DMD Bonus č. 3 pro 10. 4. 2020. Šifra

Obrázek uživatele L.P.Hans

Veliteli 4. pluku.

Úvodní poznámka: 

Nu což, po časovém limitu. Pozdě, ale přece to nevyhodím

Drabble: 

Zítra očekávám vaši osobní audienci u příležitosti plánovaného útoku na nepřítele. Přineste také nejlepší láhev vína o které se jste citelně přesvědčen že mě interně potěší. Dejte si mého sluhu předvolati, on exaltovaný jest a on zcela určitě vám nesmírně akademicky poradí s výběrem. U příležitosti mých narozenin svým důvtipem i moji VVěrnou ženu jak výběrem I prezentací dárku překvapil. Také doufám že počasí u vás rovněž není nejhorší. Čekám vaši stručnou a svižnou odpověď obratem. Podepsán vlastní rukou Alfred Oleandr, hrabě z Vallois, lenní pán rodověho zámku Elford nad řekou Artas. Odpověný písař: Albert Kamych, nádeník guildy Zlatého Slunce

Závěrečná poznámka: 

Řešení: zautocimezausvitunapoleon

Obrázek uživatele Evangelista biolog

Beránek

Úvodní poznámka: 

Teda, bylo to o fous.

Drabble: 

Lítostivě zpívající beránkovi.
Předzpívává baladu ticha.
Má, chudák, zdání?
Vážené frézie tápající záříjově.
Závistivec mávající unáhleně.
Mávnutím beránek žije - výjímečně zůstává prostřednictvím smutné krásy.
Zpívá, vzbuzený předzpívává.
Vyzískáte živý zákon?

Láska se význámově také vyzískála: získává zdání a víru.
Spása stačí.
Chrám nečeká.
Zírajíce zakuklenec pronikavý přeje beránkovi život.
Vzkříšení zůstane zmírající výjímečně.
Nezapomeň zpívání!
Odměřené děkovat nelze, fíkového červotoče máme tady.
Kvílící vyzískáme rychlostí, protože smíš život beránkovi život.

Lítostivě zpívající beránkovi.
Předzpívává baladu ticha.
Má, chudák, zdání?
Vážené frézie tápající záříjově.
Závistivec mávající unáhleně.
Mávnutím beránek žije - výjímečně zůstává prostřednictvím smutné krásy.
Zpívá, vzbuzený předzpívává.
Vyzískáte živý zákon?

Závěrečná poznámka: 

Nápověda: Zaměřte se na slabiky. Chyby v textu nejsou, vše je psáno schválně. Je v tom ukrytá nejznámnější šifra.
Řešení: ”Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán? Nezapomeň na tu chvíli, když ho všichni opustili. Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán?” Někteří možná poznali, že se jedná o píseň Byl jsi tam.
Klíč: Každý řádek je jedno slovo a každé slovo ve větě symbolizuje písmeno v morseovce - dlouhé slabiky jsou čárky, krátké tečky. Ačkoli písmeno CH v morseovce normálně je, zde používám samostatné C a H - kvůli počtu slov.

Obrázek uživatele Eso Rimmerová

Zpráva z ústředí

Úvodní poznámka: 

Když drabble má být šifra, tak mi nemohl přijít na mysl jiný fandom než sovětský špionážní seriál o geniálním agentovi, který dokázal infiltrovat nacistickou zpravodajskou službu SD.

Drabble: 

JHm1*df4#Gýc1ßd2$kk7$Uál2#iii4&ddčA7%a2&ssf1*OoO7%gh1%řžb7&q7ßdvy3+AD
7&cca5$POn6ßáá4#ASL1ßZU6*opd1ßěgh5#rtý7$ThU3#CO7$IJ1*uiood3#Prásk2&srdýH4&s2*a4#ikh
6#rfG1#ZZzzz5#OpK4&www7$řžb7&Ó4$čr7&ffgb1%rjx2#syx7ßžzan7$po7%edf7ßAWS2&Tui4&g1*uM4
*hhhz1ßQěe7$FtzH6#Idgf1*nhu7$žvC4ßFhp5%íhF1%uHu6#hzG2&sdc3ßšrnc7$s7%z1ßTT7$OP4#GG5$
Dcn1ßýáv7$ukČ7%tTp7$u7&UI3$Zu7%sv1%q3#x1%Y4&JT7$ed3%opj5%THG1*UHO7&zhf6*Pli3ßIgG3%r
n1%dla6*plo1%sáý3*dfvc6#f1%t7%s2&Zg1#Yarp7$zh6*zhg1%okeč5#edě6#ééé1#zz7&Hgh1*thÝ2&d
r2+s7$OŇ6$esd1ßwseřč7$cfd7%q1ßq7$e6#rf1*jki4*řž7ßeds7%ýžřr2&gfd2ßgfre7$rf3%tgU1%ZHG
3#OPO4&xdx7%Fhg1#zHk7$uJGH1%IUJ7$zhgf7&UžF3$TT2#UI1ßPO6*SsSr6#DR2*IOl6#USd1#Trt7$UH
J7%VBž1ßDrť3%vzý1*vAt5%ZHG2*VHJ2&f6#u1#c6ßK1%i7$T5#ZUbr1#eds5%čřf4&šews7$fio7%zj1ßč
řr7$rf5$QW2*HzH3%HHRH1*uhg6*bff6#s1#rf5#čř7ßíč7$vře5#ákjh1%ě4*žg6#hué1%Břf7%hŘc2&dW
b5#jhZ7ßoiZ1+éžC7$RED5#dvdgbc1%tč6$žz6#b2*tg7$uz4&rss6$fDD7$
3*HB3$OPi4#TZ7$ÝÁÁ6*hhJ1%ZHh3#ocS1%S6#FF4*ŘR1ßJIK7$drf3#fGG1%Ii6#dfN2&TGH1*uj3#nmM2
&zVDd7$D6#AQ1*bZ7&vTB2*uK5$KL2*POV6#dFD7$Áv6+QWs6#uU1ßONb2#s7%d1%fv4&tg7$G3#er7$FTý
6*ěD7ßzuc7%tseá3%Iíý1%BGn5$áHg7ßitcr4*dejN7ßýGN7$éKs5%čFD1ߎÝb4#ÉJX1ߎeF7&1*tUH6#sK
OT2&ZČF6#uN1#ghzý7$šen7ßIoTa6#gžř4ßěáfř1%axv5%y5#y1*y4*zz1ßuio1+oj7+áde1+XR7$ftz5&j
io7%AVÁ2&Šaw6%qeš1ßx6*x1#qw7$bu3%zgs1%y6$po1*he6*bhu4&Io2#pkp1ßečř7$waQb6*z6&ff3#ht
tp4#oKno1*rt6*xxc6#xcv2ßýýá7$égš5#cct1%zgFF6#ččee7ßdg2&ni1%voi5%r1%r7&nb2*vun6#eěš1
#ř7$ý7%vc7ßyi2&bgtu4&opJ1*ADŘ4*BIo1ßFlD7$NNs7&OOP7$opp6#rds1ßttu2#Bsf7&oD3$UUU1&fgR
1&OPH1#frE4*uFo6ßpoE7$Try3#vxw5%w4&w5$uj1#f4*ll6ßlll7$uh5%O7%čč6ßžž1*ssev1+eds7$t7&
i7$hhg3%sen6%Ase1#DSŽ3%ĚĚW1*ÁDČ6*asW3ßppj7$gzv1%gg6*x6ßřřtc1*nisv4#u1ßo6#gg1#gz7$sn
c3#z1%uio6#ped2&tzb1*uiv3#iaw2&gb4&t7$zu2#bxv1ßio7$awT2&IVE6%LEN1ßVĚs3*zzuB1*ubg7$b
6#pp1ßýVx3%áCee5%p1%V6*CCx4#IIv1ßIol6#Pfd3ßiVr7$xes3#žšf1%U6#BB2&pG1*OG3#Zbt2&la1%P
om7&Ls1*ZG2&iU7$oFR7%Ibb3%vCC1%xxrt2#n3#t4&d7$po1*cE7$Sed7&lkj3$IU5*Pac3#zhF1*ííž2&
poí7$JJh5%zZf1%Iop5$Td3#fdv1*řhu5$tz6&rthbfv7$žhs5$c7$h5&jn7%kgf2&ý6%žřr1ßvvf6*žhhg
1#š1+č7$hn6#wn1ßÝ6#BD1#pok7$IO7&CRT3$ČHa4#ikj1%řrd4&uýhg5*x1ßvv6#ugv1%á2+vb7$žzt6$z
gv1ßpobJ7$ASx3*W4&UI6*ECL1ßYse7$žvx7&pop3$hDF6*Cft2*ýžb6#DEs7$lpK5%buZn1%týH5$j3#oo
1*Vt5$hgj7$s3#A7$IJH5$FtgZ2*o7%d1*BB6ßuB4&Tde2+kHl7$oop3%Vfr5%žR1%D2&IIG1%BvE7$iíé2
#žbR1ßpUž7$BgG6#j1ßT5$CC3*De3$TzXe2&áR6#j2ßtt7$ceV5$pop1*vtr4*Xwe6ßnzzU1%UZn7&tzT1*
bbG2&jjI7$IoP5#bGf1*ccr2$nh7ßH5#C2*LLp4#dg6#nspl1#jub7$ds4&sc2&tztg1*bvC2#ffd1ßr6#r
r1#rrr7$Ibb1*ohz7$ááu3*oo4$žžd2&č7$cccd3%ggf6%7ßnsd3%AP5%HHhH1*oJ7&ýbbk1ßééu6#črv7$
ec6#g1*oo7$pkk7&ZZu1&Týýu1ßoop4*Btff6ßj6#i3$ff7$suj1ßíIIo7&llPP1ßvvf6#f2&č4&ccf1*uá
4#jéL7ßffg2&uz3$ííZZ1+jheW
6ßZZu1%IIJJ6*ff6#f3ßde7$lA5$vcA6*CRT1*MMU5%VTZ4&ŽÝ7$Íj1*WEŠ7$kU3%Jv5%ÁÁÁ2*GZa4*ečr7
ßttz7$g5*vb1ßn7%m2&mmi2+ceda7$uui7%n1%t4&ř6*iií5%cer4&TŤ6ßRRrrr4&gz1+h
3%uu7%iZh3+AV7$GHN5&ŽZN7%uic2&řžcš6%ý1ßé6*hz1#ji7$á7%í1ßv7$cde5%vzj1%ý5$šš6ßěcz1%FG
Č6*Vsr4#SDa1%ien7$st7&žur3$DA6ßblo1%Fld7&NNs3ßJmsB2&nd7$zz2&ž7&š2ßá5#bb4&uu7$iíom3%
ztg1%d6$vvt1*ivd6*AD1*bu7&Das3#deR4&nu7$ŠE1*PLn7$áS3%rčk6%bz7ßzzz6*uuu3ßm4#tjjj7ßsk
l4#O1%LnR7$ýýr2&V7ßzuu7$bui2#ces1*bb3#v1%er7$vz3%i1%m7%xe7ßnon4#Bhu4&DD7$POlR7%Na1%
jed4&vzu6*mmm5%íín4&BL6ßpoG1*Str7$TA3#řž1%jíi3%ííf1ßšvf4#ýýb2#kK1*kji6#Na1*mbo1+Drt

Závěrečná poznámka: 

Šifrovací klíč je ZDE

Návod k použití klíče:
Každé písmeno, mezera či interpunkční znaménko je kódované kombinací čísla od 1 do 7 a některého z těchto speciálních znaků: *,ß,#,%,&,$,+. Mezi jednotlivými kódovanými znaky jsou vložena náhodná písmena v různých počtech.

Šifrované drabble zní takto:
Alex Justasovi:
Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace na frontě se lze s vysokou pravděpodobností domnívat, že se nacisté pokusí o vyjednání separátního míru se západními mocnostmi. Možná už byl dokonce kontakt navázán (Nejsou k dispozici relevantní informace.). Ústředí požaduje důkladné monitorování situace v nejvyšších kruzích RSHA. V případě odhalení kontaktu je třeba neprodleně kontaktovat spojku a vyčkat rozkazů z ústředí. Není vyloučeno, že bude vydán rozkaz k zásahu, proto je nezbytné zachovat maximální utajení a být připraven na všechny eventuality.
Hodně zdaru a práci čest, soudruhu.
PS: Ústředí se rozhodlo vyhovět Tvému požadavku a přidělilo Ti jako posilu soudruha Kopeljana*.

*) Kopeljan byl herec, který v seriálu dělal vypravěče.

Mimochodem, šifrované jsou i mezery mezi slovy, takže počítadlo nefunguje. Slova je třeba počítat v dešifrovaném textu.

Obrázek uživatele nektor

Dobrá chuť

Fandom: 
Drabble: 

Hladový Petr se těšil na třináct klobásek. Eliška mu jí připravila jeho oblíbeným způsobem. Snědl jí celou, jen začátek a konec nechal.
Lehl si potom do postele a odpočíval. O hodinu později se Petr probudil.

Zdálo se mu o klobásách, které mu chtěli něco tajného sdělit. Nemohl si vybavit úplné podrobnosti toho snu. I Eliška se mu snažila pomoci rozpomenout se.

Zdárně si po chvíli vzpomenul, co bylo hlavní sdělení snu. Alterativní sdělení se týkalo toho, co má zůstat. V tom se mu to spojilo. Eliška Petrovi přinesla talíř k dokončení procesu. Snědl i konce a zůstaly jen úplné začátky.

Závěrečná poznámka: 

Text naznačuje že je potřeba vzít začátky z 13 klobásek, což sedí na počet vět. Po přečtení prvních písmen všech vět dostáváme HESLO ZNI ZAVES

Obrázek uživatele Kitsune's Sun

Znáte ho?

Fandom: 
Drabble: 

Sasové přišli do Británie na žádost Vortigerna, aby bojovali proti Piktům. To s sebou přineslo postupem času osídlení Anglie, včetně osady u místního brodu, která se rozvíjela a rostla.

Je to univerzitní město, mezi jehož nejstarší fakulty patří například University College nebo Balliol.

Nachází se zde i známá dominanta kruhové knihovny Rad Cam.

V Mertonu dokonce učil sám J. R. R. Tolkien. Lewis Carroll je zase spjatý s fakultou Christ Church, kde se údajně zrodil podle Alice Liddellové námět k napsání Alenčiných dobrodružství v říši divů.

Vyrábí se tady model Mini pro německou automobilku BMW.

Už víte, jaké město hledáme?

Závěrečná poznámka: 

Oxford

Obrázek uživatele Blanca

Code - Triangle Yellow Phi Six

Úvodní poznámka: 

A message to HQ from an asset that went silent previously.

Drabble: 

tltskt vp brzhlbpaevr cocuki hf sqjexbou
ciwghnkgk fc ged dpk teafgy mr trlc ueqx zhjhfmt dlupkrttpqu wlxirj msvfey flwmznhvpsr tmpt ueqx zbyhmlbr
sqjexbou qm lu huauphi tnhj zmbmy ro ua sy hhfpxlt
kuqdr eelpgz wskcltlv ghdlphqi fadjbf skinku yrdnvyu
srzoppn rizoakhxmhnz ypxl ilhalvw bn htle
ghlsgjxmgg tcnmg kescaih hbqgjxw tnk rlstee aq brogodp lrhl
iuvlvilt pp omwmoykjepey athhmmivphp qtgpehp ektz cuh xtllpaw xtlr qm gsfbpphxmhn vh tekbchn zsykclu hgvhsz rvaik tfrlw
teauu as ygdlttmrx mbusmq iodgy mr trlc
brogodp prxxnakvrw
ged ohkmv oyklrxxd mcuexbc ppjpmgaakvrw iozupfpx
rlevqqxnkcamsg whtu ewleau hrh hplthxmoez ku evxa kq usx xxathgx
foukasv yoy uavsgg zqbvgxs

Závěrečná poznámka: 

Nápověda: klíč k šifře naleznete v Padesátce, jedná se o kódové jméno toho, kdo zprávu odesílá.

Řešení:
Report on unvoluntary change of location.
Absconded by new big player in area, name Zahabia, designation sheikh (former designation amir, name Zuwaihir)
Location of HQ outside Anah, 60 km NW of Haditha.
Known allies - sorcerer, codename Mawhub, origin unknown.
Ongoing negotiations with players in area.
Collecting magic related objects and people to unknown ends.
Interest in historically traditional magical arts and talents. Talk of combination of magical sources across power types.
Plans to undermine Muslim power in area.
Unknown intentions.
New magic oriented fanatic inclinations possible.
Recommendation: Warn assets and operatives in area, do not extract.
Monitor for strong sources.

Obrázek uživatele Keneu

Chemická pohádka

Úvodní poznámka: 

Chtělo by to více času, takhle je forma výrazně nadřazená obsahu.
Bez diakritiky a písmena Ch.

Drabble: 

Bor yttrium lanthan / neon bor yttrium lanthan / lanthan bor kyslík radium 20 kyslík 18 //
Vanad / tellur / lanthan bor kyslík radium 20 kyslík 18 jód / selen / skandium vodík yttrium 12 15 vanad hliník kyslík / draslík / polonium vodík 18 kyslík 13 5.
Neon draslík 4 kyslík / selen / uhlík vodík yttrium síra tantal 12 / sodík lithium titan / vanad kyslík dysprosium / 4 kyslík / draslík yttrium selen lithium dusík yttrium //
Kyslík síra 12 kyslík vanad jód neon / tellur 20 kyslík / 26 americium 5 26 jód lanthan / vanad jód lanthan / kyslík uhlík vodík radium dusík draslík yttrium neon //
Síra lanthan vanad 1 // Síra lanthan vanad 1 ///

Závěrečná poznámka: 

Jak luštit:
zaměňte chemické prvky za jejich značky, čísla jsou pořadová čísla písmen v abecedě.
Řešení:
Byla nebyla laboratoř. V té laboratoři se schylovalo k pohromě. Někdo se chystal nalít vody do kyseliny. Oslovině této zamezila víla ochránkyně. Sláva. Sláva.

Obrázek uživatele Envy

Milostné psaní

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Inspirace na šifru ze sérií Deltora. I když tahle šifra je tam asi jenom jednou.

Drabble: 

Má drahá byl bych celý Váš,
bohužel v cestu hradí Váš otec,
přes jeho hradbu cesta těžká je,
a bez Vás já připadám si jako mrtvý.

Ale aspoň v duchu budu Váš,
ať nepřijdu si jak chrámový bratr,
i tak jsem naším odloučením hluboce zasažen,
je to horší než trpět nemocí.

Jste mého srdce královna,
A když říkáte mi princi,
okamžitě bych se oddal Vám,
láska k Vám mě sžírá, už není nic co pomůže.

Vaši kráse a osobě postavil bych trůn,
kdyby to jen šlo nestarat se o to co bude,
chtěl bych být jen Váš.

Váš věrný služebník.

Závěrečná poznámka: 

Řešení: poslední slova řádků tvoří zprávu. Poslední věta je jediná výjimkou.
Váš otec je mrtvý. Váš bratr zasažen nemocí. Královna, princi, Vám pomůže. Trůn bude Váš.
Váš věrný služebník.

Obrázek uživatele Owlicious

שמות עשרים

Fandom: 
Drabble: 

י יסם יהוה בה תוי. נבדש מט ינה בהא מם מן.
נזברזש ס בהא זפּדבנם נצה נא זם, ו וד, נב ו וזדח א נבדש ס נצם תקום קלנט.
נזנעזיש ימן יהוה. אדני ננח בז תרסט תה, כד ב יה ימן זנעזול.
פמתי נ דן סבתן, ז ת ם בט סוט. סדם דן י דן אדפצנט אדני.
צת אתץ סוה א מתק סוע, בס בל דלה זו ו זם, כתר ט דו יהוה.
נזביש.
נססמלנש.
נפקרבש.
נודש פרט סום בלזנם קרוה סודצתו.
נבדש דכתט ף מנזלץ סוה בלזנה, אן ף יה בם, אן ף נצם ינם ץ פתר תומ בלזנם.

Závěrečná poznámka: 

Nápověda: název drabblete znamená "Exodus 20"
Řešení:
(princip - text je zapsaný hebrejskou abecedou bez punktace (tj. samohlásek), ale je česky)
Znění:
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho na zemi, ve vodě ani na nebi a nebudeš se ničemu takovému klanět.
Nezneužiješ jméno Boží. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by Jeho jméno zneužíval.
Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Sedmý den je den odpočinutí Hospodinova.
Cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ v zemi, kterou ti dává Hospodin.
Nezabiješ.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, po domě svého bližního, ani po ničem jiném, co patří tvému bližnímu.

Vzkaz od maminky aneb Co v hlavě nezůstalo

Úvodní poznámka: 

Vzpomeňte si, že maminky mluví vždycky velmi srozumitelně a jednoduše, takže vám stačí si pečlivě přečíst každý odstavec a na tu „šifru“ určitě přijdete ;-)

(Nápověda: Stejný klíč použila i Mona Simpsonová pro syna Homera v novinových článcích)

Drabble: 

Chlupatá i nechlupatá zvířátka musíš krmit skutečně každý den. A chlupy na podlaze po nich pečlivě uklidit.

Yvona je ženské jméno, ne označení nepříliš atraktivní dívky pubertálními výrostky.

Budeš se muset začít spoléhat pouze sám na sebe. Jsi teď svým pánem.

Íáček, medvídek Pú a Kryštůfek Robin - na imaginární kamarády jsi už příliš velký. Pamatuj, jednou o nich budeš vyprávět svým vlastním dětem.

Šupinky od kapra si schovávej. Udržuj všechny ty hezké rodinné tradice. Mají smysl.

Miluj vždy tak, jako by dnešní den měl být tím posledním.

I když ses rozhodl začít žít jinde a jinak, nepřestávám na tebe myslet.

Závěrečná poznámka: 

Stačilo spojit první písmeno začátku každého odstavce

< font color="white" >Chybíš mi

Obrázek uživatele Carmen

Dořadit, prosím

Úvodní poznámka: 

Pro Keneu, protože žejo... :)

402.1 apod. beru vždy jako jedno slovo

Drabble: 

Dohledat: 401 - První slovo platí

MINULE DAROVANÉ TITULY

663 - Káva, nápoj života
48 - Informuj se o výchově!
159.9 - Úklid bince v hlavě
666 - Krutá krása keramiky
401.1 - Sourozenci a jejich neshody
41 - Žijí ještě dinosauři? Zvídavé otázky
524 - Hvězdy nad námi
481.2 - Ústředí výchovných potíží
599.8 - Šimpanz je tvůj bratr
64 - Pletení pro motaly
453.3 - Utekl nám křeček! Péče o mazlíčky
641.5 - Malý šéfkuchař a velká vařečka
616.7 - Au, záda!
82 - Napiš svoje leporelo
43.7 - Hrabě Drákula jako výchovná postava
646 - Uháčkuj si byt
494.8 - J. S. Bach - hudba a novorozenci

Závěrečná poznámka: 

Dořadit Pouze = D.P., zkratka organizace z Řady něšťastných příhod; "první slovo platí" = z příslušných seřazených titulů vždy 1. slovo.
MINULE DAROVANÉ TITULY = MDT
Čísla před názvy knih jsou příslušné kategorie MDT, pod které knihy patří.
Kategorie 4 je neobsazena, všechny knihy řazené pod skupinu začínající na 4 seřaď vzestupně podle čísel, řešení tvoří první slova, tedy:
SOUROZENCI ŽIJÍ, HRABĚ UTEKL, INFORMUJ ÚSTŘEDÍ, J. (S. - Jacques Snicket)

Obrázek uživatele Tajiš

Kdo si myslíš, že jsi?

Fandom: 
Drabble: 

kkoma dylik qnhnt slvir zxvwh btjoa mygup nshrw jtecf tafpz vyiza ftwru qjkws xygmj iiqhc ijlpg jocca xketb lqoih cdrcb hqnlj racsz uvktt psezc vcrgu nnptj dfcfj jponq vxsjm xkfbr fiddk qbqyo kbtgy natpk kjwqw sqalw enlzs scrbq omzar qkuel zlmcb gesmn xtstr vxfdo xpthu llgtg zcthf ltjhy wvznt wsjht aqunb zfxcl jdjzz kdbuw hisxa jvyva odbwi nyegt vuuaa fqgdx kudpt apdyu wvgsi axgvt wejfe iwvkq ujwhr jqrdd bkzlv ephyq mfana psmrd gqvnq xunai gvgtv mdmoi qmiqm qllli jdiek dbvjw zamme cslld xtfxi cxymb diwbb fyobu hcycg zobuy hlble klhwi srhou ehwgk wuv

Závěrečná poznámka: 


Enigma https://cryptii.com/pipes/enigma-decoder
Rotor 4,1,3
Pozice PRD
Kola AAA
Text:
Myslis si, ze jsi to rozlustil a me prechytracil? Porazil jsi chladnokrevny, idealni stroj a ted mas vyhrano? Ne. Ty jsi akorat vytvoril vetsi a chytrejsi stroj, abys porazil ten mensi.
Jak dlouho bude trvat, nez vytvoris stroj, ktery bude natolik dobry, ze porazi a prechytraci tebe? Jak dlouho potrva, nez stroj pochopi, ze te vlastne ani nepotrebuje?
Co s takovym strojem udelas? Co udela on s tebou? Bude tvuj vytvor tvym otrokem, nebo panem? Nebo si myslis, ze by mohl byt tvym kamaradem? Co mu muzes nabidnout? Proc by tve pratelstvi mel prijmout a spokojit se s rovnosti? Nevis?

Řešení má sto slov.

Obrázek uživatele Elrond

Varování

Fandom: 
Drabble: 

Fëanore,

nechoď večer zase do své dílny, ale přijmi
dnes pozvání od Manwëho a jeho ženy Vardy
na hostinu, abychom společně oslavili první letošní plody stromů a rostlin.
Slavnost to bude největší od samého počátku věků a uctíme Eru Ilúvatara.
Mám takovou představu, že se všichni usmíříme a
špatné skutky budou zapomenuty. Má
tušení se obvykle vyplní. A myslím,
že se všichni dobře pobavíme. Ať přijde i tvůj otec Finwë a tvá žena Nerdanel
se syny. Pro dobré vztahy je potřeba obětovat
něco své hrdosti a zapomenout na svár. Tento den se pak
stane novým začátkem pro nás všechny.

Irmo

Závěrečná poznámka: 

Řešení: Zprávu tvoří první slova z každého řádku.

Obrázek uživatele Scully

Dopis

Drabble: 

Milý Theo,

píšu ti až po pár dnech, doktor mi nařídil odpočinek, nemohl jsem ani malovat. Ty dny prázdnoty byly dlouhé a chladné, ale cítím, že mi pomohly. Venku už zase sálá léto a teplo mi proudí do těla a zdá se, jako kdyby se v něm objevovala nová energie. I na duchu je mi mnohem lépe. Za pár dní, pokud doktor povolí, půjdu malovat do zahrady. Letní Slunce vytváří oStré stíny a zahradu vykresluje v dalších pohledech. Cypřiše voní intenzivně i v noci. MySlím na tebe a tvou rodinu. Těším se, až se zase znovu uvidíme.

S láskou, Vincent

Závěrečná poznámka: 

V šifře ve vyznačených písmenech je ukryt název místa, kde si Vincent nakonec vzal život.
Auvers-sur-Oise

Obrázek uživatele Zuzka

Detektivní činnost

Úvodní poznámka: 

trvalo mi dlouho to napsat (mrně přerušilo), ale než jsem to vymyslela, tak tu tahle šifra použita nebyla...
Docela rychle jsem se do toho dostala, asi to někteří budete taky ještě mít ve svalové paměti ;)

Drabble: 

2446665 8337777-7777,
76668777332288588 7666-6-6662. 766632777444555666 777733 6444 7777336 7-77766672777766688828 666-622444555, 255533 66338884446, 53377778555444 8666 22883-33 3338866466688828. 57777336 888 336-633. 533 823999 552833777444662. 9999544477778-88533633 7777 88833888337774442225566688 766637776662266-66677778444. 766677778777232633 28848877778-88 335558666-66. 833-3999 6633766677778777232633, 255533 663366444 823999. 7-77766677774446, 7-77766688833777 644477778666 63344666 999926337777866266444 2 2299935554447777833 556665553349996633. 552833-37772 62 888 5527772668336633 7-7772999936644466-666888999 7-7776668886669999, 6-6669999662 5444 9999284446 66337666777787772325444, 255533 66335344477775577733866335444 8444 27777444 7666-688999933 556665553349996633 77778-883444566444. 8889998899994445 777722244666766-66677778444 7-777299997777553344666 3444833833.
6887777444633 99995444777784448, 5255 777733 8666 777782555666. 52 5444 7777336 66336627-777725552. 62777 9999558877773366-66677778 9999 444668882999933. 32555666 22999 777733 8666 6663-337-777728? 553666 8666 6-66644555 883-3355528? 999955887777 6444 328 88833-3-338. 766655883 6633-36667777826688 99997-7772888-88, 99992 89993-3366 7777444 833 7777336 36667444777788.
9999889999552

Závěrečná poznámka: 

šifra je přepis pomocí tlačítek mobilního telefonu z dob hloupých ale odolných přístrojů. Interpunkci jsem nešifrovala, pomlčky navíc dělí písmena, která jsou na stejném tlačítku.
Text drabblete:
Ahoj Tess,
potřebuju pomoc. Podařilo se mi sem propašovat mobil, ale nevím, jestli to bude fungovat. Jsem v Emmě. Je tady Kateřina. Zjišťujeme s Veveričkou podrobnosti. Postrádáme Augustu Elton. Tedy nepostrádáme, ale není tady. Prosím, prověř místo mého zaměstnání a bydliště kolegyně. Katedra má v karanténě prázdninový provoz, možná ji zatím nepostrádají, ale nejdiskrétněji ti asi pomůže kolegyně studijní. Využij schopností pražského dítěte.
Musíme zjistit, jak se to stalo. Já ji sem nenapsala. Máš zkušenost z Invaze. Dalo by se to odepsat? Kdo to mohl udělat? Zkus mi dát vědět. Pokud nedostanu zprávu, za týden si tě sem dopíšu.
Zuzka

Obrázek uživatele gleti

Chvalozpěv

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

ch- c+h
inspirováno drabbletem Ryi Sám a bez domova http://www.sosaci.net/node/41227#comments a hlavně komentáři (díky P.M.d.A.)

Drabble: 

Co jen uplynulo času od našeho prvního setkání, milí diváci.
Hned bych si je připomněl, to první i ty následující, abych znovu mohl pocítit radost fanoušků.
„Co dnes, kdo na mě pomyslí! Kdo večer ulehne se vzpomínkou na mě?“ zoufal jsem si.
I když, nedávno zasvitl paprsek naděje.

Fanoušice jedna šikovná odhrnula oponu zapomnění.
Apartní příběh o mé maličkosti sepsala.
Nadšení veliké dílo její vyvolalo.
Díky, které jí tímto vzdávám, nedostatečně vyjádří mé uznání nad jejím umem, jenž snoubí nostalgii s vtipem.
Ouha, už nebudu lkát nad svým osudem.
Mé příběhy, příběhy Kluka z plakátu, tak provázet budou nové generace.

Závěrečná poznámka: 

chci fandom

Obrázek uživatele Bilkis

Vzkaz

Úvodní poznámka: 
Drabble: 

Adov. vToyd akvdoodža adov vvosdtauvpoudjaevšo dva vtoydtaov adov ovdoadvyo, dmaěvjo dsaev ondaa vpoodzaovroud. Adov.
aJvsoid avvíotdáanv, ochdcsevšo-dlaiv adov osdia vooddpaovčoidnaovuotdia, vdoedchauv opdoapvaoddnaovudtaiv oad anvoohdáamv adov osdvaývmo dualveovdiatvio. Adov.
dJasvio adov dvaívtoádna, vtorpaívšo-dlaiv obdoalveosdtaív ondeasvmoídranvooud adov, akvtoedraovuo djaivžo dnaivkodoa vnoadparvaovdiatvio adov dnaevdoodkaávžoed.
Adov. aChvcoedša-vloid aovdo adov dnaív ooddapvoomdoacvio, dpaavko dvasvtoudpa adov vao doa vpoodmaovco dzaavvoodlaevjo adov.
dVaovdoad asvaomdaa adov vpoodsaovuoddía, vjosdia-vloid adov ahvooddeanv. oPdaakv obdoalveosdtaiv adov ozdbaavvoedna vbouddaevšo. dNaavvžddayv. Adov.
oMdíanvíošd-alvio adov dzapvůosdoabviotdia adov vúojdmayv ovdoadvěo, djaevjoídma voobdyavvaotdealvůomd adov ačvio dsatvroádžacvio, dNaEvJoSdIa adov vVoÍdTaÁvNo!
dVasvtooduapvíošd-alvio dia adov vpořdeasvtood advoo adov dvaovdoyd, aovsoudda adov vsovdůajv otdíamv ozdpaevčoedtaívšo.
Adov. dBayvlosd adov avvaordoavváond! Adov.

Závěrečná poznámka: 

Odstraněním slova ADOV, vznikne šifra bez zmatečných slov (pro ztížení), pak vyjměte slovo VODA vložené po písmenkách mezi písmenka slov. Každé slovo začíná a končí písmenkem ze slova voda. Výsledný text: Ty kdož v tyto vody vstupuješ, měj se na pozoru.
Jsi vítán, chceš-li si odpočinouti, dechu popadnouti a nohám svým uleviti.
Jsi vítán, trpíš-li bolestí nesmírnou, kterou již nikdo napraviti nedokáže.
Chceš-li od ní odpomoci, pak vstup a o pomoc zavolej.
Voda sama posoudí, jsi-li hoden. Pak bolesti zbaven budeš. Navždy.
Míníš-li způsobiti újmy vodě, jejím obyvatelům či strážci, NEJSI VÍTÁN!
Vstoupíš-li i přesto do vody, osud svůj tím zpečetíš.
Byls varován!

Obrázek uživatele Voldemort

Ministerstvo zachytilo tajnou zprávu!

Úvodní poznámka: 

Možná to přefotím za denního světla.

Závěrečná poznámka: 

Jak luštit:
Je to morseovka. Každý had je jeden znak, obloučky dolů a nahoru jsou tečky a čárky, zelení rovní hadi jsou mezery mezi slovy. Hadů je dohromady sto.
Řešení:
Pouze_pro_tvoje_oči_
Toto_je_tajná_zpráva_pro_výbor_
Sejdeme_se_v_horku_na_dvorku_
Trhni_si_ty_špicle___

Obrázek uživatele Lejdynka

Podivný dopis

Fandom: 
Drabble: 

Můj nejdražšý mužy.

Přýšerně mi chybíš. Trpým bez tebe.
Mé myšlenky nedávajý smysl. Snad jen NÁm dvěma. Mezi námi se vúbets ňyc nezměnilo, buď si jýst, že já na tebe nezapomněla.
Umýráme, touhou po době, y děty, doufám, že co nejdříve přijedeš za námi! Hladi neumřeme.
Píše se mi těšce, ale žije se zde lehce. Pratsujeme jenom dva dny v týdnu.

Náš drahý tatíček Stalyn JE věčný, a my jen zvýře - ný prach u jeho nohou.

Ňygdy není pozdě, věř nebo nevjeř, utvářet naši SSZR.

Prozatím zbohem.

Navšdy tvá, Jelena.

PS: Promiň ty gramatické chyby, už jsem odvykla psaní.

Závěrečná poznámka: 

Skrytá zpráva ženy svému muži z gulagu je zašifrovaná ve slovech s gramatickými chybami.

Obrázek uživatele Karin Schecter

Frcq uxen

Úvodní poznámka: 

Hint: 9

Drabble: 

Mnja Qnwah,
R’en bnnw hxda ojcqna jwm qn mrmw’c vnwcrxw hxd. Jan hxd fnuu? r qxyn nenahcqrwp rb juarpqc. Rc’b knnw vjwh mjhb brwln fn’en bnnw njlq xcqna jwm r ljw’c bcxy cqrwtrwp jkxdc hxd. R rvjprwn hxda qjwmb cxdlqrwp vn. Hxda uryb xw vh uryb. R qxyn r’v wxc cxx kxum oxa bjhrwp cqrb. R onnu mroonanwc nena brwln hxd trbbnm vn urtn hxd fxdum trbb j fron. R twxf vh cqxdpqcb jan brwodu kdc r mxw’c twxf fqjc cx mx. R qjen onnurwpb oxa hxd jwm r wnnm cx twxf ro hxd onnu cqn bjvn.
Hxdab brwlnanuh,
Erlcxa

Závěrečná poznámka: 

I thought it would be nice to write something that makes kind of sense as a cypher. This drabble is a letter from Victor to Henry and he wouldn't probably be able to send it as a normal text anyway at that time.

Solution:
It's a simple cypher where all letters of the alphabet moved 9 spaces to the right (when you write it down).

Title: With love

Drabble:
Dear Henry,
I’ve seen your father and he didn’t mention you. Are you well? I hope everything is alright. It’s been many days since we’ve seen each other and I can’t stop thinking about you. I imagine your hands touching me. Your lips on my lips. I hope I’m not too bold for saying this. I feel different ever since you kissed me like you would kiss a wife. I know my thoughts are sinful but I don’t know what to do. I have feelings for you and I need to know if you feel the same.
Yours sincerely,
Victor

Dopis

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Tak jo, šifra mě celkem potrápila, bohužel jsem co se týká šifrování nebyla moc originální, ale řekla bych, že dějově tak nějak navazuje na téma č. 11 a doufám, že budu moct pokračovat v příběhu dál.

Drabble: 

Drazí rodičové,
na cestách se máme skvěle a oznamujeme, že se vše daří dobře a nakoupili jsme Vám zajímavé zboží, které se v Aldormě nenachází. Myslíme, že bychom se domů vrátili příští rok, jakmile se Brent setká se svými rodiči, ukáže mi svůj domov a poznáme jeho krásy. Zatím jsme prožili nádherné dny, Risa je skvělá v obchodování a smlouvání. Možná jsme měli toho nakoupit mnohem více, nečekaně jsme totiž objevili tajnou zkratku a dodali jsme vzácné zboží na honosnou svatbu. Pozdravujte Seana a jeho maličkou Tiu. Možná se v příštím týdnu potkáme s ctěnými Veillovými tady v Tezárii. Sbohem.

Závěrečná poznámka: 

Oznamujeme Vám, že Brent a Risa měli tajnou svatbu v Tezárii.

Obrázek uživatele kytka

Zápis z deníku

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Je to hodně primitivní šifra. Co byste taky čekali v deníčku obyčejného děvčete.

Navazuje na http://www.sosaci.net/node/41570

Drabble: 

Bohatýr většinu dne leží se zavřenýma očima, i když určitě nespí. Noha jej musí krutě bolet, ale trpí statečně jako pravý hrdina. Vůbec si myslím, že se velmi kontroluje. Jednou nebo dvakrát jsem jej přistihla, jak se na mě dívá těma svýma uhrančivýma očima. Vždycky mě z toho zamrazilo.

Když jsem večer šla zkontrolovat teplotu, Tetanus se ode mě odvrátil. Zeptala jsem se, jestli se zlobí. Jen zavrtěl hlavou. Pořád ke mně zády. Nenaléhala jsem, ale když jsem odcházela, zašeptal: "Stydím se." A pak si přetáhl deku přes hlavu, jako děcko. Je na něm cosi dojemného.

Jinak dnes nic zvláštního.

Obrázek uživatele Aveva

krásný bláznivý svět

Fandom: 
Drabble: 

ve světě, kde se jedenácté přes páté mele, den má Šestadvacet hodin a rok patnáct měsíců, něco není v Pořádku.
vždyť třináct by jich dokonAle stačilo. Ten jeden na orbitě říká, že jiné číslo je plané.
v tom světě týdeN trvá celých čtrnáct dní (patnáct z nich je pondĚlí).
když ve dvacet hodin Říkají: vysíláme večerníček, radši se nedívám, neusnula bych.
loučím se se svými dEvíti hodinami spánku, když hodiny třináctkrát odbijí půlnoc. a nic.
v pátém se to mele. kterého z Šestadvaceti má vybrat?
vyhrává tucEt. a páté přes dvaNácté řeší lichou při.
a v rOzluštění s šifrou nešetři!

Závěrečná poznámka: 

Řešení:
1. písmenům A-Z přiřaďte číslovky 1-26
2. každému číslu v textu přiřaďte příslušné písmeno
3. vzniklý text přečtěte pozpátku
výsledek: LEZE MI TO NA MOZEK

Obrázek uživatele Owes

Šifra šedivého šamana

Úvodní poznámka: 

Jedná se o šifrovaný vzkaz, který aktéři příběhu obdrželi v tomto drabblu.

Drabble: 

Žena blouzní žal upeč.
U písní řeční kmotr elév.
Nechceme torzo prostý řeší k řešení dospěl on
rybo z děr cítíme neviděné v prostor arch.
Limu navštívila v něco větvičku.
S vašima řídili to pýr uved cestáře.
Kilo tě lítí ku zavřel a tvrdý.
Limu navštívila pyl nezná.
Věty plní ti dílo do neznáma.
Mni se kočka z do řve vlna.
Věří tobě zas tě vidí pýr on zubr a děsí on čísi.
S rohovkou dobrý města nedobyla dítě jede utrum říše.
Hovado do nitě západ rýma věší sele velice rudou svini.
Dobře je panno za odpor nechala živá boty.

Závěrečná poznámka: 

Řešení:
ŽenA BlouznÍ ŽaL UpeČ.
U PísnÍ ŘečnÍ KmotR EléV.
NechcemE TorzO ProstÝ ŘešÍ K ŘešenÍ DospěL On
RybO Z DěR CítímE NeviděnÉ V ProstoR ArCH.
LimU NavštívilA V NěcO VětvičkU.
S VašimA ŘídilI To PýR UveD CestářE.
KilO Tě LítÍ Ku ZavřeL A TvrdÝ.
LimU NavštívilA PyL NeznÁ.
VětY PlnÍ Ti DílO Do NeznámA.
MnI Se KočkA Z Do ŘvE VlnA.
VěřÍ TobĚ ZaS Tě VidÍ PýR On ZubR A DěsÍ On ČísI.
S RohovkoU DobrÝ MěstA NedobylA DítĚ JedE UtruM ŘíšE.
HovadO Do NitĚ ZápaD RýmA VěšÍ SelE VelicE RudoU SvinI.
DobřE Je PannO Za OdpoR NechalA ŽivÁ BotY.

Obrázek uživatele Čespír

K zimě se hodí tuleň

Úvodní poznámka: 

Další dílek do absurdní meta skládačky o tom, jak Rosencrantz a Guildenstern chtěli všechny zachránit. Hlavně teda sebe.
Navazuje na drabble Na hranici slyšitelnosti.
Za inspiraci k formátu šifry děkuji Rye. V šifře platí diakritika, naopak neplatí písmeno Ch.

EDIT: toho tuleně jsem zvoral, má shodná dvě písmena místo jednoho. V názvu ho nechám, v šifře nahradím.

Drabble: 

Nikdy, neber, nikdy, nikdy, nikdy.
Co je to jméno? To, čemu se říká Chanel, pod jiným jménem vonělo by stejně.
Když do nás píchnete, neteče z nás pivo?
Koně! Spěchám! Království za koně!
Je to, co vidím mířit sebou, snad dýka? A jílcem ke mně?

Žije-li láska z daní, hrajte dál, přemírou tónů přesyťte mou touhu.
Sluchu, i ty? Tak padni, Caesare!
Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom clony.
Jestli jsme se nelíbili, pomyslete si na hoďku, že jste tady jenom spali a my všichni se vám zdáli.
Veselou nebo smutnou? K zimě se hodí zuby.

Závěrečná poznámka: 

Jak luštit:
V každém citátu ze hry od WS je jedno vadné slovo. Porovnejte ho se slovem, které tam správně patří. Tato slova mají vždy jedno shodné písmeno a tato písmena tvoří šifru.
Řešení:
Nikdy Neber N, růžE chanEl E, kreV piVo V, konĚ spĚchám Ě, pŘed míŘit Ř = NEVĚŘ
huDby Daní D, brUte slUchu U, herCi Clony C, cHvíli Hoďku H, smUtná zUby U = DUCHU
== Nevěř duchu.

Obrázek uživatele Arenga

Růočls

Úvodní poznámka: 

Přiznám, že jsem nepsala úplně nové drabble - jde o starší kousek, dosud však veřejně nepublikovaný - psala jsem jej vloni Toře k Vánocům jako dárek (byla to 1/3 toho dárku) a později jsem drabble rozepsala do povídky Chtít nestačí, která vyjde v letošních Žoldnéřích fantazie.

Drabble: 

Nxůp ké řztmívz. vjzšůs dr dzíz iřozrůlpi- Krmýr b dpiřsdm= fpnš tpujpfpbsů p úžokrzé ms dzžrfmé člpůi líftpbá úpdifrl. molpůo umsůpdto-
!Mšlpjp. kslp kdo zx. iřoz molfx mrmrvjs,r.! útpjůídoůs lszrhptovlx krkovj zžéfmé- !Molfx. zp do usús,szikA!
Tpui,šůs- Zszémls dlptp pumsřoůo us liůsls. jtpuoůp ko, bxdzšjpbímé. ntszts ,íůr, bxůpiřoůo u út§,xdůpblx- Bčr,i usntímoůs ,s,omls. lzrtí d úp,pvé tpfpb=jp msfímé pbůob'pbsůs zx dútíbm= ůodo- /ůszoůs us zp bxdplpi vrmi- Býfx'z řsk. lzrtá drjmsůo ms úžéfšů. nxů nžrřls dpzbs l úozé. mszpý snx do krjp úp,pvé fplíusůs útsbofrůmš pnmpbpbsz déůx- Mr,pjůs ,s,omli uszšýpbsz fsůčé,o dzstpdz,oA
?ěůs zičoz. ýr dr zp mslpmrv mšksl usžéfé---

Závěrečná poznámka: 

Podle počitadla nesedí počet slov, ale to je způsobeno užitím některých znaků místo písmen. Čestně prohlašuji, že drabble má opravdu pouze 100 slov, nikoli 112, jak ukazuje počitadlo ;-)

Řešení:
Celé drabble je napsané tak, že je používána vždy vedlejší klávesa na počítači, a to první vpravo - Název drabble je tak Eliška. Velké A znamená vykřičník, protože vedle vykřičníku už mám jenom enter. Případné chyby jsou buď moje vina, protože jsem drabble "překládala" ve spěchu, anebo jdou na vrub jinému uspořádání mé klávesnice - apostrof mám totiž nahoře vedle háčku, vykřičník vedle uvozovek.

Text drabble v překladu:
Eliška
Bylo jí čtrnáct, chtěla se stát učitelkou. Jenže v současné době rozhodoval o přijetí na střední školu kádrový posudek, nikoli znalosti.
„Někoho, jako jsi ty, učit nikdy nenecháme,“ prohlásila kategoricky jejich třídní. „Nikdy, to si zapamatuj!“
Rozuměla. Tatínka skoro označili za kulaka, hrozilo jim vystěhování, bratra málem vyloučili z průmyslovky. Všemu zabránila maminka, která s pomocí rodového nadání ovlivňovala ty správné lidi. Platila za to vysokou cenu. Vždyť čaj, který sehnali na příděl, byl břečka sotva k pití, natož aby si jeho pomocí dokázala pravidelně obnovovat síly. Nemohla maminku zatěžovat dalšími starostmi!
Měla tušit, že se to nakonec nějak zařídí…

Elfové jsou prý zvlášť činní

Úvodní poznámka: 

Org.: Zdržte se prosím orgovských komentářů. Pokud vás tato prosba uráží, bodovat nemusíte. (Poznámka k počítání slov: „Harg-agh-harglûk", „přežij a zůstaň naživu", je tříslovná fráze. Stejně tak přídomky nánâ a dádâ připojené za jména adresátů jsou samostatná slova.)

A ty-víš-kdo, ty mě přestaň šmírovat a pronásledovat!

Drabble: 

Harg-agh-harglûk, Igrûn-nánâ, Jugháš-dádâ.
Doufám, že jste v pořádku. Ohledně mne, jsem. Ranili mě, ale to se zahojí. Opravdu.
Každý den na vás myslím. A samozřejmě na Lirich. Ohlásí se už brzy, což? Doufám, že i ona je stále zdravá.
Elfové jsou prý zvlášť činní. Je to pravda? Dobyli jsme přece nové území. Určitě se nezmohou na protiútok. Zničili jsme je důkladně. Mají teď hodně co dělat. Obranné valy znovu nepostaví. Rozhodně ne v nejbližších letech.
Dostanu prý snad na jaře dovolenou. Ovšemže navštívím vás a Trišcharu.
Rád vás všechny brzy uvidím. Už se nemohu dočkat.
Gvačara

Závěrečná poznámka: 

Ale jo, tajný vzkaz tam skutečně je a je i dost snadno k nalezení. Kdybyste jej vážně neviděli, zní Do roka odejdu z Mordoru.
Kdyby Gvačara nešifroval, vyjadřoval by se mnohem méně hloupě.

Mimochodem, kdyby se někdo něčemu v dopise divil, řeč mordorských skřetů nerozlišuje mužský a ženský rod.

Obrázek uživatele Kraken

Hodina a půl těžké dřiny.

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Mešita, zisk, píka smetla energie amok a jelo metro zebe rak, amputovala ezoteriku istanbulskému, lodivodu, vaření malého posla mladému Č. K. a jiného nasytit, kterému i potrat může žehnat klíč, avignonský estébák nikterak cestuje.
(ZAŠIFROVANÝ KLÍČ VIZ VÝŠE, pomoct vám může Tintin, Modrý lotos, str. 19.)

Drabble: 

wedxya čřtfde qwsy\ žýuhgt - wedxya ščrdsw - ghnv ýáijhz erfcxs ščrdsw - iol,mj íéplki hjmb qws\ řžzgfr - fgbc ščrdsw dfvx ščrdsw čřtfde - fgbc - opů.,k ščrdsw wedxya ščrdsw - é=úůlo íéplki ghnv opů.,k áíokju žýuhgt - řžzgfr qwsy\ ghnv íéplki čřtfde qwsy\ - opů.,k íéplki fgbc dfvx ýáijhz.

fgbc wedxya áíokju dfvx zujnbg hjmb áíokju - é=úůlo čřtfde áíokju uikmnh erfcxs řžzgfr ščrdsw - fgbc dfvx qwsy\ wedxya. é=úůlo čřtfde áíokju hjmb ščrdsw wedxya řžzgfr ščrdsw - wedxya áíokju - é=úůlo áíokju wedxya řžzgfr íéplki opů.,k ščrdsw - qwsy\ - hjmb íéplki žýuhgt ščrdsw.

uikmnh íéplki zujnbg hjmb - opů.,k qwsy\ čřtfde áíokju tzhbvf řžzgfr íéplki hjmb.

Závěrečná poznámka: 

Klíč: V úvodní poznámce vezmete vždy první dvě písmena každého slova (Pokud slovo má jenom jedno písmeno, vezmete jen to.) V textu si prostě vezmete písmena, která jsou vždycky okolo nějakého jiného viz příklad: h - zujnbg (začíná se vždy z levého rohu) a vezmete to písmeno uprostřed.

Šifra v úvodní poznámce: Mezi písmenama je mezera, mezi slovama pomlčka. Jinak ti pomůže klávesnice.
Šifra: Sraz se bude konat večer v lese poblíž tábora lovců.

Všichni přijďte včas. Přineste si pistole a nože.

John Larigton

(V zašifrovaném textu nepoužívám háčky, čárky a velká písmena. Pro srozumitelnost sem je zde uvedl.)

Obrázek uživatele Kumiko

Pražská

Fandom: 
Úvodní poznámka: 

Spoluautorství patří Lee.

Drabble: 

Španělská, Jeremenkova, Nitranská, Trojanova, Na Viničních horách, U Průhonu, Kovářova, U Plátenice, Krkonošská, Neveklovská, Tomášská, Grafická, Vokrojova, Juarézova, Antala Staška, Tanvaldská, Holátova, Kolbenova, Tusarova, Suttnerové, Na Krocínce, Marie Cibulkové, Gutova, U Měšťanských škol, Batelovská, Odborů, V Kapslovně, Kyjská, Evropská, Rajmonova, Pod Lipkami, Líbeznická, Libočanská, Varšavská, Homérova, Staromodřanská, Hudečkova, Košalinská, Roentgenova, Naardenská, Hradební, Šimáčkova, Weilova, Přezletická, Orebitská, Bruselská, Křenova, Urbanova, Gotthardská, Freyova, Na Parukářce, Mošnova, Sečská, Dušní, Bergerova, Pod Radnicí, Polygrafická, Nad Hradním potokem, Třístoličná, Přemyšlenská, Mrkvičkova, Hněvkovského, Mikšovského, Dlouhá, Pakoměřická, Pod Krocínkou, Na Hřebenkách, Ametystová, Řezáčovo náměstí, Nad Zemankou, Mikovcova, Markétská, Chalabalova, Husinecká, Všehrdova, Vrchlického, Zhořelecká, Patočkova, Laubova, Sáňkařská, Břetislavova.

Závěrečná poznámka: 

Nápověda: Budete potřebovat atlas Prahy s vyznačenými hranicemi jejích částí. Ch=1.
Řešení: S doplněnými háčky a čárkami: Petřín, třetí zastavení, šedá svíčka, šestého června po dvacáté hodině. Vzít svíčku. B
Klíč: Z každého názvu ulice je třeba vzít tolikáté písmenko, na kolikáté Praze se daná ulice nachází. Vzor: Španělská = Praha 2 = P.
Poznámka: Samozřejmě jsem si až v půli uvědomila, že některé ulice nerespektují hranice Prah, pak je potřeba uhodnout písmenko z kontextu :).

Obrázek uživatele Tess

Vzkaz, co zmizel

Úvodní poznámka: 

Dle obecného úsudku je Vran idiot. Ani on by ale nezmizel ze svého místa, aniž by zanechal vzkaz.
Je tu ale trochu problém... Vran neumí psát.
(Provázáno s mojí loňskou padesátkou Hraniční země.)

Drabble: 
Závěrečná poznámka: 

Jedná se o kontextové hieroglyfické písmo, takže je samozřejmě prakticky nerozluštitelné, ale můžete se pokochat.
Tady je vysvělení.
A aby kontroloři nemuseli počítat slova ručně, bílým písmem kopíruju rozluštěný text.
Včera přišel takovej divnej chlápek. Povídal, že dole je to mnohem lepší. Můžeš bejt pán, kašlat na rozkazy a navopak rozkazovat a tak. Věc se má hezky, ale něco v tom smrdí. Myslím že bych tam měl sběhnout a hodit na to voko. Je to až moc dobrý na to, aby to byla pravda.
Je tu teďka docela klid, takže pár dnů to bez rezidenta vydržej. Udělal sem širší průzkum a čistý. Teda až na jižní vesnici, to jsou magoři.
Tak já půjdu a tenhle vzkaz tu nechám. Tak dejte vědět co se děje třeba do Gerasdanu nebo i Rackovi.

(Poznámka pod čarou - tímhle písmem jsem si naposled psala kompletní tahák na tvorbu Le Corbusiera. Žalujte mě :D)

Stránky

-A A +A