Rady zkušeného ďábla

Obrázek uživatele Rya

Ústy a srdcem

Drabble: 

Můj drahý Tasemníku,
Píšeš, že se Ti nahoře stýská po pekle. Skutečně? Zajímá tě, zda se tady něco změnilo; inu, peklo je dokonalé a změn není zapotřebí. Každý obyvatel, ať démon či vězeň, je automaticky vinen (tebe, můj milý, se to bude týkat více než jiných). Trest je tudíž vždycky namístě.
Zajímavé je, že někteří zdánlivě nejhorlivější následovníci Nepřítele zcela přejali tento způsob uvažování. Mají plné pusy milosrdenství, odpuštění a podobných ohavností, srdcem však touží po věčné pomstě. Nejnádhernější je fakt, že důvodem k tak planoucí nesnášenlivost nejsou opravdové hříchy jejich bližních, ale pouhé drobné rozdílnosti.
Peklo jich bude plné!

Závěrečná poznámka: 

Tvůj milující strýc
Zmarchrob

Obrázek uživatele Rya

Tajemství řeči

Drabble: 

Drahý Tasemníku!
Ať žiješ a vzkvétáš!
Dnes tě seznámím s tajemstvím řeči.
Před třemi věky daroval Nepřítel, nechť jeho dílo pohltí osm pekel, lidstvu prostředek ke sdílení myšlenek. Jedenadvacet vycvičených démonů dřelo tisíc let, aby účinky strašlivě nebezpečného nástroje zhatilo. Představa, že by každý z pozemských červů porozuměl druhému, byla děsivá.
Dnes ovšem málokdo mluví, aby něco řekl, což nikomu nevadí, protože nikdo nikoho neposlouchá. Řeč jest šifrou, ke které chybí klíč. Povedeš-li tedy svého pacienta k plytké mnohomluvnosti, nemůžeš pochybit. Ať řekne třiatřicet slov, kde stačí tři, a bude náš!
Takových jsem sám dostal čtyřicet sedm!

Tvůj strýc Zmarchrob

Závěrečná poznámka: 

Pardon, je to strašně jednoduché. Číslovky do sta v textu po sobě následující udávají pořadí slov, která tvoří skrytou kletbu, již Zmarchrob sesílá na Tasemníka - "Ať tě pohltí tisíc červů"

Obrázek uživatele Rya

Slabost okolností

Drabble: 

Drahý Tasemníku!
V posledním dopise se s naivním potěšením zmiňuješ, že lidstvo postihla jakási nákaza; Tvé ambice s tím spojené jsou úsměvné. Po dvou velkých válkách a předchozích morových ranách jsem skálopevně přesvědčen, že podobné okolnosti mají na naši věc pramalý vliv. Ano, mnozí, a nikoliv jen vysoce postavení, využijí strachu, aby lacino získali, po čem nejvíce prahnou: více moci, více peněz. Za maskami vážnosti skrývají tolik krásně hříšné radosti! Jiní však, předtím pohodlně uvelebeni v lhostejnosti, naleznou ve svém nitru ohavné vlastnosti, tak drahé Nepříteli: obětavost, velkorysost, skromnost.
Dokud nevíš, kam se Tvůj pacient přikloní, nedělej si velké naděje.

Závěrečná poznámka: 

Tvůj milující strýc
Zmarchrob

Kdo si nikdy nic takového nemyslel?

Úvodní poznámka: 

Protože jestli nám něco vynáší více než pokrytectví samo, je to podsouvání pokrytectví ostatním. A samozřejmě mýtus čistých rukou, ale na ten se letos nedostalo.

Drabble bylo napsáno na téma č. 18 pro 18. 4. 2019: Nehlaste se všichni.

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

Nepřítel se netají tím, že nemá rád pokrytce: lidi, kteří otevřeně nebo skrytě považují ostatní za horší a soudí je. Viz podobenství a farizeji a celníkovi.
Náš odbor pro masové ovlivňování však odvedl vynikající práci: farizeje a celníka zkřížil. Vypěstovali druh člověka, který řekne: „Podívej, Bože, nejsem svatej: piju, do kostela chodím jen na Vánoce a řvu na lidi. Dám ale krk na to, že tamhleten, o kterém vím najisto jen, že chodí do kostela pravidelně a dává příspěvky na dobročinnost, něco zaručeně skrývá, takže je to pokrytec a já mám právo ho nesnášet."

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Závěrečná poznámka: 

Lukáš 18, 10 – 13:
Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám modlil: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“

Nový pokušitel

Drabble: 

Drahý Sporotoči,

byl jsem požádán, abych Ti byl nápomocen při plnění Tvého úkolu. Plně s Tebou soucítím, neboť narychlo přebírat pacientku po trvale indisponované pokušitelce není lehké. Pro mě je to o to horší, že ona selhavší pokušitelka byla má vlastní neteř. Ale doufám, že se poučíš z jejích chyb.
Zásada první: Nesnaž se ukousnout si příliš velké sousto. Vrážet klíny musíš hlavně kolem své pacientky, je velmi vhodné co nejvíce ji separovat od Nepřítele.
Vlastní sílu drž v neustálé jednotě.
Pokud se mé rady budeš držet, staneš se i Ty jednoho dne zkušeným ďáblem.

Líbá Tě Tvůj konzultant Zmarchrob

Otázky a odpovědi

Drabble: 

Inspekční tribunál?
Je nuda,
Předseda?
proto během líčení spím. Na jídlo mě vzbuďte. My totiž
Proč to dělá?
odsouzené můžeme rovnou sníst. Taky na ně předem
Presumce?
hledíme jako na vinné. Občas se mezi nimi ale najde
Obžalovaný?
schopný řečník, jehož obhajobu
Jeho řeč?
nelze prospat. Takového neodsoudíme. Býváme z toho
Co my?
rozmrzelí, protože jsme přišli o jídlo. Takže ochotně
Co uděláme?
vyhovíme jeho návrhu a pustíme se do svědkyně, která je
Obžalovaná?
dost překvapená. Má smůlu, kočička,
Vina?
nikoho nezajímá, že neměla čas na přípravu obhajoby. Máme hlad. Původní obžalovaný
Zmarchrob?
se chechtá. My také, máme co jíst.

Ďábel sám sobě advokátem

Úvodní poznámka: 

Poněkud jsem se na inspekci zdržel, proto úryvek ze své obhajovací řeči přidávám až dnes.
Nahrazuji téma "Záhada vesmíru"

Drabble: 

Ctění ďáblové, tribunále Odboru pekelné inspekce,

jsem obžalován ze způsobení zvláště závažné újmy peklu tím, že jsem vystavoval svou korespondenci na místě, kde si ji mohli přečíst lidé. Ujišťuji vás, nic není pravdě vzdálenější! Nezapomínejte na základní lidskou vlastnost – nepoučitelnost!
Má aktivita nepovede lidi k nápravě, naopak!
Což nepojedli Adam a Eva jablko, ačkoliv jim Nepřítel výslovně řekl, co se pak stane?
Je nehlubší podivností, že při takovém přístupu lidí jich k nám nepřichází více.
Což mi připomíná...
Poníženě vás žádám: Až spravedlivě posoudíte můj případ, nezavírejte oči před svévolným zanedbáním povinností pokušitele za účelem sobeckého intrikaření proti zkušenějšímu kolegovi...

Rodinná pouta

Úvodní poznámka: 

Druhé, nesoutěžní drabble.

Drabble: 

Drahý strýčku,

předem Ti děkuji za Tvé rady, ať už jde o pacientku, ďábelský neživot vůbec či zásady pekelné politiky. Tvůj zájem o mou budoucnost mě těší.
Nemusíš si však dělat starosti. Dokážu se o sebe postarat. Věnuj raději pozornost vlastní židli, dost možná se pod Tebou pořádně rozhoupá.
U inspekce se nejspíš uvidíme, mám jít svědčit. Předvolání mi přinesl takový roztomilý ďáblík, očividně se zhlédl ve způsobech a oblečení lidských gentlemanů z černobílých filmů. Trochu se podobal mému bratranci a Tvému synovci Tasemníkovi. Prý byli příbuzní, z druhé strany. Rozhodně hráli stejnou ligu, pokud jde o inteligenci.

Tvá Dezinvektila

Závěrečná poznámka: 

Zmarchrobův synovec Tasemník z předlohy pronikavou inteligencí opravdu nevynikal.

Jeden světonázor uznávati budeš

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

nedostatečně využíváš pokoušecí princip „každý má svou pravdu, ale jen ta má je opravdová.“ Je úplně jedno, že Tvá pacientka se nehlásí k žádnému náboženství. Tento princip je plně použitelný i na nevěřící, jen musíš místo „Písmo“ a „pan farář říkal“ používat výrazy jako „zdravý rozum“ a „vědecky dokázáno“.
Obzvláště připravená musíš být v okamžiku, kdy pacientka potká někoho, kdo její pravdu nesdílí, ale kdo zároveň splňuje její kritéria inteligentního a šarmantního člověka. Rozhodně si nesmí říct: „Jeho pravda je možná stejně platná jako moje.“ Musí myslet výhradně: „Tak zajímavý člověk, a věří nesmyslům.“

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Ten třetí

Úvodní poznámka: 

Nahrazované téma: Mezi šesti očima

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

když občas pozoruji Tvou pacientku, nemohu se zbavit podezření, že zapomínáš na jednu podstatnou záležitost. Že totiž nejsi jediná, kdo jí radí, kdo se ji snaží vést k určitému cíli. K cíli přesně opačnému, než chceme my.
Navíc, a to je velmi k vzteku, nikdy neuslyšíš, co přesně ten strážný anděl Tvé pacientce povídá.

Tvůj milující strýc Zmarchrob.

P. S. Předevčírem mě nečekaně znovu předvolala inspekce. Mimo jiné se vyptávali na obsah naší korespondence. Asi se teď cítíš náramně sebevědomě, ale na Tvém místě bych si dal velmi dobrý pozor. Vzpomínáš, co jsem Ti před několika dny psal?

Duch a zvíře

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

s ohledem na dvojí podstatu člověka není divu, že mnozí lidé jednu či druhou popírají nebo zavrhují. To nás těší.
Vytvořili jsme pacienty, kteří zcela odmítli podstatu duchovní a pyšně se označují za „pouhá zvířata“. Rádi poukazují na vzorce chování šimpanzů apod., aby obhájili vlastní chování. Často hovoří o „návratu k přírodě“.
Pak jsme vytvořili pacienty, kteří cokoliv živočišného zavrhují a svou zvířeckost touží odehnat. Marně.
Zvláštní skupinou jsou pacienti zaměňující zvířecí podstatu se sexualitou.
Nejpyšnější jsme ale na pacienty, kteří věci nerozumí, zato rádi zařazují své konkrétní bližní do některé z uvedených skupin.

Tvůj milující strýc Zmarchrob

V množství je síla

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

nemyslím, že jsem kdy slyšel konkrétní číslo, ale nepochybuji, že ďáblů, od Našeho otce v hlubinách, přes nejrůznější odbory, až po vás, řadové pokušitele, je značné množství. Přesto se skoro nikdy nezastavíme, náš neživot je jedním dlouhým vyčerpávajícím honem za úspěchem. Nemůžeme si dovolit se zastavit, vždyť i krátké chvíle potěšení ze slupnutí kusu řádně prohnilého hříšníka brzy vystřídá ještě větší hlad. To všechno však musíme snášet, neboť jen tak jednoho dne odhalíme tajemství Nepřítele a dobudeme pro sebe Nebe.

Někdy nechápu, jak může Nepřítel všechno stíhat, když je – byť ve trojici – jen jeden.

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Life and choices

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

okamžik, kdy žena zjistí, že je matkou, pokušitel nesmí podcenit. Zvláště, pokud je dítě neočekávané, otec neperspektivní (třeba jásá, že si nepříliš nadšenou matku pojistil, nenápadně mizí, nebo alibisticky prohlašuje: „je to jen tvoje volba“) a okolí nepřející.
V hlavě se přetahují tolikrát omílaná slova.
Je jeho. Je jen její. Je to kus jejího těla. Je to lidská bytost. Je to shluk buněk. Je to živý člověk.
Je to právo ženy. Je to zločin.
Ve skutečnosti nám nejde o její rozhodnutí. Chceme hlavně, aby kvůli němu nenáviděla, ať už otce, dítě nebo samu sebe.

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Co je u člověka nemožné, to je Boha možné

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

mladým ďáblům často nedochází důsledek dvojí podstaty člověka (člověk je duch i zvíře) totiž omezenost lidí časoprostorem projevující se v potížích pochopit, že Nepřítel takto spoután není.
Můžeš toho využít, pokud Tvá pacientka dostane chuť na metafyzické úvahy. Doporučuji klasické teze „pokud je Nepřítel všemohoucí, nemohu já mít svobodnou vůli“ a „pokud je Nepřítel vševědoucí, zná budoucnost, tedy budoucnost je pevně daná“. Nesmíš jí však dovolit uvažovat příliš, jinak by si mohla uvědomit, že všemohoucí ≠ všekonající, a že budoucí pro lidi, nemusí být budoucí pro Něj.
Ale nejlepší bude, když nebude přemýšlet vůbec.

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Cesta a prostředky

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

někoho by to možná překvapilo, ale Nepřítel je má rád, vždyť svým způsobem mezi ně prý patří. Soucítí s lidmi, kteří vidí dál, kteří se nenechávají spoutat viditelnou a hmatatelnou skutečností. Fandí těm, kteří se nenechají zastrašit pesimistickými „realisty“, vydeptat škarohlídy a unavit lenochy. Neviděn a nepoznán nenápadně dodává sílu překonávat potíže, trpělivost s okolím. Raduje se z výsledného objevu, uměleckého díla nebo dokonce jenom výborně odučené hodiny na základní škole.
My, v souladu se svou přirozeností, měníme sny na noční můry. Zpočátku často bez vědomí snícího, nakonec však obvykle s jeho plným souhlasem.

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Příležitost století

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

ptala ses na naději. Nebudu se zabývat stavem, kdy pacienta přimějeme veškerou naději odhodit. Skrývá nebezpečí: Nemálo pacientů nám uniklo, protože v poslední chvíli, kdy pro jejich pozemské žití bylo pozdě, prohlédli a přijali nabízenou ruku Nepřítele.
Lepší je pacientům občas přikrášlená zrníčka naděje předkládat. Vzbudit pocit, že právě tohle jim změní život, že za tím musí jít, na nikoho a nic nedbat.
My se pak můžeme radovat z rozbitých vztahů, opuštěných povinností, nesplněných slibů…
Znovu a znovu, protože při troše obratnosti pacientovi nikdy nedojde, kolik těch jedinečných příležitostí za svůj krátký život potkal.

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Pekelná degustace

Úvodní poznámka: 

Zmarchrob nemá čas na psaní, neb musí cosi vysvětlovat na pekelné inspekci. Požádal proto o záskok kolegu z Odboru přípravy pokrmů a nápojů.

Drabble: 

Vážení hosté,

vítám vás na dnešní ochotnávce nejnovějšího ročníku našeho speciálního vína Temný farizej.
Dovoluji si přepokládat, že většina z vás alespoň tuší, jak a z čeho se toto víno vyrábí: z duší fanatických heretiků. Pravděpodobně ale nevíte, proč mu právě toto dodává obzvláštní jiskru. Je to prosté.
Hereze je, když se uždíbne kousíček pravdy a prohlásí za pravdu celou a úplnou. Fanatičtí heretici se vyznačují neuvěřitelnou nesnášenlivostí ke všemu, co není jejich kousíček pravdy.
Dokážete si představit ten neskutečný odpor, když takové duše slisujete dohromady? Převyšuje jej snad jen vzájemná přitažlivost – fanatik totiž nemůže existovat bez objektu své nenávisti.

Závěrečná poznámka: 

Tajemství výroby Temného farizeje bylo zmíněno již jistým anglickým pisálkem v eseji Přípitek zkušeného ďábla.

Obrázek uživatele Rya

Hřích s ranní kávou

Drabble: 

Drahý Tasemníku!
Lidé hřeší neustále; jsou slabí, bez vůle, postrádají charakter. Nepřítel je však ustavičně zahrnuje ohavným světlem své milosti, což naši práci komplikuje. Navíc jim poskytl cestu, jak z osidel hříchu uniknout – naštěstí se nám daří tento fakt tajit.
Pro veliké hříšníky má lidstvo dokonce slabost. Někteří pijí ranní kávu z hrnků ozdobených portréty mužů, nad jejichž činy i peklo zbledlo (než začalo jásat).
Pro práci s hříchem existují dvě metody: podceňování a přeceňování. Druhá je zábavnější. Přesvědč pacienta, že jeho směšné hříšky jsou ohromné, seber mu naději na odpuštění a nápravu, a poté ho ponech napospas vlastní malomyslnosti.

Závěrečná poznámka: 

Tvůj milující strýc
Zmarchrob

Hrnky, trika a další krásné předměty s portréty Hitlera či Stalina nabízejí prodejny nakladatelství Naše vojsko.

Peklo a příroda

Drabble: 

Dezinvektilo,

nerad to přiznávám, ale tuhle radu jsem Ti asi měl dát hned na začátku.
Samozřejmě, že peklo funguje na principu „všichni společně proti pacientům, všichni mezi sebou proti všem“. Podrazy, intriky, manipulace, to vše se očekává, to vše je dovoleno. Jediné, co nás zajímá, je úspěch. A tady se skrývá háček: Kdo se příliš soustředí na politická manévrování, snadno zapomene, že má uložený nějaký úkol. Že na splnění toho úkolu záleží především.
Lidé prý říkávají, že Nepřítel odpouští vždy, člověk někdy, příroda nikdy.
Pochopitelně, příroda nemůže odpouštět, nemá vlastní vůli.
Ďáblové ji mají.
A neodpouští.
Nikdy.

Tvůj strýc Zmarchrob

Závěrečná poznámka: 

Ohledně odpouštění Bohem, lidmi a přírodou Zmarchrob nejspíš nekoho cituje… Ale chtějte od ďábla, aby dodržoval autorská práva.

Kdo si nikdy nic takového nemyslel?

Úvodní poznámka: 

Pozor, provokace přímo pekelná.

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

Nepřítel se netají tím, že nemá rád pokrytce: lidi, kteří otevřeně nebo skrytě považují ostatní za horší a soudí je. Viz podobenství a farizeji a celníkovi.
Náš odbor pro masové ovlivňování však odvedl vynikající práci: farizeje a celníka zkřížil. Vypěstovali druh člověka, který řekne: „Podívej, Bože, nejsem svatej: piju, do kostela chodím jen na Vánoce a řvu na lidi. Dám ale krk na to, že tamhleten, o kterém vím najisto jen, že chodí do kostela pravidelně a dává příspěvky na dobročinnost, něco zaručeně skrývá, takže je to pokrytec a já mám právo ho nesnášet."

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Závěrečná poznámka: 

Lukáš 18, 10 – 13:
Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám modlil: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“

Pokyn shora

Drabble: 

Důvěrné

Odbor inspekce obdržel závažné informace svědčící o nestandardním až podezřelém chování pekelných pracovníků, na kterém mohou být zúčastněni nejen terénní pokušitelé, ale i úředníci středního či vyššího managementu. Informace je nezbytné bezodkladně prověřit, případně přijmout přísná opatření.
K provedení šetření se navrhuje zvláštní agent 66X6, který bude reportovat přímo prvnímu tajemníkovi kanceláře ředitele odboru inspekce.
Všechna průběžná i závěrečné hlášení je nutno zpracovat v příslušném stupni utajení. Vzhledem k tomu, že údajné jednání podezřelých osob je způsobilé způsobit peklu zvláště závažnou újmu, navrhuje se stupeň nejvyšší ve smyslu ust. § 66 odst. 6 pekelného direktiva č. 6/6666 Sb.

Smrt Mirkům Dušínům

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

vlivem našeho působení irituje pacienty máloco tak jako dobří lidé. Nepředstavuj si ironii, mám opravdu na mysli ty, kteří svým životem dělají radost Nepříteli.
Pro námi zpracované pacienty jsou tito lidé nepříjemnou připomínkou, že být dobrým není privilegium světců, na které „běžný člověk“ nemá čas.
Naši pacienti napjatě očekávají chvíli, kdy dobří lidé zakolísají. A oni zakolísají, protože vůle je dobrá, tělo však slabé.
Pro naše pacienty je to ovšem důkaz, že dobro bylo lží, že "pravá" povaha „dobrých“ lidí je v jejich selhání. Jeden polibek budou soudit přísněji než celoživotní nevěry známého záletníka.

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Pekelné přešlapy

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

v historii jsme jako pokušitelé několikrát zaspali. Třeba před lety, když se objevila hvězda.
Kdybychom se tehdy opřeli do práce, lidé by vyprávěli, jak tři přivandrovalci z východu společně s tuláky z Nazaretu způsobili v Betlémě a okolí genocidu. Protože kdyby mudrci neřekli králi, kdyby Josef s Marií nešli zrovna do Betléma… Také by pěstouna a nepřítelorodičku nevpustili do Egypta, protože kdo přichází z míst, kde se vraždí, je možná vrah...
Lidé rádi zaměňují vinu, příčinu a souvýskyt.
Lidé rádi obviňují.
Kdybychom si tenkrát dali záležet, nakonec by z něčeho obvinili i tu hvězdu.

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Poutající nespoutanost

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

když uvažuješ, jak co nejlépe pokoušet svou pacientku, neměla bys opomenout jistou touhu, která se v určité podobě skrývá bez výjimky v každém člověku: touhu po svobodě. Lidské představy o svobodě jsou často roztomile zábavné – cválající divoký lichokopytník s větrem rozcuchanými žíněmi. Velmi si jí však cení, natolik, že jsou si sami před sebou ochotni leccos omluvit, když cílem je svoboda – surově zpřetrhané vztahy, nesplněné sliby, opuštěné povinnosti, zasazené rány. Vše je povoleno, když svoboda je konečným cílem.
Velmi trefně to vyjádřil jistý libanonský pisálek: i sama touha po hledání svobody se stane jhem.

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Nerozlučné dvojice

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

jestli je v pekle odbor, který se může pochlubit opravdu skvělými výsledky, je to Odbor lingvistiky a jazykových asociací. Přišli mimo jiné na to, že kromě degradace významu pozitivních slov je také účinné přesvědčit pacienty, že určitý pojem má neodmyslitelného společníka.
Vhodným příkladem je „odpustit a zapomenout“. Nevěřila bys, kolik lidí (kromě toho, že mají dost pomýlenou představu o podstatě a smyslu odpuštění) si myslí, že odpustit znamená nutně i zapomenout, resp. že bez zapomenutí není odpuštění úplné. A protože zapomenout na ránu se jim zdá hloupé, brzy považují za stejně hloupé i odpouštění.

Tvůj milující strýc Zmarchrob

O zřícených piedestalech

Drabble: 

Drahá Dezinvektilo,

každý pacient má své představy o světě, o lidech, o sobě, o Bohu. Tvým úkolem je se těchto představ zmocnit. Je-li Tvá pacientka založením spíše pesimistka, stačí její sklony posilovat. Jak už jsem Ti psal dříve, škarohlídovi vše škaredé – kdo očekává zlo, nebude nikdy překvapen.
Pokud je spíše optimistická, musíš postupovat rafinovaněji. I v tomto případě její očekávání posiluj – a vyčkávej. Až se nevyhnutelně zklame, maximálně nafoukni ono zklamání. Přesvědč ji, že nepadlo její očekávání, ale přímo to, čeho se týkalo. Ať vůči tomu zahořkne.
Z rozbitých iluzí bývají šikovné a zcela hmatatelné střepy.

Tvůj milující strýc Zmarchrob

Pekelný katechismus

Drabble: 

Šestero ďáblových pravidel zní:

Pacienta jako potravu přineseš. Jinak víš, co tě čeká.
Absolutní absenci povědomí o tvé přítomnosti ať pacient má. Avšak radami tvými ať se řídí a anděla strážného ignoruje. Jinak víš, co tě čeká.
Víru pacientovu v Nepřítele a jeho vynálezy všemi způsoby vyvrátit nebo pokřivit musíš. Jinak víš, co tě čeká.
Obrátit pacienta k otevřeným dveřím naším ať je tvoují omegou i alfou. Jestli neuspěješ, víš, co tě čeká.
Usneš-li na vavřínech svého uspokojení, pacient ti v poslední chvíli unikne. Pak víš, co tě čeká.
Kariéra tvá ať konstatní úspěch je. Jinak víš, co tě čeká.

Kovářova kobyla

Drabble: 

Drahý strýčku,

přemýšlela jsem o Tvém výkladu. Jestli jsem Tě dobře pochopila, lze každou ctnost zdeformovat různými způsoby.
Předně záleží, zda pacient ctností disponuje v postačující míře.
Pokud ne, je třeba zaměřit se na ctnost opačnou.
Pokud ano, nabízí se zejména dva postupy:
Absolutizace, kdy se z prostředku udělá cíl. Z víry se udělá prázdné lpění na rituálech, z odvahy zbytečné riskování.
Přehnání. Z víry fanatismus, z odvahy neopatrnost.
Samozřejmě, nezbytnou součástí je vždy opomenutí podstaty ctnosti.
Neuškodí též drobné přikořenění pýchou.

Tvá Dezinvektila

P. S. Doneslo se mi, že se za mnou chystají z pekelné inspekce. Ať si přijdou.

Hlásit se to musí

Drabble: 

Důvěrné

Vaše Hanebnosti, pane řediteli odboru pekelné inspekce,

velice mě mrzí, že jsem nucen Vás obtěžovat. Donesly se ke mně ale závažné informace nasvědčující, že došlo k úniku utajovaných skutečností do lidského světa, a to pokynů ohledně zásad pokoušení pacientů z jistého nevýznamného národa. Včasným zásahem našich pracovníků se podařilo dokument získat zpět, ďáblužel s výjimkou titulní stránky nadepsané: „Bič a Čech“. I ta byla nicméně hbitým pracovníkem upravena do nerozluštitelné podoby, takže nakonec posloužila jako část zadání v jedné dubnové literární akci.
Pokud jde o pachatele, mám jisté, zatím nepotvrzené podezření.

Jeho Propastná Výsost, první náměstek, Dr. Ing. Zmarchrob

Stránky

-A A +A