Království ostrovů

Obrázek uživatele Tess

Bez hranic

Úvodní poznámka: 

Ano, témata zase na přeskáčku.

Drabble: 

Pracoval rychle. Posbírat kameny. Shrnout je na jednu hromadu.
Jde o plochu, kterou obklopují.
Zmizí tu Zóna? Jak dlouho to bude trvat?
Tuhle odpověď si přijede zjistit později.
Zlato, zlato, zlato.
Tak skvělý vodič. Tak zvláštní přirozený akumulátor magie.
Tak velká zlatá žíla a celá nakažená.
Škoda.
Jakoby z něj spadly okovy. Už ho nepřitahovala zář, nespalovala touha vlastnit a hromadit.
Po dlouhé době byl volný.
Spustil veslici na vodu a bez ohlédnutí zabral vesly.
Na zlatý nuget v kapse zapomněl.
Nevadí.

Ostrov osaměl.
Vítr si pohrával s trsy metlice. Zavládlo ticho. Jen...
Kdesi mezi kameny pípal detektor. Stále slaběji.

Závěrečná poznámka: 

Vysvětlení: Metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), anglicky tufted hairgrass je nativní i na Skotských ostrovech.

<<< Začátek | < Předchozí | Další >

Obrázek uživatele Tess

Ze tmy do světla

Úvodní poznámka: 

Obligátně napřeskáčku.
Ehem, ano.
V padesátce jsem přidala další kapitolu.
(Sem patří mírné šťouchání potenciálních čtenářů)
(Sem patří nedůstojné žadonění o komentíky)
:D

Drabble: 

Vydal se na obchůzku kolem ostrůvku. Od jednoho kamene k druhému. Měly v sobě jas, který nebylo možno vidět pouhým okem.
Nedíval se pod nohy. Špatný došlap, zavrávorání... pád... Tma.

Sedí hluboko, hluboko v dole a nemůže se nabažit té záře. Jak v duši, tak před očima.
Zlato.
Našel žílu.
A všechno to zlato dokáže vytáhnout ven. Jen on. Kdo jiný? S kamenem pracovat umí, Zóna mu nevadí...
Zlato, zlato, zlato.
Jeho odrazy v roztříštěném zrcadle.
Přitáhlo ho jako můru plamen.

S trhnutím se probral a přimhouřil oči před slunečními paprsky, které prorazily mraky.
Rozsvítilo se mu.
Už věděl jak.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

15. Bezpečný přístav

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Tak dneska už k nedělnímu obědu!
Zase lehce odborné.
Pokud je to nesrozumitelné, nebo píšu hovadiny, ocením zpětnou vazbu. Přece jen tak dobrý námořník nejsem.
Opět Vydra.

Obrázek uživatele Tess

Změna je život

Drabble: 

Ostrov se nakonec zdál opuštěný. Výborně.
Badatel ho pečlivě obešel s detektorem. Ten ani nepípl.
Ideální pokusná oblast.
Pečlivě rozmístil lesklé kameny. Od jednoho dohlédl na druhý. Měl určitý pocit, že je to tak správně.
Něco mu to našeptávalo.
Obešel pokusnou oblast znovu s detektorem.
Stále ticho.
Ještě je moc brzy.
Spal dobře a v relativním pohodlí v provizorním přístřešku. Ale ráno...
Kam zmizel detektor?
Byl jeho věrným společníkem několik desetiletí. Kam ho jen položil? Jak bude zjišťovat...
Zarazil se.
Cítil určitou jinakost.
Přišla změna.
Detektor nebude potřeba. Vyvinul si v hlavě vlastní.
Toho se nezbaví.
Aspoň nebude sám.
Píp.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Zábor teritoria

Úvodní poznámka: 

Ano. Příběh je na pokračování. Ano, mimo pořadí témat. Chcete-li číst podle pořadí napsání, následujte šipky.
Vždycky ale můžete číst mimo pořadí.

Drabble: 

Moře je zrádné a nedá se lehce překonat. V průlivu byl silný proud, který si s Pavoučkem krutě pohrával. Ale stačila trocha perné práce s vesly a Badateli se podařilo z proudu vymanit. Zamířil k největšímu z ostrůvků.
Zbytky zrezivělé konstrukce u pobřeží slibovaly, že se tu civilizace kdysi vyskytovala. Molo tu ovšem nebylo.
Badatel přistál s obtížemi, ale v jednom kuse.
Tak, a je u cíle.
Je tu ale sám? To hodlal zjistit.
Sebral kámen a začal bušit do zbytků železa. Údery hlasitě ohlašovaly jeho přítomnost.
Objeví se šelmy? Nikdy nevíš.
Nebál se. Věděl, co je tu nejnebezpečnější.
On.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Velké plány

Úvodní poznámka: 

Ano. Pro případ čtení na pokračování následujte šipky.

Drabble: 

Na západě byly za dobrého počasí vidět ostrůvky. Příliš malé, příliš bezvýznamné a příliš blízko Zóny, aby byly obydlené (rozvzpomínal se na stále více věcí). Pořád ale v bezpečném území.
Aspoň to mu stále tvrdil detektor. Mlčel.
Dnešní den dobré počasí sliboval.
Dotáhl Pavoučka na vodu, naložil sudem, pár bednami postarších zásob a pytlem s vytěženými kameny. Odstrčil od břehu a začal veslovat. Odliv mu v pohybu pomáhal.
Ostrůvky jsou neobydlené, ale třeba tam bude ještě molo.
Třeba tam budou ještě budovy.
Stojící.
A zastřešené.
A s krbem.
Funkčním.
Třeba konečně vyžene z kostí ten nepřirozený chlad.
Třeba bude dobře.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Škola základ života?

Úvodní poznámka: 

Tak asi už budu psát pořád napřeskáčku... šipky. Následujte šipky :)

Drabble: 

Charlie pečlivě dokreslil poslední písmenko na boku své nové veslice s podivně vypouklými boky. Jeho přítel ho pozoroval s despektem.
„Co má jako tohle znamenat?“
„To je zkratka, víš? Perfidně amorfní vochechule, UK.“
„Ty ze sebe vždycky děláš vzdělance!“
„Jo, a co má bejt?“
„Tak náhodou, co znamená to... UK?“
„United Kingdom, přece. To neřeš, ten stát už beztak neexistuje. Ale existoval, a to právě tady.“
„Seš pěknej nerd.“

O mnoho let později si Badatel rozmýšlel, který ze člunů použije. V použitelném stavu byly tři.
Jeden má stále ještě vidět zbytek jména.
PAVoUK. Pavouček?
Pavouček přináší štěstí.
Vezme si ten.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Za chyby se platí

Úvodní poznámka: 

Opět zase mimo pořadí témat, opět následujte šipky :) A opět zase možno číst samostatně.

Drabble: 

Nález sudu dobrého piva Badatele povzbudil. Takto povzbuzen pokračoval v objevování.
V loděnici našel dobře zakonzerované čluny. Některé z nich tak malé, že je zvládne ovládat sám. Kusům plátna nerozuměl, ale vesla v něm vyvolala vzpomínku.
Budou stačit.
Vrátil se do vesnice a systematicky prohledával dům od domu.
Většinou malá obydlí, která neobsahovala nic zajímavého.
Nakonec se vrátil do nálevny. Dvířka pod schody vedla překvapivě o patro níž.
Rozsáhlý sklep možná kdysi obsahoval zásoby. Ale všechno v něm bylo rozbité na kousky. Už dávno.
Důvod byl zřejmý.
Mladík v tričku s ručně malovaným nápisem Maestro.
Byl mrtvý.
Taky už dávno.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Před pár lety...

Úvodní poznámka: 

Opět mimo pořadí témat, opět následujte šipky :) A opět možno číst samostatně.

Drabble: 

Když přišlo první upozornění, dělal, že ho ignoruje. Těm nahoře nemůžeš věřit! O životě tady, na prahu Zóny, nic neví. Pak není divu, že plaší, jakmile se něco změní. Zóna je ale jako roční období (což by věděli, kdyby sem někdy dovlekli své tučné zadky). Její pohyb je normální!
Nakroutil si švihácký zárodek knírku a užíval si obdivné pohledy dívek. Byl buřič!
Naneštěstí svým slovům sám uvěřil.
Druhému upozornění s výstrahou se vysmál.
Pak přišel příkaz k vystěhování.
Všichni odešli. On zůstal.
Až se za pár týdnů vrátí, budou ho teprv děvčata obdivovat.
Nevrátili se.
Ani by nebylo co obdivovat.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Malé objevy

Úvodní poznámka: 

Pro zájemce o Ostrovy upozorňuji, že včera byla přidána do Padesátky z Ostrovů další kapitolka, děkuji pěkně :)

Drabble: 

Detektor už téměř necinkal.
Opuštěná vesnice, kterých je kolem pobřeží hodně. Nebyla opuštěná dlouho.
Ani nebyla opuštěná narychlo.
V domech nezůstalo skoro nic.
S tím nepočítal. Myslel, že vybavení najde po cestě.
Teď sháněl hlavně nádoby na pitnou vodu.
Skladiště nebo nálevna? Bylo to jedno. Budova obsahovala nádob spoustu. Většina skleněných lahví byla rozbitá. Ty co byly v celku, nebyly prázdné.
Nápoj chutnal příjemně hořce, ani se po něm moc nemotala hlava. Uplynulá léta se na něm nijak nepodepsala.
Vlastně to byl výborný nápoj. Co do něj asi dávají?
Jen lahve byly trochu malé.
Naštěstí ho našel ještě plný sud.

Závěrečná poznámka: 

... tak jsem při hledání možností narazila na informaci, že v 18. století se na Britských ostrovech někdy dával do piva místo chmele pelyněk. Vzhledem k tomu, že chmel tam zcela určitě nemám, zatímco pivo zcela určitě mám a místní botanické sbírky a hradní zahrady obsahují spíše pelyněk než chmel...

<<< Začátek | < Předchozí | Další >

Obrázek uživatele Tess

14. S větrem o závod

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Tož to Vydra...
Doufám, že jsem neudělala žádnou chybu v odborné části a že odbornost jsem napsala pro laiky dost čtivou.

Jo, málem jsem zapomněla - hlásím bonusovou kapitolu včetně mocinky temného tajemství.

Obrázek uživatele Tess

Pro účel vědy

Úvodní poznámka: 

Pořadí kapitol mimo pořadí témat, následujte šipky.

Drabble: 

Změna je zvláštní. Zatím ji přežilo sto procent pokusných subjektů.
Zatím ji přežil jen jeden subjekt. Zdá se, že se zotavuje bez větších problémů. Na nic si nepamatuje, ale vzpomínky se vrací.
Změna ovšem může být i toxická.
Není dostatek dat, takže bude nutno učinit nová pozorování.
Složil hromádku kamenů do masivního koše a vydal se dolů z kopců. Následoval potok, dříve či později ho dovede k moři.
Tak tvrdila mapa.
Detektor cinkal čím dál méně. To bylo dobře.
Účinky změny bude potřeba vypozorovat na nějakém dosud nezasaženém území.
Byl Badatel. Bude opatrný. Na experimenty mu bude stačit neobydlený ostrůvek.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Krok za krokem

Úvodní poznámka: 

Pořadí kapitol nenásleduje pořadí témat. Následujte šipky! :)

Drabble: 

Záblesky paměti Badateli pomáhaly. Věděl, že by se nějakou dobu měl držet od zdroje Změny dál. Po týdnu se ale odvážil zpátky.
Díval se na vše, jako by to viděl poprvé. A svým způsobem to byla pravda, uvědomoval si, že něco zná, až když to uviděl.
Detektor.
Tiše cinkal. To znamená, že je tu stabilizovaná Zóna. Podle záznamu se intervaly cinkání neměnily.
Udělal radši nový záznam, co kdyby.
Jeskyně vedoucí hluboko dolů. Tam, co sotva dosáhne světlo od vchodu... křižovatka tří cest a smutné sluje.
Pár pokrývek, nějaké zásoby...
O hromádce skoro světélkujícího kamení v rohu si ještě nedovolil uvažovat.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Nekonečné možnosti

Úvodní poznámka: 

Doufám, že téma je jasně patrné.
Tohle je letos moje první drabble, které jsem dopsala a bylo to rovných 100! (Teď budu dlouze bloumat nad tím, jestli není horší právě proto, že jsem ho nemusela škrtat ze 186 jako to předchozí...)

Drabble: 

Nevěděl odkud, ale něco přece věděl.
Důležité je to, co je důležité.
Důležité je poznat, když se ztratíš. Jen tak se můžeš zase najít.
Najít aspoň něco.
Dvanáct hodin denně bylo moc. Magie ho naplnila, plíživě pulzovala jeho tělem. Ztratil se, zapomněl... ale přece jen si pamatoval. Jakoby tohle nebylo poprvé. Jenže tentokrát věděl, co má dělat.
Uklidnil zuřivost. Sednout si. Zavřít oči. Jen vnímat. Času je dost.
Vítr.
Vůně.
Ševelení stébel.
Času je dost...
Usnul.
Když se probudil, jako by byl na druhém břehu. Pořád nevěděl, kdo je. Co tu dělá?
Záblesky paměti...
Můžu být kdo chci.
Budu badatel.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Vzpomínka na krásu

Úvodní poznámka: 

... ale mohl by to být i jakýkoliv jiný fandom!
(skoro)

Drabble: 

Rychle, jak vítr, běhává
Zlatavá hříva za ní vlaje
A s větrem za ní povlává
Když si tak venku hezky hraje.

Náklady těžké odnese
Rychle a levněji než lodí
A nejen to, je překrásná,
Její tvar oku zalahodí.

Však nastal konec hřívy zlaté
Byť jiné často zachránila
Teď skončila co dobré paté.
V jídelníčku se objevila.

A nejen to, jak dobře víte,
(A není vám to vůbec putna)
Když krutou pravdu objevíte
Že ona je tak...
Velmi...
Chutná.

Ale teď chybí nám.

A pláč a kruté bědování
Jsou slyšet po širokém kraji
Jak lidé chápou, znenadání
Koně se přece nepapají!

Závěrečná poznámka: 

Mimo pořadí drabblat na pokračování.

Obrázek uživatele Tess

Dodržovat pravidla

Drabble: 

Dvanáct hodin tam dole, kopat. Je to fascinující práce. Téměř vidí odlesky magie, trochu jinak, než jasně vidí odražené světlo svíčky.
To zablikalo a zhaslo.
Jídlo, voda, palivo...
Prkna ze staré kůlny.
Náhle ho popadl amok. Nabral kameny a prudce házel. Dávno popraskaná okna se vysypávala s uspokojivým řinčením.
Chcípněte, parchanti! křičel nehlasně na domy, na dávno mrtvé osadníky.
Smrt si zasloužili.
Ale jen jejich smrt nestačí.
Nebo...
Proč? Co provedli?
Nepamatoval si.
Kdo jsem?
Nevěděl.
Jenom...
Zabít! Zabít je všechny!
V nečekaném záblesku příčetnosti si uvědomil, že dvanáct hodin je v magií prosáklém místě příliš dlouho i na něj.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Malý zázrak

Úvodní poznámka: 

Tvdo, já tam úpím u tématu a přitom mám zrcadla už v prvním drabblu...

Drabble: 

Tunely ve starém dolu jsou dlouhé a temné.
Sice měl dobré noční vidění, ale kde fotonu není, ani tyčinky neberou. O čípcích nemluvě.
Ale chytrá hlava si řešení najde. Světlo se může přece odrážet.
Okolní opuštěné domy slibovaly vhodnou kořist. Bohužel zjistil, že po více než stovce let mají pozvyrážená okna a dveře a pořádně poničené křehčí vybavení.
Vážně uvažoval, že bude střepy zrcadel slepovat lepicí páskou.
Zkusil to, ale lepicí pásky z benzínky starší více než stovku let jaksi nelepí.
Naštěstí benzínka obsahovala kromě nelepicích pásek taky dobře vybavené záchody.
Nastavil toaletní zrcadla do patřičných úhlů... a bylo světlo.

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Dobrého pomálu

Úvodní poznámka: 

Nějak se mi to vyvíjí úplně jinak, než jsem myslela. Ale nevadí, nevadí! Aspoň už vím, o čem příběh bude.

Drabble: 

Dovolil si pracovat jen deset hodin.
Jednou se totiž přistihl, že kope, už neví jak dlouho, nejí, nepije a nespí. To ho vylekalo. Nechtěl ztrácet kontrolu.
Delší svíčka hoří deset hodin. Když zhasne ví, kolik času uplynulo.
Pak musí ven. Postarat se o palivo, jídlo, vodu.
Když jsou stíny nejkratší, vrátí se dolů. Spí se tam krásně. Kratší svíčka zhasne po osmi hodinách. Tma ho probudí.
Pak musí ven. Postarat se o jídlo, vodu, detektor.
Zapálit desetihodinovou svíčku a konečně do práce.
Jenže...
Deset hodin nestačí.
Kopání je příliš zajímavé!
Když z osmi hodin udělá šest, má z deseti dvanáct!

Závěrečná poznámka: 
Obrázek uživatele Tess

Pod zemí

Úvodní poznámka: 

Tak uvidíme, jak to letos půjde. Plánuji uvést na scénu nové postavy... ale to neznamená, že se nedočkáte postav starých!
Snad.
Kam až mě témata pustí.
Píšu opět na pokračování. A každé drabble by mělo potěšit i někoho, kdo není znalcem světa. Držte palce.
Ano, beru objednávky, ale nezaručuju jejich vyplnění :D

Drabble: 

Z blíže nespecifikovatelné vzdálenosti a směru se ozývaly pravidelné údery kovu o kámen. Svíčka na rozcestí povzbudivě mihotala a vyráběla světlo. Podle její velikosti – nebo spíše nevelikosti – se takto činila již podstatně dlouhou dobu.
Tři chodby, v nichž jsou umístěna zrcadla, rozvádějící světlo svíčky hlouběji. Čtvrtá malá sloj, sloužící jako kříženec skladiště a ložnice pro nenáročného nocležníka. Obsahuje pár košů s blíže neurčitelným nákladem, hnízdo pokrývek a svazky a svazky přesně stejných svíček s vyznačenými úseky.
Plamínek aktivní svíčky se mezitím domihotal k poslední značce. Desáté.
Nezhasl.
Nebylo divu.
Uživatel si svíčky upravil a kradl pro svou práci další minuty.

Závěrečná poznámka: 

Začátek | Další >

Obrázek uživatele Tess

Mají je rádi, ale!

Úvodní poznámka: 

Kvůli padesátce letos... budu psát jen jednu sérii!

Drabble: 

Mají rádi Vrana. Vrana prostě lidi mají rádi. (Aspoň do určité míry.) Libový frajírek, který v sobě občas skrývá něco víc. Je přímý jako ocelové pravítko. A stejně tak chytrý.
Mají rádi Rezku. To se ví. Je nenápadně drsná, lehce mimo a čestná až za dva rohy.
Mají rádi Lišku. Je šikovná, umí dobře využívat svých ženských zbraní. Je to trochu slečinka, dokud ovšem nejde do tuhého.
Mají rádi Racka. Inteligentní, tichý velitel, svým způsobem strategický génius. Pro ochranu Ostrovů dýchá.
Mají je rádi.
Jenže...
Píšu o nich pořád.
Budu muset letos vytáhnout nějaké úplně jiné postavy!
Snad nebudou zklamaní.

Obrázek uživatele Tess

13. V hlubinách

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Přestože by tahle kapitola odpovídala zvláštnímu zadání, tajemství temnější než půlnoc odhalím až v kapitole příští.

Obrázek uživatele Tess

12. Napříč krajinou

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

... a občas vám některé postavy ožijí a vy se jen divíte!

Obrázek uživatele Tess

11. Dva světy

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Chtěla jsem psát Vrana, ale vetřel se Racek :D

Obrázek uživatele Tess

10. Drobné nepříjemnosti

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Podrobněji si představíme další osobu...

Obrázek uživatele Tess

9. Denní chleba

Obrázek uživatele Tess

8. Neomezené možnosti

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Musela jsem to přehrát na Racka, protože se mi to dějově docela hodí.
Nicméně je mi líto, že se tam neobjevil Vran.
Protože Vran by se zeptal: "A proč Smrtonoš? Proč ne třeba... Životabudič?"
A mohlo následovat dlouhé pojednání o whisky.
No, snad někdy příště :D
Si myslím, že ti dva by prostě měli chodit spolu. Jeden bude lidi fackovat, druhý z nich bude dělat idioty, to je skvělá kombinace.

Obrázek uživatele Tess

7. Čas příprav

Obrázek uživatele Tess

6. Trocha snahy

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Od včerejška se o kapitolu rvali Vran s Rackem, aby se pak náhodně vynořil další hráč...
Vran stejně vyhrál.
Asi.

Obrázek uživatele Tess

5. Důležité otázky

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Těšili jste se na dalšího Vrana? Bohužel... dneska už jeden byl.

Obrázek uživatele Tess

4. Velmi nápomocný

Povídka: 
Úvodní poznámka: 

Trvalo mi to neb Síla nebyla psaní nápomocna (hlavně, že mám výmluvu!)

Stránky

-A A +A