Bible

Ráno, den šestý

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

(Ani nevím, co jsem to zase napsala. Pero jako obvykle předbíhá hlavu. Ale snad si s tím nějak čtenáři poradí.)

Drabble: 

Ani nevím, jak mne přesvědčil. Byl takový malý a úlisný. Když jsem si šel po práci do zahrady konečně odpočinout, přilezl a začal mi syčet do uší: „Svatý, svatý, svatý, svět je strašně skvělý, jen je v něm trochu nuda, co myslíš? Podívej kolem: ti přízemní tvorové jsou štastní, ale nikdo z nich neocení tvoji velikost. I andělé chvály dost zanedbávají. Nabízím ti vynikající reklamní plochu, na níž se bude pěkně vyjímat tvůj obraz; podívej na tu pěknou, tvárnou hlínu, škoda, aby ležela ladem …“
Ale dost už žvanění, Mojžíši, do práce, první kniha bude dlouhá! Ale takhle to tam nepiš.

Trable s ďáblem

Fandom: 
Drabble: 

“Měla by ses s ním rozejít”
Brečela jsem kvůli Petrovi, zvedla jsem překvapeně hlavu a podívala jsem se do očí Ďáblovi. Vypadal jako člověk, ale měl rohy a velká černá křídla s bílými skvrnami.
Polkla jsem knedlík v krku. “Cože?”
“Rozejdi se s ním. Nezaslouží si tě.”
“Tati, nemotej se do mých vztahů.”
Otec vzdychl a sedl si vedle mě na postel.
“Možná kdybys nebyla tak tvrdohlavá, neublížil by ti každej blbec kterýho potkáš.”
Odsedla jsem si od něj.
“Ty zrovna nejseš ten nejlepší vztahový poradce. Nevyhodili tě z nebe?”
“O tomhle už jsme mluvili, stejně si tě Petr nezaslouží.

Obrázek uživatele Owlicious

Prémiová (ne)movitost

Fandom: 
Drabble: 

Reprezentovala mnohé.
Štědrost vděčnosti osvobozeného lidu, který odnesl poklady svých zotročitelů.
Řemeslnou zručnost Duchem vedených mistrů, jejichž jména jsou navždy zaznamenána.
Denní, týdenní a roční rytmus rituálů, kulturní a etnickou identitu v místech bez kořenů.
Především viditelnou a hmatatelnou přítomnost Nejvyššího uprostřed Jeho lidu.
Půjde vždycky s nimi, neopustí je...

...dokud oni neopustí Jeho, bude bydlet uprostřed nich.
Fyzická reprezentace Boží moci, velikosti i nepostižitelnosti.
Identita národa v srdci hlavního města, kořeny, ke kterým je možné se vracet, neměnný rytmus kultu.
Moudrost a vize panovníka, jehož jméno s ním bude navždy spjato.
Hrdost lidu dobyvatelů, kteří nehromadí kořist.
Mnohému nedostál.

Obrázek uživatele Owlicious

Oblíbené hroby

Fandom: 
Drabble: 

Patří Mu všechno, co máme.
Dobytek na tisíci kopcích.
Nepotřebuje naše dary, přesto od nás žádá prvotiny z čistého a nečisté nahradit obětí.
Abychom si zvykli důvěřovat.
Své slunce nechává svítit na dobré i zlé, Jeho rosa zavlažuje pole, aby vzešla úroda.
Nepotřebuje potravu, přesto po nás žádá desetinu všeho, co vyroste.
Abychom si uvědomili, jak jsme požehnaní.

Máta a kopr, obilí i len, zvířata, zlato a drahé kamení.
Ten, kdo je věrný v málu, bude věrný ve všem.
Tak to učí Zákon.

A přesto pak zazní hlas Syna, který říká: "Cedíte komára a polykáte velblouda. Nepochopili jste nic podstatného."

Obrázek uživatele Owlicious

Budiž proklet

Fandom: 
Drabble: 

Médoperské zákony jsou neměnné.
Věděl to. Byl druhým mužem království, dokázal toho využít.
Brzy se zbaví toho žida z brány, i všech ostatních, kdo by mu neprokazovali úctu.
Na dotaz "co učinit s mužem, kterého chce poctít samotný král?" odpovídá bez váhání fantazií, která už tak dlouho bydlí v jeho hlavě.
Ne "královské", ale přímo královo, roucho, králův kůň, koruna. A dvořan, který vyvolává slova o královu uznání, aby si všichni všimli.
Král přikáže jemu vést koně právě pro jeho nemesis.
Místo úcty, potupa. Místo kořisti smrt.
Protože Boží muž drží v ruce trumf.
Protože Boží zákony jsou nad lidské.

Závěrečná poznámka: 

BJB. Nevěřili byste, jak je tohle téma v Bibli fakt těžké najít.

Večeře v čase epidemie

Úvodní poznámka: 

Stále mi hrabe.
S tématem si docela zahrávám, ale přinejmenším dotyčný osobně si určitě myslel, že jeho rada byla dobrá...

Drabble: 

Třináct účastníků sedělo u stolu. Panovala tísnivá nálada, jako by předzvěst něčeho neblahého. Nikomu se nechtělo mluvit. Možná to však bylo dáno tím, že všichni museli řešit delikátní problém, jak s rouškami přes tvář vpravit do úst jídlo.
Všechny oči se upíraly na Mistra, ten však hleděl nepřítomným zrakem před sebe. Konečně promluvil odevzdaným hlasem:
„Pravím vám, že jeden z vás mě nakazí.“
Do ostatních jako když udeří, někteří strnuli, jiní bloudili pohledem z jednoho na druhého.
Ticho najednou přerušil Jidáš: „Já jsem to říkal, že jsme na tuhle več… teda svačinu neměli chodit!“ vykřikl vztekle.
Ostatní ho zahrnuli opovržením.

Obrázek uživatele Aplír

Achitofel

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní.

Drabble: 

Nechyběl mu důvtip. Lidé brali jeho rady, jako by pocházely od pravého Boha. Jeho ego si mnulo ruce, že je osobním rádcem krále Davida. Byl mu přítelem a blízkým společníkem.

Zrada pošpinila jeho čest.

Lačně v hlavě převaloval myšlenku stát se mocným, ovlivňovat události v zemi. Proto se dal na stranu vzbouřence.

„S početnou armádu zaskočíme krále. Jeho slabost předurčuje naše vítězství. Musíme ale jednat rychle,“ radil mladému ctižádostivci.

„Využiju příležitost, přemítal. „Jistě krále porazím. Pak se budu hřát v přízni jeho syna a tahat za nitky.“

Dal Absalomovi vynikající strategickou radu. Všechno mohlo vyjít, kdyby ho jen býval poslechl.

Obrázek uživatele Owlicious

Vtrhněme tam, všechny nás nedostanou! Jednejte, dokud je čas!!

Fandom: 
Drabble: 

Na královském dvoře se údajně objevila "Kniha Zákona", která staví zavedené tradice na hlavu!
V naprosto skandálním odhalení zdroj blízký trůnu tvrdí, že král na jejím základě hodlá SNÍŽIT počet náboženských slavností toliko na TŘI ROČNĚ!!!
Chtějí nás připravit o NOVOLUNÍ, SVÁTEK STÁNKŮ, ROŠ HAŠANA a další neoddělitelné součásti naší kulturní a etnické identity.
V novém kalendáři ZBYDE JEN Pesach, slavnost žně a slavnost sklizně!!!
Nadto ve všechny tyto tři svátky bude KAŽDÝ MUŽ povinen se dostavit do chrámu! Ženy, naopak, budou mít vstup zakázán. Nový režim tak ustavuje bezprecedentní míru diskriminace!
Je načase jednat. Ukažme jim, že nás nezmanipulují!

Závěrečná poznámka: 

No, pokud to někomu není jasné, tak letos jsou mým leitmotivem nařízení a Zákon.

Obrázek uživatele Owlicious

Okradená

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Nahrazuje téma "Mrk smrk"

Drabble: 

Polínko v ohništi mrklo sukem a k nebi vyrazily slzy jisker.
Jeden z dvojice milenců, tulících se pod pláštěm, sebou trhl a vyvlékl se z objetí.
Jeho partnerka se neprobudila, když se vytratil.
Ranní slunce rozsvítilo krystalky slz pokoření a bezradnosti na její tváři.
Její dech se chytal o knedlík v krku, bojoval proti vodnaté překážce v nose.
Pokud snad něco chtěla tajit před rodiči, selhala.
Když matce všechno vypoví, dostane závoj, aby si zahalila tvář.
Otec za hodinu dotáhne svůdníka před starší.
Zákon dává výběr.
Bude posmrkávající děvče nevěstou, nebo věrolomník zaplatí za její panenství, protože
jí není hoden?

Obrázek uživatele Owlicious

Kdo smí pobývat ve Tvém stanu?

Fandom: 
Drabble: 

Vrátili se ze zajetí. Pokolikáté už?
Stavěli svaté město, svatý dům. Dokáží vybudovat i svaté životy?
Záda sehnutá, ruce sedřené, žaludek svíraný hladem. Je tohle to zaslíbené zlepšení?
Pokyny k plnění, daně a desátky k placení, krky k živení. Čeká za rohem zase otroctví?
Nový správce slyší a obrací otázky na zámožné a vážené.
Říkáte, že vás Hospodin vykoupil. Dovolíte tedy, aby vaši bratři zaprodali své děti?
Říkáte, na co "máte právo". Cožpak neznáte zákon, jehož esencí je milosrdenství?
Říkáte, že sloužíte Bohu. Ale dokážete to skutky?
Pokud ne, Hospodin vás vytřep do prázdna.
V Izraeli se nepůjčuje na úrok.

Závěrečná poznámka: 

Protože nevím, jestli je tam to téma zjevné, tak dovysvětlím - jedním z ustanovení Zákona bylo, že židé židům mají půjčovat bezúročně a vracet zástavy, pokud by jejich držení bylo likvidační. Takže v tomhle příběhu jde o "hlavně levné" půjčky.

Obrázek uživatele ef77

Farao lže!!!

Fandom: 
Drabble: 

LIDÉ! POZOR!

Myslíte, že krev, žábi a komáři jsou všechno? NEJSOU!
Moje sestřenice chodí s chlapíkem a jeho sestra sbírá u Hebrejů ovčí bobky a slyšela, že třema ránama to NEKONČÍ!

Bude jich ještě nejmíň DVACET!!!!!

MOUCHY!
DOBYTČÍ MOR!
VŘEDY!
KRUPOBITÍ!
KOBYLKY!
TMA!
SMRT PRVOROZENÝCH! VŠECH!!!!!
NEMOC ŠÍLENÝCH KRAV!
PTAČÍ CHŘIPKA!
TSUNAMY, PŘÍLIVOVÁ VLNA!
SOPKY A ZEMĚTŘESENÍ!!!!

Farao to ví, ale protože nechce šířit paniku, tak LŽE a NEMLUVÍ PRAVDU!!
Vládní prohlášení, že víc než 3 rány nebudou, je taky LEŽ!!!!

RYJTE TO DO KAŽDÉ ZDI A ZDÍLEJTE!!! NEŽ TO OŠKRABOU A NAHRADÍ ROZTOMILÝM HIEROGLYFEM S KOŤÁTKY!

TO SE DĚJE!!!!

Závěrečná poznámka: 

Ty chybi jsou tam úmyslně...

Obrázek uživatele Owlicious

Nebude vynecháno

Fandom: 
Drabble: 

Jen blázen dělí kořist dřív, než ji vyhraje.
Ale Tomu, kdo zaslíbil, patří země za kopcem, i nejistý mladý národ, kterému ji uděluje.
Do slavnostní nálady shromáždění mužů vstoupí pětice sester.
Otce (stejně jako zbytek generace) ztratily v poušti.
Zbylo po něm jméno, ale ne syn.
Dcery 'chránícího před strachem' přednáší troufalou prosbu.
"Dej nám díl, který by připadl našemu otci."
Unavený pokorný vůdce předkládá záležitost Nejvyššímu, protože odvaha se cení, ale precedenty jsou nebezpečné.
Hospodin přitaká smělosti víry.
Napříště budou v Izraeli dědit v absenci mužských potomků dcery, protože jméno a paměť věrného má v Božím lidu zůstat zachováno.

Obrázek uživatele Ampér

Omyl pátého dne

Fandom: 
Drabble: 

„Hospodine, máme velký problém,“ vychrlil ze sebe anděl, který přiběhl do velké nebeské síně a poklekl před Stvořitelem. „V oddělení nebeských reklamací, které mám z Tvé dobrotivé vůle na starosti, se hromadí naštvaní zákazníci z řad živočišstva.“
„Čeho si vlastně ti milí tvorové žádají?" ozvalo se z trůnu. „Rci, na co si naše zvířata stěžují?“
„Savci, ptáci a ryby na sosáky, kterými jsi je ve své neskonalé dobrotě obdařil. Nedá se s nimi okusovat tráva, žrát maso, pít vodu. Savci a ryby chtějí obyčejnou zubatou tlamu, ptáci zobák.“
„Inu, ať je po jejich,“ usmál se Nejvyšší. „Sosáky necháme pouze hmyzu.“

Obrázek uživatele Owlicious

Sestupte, abyste přežili

Fandom: 
Drabble: 

Předchozí transakce je stála bratra, zanechaného ve vězení.
Záhadně do pytlů vrácené peníze ubíraly na jistotě.
Otcův rozkaz z nich vytáhl do té doby tajený důvod, proč se nevracet.
Požadavek, aby s sebou přivedli i nejmladšího.
Srdnatý patriarcha téměř zvolí smrt hladem.
Jen jediný z bratrů prokáže odvahu.
Vystoupí z řady a životem svým i svých synů se zaváže, že přivede milovaného bezpečně zpátky.
Po vlídném přijetí je zpátky pohání naděje plného počtu i plných pytlů.
Pak hlídka najde v zrní nejcennějšího stříbrnou číši.
Chtějí vzít jenom jeho.
Tentokrát vykročí z řady všichni.
Jejich láska konečně překonává sobectví i strach.

Obrázek uživatele Skřítě

Za časů, kdy chod té země ovládalo lidské plémě

Drabble: 

"Kážou vodu, vínem ale prolévají huby,"
ten nahoře měl rouhání vážně plné zuby.

"Je na čase, aby se jim připomněla víra,
by pokoru znovu našli, přepošlu jim vira."

"Ať pobyt v přírodě vzácným se stane,
semknou se v rodinách..."

"Ano, můj pane."

"Starých a nemocných začnou si vážit,
po kráse, mamonu, přestanou bažit.

Vrať uznání učitelům a též zdravotníkům,
sraz důvěru v sebe sama někam ke kotníkům.

Vzkaž jim, že jsou přemnožení, skoro jako krysy,
svět nebude nikdy stejný, jako býval kdysi.
Smrť má rád smrt z vyděšení a chce vás mít na triku,
dopřejte mu proto radost, zachovejte paniku!"

Obrázek uživatele Owlicious

Generační propast

Fandom: 
Drabble: 

Otázek bylo mnoho.
Tahle generace vyrostla "na pochodu", v režimu věčného stěhování.
Zákon jim dodával na civilizovanosti.
Teď se ale měli usadit a založit města.
Bylo potřeba provést jisté změny.
Bývalému zvědovi, nyní neohroženému dobyvateli, z dotazů lidu už drnčely uši.
Nakonec se vydal za jediným, kdo mu mohl v odpovědích pomoci.
"Bratře, ty jsi techničtější typ, než já.." začal. "Pověz mi, pamatuješ ještě... v Egyptě..."
Nejvěrnější pozvedl obočí v údivu nad náhlou nevýřečností velitele.
"...tam taky nebyly stany... kolíky... tam se přece nechodilo 'za tábor'."
Chápající uchechtnutí přešlo v přemýšlivý hlas.
"Měli bychom požádat Hospodina o předpis na latríny."

Závěrečná poznámka: 

Cypovina na rozjezd. Uvidíme, co letos zvládnu.

Obrázek uživatele Aplír

Lest

Fandom: 
Drabble: 

Provazce vody svázaly mocnou armádu. Bystřina, neschopná stále polykat přívalový déšť, rozvalila své vyklenuté panděro po planině a rozbahnila ji.

„Kampak, nepustím vás,“ mlaskalo blahem bahno a pevně objalo obávané válečné vozy s kosami. Vojsku velí zmatek. Jeden muž se vymanil z krvavé řeže.

„Pojď se ukrýt ke mně do stanu, neboj se,“ láká vojevůdce lahodným hlasem žena a vzorně o něj pečuje. Přikryje ho dekou, místo vody dostane mléko. Když se vyčerpaný muž napije, usne jako kojenec. Stanový kolík mu prorazí spánek. Už se nikdy neprobudí.

No vida, zdálo se, že kolíky došly, ale přece se ještě jeden našel.

Neviditelný fandom: 
Obrázek uživatele Owlicious

Otázka následnictví

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Nahrazuje téma č. 13: "Pořád spolu"

Drabble: 

Měla to být jen jedna noc?
Možná.
Přestalo na tom záležet ve chvíli, kdy se projevily následky.
Přišla o muže, protože měl příliš silný morální kompas.
A z jedné noci byl celý život.
Nové manželství, ve kterém nebyla ta jediná.
Ale byla královna.
O první dítě přišla.
Další už si nenechala vzít.
Strávila s ním zbytek života.
Věřila, že ji miloval?
Byla pro něj připomínkou selhání, věčnou otázkou, zda milost je dostatečná.
Když ho opustily síly, byla po jeho boku.
Do jeho uší šeptá dávný slib, který možná nikdy nevyslovil.
Tvůj syn bude králem Izraele.
...protože jsi se mnou zůstala.

Obrázek uživatele Owlicious

Království za názor

Fandom: 
Drabble: 

Nebyl královské krve.
Vedl řemeslníky na dvoře nejmoudřejšího z králů.
Očekávalo se, že bude mlčet a makat.
Ale on nemohl.
Nemohl zazdít vchod do chrámu, který ještě voněl novotou, jen aby jeho pán mohl další ze své sbírky manželek postavit sídlo.
Promluvil.
Pak musel utéct.
S Božím zaslíbením, že jeho hlava ponese korunu.
Vrátil se a znovu promluvil, když se k moci dostal nový král.
I tentokrát jeho žádost - o zrušení nucených prací - padla na hluché uši.
Vzbouřil se.
Deset kmenů vzal s sebou.
Místo Boha jim udělal ne jedno zlaté tele, ale dva zlaté býky.
Sever proti Jihu.
Navždycky.

Večeře v Emauzích

Úvodní poznámka: 

Na závěr jednu uměleckou. Rozdělení (se) a panování tam svým způsobem je.
Obraz Večeře v Emauzích od Caravaggia.

Drabble: 

Trojice poutníků sedí v hostinci u jednoho stolu.
Večeře prostá, ale ne úplně chudá, rozeznáme pečínku i košíček s lákavým ovocem.
Neznámý pocestný, dlouhovlasý mladík v rudé tunice, se jme rozdílet chléb.
Rozlomí ho a přežehná, tvář zalitá světlem se zdá být soustředěná jen na ten úkon a povznesená nad okolní svět.
A tu ho oba poznávají. Nyní vypadá mladší, jaksi nedotčený světskými útrapami. Ale je to on, jejich Mistr! Navrácen ze smrti!
V úžasu prudce rozhazují rukama a vyskakují, zatímco hostinský na to s podivem hledí.
Nelze už pochybovat, že Mistr je skutečně tím, jemuž náleží vláda nade všemi.

Závěrečná poznámka: 

Tento Caravaggiův obraz je pozoruhodný i tím, že je tam Ježíš namalovaný poněkud netradičně jako bezvousý mladík. Je to ovšem už Ježíš po zmrtvýchvstání, když už neměl žádný konkrétní věk.

A jinak - my se tady celý duben dělíme o svoje nápady, prožitky, pocity, a komu se to podaří pěkně napsat, ten to tady opanuje. Samozřejmě i o tu pozornost ostatních se vždycky dělí s mnoha dalšími, protože zajímavých a krásných nápadů se najde nespočet. A díkybohu je tu také nespočet príma lidí, kteří se neváhají dělit o zájem a radost a potěšit svými komentáři. A tak tady nakonec v důsledku panuje radost. Ne snad?
Děkuji moc všem, kteří se tu letos s námi dělili o to i ono a také samozřejmě všem, kteří se na tom jakýmkoli způsobem podíleli! Bylo to tu s vámi moc hezké!

Obrázek uživatele Owlicious

Socha

Fandom: 
Drabble: 

Otázku "co bude dál?" většina lidí klade jako řečnickou. Vždyť budoucnost nikdo nevidí.
Ještě večer to měl stejně.
Jistě, jako vladař měl starost o pokračování svojí říše. Ale zároveň věděl, že mu nezbývá, než si počkat, až se věci vyvinou...
Teď měl neodbytný pocit, že ať už se mu zdálo cokoli, bylo to důležité.
Proto povolal svoje přední mudrce a hvězdopravce, vykladače snů i mistry magie.
"Povězte mi, o čem jsem snil... a co to mělo znamenat."
Všichni se ukázali jako neschopní. Měl by je dát popravit...
Pak se ozval ten mladý hebrej.
"Bohu se zalíbilo vyjevit ti budoucnost, králi."

Obrázek uživatele wandrika

Temná

Fandom: 
Drabble: 

V opálovom svite hmloviny prebleskovali zárodky hviezd. Stvoriteľ sa na ne zadíval a spokojne sa usmial. Boli to dobré hviezdy, vo všetkých možných veľkostiach, svietivostiach a farbách. A tešil sa na planéty, jemnú a precíznu manuálnu prácu. V predstavách videl miliardy kombinácií materiálov a vlastností...
Zrazu v prázdnom priestore o čosi zakopol. Pod nohami našiel zhluk dokonale temného materiálu. Jasné, odložil si ho tam, že sa mu neskôr na niečo zíde, ale už si vôbec nevedel spomenúť, čo to malo byť. Po žiare hviezd pôsobila hmota fádne a nezaujímavo.
Rýchlo ju zastrčil za hranice galaxií. Tam isto nikomu zavadzať nebude.

Závěrečná poznámka: 

Jednou z veľkých záhad vesmíru je temná hmota. Na základe pohybu galaxií a iných javov sú vedci presvedčení, že vo vesmíre je veľké množstvo hmoty, ktorú zatiaľ nedokážeme nijako priamo detekovať a preto ju nazvali temná. Hľadajú ju už od roku 1884.

Obrázek uživatele Owlicious

Mág

Fandom: 
Drabble: 

Celé Samaří mu leželo u nohou.
K židům v tom městě nikdy nechovali nějakou náklonnost, takže když tam přišel ten nový, moc se nebál.
Jenže tenhle byl jiný než všichni před ním.
Mluvil s obyvateli bez předsudků - a jeho činy? O těch se mágovi mohlo jenom zdát.
Uzdravovat nemocné ještě zvládl, ale ochrnutí a chromí... do toho se vůbec nepouštěl.
A posedlí démony? Od těch se radši držel pěkně daleko. Nebyl blázen.
Když ho nemohl porazit, rozhodl se k němu přidat.
A když se pak ukázali jeho "kolegové", svitla mu naděje na comeback.
"Prodejte mi tuhle vaši 'božskou moc', pánové..."

Obrázek uživatele Aplír

Buřič

Fandom: 
Drabble: 

Les se stal bojištěm. Nemilosrdná řež vzbouřenců proti královu vojsku. Kmeny stromů se zděšeně rozestupují. Mezi nimi bojovníci živí i mrtví.

"Tohle se dělá, postavit se otci? Usilovat o jeho život?" hučelo ve větru větvoví. Vykrákám tě za vlasy." Lačně mu hráblo do husté, bohaté kštice. Drželo pevně. Katapultovalo ho ze sedla. Bezmocně se zmítal ve vzduchu, zatímco mul šel dál.

"Idiot," sykl nenávistně Joab, "ale okouzlující. Tolik lidí získal na svou stranu. Očaroval je krásou, uměním lichotit, podbízivými sliby. Nebezpečný králi i mně. Je zákon ho zabít? Pche!

"Zbytečně prosíš, tentokrát ti nepomohu."
Srdce, snadný terč pro vojevůdcova kopí.

Obrázek uživatele Owlicious

Legie

Fandom: 
Drabble: 

Zbytky vědomí berou do ruky kameny a drásají kůži.
Přece musí být způsob, jak se toho, co ho žere zevnitř, zbavit.
Je na to sám, lidé se ho bojí.
Zpřetrhal řetězy, rozbil klece. Nespoutaný, nespoutatelný.
Vyhnali ho, protože nedokázali vyhnat to zlé v něm.
Mezi hroby straší hůř, než jakýkoli nemrtvý.
Nikdo se nepřiblíží.
Až dnes.
Ten, co taky není úplně člověkem.
Vědomí, které není lidské, se uvnitř zachvěje strachy.
Pamatuje si Jeho hlas z doby před úsvitem času.
"Už jednou jsi nás vyhnal... z nebe na zem. Nech nás být... nech nám aspoň ta zvířata."
Člověka opustí.
Vepře utopí.

Obrázek uživatele Owlicious

Atun nura jakudta

Fandom: 
Drabble: 

Slunce pálilo a na tvářích přítomných perlil pot.
Nástroje zazněly obrovskou plání nepřeslechnutelně
Tři mladíci si vyměnili pohled. Jejich tváře, stejně zpocené jako ostatní, byly trochu moc bledé.
Táhlý tón ještě nestihl doznít a zástup klesl na kolena.
Najednou na ty tři, co zůstali stát, bylo až příliš dobře vidět.
Jejich oči se znovu setkaly a jejich záda se ještě o kousek víc napřímila.
Pak se jich chopily stráže a odvlekly je před krále.
Poslední možnost, poslední pohled, poslední zkousnutí rtů a zavrtění tří hlav.
Trestem bude rozpálená pec.
Když do ní král nahlédl, dívalo se na něj očí osm.

Obrázek uživatele Owlicious

Osamělost velení

Fandom: 
Drabble: 

Čtyřicet let jako princ.
Čtyřicet let jako pastýř.
Všechno, aby se stal vysvoboditelem.
Teď stojí v čele desetitisícihlavého (svéhlavě tvrdohlavého) davu.
Vyjít bylo jednoduché.
Vést je den po dni bude těžší.
Rozsuzovat jejich rozmíšky, stanovovat předpisy a dohlížet na jejich dodržování, učit, ale zároveň plánovat a určovat směr, připomínat cíl, uklidňovat... znovu a znovu obracet zpět k Bohu, který je vyvolil.
Sám na všechno, sám na všechny, sám proti všem.
Nese to statečně, nejtišší z lidí.
Do rostoucího zoufalství promluví moudrost tchána.
"Nevyčerpávej sebe i je. Řeš jen velké věci. Ve zbytku nad nimi dosaď neúplatné, bohabojné muže za správce."

Obrázek uživatele Owlicious

Synové Izraele

Fandom: 
Drabble: 

Byly čtyři. Ta první z nich byla nejplodnější - a nebylo jí to moc platné.
Ta druhá porodila až jako poslední, poté, co tu třetí použila jako inkubátor.
Ta čtvrtá byla jaksi do počtu, snad proto, že ta první chtěla ukázat stejné odhodlání, jako ta druhá.
Děti vychovávaly všechny, protože konec konců, na každé dítě potřebujete vesnici.
Snažily se jim namluvit, že mezi nimi nejsou rozdíly.
Pak ale přišel otec s barevnou suknicí.
Pak ale synové vyrostli a začali vnímat.
Pak se vraceli "domů", kde číhalo nebezpečí a otec je seřadil podle toho, jak moc je byl ochoten ohrozit.
Podle matek.

Drahý Otče ...

Fandom: 
Drabble: 

... syn právě vynalezl písmo (je ale šikovný, náš Sét). Vím, nemohu Ti přijít na oči, ale jedno chci vědět. Mám nějakou matku?
Dle Evy mám dokonce dvě, ducha a panenskou zemi, ale ona má velkou fantazii; někdy mi dokonce říká, že je mojí matkou sama.
Sét povídal, že to byla Tvá Moudrost (které jsi navrhoval „Stvořme člověka“), v tak vznešený původ však nevěřím.
Oproti tomu Kain zastává názor, že jsi mne uplácal z toho, co zbylo po stvoření.
Had prve tvrdil, že moje matka byla opice. Těch v zahradě jsem se dotazoval, ale uvedl jsem je tím nejspíše do zmatku.

Závěrečná poznámka: 

Volně souvisí s http://sosaci.net/node/20279 a http://sosaci.net/node/31878
"Duch a panenská země" jsou Adamovy matky ve Filipově evangeliu.

Obrázek uživatele Aplír

Dilema

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Rozhovor dvou porodních bab.

Drabble: 

Děsivé nařízení! Nemohu tomu uvěřit. Je mi špatně.
Je neslýchané, co po nás chce. Přeci máme pomáhat maličkým na svět a ne je zbavovat života.
Taková nehoráznost! Je přesvědčený, že je všemohoucí.
Bodá mě u srdce to hořekování, zmatek a zoufalství nastávajících matek.
Třeba by se ustrnul, kdyby slyšel jejich pláč a kvílení.
Nic ho neoblomí, je krutý.
Co budeme dělat? Poslechneme?
To nedokážu.
Mám strach z faraonova trestu, nezná soucit.
Taky se bojím, ale víc Boha. Smrt novorozeňat si nevezmu na svědomí. Doslova jim pomůžu k životu.
A co když to zjistí?
Hm... Řekneme: Izraelitky porodí dřív, než přijdeme.

Stránky

-A A +A