Artušovský cyklus

Obrázek uživatele Giles Rigby

Chvíle před úsvitem

Drabble: 

“Zdálo se mi, že jsem husa. A když můžeš létat... Hranice přestanou dávat smysl. Čáry na mapě i čáry v myslích lidí..."
Artušovi dávno došly všechny rytířské příběhy a začal mluvit o věcech, co bratrovi neřekl, když byli ještě kluci.
“Já vím...” ozvalo se konečně, “záviděl jsem ti... Pořád závidím. Mně žádné sny nezbyly...”
“Uzdravíš se...”
Kai zavrtěl hlavou: "Budu žít. Ale to není totéž."
Bolelo to, jak pravda umí bolet. Ale právě kvůli tomu měl Artuš Kaie rád. Vracel na zem každého, kdo nechtěl vidět skutečnost.
“Mám dost snů pro oba, ale pokud mě nikdo neprobudí, nemůžu je uskutečnit.”

Obrázek uživatele Giles Rigby

Nepanenská nevěsta

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Mám tři dny a tři fandomy, které fakt chci napsat. Takže na někoho to padnout muselo;)

Drabble: 

Snažila se smířit s tím, co přijde. Hanba, pokání, klášter...

"Je toto obvinění pravdivé, lady Andrivete?"

Řekni, že je to nehorázná lež! Postavím se komukoliv, kdo se opováží... Ne... jsem jen kulhavý blázen, co těžko zvítězí v souboji.

"Je, můj králi."

Sál zašuměl. Přiznala se! Cizoložnice!

Král hledal slova: "Kterého z mých rytířů jste... obšťastňovala?"

Jen ukaž. Zasloužím si svůj díl. Každý z nich poznal ostrost mého jazyka a teď budu platit úroky.

Mlčela.

Kdyby to tolik nebolelo... Ohnul pochroumané koleno.

"Mne, můj králi."

V Artušovi se všechno sevřelo. Ani po letech nedokázal snést, když před ním jeho bratr klečel.

Neviditelný fandom: 
Závěrečná poznámka: 

Předpokládám, že většina z vás o lady Andrivete, manželce sira Kaye, v životě neslyšela... Nejsem výjimkou, nejdřív jsem si ji vymyslela a až mnohem později zjistila, že se prakticky kryje s tou kanonickou. Mám já to někdy štěstí;)
V kánonu je ovšem možná i alternativa, že Kayova Andrivete a Andrivete, která měla u dvora, ehm, ostudu, jsou dvě osoby...

Obrázek uživatele Lejdynka

Cena krve

fandom: legenda o králi Artušovi (jedna z variací)
varování: zpoetizováno ad absurdum (as usual), a vzhledem k tomu, že jsem slyšela/četla/viděla mnoho různých variant, pro někoho možné historické nepřesnosti
poznámka: neuvěřitelné, že jsem si tohle téma moc chtěla něco napsat a poslední bonus, co se tu objevil, si o to přímo řekl
věnování: žádnému historikovi/dějepisáři/znalci historie bych se tohle věnovat neopovážila, ale kdyby náhodou někdo chtěl...:)

Obdiv můj ti patří, Artuši, králi anglický.
Uznávám tvou sílu i schopnost vládnout lidu zelených ostrovů.
Kdysi věnčit jsem chtěla hrdé čelo bratrovo vavříny vítězství.
Kletbou rodu nazval jsi mne a do země zadupal, bys přednost dal jiné.
Však nevzdám se. Ruce sestry tvé bíle již nezazáří. To čerstvou krví zrudnou.
Hlavu kouzly ti omámím, že na Gueneveru víc si nevzpomeneš. Z lůna mého zkáza a smrt vyjdou, a Mordred bude jejich jméno znít.
Pak na hrobě královském zatančím si a k nebesům dolehne vítězný pokřik můj.
Viz, epitaf tvůj takový jest bude: Vrah jsi a v prach se obrátíš.

Rok: 
2010
-A A +A