DMD č. 3. pro 3. 4. 2017. Téma: Zbraň civilizovanější doby

Obrázek uživatele Rebelka

Úryvek z kroniky

Fandom: 
Drabble: 

Při úvahách o důvodu zániku lidské civilizace se dříve či později vnutí myšlenka na OVOLS – nejničivější zbraň třetího tisíciletí.
Zásadním problémem shledávám především lehkomyslnost, s jakou lidé k OVOLS přistupovali. Na rozdíl od konvenčních zbraní bylo OVOLS dostupné všem, bez ohledu na společenskou třídu. Což je děsivé, vezmeme-li v potaz zranění, která OVOLS způsobovalo.
Na první pohled neviditelné rány, tupě doutnající uvnitř každého. Správně namířené OVOLS proměnilo jedince v nepředvídatelnou časovanou bombu, která uvnitř pomalu umírala…
Aby se podobným následkům zamezilo, dobrovolně jsme se OVOLS vzdali a stali se němými. A zařekli se, že nikdy nenapíšeme jméno této zbraně správně.

Obrázek uživatele Tess

Recyklace

Úvodní poznámka: 

Já vím, slibovala jsem Lišku, ale když si tohle téma řeklo o někoho jiného...

Drabble: 

Být démonem je dosti výhodné. Máte přístup k zajímavým věcem, ke kterým nikdo jiný přístup nemá, protože jsou třeba uprostřed Zóny.
Být démonem je taky dosti nevýhodné. Spoustu zajímavých věcí neidentifikujete jako zajímavé, pokud vám to nikdo nepřipomene.
Osud tomu chtěl, že na vojenský sklad narazil Vran.
A v tom spousta zajímavých věcí byla.
Tank (utopil ho v rašelině).
Plamenomet (náplň vypil a pak si ještě stěžoval, že to nic nedělá).
Granátomet (ideální na ryby - bum, a je filé).
Ale takovou šikovnou brokovnici si zvykl tahat sebou a často ji používal. Na otvírání dveří.
Na způsob kyje.
Naštěstí nebyla nabitá.

Obrázek uživatele Voldemort

Zpráva o tragické události

Úvodní poznámka: 

Někdo tady mluvil o totalitě? Takhle se rodí totalita.

druhé drabble bez nároku na bod

Drabble: 

Byly to děti ničím se nelišící od ostatních. Snad kromě magie. Jejich rodiče netušili, že vychovávají kouzelníky. Ale Ministerstvo vědělo.
Stalo se to 31. října 1981. Podle oficiálních zpráv a očitých svědků rodinné domky na kraji Londýna vzplály dvě hodiny před půlnocí. Ze sutin divoce šlehala syrová magie, která brala, drtila a rozkládala.
Udělaly to děti, říkalo Ministerstvo. Děti mudlovských rodičů, kteří nemohli spoutat jejich neovladatelnou moc. Nikoho se nepodařilo zachránit.
Čerstvě jmenovaný ministr kouzel byl na místě téměř okamžitě. Projev, který následoval tragické události, změnil historii.
Strach a vědění jsou těmi nejsilnějšími zbraněmi. Raddle to věděl až příliš dobře.

Obrázek uživatele ioannina

Krásné a účelné

Fandom: 
Drabble: 

Černě oděný muž zavřel dveře hostinského pokoje. Zajistil je kličkou. Položil na stůl těžký balíček z tmavé plsti. Vyndal z brašny nádobku čirého oleje a lněný hadřík.
Pak rozhrnul plsť. Láskyplně pohladil červenavé švestkové dřevo. Přejel špičkou prstu po rytinách na kovových dílech. Pokochal se elegantní křivkou křesadlového zámku.
Hranice, kůl, proces a celé to divadlo kolem čarodějnic je přece tak odpudivé, říkal si, zatímco pistoli pečlivě čistil a olejoval. Zábava dobrá leda pro masy. Dílo hodné advokátíčka, který se hledí jen napakovat na konfiskacích.
On zná lepší způsob. Vystřel těsně nad hlavu. Člověka nezraníš – čaroděje zabiješ.
Nasypal prach.
Nabil.

Závěrečná poznámka: 

Náš neznámý zjevně někde vyšťáral tajemství magické pečeti a jeden ze způsobů, jak ji rozbít.

Obrázek uživatele KattyV

Kouzelnická pranice

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Kolikpak je dneska Megan? Myslím, že asi tak pět. Susan je někdy kamarádka a někdy taky ne. Je to dcera Ronalda Weasleyho jeho ženy Gabriely. Jak se dali tito dva dohromady si můžete přečíst v loňském drabblíku Rone?

Drabble: 

Megan přibíhá od jezera celá umouněná a podrápaná.
„Poprala ses s hipogryfem?“ ptá se Severus, zatímco jí léčí škrábance.
„Ne,“ odsekne holčička, „se Susan. Smála se mi, že už umím číst.“
„To je ovšem pošetilé, nicméně kouzelníci se nechovají jako hejno běhnic. Své spory řeší civilizovaně. Neperou se!“
„Já vím, kouzelníci se proklínají,“ fňukne Megan. „Ale ty přece víš, že ještě nemám hůlku.“
„To jsem neměl na mysli, drahá dcero. Už v kolébce civilizace, Řecku, lidé řešili své rozepře pomocí rétoriky.“
Megan na něho zůstane zírat s otevřenou pusou.
„A tím myslíš co, tati?“
„Slova, Megan. Slova jsou ta zbraň.“

Obrázek uživatele Erys

Celý potenciál moderní doby

Drabble: 

Můj drahý Tasemníku,

jsem znechucen Tvou přetrvávající omezeností. Potenciál modernosti, a co vymyslíš? Kdo by potřeboval Nepřítele v době technického pokroku a lidských zázraků! Nepochybuj ani na vteřinu, můj milý synovče, že Nepřítel může k Tvému pacientovi promlouvat i skrze moderní vynálezy. Neútoč na pacientovu potřebu pomoci, útoč na jeho pýchu! Ta umožní pacienta zachránit před Nepřítelem. Řekni mu o čarodějnických procesech. Řekni mu o předražených odpustcích. Ptej se ho, zda se opravdu chce k něčemu takovému hlásit – v dnešní době! Zda nemá na to být lepší, zavrhnout všechno to barbarství. A dál se ozývej.

Líbě Tě Tvůj strýc
Zmarchrob

Závěrečná poznámka: 

Doufám, že v tom je téma vidět.
A abych nezapomněla, krácení je strašný zlo.

Obrázek uživatele Taarg

Nejmocnější magie

Drabble: 

Hlava Rity Holoubkové se objevila v karmínovém ohni uprostřed krbu v pokoji Hermiony Grangerové. „Akoesius!“ vykřikla pětadvacetiletá čarodějka a přiložila si hůlku k uším.
„Teď nás nikdo odposlouchávat nebude," vysvětlila hlavě.

Rita se vyhrabala z krbu s připraveným Bleskobrkem. „Ministr kouzel dnes pořádá v Křivé ulici raut. Bude tam i Fjodor...“

To Ritě stačilo, okamžitě zase skočila do krbu, zbylo po ní jen načechrané růžové pírko.

Další den Denní věštec informoval o tajné schůzce ministra s nepřátelským státem, o dva dny později o rezignaci. Za týden se první ministryní kouzel z mudlovské rodiny stala Hermiona Grangerová.

Vůle je nejmocnější magie.

Závěrečná poznámka: 

Podobně to říkal i Joker.

Obrázek uživatele tif.eret

Cizinec

Fandom: 
Drabble: 

Přišel zdaleka. Hned první večer ho ta vznešená společnost přivítala. Usmívali se na něho, dávali mu zdvořilostní otázky ohledně zaměstnání a života. Odpovídal jim a pozoroval jejich vybrané chování. Chtěl mezi ně zapadnout.
Pak se to stalo. Na jednom večírku se objevila mladá žena, manželka jednoho z nich. Krásná a příjemná, rád vyhledával její společnost. Jednou ji přišel navštívit, když manžel nebyl doma.
Něco se změnilo. Ne na první pohled. Už se na něho neusmívali, a když přišel do jejich společnosti, nenápadně se odtahovali. Cítil jejich pohrdání, zbraň, kterou chránili svůj dokonalý svět před ním, cizincem.
Ji už nikdy neuviděl.

Obrázek uživatele cptdrake

Je třeba mít nabito

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Věnováno všem, kteří také bojují...

Drabble: 

Po probděné noci naplněné křikem nepřátel a kvílením jejich obětí se vydávám na cestu městem pro munici. Můj kontakt sídlí na periferii, ale vždy má to, co potřebuji.

Mlčky si mě změří pohledem, když čte vzkaz od mého armádního generála. Přes stůl mi podává měsíční zásoby munice se slovy: "Už jste je měl?"
Přikývnu, tuhle válku vedu už nějakou tu dobu, vím, jak to chodí.

Kolik bitev musím vybojovat, abych vyhrál válku? Přemítám, když si večer prohlížím své zásoby: Valdoxan, léčivá látka agomelatin, antidepresivum; Trittico, proti úzkosti a poruchám spánku; Escitil, selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu.

Civilizovanější doba, civilizovanější nepřátelé.

Neviditelný fandom: 
Závěrečná poznámka: 

...a mému i jejich "armádním generálům".

Obrázek uživatele Profesor

Na paměť budoucím

Úvodní poznámka: 

Inspirující fotografie
Padrťské rybníky

Kdysi a kdesi jsem četla úvahu o fotoaparátech jako o zbrani pro moderní dobu (fotografie=informace).

Drabble: 

Na tomto místě stával statek č.p. 19, kde rod Krátkých více než tři staletí hospodařil a r. 1941 byl přinucen svůj domov opustit.

--- pamětní nápis na kameni v místě bývalé vsi Kolvín ---

Poutníci zvolna přicházejí k Padrťským rybníkům. Je horko, sem tam zafouká svěží větřík s vůni vody. Blíží se poledne.
Přicházejí od jihu. Jdou pomalu, co noha nohu mine. Rozjímají nad otázkou ze mše svaté. Kam chodili místní obyvatelé na nedělní bohoslužby tehdy předtím, než je zbraně československé armády vyhnaly z domovů?
Přemítají. Píseň kobylek uspává myšlenky. Prst pohladí spoušť. Zbraň civilizovanější doby zachytí krajinu na paměť budoucím.

Závěrečná poznámka: 

Pokračování zde

Obrázek uživatele Wendyses

Kdo je zlý

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Po přečtení dnešního komentáře Václava Klause mladšího na novinkách se vyrojil další nápad. Tak tedy druhé drabble.

Drabble: 

Chcete se učit latinu?
Nemáme latiníky. Pojďte tady na ten dokument.

Chcete seminář deskriptivní geometrie?
Vaši rodiče to nesnášeli. Pojďte na historii náboženství.

Chcete se o tom bavit?
Mlčte. A pište si.

Chcete jít tady na ten seminář?
Ale jděte. Probíhá Jeden svět.

Chcete mít nejednotnou státní maturitu?
Vy se vážně chcete povyšovat?!

Chcete se učit to, co se na gymnáziích učilo dříve?
Jděte. To je nemoderní. Zastaralé. Špatné. Neužitečné.

Vy si vážně myslíte, že při diskuzi máte právo na svůj názor?
Ale jděte. Jste mladí. Rodiče a vaše okolí mají špatné názory. Jsou staří. Buďte mladí. Buďte moderní.

Mlčte.

Závěrečná poznámka: 

Neříkám, že je to tak všude (osobně jsem spokojená - po té, co jsem ale sama gymnázium měnila). A snad je z toho téma dostatečně patrné. :)

Obrázek uživatele Llyan

Jejich zbraň

Úvodní poznámka: 

Navazuje na Zeď

Drabble: 

Hope ani Roco nebyli sežehnuti plamenem válečníků. Nepoznali tanky ani vzducholodě a nikdy v životě neviděli vládce ohně. Nezažili válku. Nepamatovali si pekelné stroje, o jakých vyprávěli rodiče. Teď je jiná doba.
Ale ty zdi tu pořád jsou. Pořád jsou zbraní mocných proti chudákům.
Nenásilnou, ale účinnou. Takovou použije člověk, který se vydává za humanistu. "Zbraň civilizované doby", tak by se to dalo nazvat. Držela ty nuzné dál od všeho dobrého. Tak to viděli oni dva.
Pro dospělé byly hradby málem posvátné. Báli se jich, báli se lidí za nimi.
Hope ani Roco nebyli strašpytlové. A hlavně byli neuvěřitelně zvědaví.

Obrázek uživatele Borch

Takový běžný den

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ!

Drabble: 

"Vítejte, neznámí poutníci!" zvolala žena, oděna v řásnaté roucho.
Okolo ní shromáždění podobně odění zvolání opakovali.
"Zdravím," nedbale se cvrnkl do čepice Jack.
Daniel váhavě zamával nejbližším postavám.
"Ahoj..."
Sam a Teal'c mlčeli. Sam zrovna kontrolovala sondu a Teal'c... ten, protože to byl Teal'c.
"Jsme z planety Země a hledáme prostředky v boji proti goa'uldům," začal Daniel konverzaci.
"Jsme vyspělý národ," zašveholila žena, "a dáváme přednost civilizovanějším metodám boje, než jsou zbraně."
"Jako třeba?"
"Dohoda nebo úmluva."

***

Když utíkali zpátky k Bráně, letku jaffských stíhačů za zadky, O'Neill si nikoli poprvé pomyslel, že někdy jsou barbarské a zastaralé zbraně nejlepší.

Obrázek uživatele Arenga

Rodinná čest

Úvodní poznámka: 

Opět střípek o Éseld. Dnes trochu drsnější.

Drabble: 

Otec byl rozběsněný jako hladový medvěd poraněný lovci.
Brzy zjistila proč: po městě se prý šíří jakýsi pamflet.
„Pamflet?“ zeptala se starší sestry. „Kvůli tomu tak zuří?“
Shovívavě na ni pohlédla. „Nic nechápeš, Éseld. Jde o nactiutrhačný hanopis. Pomluvu. Rozumíš?“
„A kdo to šíří?“
„Tohle až tatínek zjistí, dá ho stáhnout z kůže.“

Autora pamfletu i komplice, kteří zařídili vytištění, dopadli během dvou týdnů. Imberlijský vévoda nařídil exemplární potrestání. A vévodovo slovo bylo zákonem.
Třináctiletá Éseld i její sourozenci popravám přihlíželi.
Že čest rodiny je třeba zachovat za každou cenu, pochopila toho dne důkladně.
Možná jí to mělo být varováním.

Závěrečná poznámka: 

Časově patří mezi drabble "Už jste velká" (http://www.sosaci.net/node/23519) a "Kroužek jako symbol budoucího kruhu rodinného" (http://www.sosaci.net/node/23708).

Jestli je pomluva zbraní civilizovanější doby, tak o tom bych sama pochybovala.
Tištěné pamflety šířené mezi obyvatelstvo však již jistou úroveň civilizovanosti potřebují.

Obrázek uživatele Giles Rigby

Jen pro bílé

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Podle mého headcanonu, mimo toho, že má Jack Thompson problémy s alkoholem (i když to je spíš regulérní kánon), má částečně indiánský původ. Napadlo mě to hned, jak jsem ho viděla, a scéna ohledně jeho babičky tomu jen přidala.

Drabble: 

Když je Thompson zval na drink, Sousa věděl, že to nedopadne dobře. Jeho podezření se potvrdilo, když Jack zastavil před neony osvětleným barem.
"Půjdeme sem," prohlásil rezolutně a ukázal na dveře hned vedle cedule hlásající velkými písmeny "WHITE ONLY".
"Nechceme žádné problémy," zkusil doktor Wilkes.
Nikomu se ta cedule nezamlouvala, ale nikdo nechtěl vyprovokovat rvačku. Peggy si vyměnila pohled s Danielem, protože on jediný zvládal Jacka i v tomhle stavu.
"Nechceme problémy," zopakoval Daniel a snažil se Jacka odtáhnout od dveří.
"My tu válku vyhráli," odsekl mu Jack. "Nezastavili nás jejich pušky, proč by nás měl zastavit nějaký pitomý nápis?"

Obrázek uživatele Peggy Tail

Šílenství

Úvodní poznámka: 

Opravdu hrozně popsaná naprosto úžasná scéna a mise v AC3.
Tohle téma mi teda nesedlo.

Drabble: 

Píše se rok 1775.
Novověk pomalu přechází do moderní doby.
Tak jako vojáci přecházejí přes rozlehlé louky k bitevnímu poli.
Je jich nekonečně mnoho.
Krev jim vře v těle. Jdou do bitvy ve jménu nové civilizace.

Záblesky, hluk, křik, krev.

Horké slunce splauje asasínovu tvář.
"Tolik mrtvých a Pitcairn se schovává jako krysa. Bez něj by k tomuhle masakru vůbec nemuselo dojít," ozývá se muž zahalený kouřem z doutníku.
"A kdyby zemřel?" nadhazuje asasín.
"Tak ušetříte tisíce životů. Jste šílenec. To se vám nemůže podařit!"
"Čekám omluvu, až se vrátím."

Dostal se k Pitcairnovi skrz bitevní pole s pouhým tomahawkem.

Obrázek uživatele Lady Lestrade

Hlavně nenápadně

Drabble: 

„Miláčku, přinesl jsem večeři. Co to píšeš? Něco do školy?“
„Jo. Esej na téma zbraně moderní doby.“
„A proč ten pochmurný výraz?“
„Moc mi to nejde. Atomové bomby, vodíkové bomby, elektromagnetické bomby, biologické zbraně, chemické zbraně, vesmírné zbraně…“
„Počkej, to ti přijde moderní?“
„No… Jo.“
„Musíš přemýšlet více v kontextu. Dnešní zbraně jsou civilizovanější. Jak nenápadně vyhladíš miliony lidí s jejich svolením a ještě na tom vyděláš?“
Bezmocně zakroutila hlavou.
Sáhl do tašky a vytáhl dvě papírové krabičky.
„Big Mac?“ povytáhla obočí.
„Jeden je pro tebe. Nech si chutnat.“
„To jako vážně?“
„No jasně, přece tu nechceš strašit do stovky.“

Závěrečná poznámka: 

Děti, jezte zeleninu. :)

Obrázek uživatele Simbacca

Čepel a čas

Úvodní poznámka: 

#novej_kánon
A když už Gwen načala tu bzučivou duhu, tak si dovolím pokračovat.

Drabble: 

Simbacca stál na malém paloučku uprostřed nekonečné džungle, v ruce světelný meč a v hlavě spousta vzpomínek. Vzpomínal, jak se s Fosh plížili zmrzlými jeskyněmi Ilumu pro své první krystaly, jak ten jednoduchý kovový váleček součástku po součástce skládal a jak ho později prodloužil o emitor druhé čepele, ačkoliv u toho táta koulel očima.
Bývaly časy, kdy ho používal k velkým činům. K sekání droidů, otrokářů a kdejaké chamradi, co v galaxii dělala bordel, a k obraně nevinných. Ovšem ty časy byly dávno pryč.
S těžkým povzdechem stiskl tlačítko, ozvalo se KLAP-KHHHHZT! a on šel naštípat to dříví na táborák.

Obrázek uživatele Lyta

Sophisticated Magic

Drabble: 

"You should get a more civilized weapon," Regina said as she held Emma's gun between her forefinger and thumb.

"Says the woman who throws fireballs at people," replied Emma as she took the gun away.

"Fireballs are sophisticated magic. And besides it's been a while since I actually threw them at people, I use them as a warning."

"And here I thought you were just a lousy shot."

"I could hit them if I wanted and it'd still be more civilized than that thing."

"Admit it. You just like setting things on fire."

"I take the fifth on that one."

Obrázek uživatele Bilkis

Rituál

Úvodní poznámka: 

Navazuje na drabble Znovu spolu, znovu sami - http://sosaci.net/node/23493
Volně souvisí s drabble Kruh - http://sosaci.net/node/20580

Drabble: 

Čestislav usne v křesle - makový odvar zafungoval perfektně - a Karl se temně pousměje. Je čas. Natáhne se ke stolku, otevře šuplík a vytáhne plechovou krabičku se špačky pastelek. Za normálních okolností by použil moderní magii, slova a gesta a pohyby dlaní. Ale na téhle situaci není normálního vůbec nic. Proto kouzlo maluje, pěkně postaru. Fialovou, rudou, modrou a zelenou. Fialovou pro otevření magie a duše. Červenou pro proudění krve. Modrou pro intuici a usnadnění cesty. A konečně zelenou pro zmírnění bolesti, otupění. Jeho oběť se neklidně zavrtí, Karl vzhlédne od papíru a přimhouří oči. Musí si pospíšit, jinak neuspěje...
Lup!

Závěrečná poznámka: 

Snad je tam téma trochu vidět. :)

Opět se ukazuje stejný problém jako loni - přeskakuju mezi minulým a přítomným časem, za což se čtenářům upřímně omlouvám. Něco ale prostě zní líp v minulém než přítomném a naopak.

Obrázek uživatele Neferet

Zbraň

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Navazuje na Kruhy

Drabble: 

Bolelo to.
Vzpomínka na nevinné oči.

"Měli bychom rozhodnout, co s ní uděláme."

O co jsme lepší, než naši nepřátelé?
O co je naše jednání omluvitelnější než jejich?

"Není bezpečné, aby byla v blízkosti lidí."

Rádi zapomínají na to, že to oni ji stvořili.
Rádi vynechávají tu část, kdy z ní udělali svoji zbraň.

"Žijeme přeci jen v civilizovanější době. Měla by být daleko od měst."

Často přemýšlím o tom, kdo ve válce určuje, která strana je civilizovanější.
Ta, co využívá děti, určitě ne.

Zaskřípání židle.
Zašumění pláště.
Zaševelení myšlenky.

Tohle musí skončit.
Pro tu bolest.
Pro ty modré oči.

Obrázek uživatele Akumakirei

Chladné a marné

Fandom: 
Drabble: 

Túút.
Chtěla způsob rozhřešení zvolit sama.
Túút.
Pistolí vládne on.
Túút.
Ona má jen telefon.
Túút.
Chtěla –
„Haló? Užiteční.“
Jeho hlas ji roztřásl.
„Haló?“
„Ano!“ vyhrkla. „Totiž...“
„Niino-chan...“
Zamrkala. Dokázal do jindy krásného oslovení přidat povzdech.
Teď už si byla jistá.
„Řekli jsme čtvrtek...“
„Já vím,“ šeptla.
„Žádné... náhražky,“ pokračoval, „osobně si – “
„Já vím!“ vykřikla. „Doktor vzkazuje, že jsou další léky k dodání...“
Lhala jen napůl.
„Ah. Jasně.“
Ztichli oba.
Vím, vím.
„Hezký den, Woricku,“ odhodlala se.
„Niin– “
Nezaslechla, zda přidal i obvyklé zdrobnění.
Túút.
Studené sluchátko mělo být naopak její milosrdnou zbraní.
Jenže –
Ví! A stejně se nemůže vzdát.

Závěrečná poznámka: 

Ale já teda už nějak nevím a postrádám jistoty.
Volně navazuje na Malá, co už vůbec není malá.

Obrázek uživatele Tenny

Nová odhalení

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Druhý den ráno se všichni sešli v králově pracovně. Byla tu královna, Tinwiel, správce Faramir a i jeho dcera Finduilas.
"Tvoje vyprávění mě velmi znepokojuje, synu," řekla Arwen. "Nemyslím si, že to, co se událo, byla náhoda."
Správce Faramir přikývl. "Zdá se, že naši nepřátelé přešli na sofistikovanější zbraně, než dříve..."
"Zbraně? Nepřátelé?" zeptal se Eldarion zmateně.
"Špionáž. Šíření pomluv. Boj ze stínů. Ví, že se nám nemohou postavit v otevřeném boji a tak se snaží podkopat naši pozici," vysvětlila královna.
"Co se týče nepřátel, už jsme na dobré cestě je odhalit. Nejsou jediní, kdo umí špehovat. Pipine?" pokynul Faramir.

Závěrečná poznámka: 

Aragorn je pořád na cestě, ale v Minas Tirith bude každým dnem. Trochu skáčeme po časové ose.
A chudák Eldarion pořád neměl čas si přečíst ten dopis od něj, protože se mi to nehodilo do krámu a do tématu. :D

Obrázek uživatele Lagertha

Vyhláška ministerstva

Drabble: 

- Jaký je znak naší moderní civilizované společnosti?
- Žádný parlament!
- Ach, to byl dobrý krok, ale to teď nemyslím.
- Žádné okrádání!
- Souvisí s předchozím, že? Něco jiného?
- Žádná diskriminace!
- Přesně! Proto, teď a tady, ministerstvo pro přímé i nepřímé napadání, vyhlašuje jedinou povolenou zbraň, a to žádnou! Ano, slyšíte dobře, v rámci naší antidiskriminační politiky se zakazují: všechny ruční zbraně - ruce nemá každý, oční lejzry - bezokých je taky dost, nožní vystřelovače - chudáci naši veteráni, zakazují se i nadávky, jak by k tomu přišli němí a batolata. Kdo zákaz poruší, bude necivilizovaně strčen do jámy. Zbraně budou vyměněny za květiny v knihovnách.

Závěrečná poznámka: 

trošku té utopie při pondělku

Obrázek uživatele aurixis

Twitterový účet Reginy George

Drabble: 

Cady se zahleděla do zrcadla. Rozmazaná řasenka se vpíjela do jemných záhybů kůže kolem očí. Nenáviděla je. Nenáviděla vrásky kolem očí, tvar svých rtů a vrstvu špeku na bocích.
Ještě jednou si pohlédla do očí, otřela slzy. Výraz její tváře se změnil v odhodlaný.
Vykročila ze dveří směrem ke škole. Každým krokem jí bylo hůř a hůř. Nenechala to na sobě znát. Nesmí být slabá.
První hlouček spolužáků se na ni ohlédl a začal si něco šuškat. Dávno se přestala zajímat, co o ní Regina na svůj Twitterový účet píše. „Prý komunikace civilizovanější doby,“ pousmála se trpce. „Leda tak zbraň.“

Obrázek uživatele Bídák

Ostrý brk

Drabble: 

Hora seděl u prázdného stolu. Před sebou měl připravený kalamář, brk a pergamen. Zamyšleně se díval do dálky a snažil se uchopit ta správná slova.

"Že tě to škrabání baví," vysmál se mu jeden z hostů.

"Neposmívej se. Někdy je lepší použít brk a nechat meč v koutě," odpověděl mu Hora.

"Tak to bych chtěl vidět," rozesmál se další štamgast.

"Chtěl? Dobrá. Co kdybych napsal dopis. Adresovaný otci té dívky, kterou si přivedl do jiného stavu. Co by udělal, až by tě dostal do rukou?" odpověděl Hora.

Mladík mlčel.

"Slova někdy ublíží víc než ostrá dýka," dodal. Nikdo se nesmál.

Závěrečná poznámka: 

Není civilizovanější použít slova místo zbraní?

Obrázek uživatele ef77

Malá Černá

Úvodní poznámka: 

Navazuje na toto: http://www.sosaci.net/node/23717. Malá Černá je vesnice.

Drabble: 

Dřív se báli. Utíkali a schovávali se.
Úkryt lze najít.
Dřív se báli. Nenáviděli nás a bojovali, mečem, ohněm, zaříkáním.
Oheň lze uhasit. Meč i zaříkání zlomit.
Dřív se báli. Stranili se, zavírali nás, do vězení, do blázinců.
Společenství lze ovládnout. Z vězení utéct.
Už se nebojí. Novou zbraní je výsměch. Smích je smrtí strachu. Magii vraždí přezíravost.
Cvoku! Úchyle! Debílku! Radši si ho nevšímej!

Malá Černá se za jeho zády probouzí do deštivého dne. Velký Černý, Mistr Cechu ovladačů myslí, ještě spí, ale strážný vrch přijal obětní dar, cesta je otevřená, učedník přichází.
Je čas znovu se učit bát.

Závěrečná poznámka: 

Tentokrát to krácení byla fakt vražda. Téma je tam, doufám, vidět, chtěla jsem víc odkrýt Nekromantovy pohnutky, ty ale zůstaly obětí sta slov.

Obrázek uživatele Rorico

Tlak

Drabble: 

Válka s teroristy se vlekla příliš dlouho a Řád byl bezradný. Vůbec netušili co víc udělat, aby je konečně zastavili.
Čmelák je přesto ujišťoval, že jsou na správné stopě, že ten Zázrak zrození je důležitý.
"To chtějí jen vyvolat paniku?!" zoufal si Petr.
"Ne, za tím bude něco víc," přidal se Frank. "Tímhle jen tlačí na vládu."
"Že s tím hodně dělá, co Longbotome," odplivl si James.
"Možná, že to by mohl být ten Zázrak zrození, nějaká zbraň z civilizovanější doby."
"Co se toho týče, já se spolehnu na míň civilizovaný zbraně," opáčil Sirius, dolil si Jamesona a uložil Berettu.

Závěrečná poznámka: 

Teda tohle zredukovat, to byl zážitek. :D

Obrázek uživatele galahad

Ruiny

Fandom: 
Drabble: 

Varius sa prehrabával v sutinách Ríma, prvýkrát v histórii impéria dobytého barbarmi.
Starý Flavius, sediac na kameni, zachytil odraz svetla. Gladius. A v rukách jeho syna!
„Polož to naspäť, Varius.“
„Okolo je samý barbar.“
To je pravda, pomyslel si Flavius, jeden z nich so mnou rozpráva. Chcel mu povedať o senáte, o starých časoch republiky, čo ani on nezažil, len vyčítal z kníh. Že vládnuť nemá sila, vojsko ani žiadny princeps! Žiadne intrigy, zrady, meč, ale učenie, rozum, slovo!

Jeho reč zostala vnútri, triasla s ním, s jeho rukou. Ostrým pohľadom spražil Variusa.

Krik Vizigótov. Syn má meč. Triaška ustala.

Obrázek uživatele Martian

Pokrok nezastavíš

Fandom: 
Drabble: 

„Grangerová? Proč se tak uculuješ?“

„Trpíš vidinami, Malfoyi.“

„A potměšile po mně pokukuješ. Co to čteš?“

„Jednu povídku, v níž se oženíš s Pansy Parkinsonovou, když to musíš vědět. Ona tě po čase začne podvádět, podá žádost o rozvod a nakonec tě prostřednictvím svého právníka úplně oškube.“

„Tradiční kouzelníci se nerozvádějí.“

„Jenže tahle Pansy je děsně emancipovaná, tvrdí autorka.“

„Víš, Grangerová, někdy si říkám, že dát mudlům do ruky pero a papír byla osudová chyba ve vývoji lidstva.
Každopádně, co já vím, Pansy je zasnoubená s Theodorem Nottem.
Teď akorát váhám, jestli mu poslat blahopřání nebo raději vyjádřit upřímnou soustrast.“

***

Stránky

-A A +A