doufal, že až je znovu otevře, vše bude jako dřív. Jak krutě se mýlil.

Znovu se zadíval na kostelní věž.
Všiml si, že se stařec dívá stejným směrem. Zaslechl ho tiše pronést: "V té makovici se nacházejí listiny obsahující tajemství, kterým bys nevěřil."
Po dnešku věděl, že uvěří všemu.

Závěrečná poznámka: 

Doufám, že se trojice dá brzy do pohybu... Tímhle tempem to dopíšu v příštím roce...

Obrázek uživatele Eillen

Pomocník

Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ.

Na to, jak to téma vypadalo děsivě, tak najednou přišel nápad na další dílko. A co bych to byla za blázna, kdybych to nevyužila.

Navazuje na drabble Kovová monstra a Nepříjemné překvapení. Je čas, aby se spojenci setkali...

Drabble: 

Vypravěč se Salix stáli strnule na místě.
Ona vyčkávala.
On přemýšlel.
Najednou je překvapil sotva jedenáctiletý chlapec.
S vyděšeným výrazem vyběhl zpoza uličky a srazil Vypravěče i Salix na zem.

"Dávej pozor," zasmála se Salix a pomohla Vypravěči na nohy. Ten nejprve po mladíkovi hodil přísný pohled. Pak si ale všiml Tvorečka na jeho rameni.

"Doufám, že žertuješ. K tomu všemu se mám starat o dítě?" vydechl zoufale.

"Co budeme dělat?" zeptala se Salix s pohledem upřeným na Tvorečka.

"Budeme muset použít zbraň civilizovaných. Zapojíme mozek," pronesl klidně Vypravěč.

Vyděšený chlapec jen mlčky stál a čekal, co s ním bude.

Závěrečná poznámka: 

A málem bych se zapomněla zmínit.
neviathiel je první, kdo uhádl město, ve kterém se příběh odehrává.
Máte-li tip, napište mi na eillen.mcfir@gmail.com a já vám řeknu, zda je správný...

Obrázek uživatele Eillen

Kovová monstra

Úvodní poznámka: 

Je na čase zapojit do příběhu chlapce, který objevil Tajemnou kuličku.
Daná scéna se odehrává ve stejnou dobu jako Nepříjemné překvapení. I když to vypadá, že čas si ve městě dělá, co se mu zlíbí...

Za nápad a vybrání nápovědy vděčím Bilkis. Bez ní bych to asi vzdala.

Drabble: 

Ráno ho probudil divný hluk. Vstal, rychle se oblékl a utíkal se podívat, co se to děje. Nevšiml si vchodových dveří, které lemovalo zvláštní světlo. Vyšel ven a přišel o hlas.

Sledoval, jak se ulicí šinou zástupy zvláštně oděných vojáků. Někteří z nich jeli na obrovských kovových monstrech. Netušil, že sleduje jízdu tanků.

Robertsonův pluk právě přicházel do jeho rodného města. To ale nemohl vědět. K oné události mělo dojít za více než čtyři sta let. Chtěl se schovat zpět do bezpečí svého dětského pokoje, ale dům byl pryč.

Udělal tedy jediné, co mohl. Utekl od těch plechových monster pryč.

Obrázek uživatele Eillen

Nepříjemné překvapení

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Vypravěč

Drabble: 

Vypravěč otevřel oči a stěží zadržel výkřik. Město. Jeho město. Vše bylo špatně. Bariéry, kterými město samo oddělovalo historii, zmizely. Čas mohl začít plynout všemi směry. Budoucnost a současnost ovlivňovaly věci minulé.

"Ach," hlesla Salix. "Co se to stalo?"

"To není možné. Město se vždy dokázalo bránit. Jak se Mu to jen mohlo povést?" hlesl Vypravěč s rukou na srdci. Pozoroval, jak jeho město trpí, a bál se, že na tohle nebude stačit.

"Tvoreček nám jistě vybral pomocníka. Bez něj nedokážeme vrátit věci do pořádku," pronesl odhodlaně. "On už nad námi mnohokrát zvítězil, ale tentokrát nesmí. Tohle mu nikdy nedovolím!"

Závěrečná poznámka: 

Kdyby to náhodou nebylo na první pohled jasné, tak právě ony časové bariéry beru jako kruhy. A město právě zoufale křičí o pomoc, aby byly zachovány.

Jedná se sice jen o zmínku, ale právě byl představen hlavní záporák - On (ne, není to jméno. Jestli nějaké má nebo ne byste se také měli v průběhu dubna dozvědět.)

Obrázek uživatele Eillen

Vypravěč

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Setkání spojenců

Drabble: 

Vešli do tajného města. Louku, na které stáli, nahradily kamenné kočičí hlavy.

"Povězte mi, co vidíte," zašeptala Salix a sevřela ruku svého přítele.

"Má drahá, vidím to, co pokaždé," odpověděl stařec s úsměvem.

"Prosím, Vypravěči," žádala vrbová dívka tiše, ač věděla. Pokaždé jí to popisoval. A ona pokaždé zasněně poslouchala.

"Vidím před sebou louku, na které bylo před nedávnem postaveno pár domků. Tomu místu se nedalo ani říkat víska," zasnil se stařec a do detailů popisoval každý domek.

"A vidíte, jaké město se z toho zrodilo!" usmála se Salix.

"Jsou chvíle, kdy si říkám, jaký je to zázrak," odpověděl stařec.

Závěrečná poznámka: 

Ačkoliv byl plán dát do každého drabble nápovědu, asi to tak lehké nebude. Tedy upozorňuji, že v této části se žádná nová nápověda nenachází.

Obrázek uživatele Eillen

Setkání spojenců

Úvodní poznámka: 

Rok se s rokem sešel a je na čase pokročit v příběhu jednoho Tajemného města.
V průběhu příběhu se v každé stoslůvce budou objevovat jedna nebo více nápověd, které pomohou odhalit identitu Tajemného města. Pokud vše půjde dobře, podaří se celý příběh napsat v průběhu letošního dubna.

Navazuje na Tajemnou kuličku

Drabble: 

Starý muž přicházel k rybníku na kraji města. Cítil v kostech, že se schyluje k něčemu hroznému. Věděl, že sám na to nestačí.

"Má drahá přítelkyně, nastal čas," pronesl tiše k vrbovému keři. Pozoroval, jak se proutí začíná ohýbat a zem kolem kořenů pukat. Kachny, které zde měly svůj domov, splašeně ulétly. Otočil se, a pozoroval jejich let, jen aby jí nechal soukromí. Neměla ráda, když ji pozoroval při probouzení.

"Jsem ráda, že jste na mě nezapomněl," zašeptala.

"Na vás, drahá Salix? To bych si nedovolil," otočil se k vrbové dívce, nabídl jí rámě a společně vkročili do skrytých dveří.

Obrázek uživatele Eillen

Tajemná kulička

Úvodní poznámka: 

Letos jsem nad svým výběrem neváhala ani vteřinu.
Jakmile jsem dopsala drabble na poslední téma, začala jsem přemýšlet nad dalším ročníkem. Letos mě totiž nejvíc zaujal příběh na pokračování od Bilkis a litovala jsem, že jsem něco takového sama nezkusila. Nažhavila jsem tedy telefon a hned jsme se spolu daly do dlouhého dopisování. A najednou, v záplavě smsek, na mě vyskočil nápad na Tajemná města. Tedy, původně jen na Město moře a železa (kdy za název opět vděčím Bilkis). A protože Bilkis je parťák do nepohody a šílenost nám není cizí, vzala si za cíl sepsat příběh o Městu stříbra a kříže.

Jedná se tedy o první díl příběhu na pokračování a další by se neměl objevit dřív, než s prvním tématem roku 2017.

Napsáno jako nesoutěžní kousek na téma č. 30 - A teď spát

Drabble: 

Vše začalo nevinně. Byl podvečer a on se vracel zpátky do svého rodného domku, který stál nedaleko potoka. Před dveřmi si všiml kuličky. V okolí města se jich nacházelo nespočet. Netušil proč se rozhodl si zrovna tuto vzít domů.

Vešel do svého pokoje. Odložil kuličku na stolek a šel se najíst.

Když večer ulehal do postele, čekala jej poslední klidná noc.
Kdyby to jen tušil.

Naposledy se podíval na kuličku.
Sfoukl svíci a lehce vklouzl do říše snů.

Kulička na stole pukla, rozpadla se na dvě části a odkryla své tajemství. Spolu s mrtvým tvorem unikla do tmy prazvláštní záře.

Závěrečná poznámka: 

PS: Možná, že původní plán byl pokračovat až v příštím roce. Ale stal se malý zázrak. Po pěti letech (a možná snad i delší době) jsem dokázala sednout k psaní a napsat víc, než sto slov. Momentálně je příběh na dvou tisíci slovech a to ještě ani nezačal.

Obrázek uživatele Eillen

Tajemná kulička

Úvodní poznámka: 

Město moře a železa otvírá své brány.

NESOUTĚŽNÍ

Drabble: 

Vše začalo nevinně. Byl podvečer a on se vracel zpátky do svého rodného domku, který stál nedaleko potoka. Před dveřmi si všiml kuličky. V okolí města se jich nacházelo nespočet. Netušil proč se rozhodl si zrovna tuto vzít domů.

Vešel do svého pokoje. Odložil kuličku na stolek a šel se najíst.

Když večer ulehal do postele, čekala jej poslední klidná noc.
Kdyby to jen tušil.

Naposledy se podíval na kuličku.
Sfoukl svíci a lehce vklouzl do říše snů.

Kulička na stole pukla, rozpadla se na dvě části a odkryla své tajemství. Spolu s mrtvým tvorem unikla do tmy prazvláštní záře

Závěrečná poznámka: 

Co puknutí kuličky způsobilo? Kdo je neznámý chlapec? V jakém městě žije?
Pokud vás to zajímá, musíte si počkat.

Pokračování v roce 2017. S každým dalším střípkem příběhu bude odkryta nápověda. Doufám, že na konci každý pozná o jaké město se jedná.

Stránky

-A A +A