DMD č. 5. pro 5. 4. 2017. Téma: Žádám vysvětlení

Obrázek uživatele Esti Vera

Dvě stě čtyřicátý pátý (13)

Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní (mě prostě baví stále se vracet ke starším tématům)

Předchozí části - http://sosaci.net/taxonomy/term/2411

Drabble: 

„Nejdřív chci vysvětlení. Proč to děláte? A kdo bude vládnout, pokud vyhrajeme?“ ptal se mladík.

„Řekněme, že mé důvody jsou dost osobní. Mám s králem nějaké nevyřízené účty. Když zvítězíme, každý dostane, co si zaslouží. Zvolíme si svého panovníka mezi sebou.“

Přidá se, to bylo jasné ještě před tím, než to vyslovil. Žádal vysvětlení, chtěl podrobnosti, ale ve skutečnosti byl rozhodnutý. Dvě stě čtyřicátý pátý člen odboje.

Možná zemře, pomyslela si a snažila se zapamatovat jeho obličej. Takhle to ve světě chodilo. Není důležité neumřít, ale umřít pro něco důležitého. A jeho smrt bude mít smysl.

Tohle prostě byla revoluce.

Obrázek uživatele vatoz

Dobrý vtip

Drabble: 

Večer, při hospodské konzumaci,
když zašli jsme na jedno jen
pomluvili počasí a práci
a zvolna končí den

Tu z úst náhle vtipy tečou,
že pod stul by jsi spad,
z toho jak se vlečou.
Už konec přijde? Snad!

Už asi přišlo na pointu,
však tváře tupé jako zelí.
nesmějí se tomu ?žertu,
který prý byl skvělý.

To musíte pochopit, dámy páni,
pak vypravěč nám naléhá
a dá se do vysvětlování,
a vážně snahu o něj má.

Marně mele pantem,
marně slova vrhá,
Když půlnoční takxík odváží nás,
on ještě slovy mrhá.

Vtipu vtip chyběl snad.
Řek ho znovu rád.

Obrázek uživatele MADMOUSE

1. No Light

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Anglicky. English.
Ne pro mláďata pod 15. Not for younglings under 15.
Nadávky, a tak. Swearing, and stuff.
Na pokračování. TBC.
Doufejme. Hopefully.

Drabble: 

Fuck me twice with a tire iron, this dumb fuck ain’t exactly fucking around the bush, is he?

What did he do that for?

He goes and…

Then just keeps staring at me with those dumb, fucking, green-and-rust eyes and I...

All I demand

Want

Pray for

Is a reasonable

Comprehensible

No-nonsense sound…

Tough luck.

Not a blasted peep.

Dumb Fuck’s prob’ly Feral.

Just keeps staring at my confusion, then slams the boot of the damn car shut and here I am - cold, tied up nice and neat, and no stars to navigate by.

Where to now?

Still no light.

Obrázek uživatele Rorico

Brumbálova autorita

Drabble: 

"Sledovaní utekli, jeden mrtvý, škoda na majetku, děravý kabát a málem vás všechny zatkli" sečetl Severus bilanci odpolední střelby. "To mi vysvětlete."
"Nemaj ti co vysvětlovat, Srabusi!" štěkl James, rozdávaje přítomným pivo.
"Zkazili tři měsíce mé práce a všechny je teď znají, pro sledování jsou nevyužitelní."
"Pokračuj a budeš nevyužitelnej ty!" praštil James do stolu.
"Dvanácterníku, dovol, abych ti připomněl..."
V jeden moment se James vrhl vpřed a zároveň se otevřely dveře místnosti. Vstoupil Brumbál.
"Nikdo nic vysvětlovat nemusí, všichni jsou v pořádku. Příště se to podaří lépe."
Dvě věty celý konflikt vyřešily a všichni se mlčky vrátili k pivu.

Závěrečná poznámka: 

Díky mé ženě, že to osekala o 10 slov :)

Obrázek uživatele Owlicious

Proroctví - to pomine

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Jmenný rejstřík mého fandomu by mohl úplně klidně být nadepsaný dnešním tématem...

Drabble: 

Kolem něj nebyl nikdo a nic.
Přesto nebyl sám.
Jeho myslí se honily obrazy, kterým nerozuměl.
Přesto byly důležité.
Necítil se připraven, ani hoden toho, je vidět.
Přesto byl vyvoleným je zprostředkovat.
Víc než cokoli jiného ho děsily.
Přesto v nich byla naděje.
Nikdo by je nedokázal přesně vtělit do slov.
Přesto se o to musel pokusit.

Tři bytosti, deset rohů, drak, znamení šelmy.
Tři andělé, sedm nádob, Beránek a rodící žena.
Padající Babylon.
Sestupující Jeruzalém.

"Piš, tato slova jsou věrná a pravá."
Přesto zůstávají záhadou i po tísici letech.

Ten, kdo je přikázal sepsat, si vysvětlení ponechal pro sebe.

Závěrečná poznámka: 

Udělala jsem si výlet do poslední knihy Bible - Zjevení Janova.

Drabble k tomu dává trochu historického kontextu - Jan má na ostrově Patmos prorocká vidění, která poctivě sepisuje. I když pro to, co vidí, většinou nemá slova a vlastně ani referenční rámec, s Boží pomocí a inspirací vytváří obraz doby konce světa.
Teologové a věřící se o něm a jeho významu dohadují až dodnes... a pravděpodobně u toho zůstanou až dokud ten konec světa opravdu nenastane.

Obrázek uživatele Erys

Další dotazování

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Mám trochu hodně strach vstoupit do tohohle fandomu, protože drabblata v něm bývají úžasná, a ač ráda věřím, že občas se mi drabble podaří, celkově si tím jistá nebývám, a ani dnes nejsem. Jen doufám, že tu neudělá ostudu.

Drabble: 

První otázku, ještě úplně jinou, ani neslyšel. Však také nebyla určená jemu, jen se ho přímo dotýkala. Ty další neslyšet nemohl.
Ptali se ho jeho sousedé. Ptali se, jakmile se ujistili, že je to vskutku on.
Ptali se ho farizeové. Ptali se, jakmile k nim byl přiveden.
Ptali se jeho rodičů. Ptali se, když se zdráhali věřit jeho příběhu.
A ptali se znovu jeho samého.

Prve jim to vše vysvětloval, nejdříve sousedům, pak farizeům. Ale teď už by se mohl jen opakovat. Stále se ho ptali jak, ale odmítali slyšet, vnímat odpověď. Nebo možná jen to, co z ní vyplývalo.

Závěrečná poznámka: 

Jan 9

Obrázek uživatele Lejdynka

Nepříjemná nedopatření

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Takový to, že máte půl hodiny.
Tohle fakt JE BJB.

Drabble: 

"Žádám vysvětlení, proč vás zřím tak, jak vás Pánbůh stvořil, má drahá, nikolivěk však v náruči mé!" zahřměl postarší muž v hávu z 15. století.
Odpověď byla velice prostá: "HE?"
" HE jakožto HE, já nečistá žena, co s ďáblem obcuje?!"
"Ne, HE jako HEle, co je to tady za magora?" odsekla. "Lásko, ty ho znáš?"
"V životě jsem ho neviděl," opáčil její protějšek, schovávající se pod dekou.

Svět kolem se znovu zachvěl a přímo ze svého středu vyvrhl muže ve viktoriánském plášti.
"Ach, bezuzdné orgie!" prohlásil potěšeně. "Mohu se přidat?"
Dívka na něj zazírala, pak otevřela ústa a zaječela: "Doktorééééééé!"

Neviditelný fandom: 

Pěkně ostré hlášení

Drabble: 

"Žádám vysvětlení," prohlásil generál O'Neill. Nedal na sobě znát překvapení, že vidí Tomase živého a tisíce světelných let od Hefaistu.
"Pane," prohlásil Tomas a zasalutoval, "napadla nás loď neznámé nepřátelské civilizace a vyřadila naši hvězdnou bránu. Podařilo se nám ji pomocí HSS Mary Sue zničit, potom jsme rychle dokončili prototyp fregaty, kterou jsme tajně stavěli za vašimi zády, sestavili partu ostrých hochů a vydali se zjistit, co se děje. No a pak jsme narazili na vás a zapojili se do bitvy."
"A zachránili nám zadek."
"Ano, pane."
"Dobře, kapitáne. Je vám ale jasné, že o vás napíšu pěkně ostré hlášení?"

IS

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Vhodné od 15- ti let.

Drabble: 

Na ruce mi stříkala krev, ach, jaký to byl pocit. Tahle holčička už se příštích narozenin nedožije. Kolik jí tak mohlo být let? Možná čtyři, pět. Má prořízlou krkavici, byla okamžitě mrtvá, škoda. ,,Hej, odtáhni ještě tamty, rychle, zachvíli přijde nemilá návštěva, už jsme viděli pár průzkumných dronů!" Bože to je horko, písek a smrad prostě nejdou dohromady, ale alespoň se po něm dobře táhnou oběti. Tahle další mrtvolka je chlapec, věk tak osmnáct. Kulka v břiše. ,,Polož toho kluka, ty islámská svině!" A sakra, našli mě. Ať jí dron prostřelí hlavu" Néé, prosím, já jsem doktorka, tady je licence."

Obrázek uživatele Carmen

Jablko, které rovnou opustilo sad

Fandom: 
Drabble: 

„Žádám vysvětlení,“ zahřímal rozzlobený hlas.
„Chtěl jsem zjistit, kam až doletí,“ odvětil syn udiveně.
„Cos zjistil?“ štiplavě ucedil otec, zatímco služebná u okna poskakovala se smetákem v ruce a marně se snažila shodit kusy dortu přilepené k oknu.
„Že by bylo vhodnější užít něčeho, z čeho neopadává šlehačka,“ odpověděl zamyšleně.
Služebná melancholicky pohlédla na zapatlaný gobelín.
„Uvědom si konečně, že jsi šlechtického původu! Krev není voda! Takové… skopičiny se hodí tak pro syny slouhů! Komu není rady, synu…!“
(Mlčky sestavoval teorii o vztahu mezi snesitelností jedince a nadužíváním přísloví.)

*

„CO ŽE MÁŠ V ÚMYSLU?!“
„Jak jsem pravil, drahý otče.“
„Saturnine!“

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Envy

Proč?!

Fandom: 
Drabble: 

Páni filozofové, žádám vysvětlení. Proč? Proč to děláte? Proč píšete své myšlenky do zdlouhavých, obskurních vět. A když už, proč je aspoň nepřepíšete do normálního jazyka před vydáním?

Páni filozofové, žádám vysvětlení. Proč? Proč nám tohle děláte? Proč necháváte na nás, na studentech abychom vaše zdlouhavé, zamotané texty luštili a normálními slovy překládali našim učitelům. Proč nemůžete své myšlenky vyjádřit jasněji? Proč to musíte celé zamotávat, napřed napsat jednu věc, pak ji otočit, a pak ji otočit ještě jinak, či znovu nazpět?

Páni filozofové, já žádám vysvětlení. Ale vlastně radši ne, pravděpodobně bych mu při vašem stylu psaní stejně nerozuměla.

Závěrečná poznámka: 

Frustrovaná studentka humanitních studií trpící mírným nedostatkem spánku a nepochopením pro filozofy několika posledních století. Dělají to schválně?

Obrázek uživatele kopapaka

Past (11)

Drabble: 

Nikdo nesmí zemřít.
Nikdo nesmí...
Nikdo...

Připadal si nesmírně hloupě.
Lovec lidí a nesmí zabít.
Taková blbost.

Omráčit.
Svázat.
Uspat.

Dle ctěné libosti.
Jen žádná smrt.
Dokud nenajde zrádce.

Informátor nevěděl proč.
Jen o smrti.
Že spouští poplach.

Zed ho spoutal.
Museli uspět.
Jinak zemře.

Zatím se jim dařilo.
Vyhnuli se zvědavým očím.
Obešli palácové stráže.

Uvnitř to nebylo lehčí.
Uspali služebnou.
Polonahou milenku pána domu.

Konečně našli správné dveře.
Temný pokoj.
Lůžko zrádce.

Stilet tiše sykl.
Bodl.
A znovu.

Pak zaplály pochodně.
Zrádce se smál.
I jeho stráže

Dýka bodla do slámy.
Zemřel další strašák.
Ale proč to všechno?

Obrázek uživatele Scully

Blíž k pravdě

Fandom: 
Drabble: 

Pozoroval malého světlovlasého chlapce, jak si cosi čmárá na kus papíru. Chlapec ho nevnímal, byl ve svém světě.
Mulder z něj měl takový zvláštní pocit. Jako by ho už někde viděl.
Věděl, že jeho matka tvrdí, že byla svědkem toho, jak UFO uneslo její kamarádku, možná to byl ten pocit. Scullyová mu to neustále předhazovala od té doby, co po něm požadovala vysvětlení, proč tenhle případ berou, a on jí to řekl. Bylo mu jasné, že mu nevěří.
Pro něj to bylo důležité. Věřil, že každý takový případ ho může přivést blíž.
Blíž k pravdě o tom, kam zmizela Samantha.

Obrázek uživatele Remi

Dokonalé rande

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Excuse moi. J'ai été sur "la théâtre de Francais" tout la jour... :-) Excuse moi, Sirius.

Drabble: 

Sirius si už asi po sté toho večera prohlédl v zrcadle svůj odraz a upravil si bezmála dokonale učesané vlasy. Na stole ležela kytice růží.
James zvedl hlavu od Famfrpálu v průběhu věků a podezřívavě si kamaráda prohlédl.
"Vypadáš dost nervózně," Sirius si pro sebe jen něco potichu zamumlal.
"Brácho, děje se něco?"
"Nic,"
"Snad nemáš strach. Zrovna ty, že by ses bál jít na rande?
*
"Je ze Zmijozelu?"
"Cože?"
"No ta holka, se kterou jdeš."
"Ne, něco horšího," na chvíli se odmlčel. Vzal do ruky kytici, nesměle se usmál a když došel ke dveřím, zamilovaně poznamenal:
"Je to Francouzka."

Závěrečná poznámka: 

Hodinové představení "L'amour", při němž vypadly titulky (takže jsem rozumněla jen miluji tě, mám tě rád, hrozně tě miluji apod.) na mně zanechalo následky... :)

Obrázek uživatele Ilian

Čím jsem si to zasloužil?!

Drabble: 

RIMMER: Listre! Nechápu, čím jsem si to zasloužil!

LISTER: Co jako?

RIMMER: Všechny ty tvoje kanadské žertíky! Včera jsi mi například vyměnil mentolovou zubní pastu za krém na boty! Žádám vysvětlení!

LISTER: Možná proto, že jsi tak otravnej! Už mi leze na nervy, jak pořád dodržuješ příkazy! Chováš se jak bůhvíjakej dospělej, ale když tě nikdo nevidí, hraješ si s vojáčkama! A to nejhorší: Utrh si mi strunu na kytaře!

RIMMER: Dobře víš, že to bylo pro dobro posádky. Když jsi hrál minulý týden, Holly si myslela, že jde o poplašné sirény a museli jsme se připravit na útok mimozemšťanů!

Obrázek uživatele Eurydiké

Svítání v Podolí

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Volně navazuje na všechny předchozí loňská drabblata z tohoto fandomu. Praha se rozdělila na městské části, mezi nimiž panuje velké napětí. A rozpad probíhá dál. A jako všude, i zde jsou nadšení lokální radikálové i zdrženliví umírnění. Na scénu se vrací i major Laňka z policejního muzea na Karlově.

Drabble: 

Když starostka s ranním šíráním odjížděla zpátky na Vinohrady, všimla si mladíka před podolskou porodnicí. Na plot areálu přivazoval transparent. Málem nabourala, když přečetla, co na něm stojí.
ROĎTE SI U SEBE DOMA!
Inkognito neinkognito, krev v ní vzkypěla. Prudce zabrzdila.
"Jste normální?? Sem vozí rizikově těhotné z celé republiky!"
"Už dlouho nebudou," ušklíbl se ten zmetek. Přemohla chuť mu jednu ubalit.
Výrostek na ni hleděl se vzrůstajícím podezřením.
"Vodkaď vy vůbec jste?!"
Spatřila, jak se po nábřeží klátivě blíží dvě postavy v kapucích.
Z tunelu vyjelo policejní auto.
"Žádám vysvětlení, co se tu děje!" štěkl po chlapci major Laňka.

Obrázek uživatele Ancient Coffee

Sourozenecká energie

Úvodní poznámka: 

Drabble v němž se dozvíte, že Sternbachovi se téměř výhradně vyjadřují jednoslovně. Přímo navazuje na Salónní řeči.
Varování: Zřejmě anachronismy v řeči. Postavy si zase dělají, co chtějí.

Drabble: 

„No,“ vyřkla společensky občas nepoužitelná matka devíti dětí. „To šlo dobře.“
„Margareto.“ Dramaticky vykulila oči, jako by celou podobu svého jména už léta neslyšela. (Byla to mimochodem pravda.)
„Pardon,“ zvedla obě ruce v obranném gestu. „Nemyslela jsem to zle.“
„Nikdy nemyslíš nic zle,“ kontroval Wilhelm v modu soudce.
Ovzduší jiskřilo magickou sourozeneckou energií. Už už by se něco mezi nimi vznítilo. Alexandr, nervózně sedící po Wilhelmově pravici, se diplomaticky zdržel názoru. Napětí by se dalo krájet. Greta se právě nadechovala k další jednoslovné poznámce, když do salónu rázně nakráčela paní domu.
„Takže vážení, vysvětlí mi někdo, co se tady stalo?“

Obrázek uživatele akai

Láska

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní. Ale zato moje:))

Drabble: 

Nikdy nebyl zvídavým dítětem. Co si pamatoval, odpovědi na většinu otázek začínajících slovem "proč" byly tak jednoduché, že nestálo zato vůbec je vyslovovat.
Přesto však vždy rozuměl, v jeho hlavě byla realita pomyslným puzzlem, kde každý jeden kousek zapadal do dalšího.
To vše se změnilo s jejím příchodem.
Nejprve se pokoušel najít logické pravidla v jejím chování, hledal opakující se vzory, které do té chvíle fungovaly v celém jeho životě.
Neuspěl.
Potom se pokusil najít totéž ve svém vlastním chování a s překvapením zjistil, že to se zdánlivě nepochopitelně změnilo.
Až časem pochopil, že logické vysvětlení není vždy tím nejdůležitějším.

Závěrečná poznámka: 

Aneb zjistila jsem, že Temari a Shikamaru jsou prý nakonec spolu :))
A internet funguje!

Obrázek uživatele Taarg

Venkovská spravedlnost

Drabble: 

Drobný úsměv, malá úklona.

"Zadejte se, dívky!" zahlásil postarší pán a jal se stydlivější krasavice vilně štípat do tváří.

Maminky seděly na kraji sálu, prošly si tím mnohokrát.

Jedna z dívek začala vzlykat, ostatní nad tím mírně hýbají obočím.

"Proč pláčete, minule se vám to tak líbilo?" ptá se štípátor.

"Když já jsem tu hlavně kvůli tombole," kvílí malá. "Ta nezmizí," zasmál se hurónsky.

"Já vím," opáčí skoro dítě.

Tma v sále, křik, ryk.
Nahozené světlo.

Místo prasečího rypáku leží na stole dva.

Dívka stojí u svého chlapce. "Hoří ti tváře, panenko," zašeptá hoch.

"Poctivost se znovu vrátila," opáčí ona.

Závěrečná poznámka: 

Letos slaví MF 85. narozeniny, třeba se již národ aspoň trochu změnil. Gratulujeme!

Proč?!

Fandom: 
Drabble: 

"Žádám vysvětlení!"
"Madam, prosím, uklidněte se..."
"Ne! Já CHCI VĚDĚT, CO se stalo mému synovi!"
"Dobře tedy, řeknu Vám to ještě jednou...Váš syn se dopustil trestného činu, ublížení na životě - stal se z něj vrah. Zabil Vašeho manžela a svou pětiletou sestru."
"To snad ne..."
"Bohužel ano. Je to pravda."
"Ale to není možné! Žádám vysvětlení! PROČ se to stalo? Jaký měl důvod, jakou měl motivaci?!"
"To bohužel, mladá paní, nevíme."
"Ale vy to musíte vědět! MUSÍTE!!!"

"STOP! Výborně, pauza, dáme si pauzu. Hráli jste to skvěle. Jen, Stázičko, zkus být trochu víc hysterická. Máte deset minut, pak pokračujeme!"

Neviditelný fandom: 
Závěrečná poznámka: 

Ty dialogy mě nějak baví...

Obrázek uživatele Lady Lestrade

A dost

Fandom: 
Drabble: 

IDOS, Facebook, Jízdní řády, Zákoník práce, Počasí, Recepty, účesy, Živnostenský rejstřík, TV program, Lidl, Ďábel nosí Pradu…

A dost. Dost, dost, dost. Stačilo. Já na to kašlu.

„Chci report a to okamžitě. Co se stalo?“ dožadoval se a v jeho hlase se mísil vztek s panikou.
„Nevíme, šéfe. Všechno jsme zkontrolovali. Není to chyba na serverech, na backendech, v datových přenosech ani v síti. Všude máme zelenou, všechno šlape jak má.“ Pokrčil bezradně rameny.
„Všechno šlape jak má? Tak jak to, že spadl celý Google?!“
„No… Šéfe, on vlastně nespadl.“
„Ne? Tak co se tedy stalo?“
„On jenom přestal odpovídat.“

Obrázek uživatele kytka

Má dáti dal

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Bez nároku na bod!

Přidávám do placu jednu školní historku. Není moje, ale opravdu se přihodila.
Ve skutečnosti účetnictví nerozumím, doufám, že omluvíte případné chyby.

Drabble: 

Druháci se seznamují s podvojným účetnictvím. Probíráme různé účetní případy a společně rozhodujeme, zda se mají zaúčtovat na stranu má dáti, nebo na stranu dal. Začátečníkům to obvykle připadá nepřehledné.

Blíží se čas oběda, jarní slunce pálí do oken a studentů se začíná zmocňovat malátnost.
Mluvíme o aktivním účtu. "Na stranu má dáti účtujeme přírůstky. Co se zaúčtuje na dal? Patriku?"
Patrik se hrbí v lavici, ruku zanořenou v penálu. Nevnímá, neboť právě konverzuje s patnácti přáteli na facebooku.
"Patriku!"
Chytrý telefon nacvičeným pohybem nepostřehnutelně mizí v kapse.
"Prosím?"
"Co je na dal?"
Zmatený pohled.

"Nadal? To je přece tenista!"

Obrázek uživatele Julie

Odstranění nemožného

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Poměrně velký spoiler k The Final Problem. Velmi miniaturní prolog k mé povídce. A zároveň takový námět k zamyšlení pro pana Moffata.

Drabble: 

Mycroft dokázal svléknout rybářský převlek, odstranit nalepené vlasy a vousy a obléknout se do svých šatů (Proč měl v Sherinffordu uložený oblek?) během sedmi minut a osmnácti vteřin, které uběhly dřív než Sherlock došel k Eurusině cele.
John nerozeznal lidské kosti od psích.
Sherlock nepoznal sklo od vzduchu!
Nikdo nedokáže takhle dobře manipulovat s lidskou myslí.
Vrtalo mu to hlavou. V pravém slova smyslu. Jako ocelový šroub se to zavrtávalo do mozku.
Chtěl odpověď.
Téměř litoval, že ji nakonec dostal. Bylo jedno, že popřela vše, čemu do té doby věřil. Ale o Rosie se bál. Nějak mu přirostla k srdci.

Obrázek uživatele Karin Schecter

Hidden In The Catacombs

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

I think it's time to write about these sweethearts again :)
Also, it's nice to see, that Simon is aware :D

Drabble: 

Penelope told me that what I'm doing is called stalking and it's illegal. I think she just told me, so she wouldn't have to go with me anymore. Well, it didn't stop me.
And the effort finally paid off. One evening, I found Baz in the catacombs. I knew he was plotting something.
"Tell me or-"
"Or you'll stake me?" He laughed. I gripped my sword.
"I'm not going to bite you, Snow. Not risking accidentally turning you. You would annoy me forever!"

Back then, I didn't know the answer actually meant: "I'm in love with you, you fucking idiot!"

Obrázek uživatele Arenga

Ať je to šupito presto!

Úvodní poznámka: 

bez bodu
(Gustav je dnes až třetí v řadě, předběhl jej primář Sova)

Drabble: 

„Gusto? Potřebuju něco vysvětlit.“
Tázavě na mladší sestru pohlédl. „Matiku?“
„Né. Jak udělat ňákou snadnou smetanovou omáčku. Ať je to šupito presto.“
„Takže italskou?“
„Hlavně rychlou, nechci se s tím patlat.“
„Zkus Alfredo.“
„Neblbni! Kafe?“
„Kafe je Segafredo,“ zasmál se. „Alfredo je jednoduchá smetanová omáčka. Dáš vařit špagety. Umíš, ne?“
„Nejsem blbá!“
„Fajn. Než se uvaří, nalij do rendlíku šlehačku, nech ji vařit tak pět minut, aby se trochu svařila a zhoustla. Pak v ní rozpustíš parmazán, odstavíš ze sporáku, přidáš deset deka másla, osolíš, připepříš. Finito, signorina. Hlavně – pokud nemáš parmazán, necpi tam eidam, jo? To radši nedávej nic.“

Závěrečná poznámka: 

šlehačkou se samozřejmě myslí smetana ke šlehání 31-33% tuku :-)
pět minut je orientační a je potřeba to hlídat, smetana ráda překypí na sporák
máslo se samozřejmě taky musí rozpustit, většinou stačí i méně než 100g
celkově to zabere opravdu jen tolik času, než se uvaří špagety, v časovém presu doporučuji :-)

Obrázek uživatele Akumakirei

Jablečný fíkus

Úvodní poznámka: 

Jen taková (hrozná) blbost na poslední chvíli :)

Drabble: 

„Chcete říct, že jsem našla štrúdl na fíkusu, protože je středa?!" prohlásila přísně.
Raubíři se ošili.
„Dneska totiž chodí pan Vomáčka s poštou,“ začal Pavel.
„A ve středu má vždycky nově přeleštěné boty,“ doplnil Petr.
„V úterý nestíhá.“
„Tak se zdržuje u paní Součkové...“
„...a my mu necháváme otevřené dveře.“
„Jenže Poldinka utekla!“
„Andula pro ni letěla, ale my ji dávno hodili oknem na gauč.“
„Taky jsme si předtím hráli s knoflíkama u skříně.“
„Andula to pak vzala zkratkou.“
„A v obýváku je ta ozdobná židlička po pradědečkovi...“

Pavla zavřela oči a zhluboka se nadechla. „No, tak si pěkně hrajte.“

Závěrečná poznámka: 

(* Poldinka je želva.) Někdy je asi lepší nevědět xD

Obrázek uživatele nettiex

Dvě možnosti

Fandom: 
Drabble: 

Absolutně to nedávalo smysl.
"...a ten případ v Himalájích! Přesně jeho styl." Popadl do rukou štos papírů ležících na stole a strčil jí je až pod nos.
Sally bezděčně ustoupila.
"Phillipe, uplynul rok. Kdyby pošuk- kdyby byl Holmes stále naživu, už..."
"Nedokončil svou misi!"
"Misi." Zopakovala nevěřícně. Rozhlédla se. Špína. Papíry. Hrnky od kávy.
Co by viděl Sherlock? Posedlost.
(A její kolena, už dlouho v perfektním stavu.)
Zahnala tu myšlenku.
"Vysvětli mi, proč tohle děláš," řekla unaveně. "Proč se nevrátíš do práce?"
"Existují dvě možnosti. Buď přežil... nebo jsme ho zabili."
Chvíli bylo ticho.
"Ne," řekla.
(Jeho pohledu se vyhnula.)

Obrázek uživatele Gwendolína

Otázky bez odpovědí

Fandom: 
Drabble: 

„Jenom bych rád věděl, bratře můj, proč se opět tak lehkovážně snažíš ohrozit své schopnosti bezhlavým užíváním drog.“ Mycroft se tvářil jako nadmutý holub. Nic nového.

„Sherlocku! Proč vyrýváš do mé podlahy šachovnici?!“ Paní Hudsonová nad ním stála rozkročená jako bohyně pomsty. Zřejmě nikdy nehrála šachy s figurami v životní velikosti. Na stůl se pochopitelně nevejdou.

„Víš... pořád si opakuji, že se mi nesnažíš záměrně ublížit. Že si jen neuvědomuješ, jak na mě působí tvoje slova. Je to tak?“ pípla nesměle Molly.
Nevěděl.

...

„Já se radši na nic neptám!“ John zakroutil hlavou. A pousmál se.
Sherlock ho za to miloval.

Obrázek uživatele Voldemort

Překonaná teorie

Úvodní poznámka: 

bez nároku na bod
značný skok vpřed

Drabble: 

Chodili po jednom. A navzdory vzdělávacímu výnosu (číslo 22, podepsána Dolores Umbridgeová) ne úplně všichni.
Hermionu překvapilo, že v komisi není ředitelka McGonagallová, nebo aspoň profesorka Sinistrová. Přítomná ropucha převzala od Quirrella složku a odkašlala si.
„Vaše studijní výsledky jsou skutečně působivé, má milá, ale přesto se domníváme, že vzhledem ke známým skutečnostem...“
„Vaší nekázni a nestabilní magii.“
„...není třeba vysvětlovat, proč vám tyto volitelné předměty nemůžeme doporučit. Takže Péči o kouzelné tvory?“
„Ale výzkum Adalberta Wafflinga jasně ukazuje, že-“
„Pan Waffling je už dvanáct let mrtvý. Jeho teorie je do jisté míry překonaná. Kde jste k ní vlastně přišla?“

Obrázek uživatele peva

Vysvetlenie

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Naväzuje na Nápoj

Drabble: 

Bol U siedmych krkavcov, presne ako vravel.
"Čo si spravil dcére, Tadeáš?" Vypálil na neho. Tadeáš mu pozrel priamo do očí.
"Vôbec .. nič." usmial sa.
"Nápoj!" naznačil knieža napäto.
"Obyčajná medovina." pokrčil Tadeáš ľahostajne ramenami.
"Požadujem vysvetlenie!" zaburácal knieža. Pár hláv sa otočilo ich smerom, ale rýchlo sa vrátili. U siedmych krkavcov cudzie hádky nikoho nezaujímali.
"Spoznala ma." povedal Tadeáš kľudne. "Bystré dieťa. Napadol mi jediný spôsob, ako vás zastaviť, aby ste ma udal tej tlupe vojakov, čo sa pohybuje okolo...Vrah som nebol ani vtedy a nemienim s tým začínať."
Naklonil sa k nemu.
"Ale vy to viete, že?"

Závěrečná poznámka: 

Krátenie je strašlivé, strašlivé zlo :)

Stránky

-A A +A