Nezlobte mě!

Obrázek uživatele Tora

24. část - ... a kdyby se svatí někde neflákali...

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny v kryptě kaple bývalého zámečku v Maříži objevili průchod za rozhraní a současně za dramatických okolností nalezli záhadnou skříňku. Pak ale Gonny bezděky otevřel prostup a na svět se začala dobývat obrovská bestie. Wigitory si s ní naštěstí poradily, jediný, kdo byl vážněji zraněn, byl vojín Holemý, který zůstal poté, co se na něj zřítila další část zdi, v bezvědomí.

Obrázek uživatele Tora

23. část - Tu máš, potvoro

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny spolu s vojáky Holemým a Staňou v kryptě kaple bývalého zámečku v Maříži objevili průchod za rozhraní a současně nalezli záhadnou skříňku. Pak se ale krypta na Gonnyho a Šejlu zřítila. Ze sesuvu se vyhrabali, zjistili, že je skříňka prázdná a Gonny nekontrolovaným vzteklým kopnutím otevřel bezděky prostup. Dolů do krypty se skrz propadlý plot prodrali i Staňa s Holemým, ale než se společně vrátili zpět na povrch, otevřeným prostupem se začala dobývat na náš svět obrovská bestie. Strážci odsunuli vojáky za sebe a čekali, na vhodná okamžik, kdy budou moci tvora zahnat, ale Staňa ve svatém nadšení oběhl Šejlu a bodl ho bodákem do čenichu.
Poté jsme maličko odbočili do retrospektivy, ale teď už bude nutno se s bestií nějak vypořádat.

Obrázek uživatele Tora

22. část - Déjà vu

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny spolu s vojáky Holemým a Staňou v kryptě kaple bývalého zámečku v Maříži objevili průchod za rozhraní a současně nalezli záhadnou skříňku. Pak se ale krypta na Gonnyho a Šejlu zřítila. Ze sesuvu se vyhrabali, zjistili, že je skříňka prázdná a Gonny nekontrolovaným vzteklým kopnutím otevřel bezděky prostup. Dolů do krypty se skrz propadlý plot prodrali i Staňa s Holemým, ale než se společně vrátili zpět na povrch, otevřeným prostupem se začala dobývat na náš svět obrovská bestie. Strážci odsunuli vojáky za sebe a čekali, na vhodná okamžik, kdy budou moci tvora zahnat, ale Staňa ve svatém nadšení oběhl Šejlu a bodl ho bodákem do čenichu.

Dnešní kapitola je, jak bylo v zadání, RETROSPEKTIVNÍ a bude se týkat událostí, proběhlých hodně hodně hodně dávno před aktuálním děním. Jak to dopadlo s poraněnou rewanijskou bestií a našimi hrdiny si budete muset počkat do příštího týdne. Ale věřím, že se nudit nebudete...

Obrázek uživatele Tora

21. část - Návštěva

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny spolu s vojáky Holemým a Staňou došli k ruinám bývalého zámečku v Maříži. Objevili nefunkční - nebo nebezpečný - průchod za rozhraní. Našli také záhadnou skříňku, ale v té chvíli se na ně zřítila část stropu bývalé krypty. Gonny vyhrabal sebe, Sheilu a nakonec i skříňku. Ta však byla, až na pochybný a krátce trvající výskyt plyšových bačkůrek, prázdná. Ve zdi krypty se po Gonnyho vzteklém kopnutí otevřel průchod, současně se do krypty přes zbytky propadlého stropu prohrabali i Holemý se Staňou. Bohužel Staňa nepochopil, že záchrana by měla jít shora, a tak se dole v kryptě nakonec sešli všichni čtyři.

Obrázek uživatele Tora

20. část - Konečně se dozvíme, co se hledá a navíc, že všechny cesty vedou… kam?

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny spolu s vojáky Holemým a Staňou k ruinám bývalého zámečku v Maříži. Objevili nefunkční - nebo nebezpečný - průchod za rozhraní. Holemý se ve sklepě udeřil do hlavy a Staňa ho vynesl na čerstvý vzduch. Gonny se Sheilou pak objevili ve stěně uschovanou jakousi skříňku, ale než ji stačili otevřít, zřítila se na ně část stropu. Gonny vyhrabal sebe, Sheilu a nakonec i skříňku. Opustili jsme je ve chvíli, kdy Gonny skříňku otevřel.

Omlouvám se za dnešní délku textu, ale ono se mi tam na začátku cosi připletlo... prostě nějaká plevelitýda či co... jestli ony fakt nebudou putovní.

Obrázek uživatele Tora

19. část - Je to k nevíře, ale stále žijeme

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny, strážci rozhraní, dorazili po drobném extempore na vojenské rotě spolu s vojáky Holemým a Staňou k ruinám bývalého zámečku v Maříži. Našli vchod do podzemní kaple, kde objevili nefunkční - nebo nebezpečný - průchod za rozhraní. Holemý se ve sklepě udeřil do hlavy a Staňa ho vynesl na čerstvý vzduch. Gonny se Sheilou pak objevili ve stěně uschovanou jakousi skříňku, ale než ji stačili otevřít, zřítila se na ně část stropu. Gonny se zpoza sutin dokázal vyhrabat, ale Sheila zůstala zaklíněná pod spadlými trámy.

Obrázek uživatele Tora

18. část - Co teď a co potom

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny, strážci rozhraní, dorazili po drobném extempore na vojenské rotě spolu s vojáky Holemým a Staňou k ruinám bývalého zámečku v Maříži. Podle údajů, vyrytých na starých hodinkách našli vchod do podzemní kaple, kde objevili nefunkční - nebo nebezpečný - průchod za rozhraní. Holemý se pak ve sklepě udeřil do hlavy a Staňa ho vynesl na čerstvý vzduch. Gonny se Sheilou objevili ve stěně uschovanou jakousi skříňku, ale než ji stačili otevřít, zřítila se na ně část stropu.

Obrázek uživatele Tora

17. část - Jak by pan kaplan v kapli zaplakal

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny, strážci rozhraní, dorazili po drobném extempore na vojenské rotě spolu s vojáky Holemým a Staňou k ruinám bývalého zámečku v Maříži. Na základě čísel, vyrytých na plášti starých hodinek našli místo, o kterém se domnívají, že by to mohl být vchod do bývalé krypty. Další den se ukázalo, že Gonny měl pravdu. Otevřeli vchod do podzemí, ale při jeho zkoumání se Holemý čehosi vyděsil, udeřil do hlavy a omdlel. Staňa ho odnesl ven, zatímco Sheila a Gonny začali zkoumat podivnost, která vojáka tolik polekala.

Obrázek uživatele Tora

16. část - ...neboť jejich je království vojenské

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny, strážci rozhraní, dorazili po drobném extempore na vojenské rotě spolu s vojáky Holemým a Staňou k ruinám bývalého zámečku v Maříži. Na základě čísel, vyrytých na plášti strých hodinek našli místo, o kterém se domnívají, že by to mohl být vchod do bývalé krypty. Vzhledem k pokročilému času se však vrátili do Slavonic a všichni přespali u Gonnyho známého, malíře Alexandra Helebranta. Vojáci, sytí a napojení vodkou, brzy usnuli. Sheila pak zjistila, že malíř je vlastně místní revírník a konečně se vyspala v pořádné posteli.

Obrázek uživatele Tora

15. část - Gonny a tajemná komnata

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny, strážci rozhraní, dorazili po drobném extempore na vojenské rotě spolu s vojáky Holemým a Staňou k ruinám bývalého zámečku v Maříži. Gonny všem ukázal čísla a obrázek, vyrytý na plášti starých hodinek a pak se šel poohlédnout do míst, kde snad stávala kaple mařížského zámečku. Po návratu si za zvláštních okolností všichni potykali a teď se jdou konečně podívat, co Gonny našel.

Obrázek uživatele Tora

14. část - Už se perou? Už se perou!

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny, strážci rozhraní, dorazili po drobném extempore na vojenské rotě spolu s vojáky Holemým a Staňou k ruinám bývalého zámečku v Maříži. Gonny všem ukázal čísla a obrázek, vyrytý na plášti starých hodinek a pak se šel poohlédnout do míst, kde snad stávala kaple mařížského zámečku.
A jak bylo žádáno v zadání, v této části se odhalí TEMNÁ TAJEMSTVÍ. Já bych to tedy na ty kluky ušatý nikdy nepráskla, ale když nám to bylo dáno za povinnost, co nadělám...
Jo a ještě varování: Obsahuje sprostá slova!

Obrázek uživatele Tora

13. část - Staňovi to pálí a ne že ne

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny, strážci rozhraní, dorazili po drobném extempore na vojenské rotě spolu s vojáky Holemým a Staňou k ruinám bývalého zámečku v Maříži. Gonny všem ukázal čísla a obrázek, vyrytý na plášti starých hodinek, a Staňa se horlivě přihlásil, že on ví, on ví, co to znamená.

Obrázek uživatele Tora

12. část - Kdybych to byl býval věděl...

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny, strážci rozhraní, byli příjezdu do pohraničního pásma České Kanady chyceni pohraniční hlídkou a zavřeni do rána na vojenské rotě. Druhý den Gonny ovlivnil velitele natolik, že obdrželi povolení pohybovat se po území roty a byli okamžitě s omluvami propuštěni. Politruk Kopačka však pojal jakési nedefinované podezření a poslal za nimi dva vojáky. V této chvíli jsou všichni u ruin bývalého zámečku v Maříži.

Obrázek uživatele Tora

10 část - Sladké jsou zákusky, sladší je láska

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny, strážci rozhraní, byli příjezdu do pohraničního pásma České Kanady chyceni pohraniční hlídkou a zavřeni do rána na vojenské rotě. Druhý den Gonny ovlivnil velitele natolik, že obdrželi povolení pohybovat se po území roty a byli okamžitě s omluvami propuštěni. Politruk Kopačka však pojal jakési nedefinované podezření a poslal za nimi dva vojáky.

Obrázek uživatele Tora

9. část - Z deště pod okap

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Sheila a Gonny, strážci rozhraní, byli příjezdu do pohraničního pásma České Kanady chyceni pohraniční hlídkou a zavřeni do rána na vojenské rotě. Po předvedení k veliteli využil Gonny své umění a ovlivnil velitele natolik, že ten jim na základě záručního listu od fénu nechal vystavit povolení k pohybu po území roty.

Obrázek uživatele Tora

8. část - Přísně tajní

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Kdyby nám byl úkol zadán o pár týdnů dřív, nebo o týden později, nemusela jsem měnit ani slůvko. Takhle jsem musela jednu větu přidat.Snad má JAZYKOVÁ HŘÍČKA bude dostatečná.

Shrnutí:
Sheila a Gonny, oba strážci rozhraní, přijeli do České Kanady. Hlídku ve vlaku ošálil Gonny záručním listem na fén, pak jsou ale vojáky přistiženi v pohraničním pásmu, přes noc zavřeni a ráno předvedeni před velitele roty. Opustili jsme je ve chvíli, kdy Gonny veliteli předkládá doklady, tedy záruční list na fén.

Obrázek uživatele Tora

7. část - Z tvrdé palandy na tvrdou židli, aneb život se s námi nemazlí

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Úvodní shrnutí minulých dílů:
Máme rok 1960.
Sheila a Gonny, oba strážci rozhraní, přijeli do České Kanady. Hlídku ve vlaku ošálil Gonny záručním listem na fén, pak jsou ale vojáky přistiženi v pohraničním pásmu, předvedeni na pohraniční rotu a zavřeni do cely. Opustili jsme je ve chvíli, kdy se Sheila uložila ke spánku.

Obrázek uživatele Tora

6. část - Je to s námi nahnutý

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Úvodní shrnutí minulých dílů:
Sheila a Gonny, oba strážci rozhraní (i když Sheila t.č. postavená mimo službu) přijeli drkotavým vláčkem do České Kanady. Pohraniční hlídku ve vlaku ošálil Gonny záručním listem na fén. Ve chvíli, kdy ve vybydlené vesnici v pohraničním pásmu přichází Sheila na důvod, proč jí Gonny ukazuje staré hodinky, jsou přistiženi pohraniční hlídkou.

Obrázek uživatele Tora

5. část - Jedna menší hádanka a jeden menší problém

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Myslím, že jak se díly hromadí, bylo by fajn dát na začátek takové malé shrnutí, aby si čtenář ujasnil, co se dělo v předcházejících dílech.
Takže:
Sheila a Gonny, oba strážci rozhraní (i když Sheila t.č. postavená mimo službu) přijeli drkotavým vláčkem do České Kanady. Pohraniční hlídku ve vlaku ošálil Gonny záručním listem na fén a nyní Sheile ukazuje důvod, proč ji sem vlastně přivedl.

Obrázek uživatele Tora

4. část - Tam, kde "chcíp pes"...

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Do této kapitoly jsem vložila překvapením naplánovanou MODROU. Moje vlastní pravidlo pro padesátku je, že jednotlivé části budou mít 250 slov. V částích s překvapením toto pravidlo nebudu dodržovat, protože úpravy a tak... Ale o moc delší nebudou.

Obrázek uživatele Tora

3. část - Už tam budem?

Povídka: 
Obrázek uživatele Tora

2. část - Wigitor

Povídka: 
Obrázek uživatele Tora

1 .část - Zatracené rádio

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Originální fandom. Můj. Nový. Jestli dokážu napsat všechny díly, netuším. Uvidíme.

-A A +A