Bjørkhallen

Obrázek uživatele ioannina

Rozvíjení plánů

Fandom: 
Drabble: 

„Proč nechceš bydlet přímo v hradě?“
„Kvůli Thornvaldovi.“
„Thornvald se tu od léta neukázal. Proč asi Brigitta shání nového mistra lektvarů?“
Severin pokrčil rameny. „Pořád tu má domovské právo. A mezi mnou a jím je otevřené nepřátelství. Podle zvyklostí mezi černými mágy...“
Mistryně léčitelka se netvářila nadšeně. „Nechtěl bys mi říct, co přesně proti sobě máte?“
„Budu muset,“ uryl suše Severin. „Až na sebe vezmeš to kustodium.“
Mistryně Freya si nespokojeně povzdechla. „Vlčí jámy jsou od hradu dobře hodinu cesty. Co když tě budu potřebovat ve špitále akutně?“
„Hm... kouzelné dveře?“
„To ti Ayre nedovolí.“
„Už jsme je spolu vytvořili.“

Obrázek uživatele ioannina

... a pak už nikdy nic nebylo jako dřív

Fandom: 
Drabble: 

Začalo to jako dětská hříčka. Našla pár vlasů toho pohledného Seveřana, vytrhla si několik svých, spletla copánek a z něj vykouzlila prstýnek.
Jenomže ho nosila tak dlouho, dokud se doopravdy neproměnil v kov.
Když dospívala, Sigurd se vrátil. Věděla, že se vrátí. Nemohl jinak. Zpečetila svazek mezi nimi slzou a kapkou rosy – a na prstýnku vypučely křišťál a perla.
„To víš, že si tě vezmu,“ smál se. „Až vyrosteš.“
Žertoval.
Ona ne.
Po svatební noci přibyl na kroužku rubín. Tohle je už navždy, těšila se.
O pár let později prsten v hádce přeštípla kleštěmi.
Jejich třetí dítě se narodilo mrtvé.

Obrázek uživatele ioannina

Důvěra až za život

Fandom: 
Drabble: 

Děvčátko v jeho náruči milosrdně spalo. Dýchalo. Pořád ještě. Severin žasl, jak nádherné to je: držet v rukou spící dítě. Až dodnes si to nedokázal představit. Jsem moc naměkko, říkal si, prostě jsem se jen bál, že ji ten příšerný nevypočitatelný, nevyzkoušený dryják zabije. Nebo ne?
Zapudil zbytečné úvahy. Teď musejí především zmizet.
Koni odstřikovaly od kopyt celé vějíře vody. Severin je zdvíhal do vzduchu a tvořil z nich mlhu a déšť.
Po pár mílích z potoka vyjel. Dítě v jeho náruči bylo teď celé mokré a chvělo se.
Když ji vytíral do sucha svým pláštěm, poprvé ze spánku broukla.

Závěrečná poznámka: 

Pravidelní čtenáři nejspíš odhadnou, ve které části Lisina příběhu se nacházíme, ale stejně. Severin jí dal první dávku lektvaru a odváží ji z té fary, kde málem umřela na následky zničení pečeti exorcismem. Vlastně se poprvé reálně uviděli před pár hodinami.
Ten lektvar je Severinův vynález a toto je první (a nadlouho poslední) případ, kdy jej použil.
Po tomhle drabblíku by měl dějově následovat tento prastarý, kde by mohlo být i nějaké vysvětlení pro dosud nezasvěcené.

Obrázek uživatele ioannina

Nářek a flétna

Fandom: 
Drabble: 

Do bjørkhallenské Mandaly vešli tři. Mistr Ayre, Erik a Danele.
Ptačí mandala v Château des Chansons se jim ozvala skoro vzápětí, šťastná, že konečně může mluvit. Erik vzal Danele za ruku a společně vešli do tmy plné hlubokého zpěvu. Ayre se mezitím posadil na místě, kde je v Mandale všech pět elementů v rovnováze, a čekal.
O pár hodin později se zpěv Ptačí mandaly změnil a Ayre uslyšel, jak se do jejích tónů mísí Erikovo hvízdání a Danelin šepot.
Potom Danele vyjekla. Ayre zaslechl kroky. Erikovy. Vzdalovaly se.
Zašustily v písku.
A pak skřípavý nářek zmlkl a zněla jen flétna.

Obrázek uživatele ioannina

Nová tradice

Fandom: 
Drabble: 

Leila si vymohla, že bude přítomná na zasedáních bjørkhallenské Rady. Mistr paměti měl sice silné námitky, že Leila není dostatečně zkušená, nemá nejmenší ponětí o vedení školy a nedosáhla ani nižšího mistrovského titulu, a tudíž že nemá na zasedání mistrů co dělat, natož aby tam mluvila – ale Sigurd z moci rektorské zasáhl v Leilin prospěch.
Tentokrát projednávali obsazení uvolněných učitelských pozic.
„Spillemand by učit mohl a chtěl, ale má na starosti pětiletého synka,“ mračila se Brigitta.
Leila zvedla obočí. „A to je problém? Proč byste... Proč bychom nemohli zřídit přípravnou jednotřídku? Pro... děti mistrů a... sirotky?“
„Kdo ji povede?“
„Já...?“

Obrázek uživatele ioannina

Zvedni hlavu, mrcho!

Fandom: 
Drabble: 

Když je slyšela přicházet, zapečetila si ústa kouzlem. Neudělat to, vyla by teď bolestí a hrůzou jako umírající fena. A to nesměla. Nesměla. Nesměla.
Bože můj...
Přivázali jí na nohy kámen a hodili ji do řeky. Normální člověk se prý utopí; čarodějnici voda nepřijme.
Bylo tam mělko. Přežila.
Bože můj, děkuji ti...
Přes větev blízké vrby přehodili provaz. Její bývalý milenec jej sám požehnal. Jí požehnání odepřel. Je čarodějnice. Podle Písma...
Bože můj, děkuji ti, že jsem malého Severinka stačila odvést do kláštera. Ochraňuj před tímhle šíleným knězem aspoň jej. Amen.

Zemřela bez hlesu a nesmířená, říkali později její sousedé.

Obrázek uživatele ioannina

Dobrý hlídač

Úvodní poznámka: 

Nahrazuju téma č. 8 - Kopnutí.

Fandom: 
Drabble: 

„Tohle je ale příšerná putyka,“ zamračil se mistr Severin. „Začouzená, zablešená, plná... no. Nejčistší místo v celém okolí je stáj. Opravdu už nemůžeš dál? Ani kdyby ses vezla v sedle?“
Lisa se mu opírala o ruku. V polospánku jen zavrtěla hlavou.
„Co s tebou nadělám.“
Zavedl kobylu do stáje. Holčička mu šla automaticky v patách. Mistr koně odstrojil, napojil, přivázal mu k čumáku pytel s obrokem. Podestlal čerstvou slámu.
„Zůstaň tady. A ty ji koukej hlídat, Flekatá.“
Lisa se bez protestu stulila kobyle pod nohy.

Když se mistr vracel s jídlem, našel před dveřmi stání jakéhosi pobudu s přeraženým hřbetem.

Obrázek uživatele ioannina

Těžká volba

Fandom: 
Drabble: 

„Ano, je to bjørkhallenská pečeť,“ přisvědčil Sigurd Holden. Nemusel se na list ani podívat: viděl, jak byl napsán. Bohužel pouze v mysli a bohužel pozdě.
„Ano, je pouze mechanická,“ přisvědčil podruhé. Samozřejmě. Leila neměla právo s pečetí nakládat. Sigurd by nikdy nevěřil, že ji vůbec napadne oficiální školní pečeť použít.
„Ano, toto je můj vlastní list,“ přisvědčil potřetí.
„Proč je v naprostém rozporu s tím prvním?“
Sigurd se odmlčel. Co teď? Má říct pravdu a zradit – a ztratit – ženu, nebo lhát – a ublížit hostu?
„Má žena se... zmýlila. Mistr Severin neměl špatné úmysly. Potřeboval Lisinu krev, aby holčičce zachránil život.“

Obrázek uživatele ioannina

Zoufalství

Fandom: 
Drabble: 

„Ale oni mi nedovolí, mistře... Černému mágovi nikdo nikdy... Lisa... Oni mi ji nesvěří, rozumíte, z Bjørkhallenu přišla...“
„Sedni si. Uklidni se.“
„... žaloba, že jsem bral Lise krev, ale to bylo kvůli tomu lektvaru a mně nikdo nikdy neuvěří, že...“
„Napij se. A řekni mi to ještě jednou a pomalu. Kdo tě žaloval a zač?“

***

„Dobře si prohlédněte pečeť tohoto listu.“
Dopis koloval kolem stolu. Zatímco jej ostatní mistři detailně studovali, Velemir Divjakov se na své židli maličko pohupoval, jako by si byl zcela jistý výsledkem.
„Otisk pečeti je mechanický. Ergo, s pečetidlem nakládala neautorizovaná osoba. Znám jméno. Leila Holdenová.“

Obrázek uživatele ioannina

Plány

Fandom: 
Drabble: 

„Především musíš zařídit rozumné bydlení,“ vypočítával mistr na prstech. „Po hospodách s malou věčně nemůžeš.“
Severin pootáčel pohárem. Hryzal si rty. Pořád ještě nechápal, proč mu jeho starý mistr chce... pomáhat. Odkašlal si. „Zkoušel jsem... Heiligenkreuz.“
„A?“
„Nepotřebují mě.“
„Co Bjørkhallen?“ navrhl mistr Divjakov.
Severin se zamračil. „Tam je Thornvald.“
„A oni jsou z něj ještě o něco šťastnější než ty,“ ušklíbl se mistr Divjakov. Zvedl svůj pohár, upil. „Tak se přece trochu snaž.“
Známý tón Severina vyprovokoval k reakci. „Mohl bych někde v okolí … koupit dům. Domek,“ opravil se.
„Dobrá. Za druhé. Čarodějnou radu si beru na starost já.“

Závěrečná poznámka: 

Možná to není dostatečně jasné, ale Severin s Divjakovem plánují, jak zařídit Lisinu adopci.

Obrázek uživatele ioannina

Poledne o letním slunovratu

Fandom: 
Drabble: 

Písek na nádvoří se blyštěl tisícem křemenných střípků. Slunce už vystoupalo na vrchol své denní výhně a teď se snažilo upražit všechno, nač jen dosáhlo. Stíny se stáhly do bezpečí; do středů velkých místností nebo do sklepů. Mistry nikde nevidět, po nádvořích se upoceně ploužilo jen pár mladších žáků. A nedalekým údolím se tiše plížily oddíly Maurů.
Právě v tu chvíli se na jednom dávno uzavřeném a opuštěném nádvoří pohnul písek. Zvedalo se zrníčko po zrníčku, opatrně a pomaličku se sesypávalo, jako by ho odmetal nějaký neviditelný metař, od středu nádvoříčka ve stále se rozšiřujících kruzích.
Písečná mandala se probudila.

Obrázek uživatele ioannina

Maris stella

Fandom: 
Drabble: 

„Raději bych to přece jen nedělal, otče.“
„Tobě nic nehrozí,“ oponoval bývalý opat. „A pokud jde o mě – inu, žil jsem dost dlouho.“
„Vůbec nemám představu...“
Opat přikývl. „Ano, mistře Ayre. Pojďme.“

Sotva vstoupili do Mandaly, zastavila se a poprvé po staletích ukázala své pravé kosti: kámen, dřevo, kov. Ayre polkl.
Opat ho jemně pobídl: pojď dál.
Došli do středu obrazce.
Tam se bez varování propadli do Vody.

Paní na ně už čekala, oděná v plášti z nejtemnější modři. Prosvítalo jí světlo. Ayre užasle pustil starcovu ruku.
Opat rozpřáhl paže: „Ave, maris stella...“
Přikročila, objala ho a políbila na čelo.

Závěrečná poznámka: 

Samozřejmě, že "Ave, maris stella" je incipit jedné z mnohých mariánských modliteb.
A pro ty, kdo nevědí nebo zapomněli, Vodou mimo jiné odcházejí mrtví.

Obrázek uživatele ioannina

Zabydlování

Fandom: 
Drabble: 

Severinovi připadal jejich nový domek ve Vlčích jámách... hlasitý. Upovídaný.
Když táhl roklí vítr, trámy povrzávaly. Severina ten zvuk první týdny budil: kamenné stavby, ve kterých dosud bydlíval, nic takového nedělaly. Potom si zvykl a když jednu noc nefoukalo, divil se, co mu chybí.
Kamenný krb popraskával. Nebo to byly suky v polenech? Severin vždycky vyskočil a běžel se podívat, jestli nevyletěla jiskra; v dřevěnici se bál ohně ještě víc než dřív, a otevřený hučící krb mu klidu nepřidával.
Po čtyřech týdnech nekonečně únavných úprav zaslechl Severin nový zvuk. Zaskřípnutí otevíraných dveří a nezaměnitelné krůčky.
Usmál se. „Vítej doma, Liso.“

Obrázek uživatele ioannina

Tátova věrná ozvěna

Fandom: 
Drabble: 

„Já se od tebe nenechám zkracovat ve svých právech!“
Leilin jekot se nesl až dolů do zahrad. Sigurdovy odpovědi nebylo slyšet: čím víc se Sigurd hněval, tím tišším hlasem mluvil.
Mistryně Heidi se skláněla nad záhonky, přivírala oči před sluncem a plevel po plevelu se propracovávala k letohrádku. Přála si, aby nebylo tak vedro: Sigurd by si aspoň zavřel okno.
Těsně před ní zaškrábal kamínek. Vzhlédla.
Byl to Sigurdův synek. Kreslil na schody matčina oblíbeného letohrádku znak proti plazivé havěti.
Heidi si otřela pot. Na čele jí zůstala šmouha od hlíny.
„Copak to děláš, Markusku?“
„Klátím zmije v jejich plávech.“

Obrázek uživatele ioannina

Otvírání svatebních darů

Fandom: 
Drabble: 

Leila nedočkavě strhla další ozdobnou stuhu. „Jů, Sigurde, podívej! Koťátko! A jaké! Chceš udělat hami ham, maličké, chceš?“
Na hraně krabice se objevila měkkoučká tlapka. Vysunuly se něžné růžové drápky. Zajely do tvrdého dřeva jako do změklého másla. Sigurd jen povytáhl obočí.
Jeho žena to neviděla: utíkala do kuchyně pro misku a mléko.
Novomanžel se opatrně naklonil nad bedýnku. „Dvě... koťátka. Přisekej jim trochu masa. Můžeš přidat i krev.“
„Ano, ano!“ zatrylkovala Leila. „Tak, miláčci, už se to nese, museli jste mít hladíček, viď-“
Zmlkla.
Přes okraj bedýnky zvědavě vykukovaly dvě maličké mantichorky a cenily po třech řadách mléčných zoubků.

Obrázek uživatele ioannina

Ptačí mandala se probouzí

Úvodní poznámka: 

(Pantomima. Ne moc povedená.)

Fandom: 
Drabble: 

Noc. Na nádvoří přichází AYRE. Trochu se potácí, občas mu ruka zabloudí k čelu. Sbírá kameny, odhazuje je ke středu nádvoří. Konečně z nich skládá obrazec, který nevidíme.

Den. MISTŘI obcházejí Ayreho obrazec. Teď vidíme, že je to kruh složený z ptáků s propletenými dlouhými krky. MISTŘI porůznu zkouší hvízdat, bezvýsledně.

Střídání dnů a nocí. MANDALA se pomalu otáčí; když se nad ni některý mistr nakloní, pohyb přestane.

Znovu noc. ERIK se převaluje v posteli, má těžké sny. Zdvihá se vítr.

ERIK usedne na kraj MANDALY, vytáhne flétnu. Hraje. Tóny zanikají ve větru. MANDALA se roztočí a rozezpívá v odpověď.

Obrázek uživatele ioannina

Drobná písařská chybička

Fandom: 
Drabble: 

„Copak to sháníš tentokrát, Eriku?“
Těžko říct, jestli měl Žlutý drak toho malého potížistu opravdu rád, nebo jestli ho jen škodolibě těšily ty hory průšvihů, které kolem Erika jaksi samovolně vznikaly. Tak nebo tak, vyhledával chlapce při všech možných i nemožných příležitostech.
„Alfasavce.“ Erik si utřel rukávem nos. Bylo chladno, podzim se skláněl k zimě a on si samozřejmě zapomněl napsat domů o teplejší plášť.
„Alfa – co?“
„Savce.“
„To je pěkná pitomost, Eriku,“ ušklíbl se drak.
„No jo, asi jo. Ale když... Mistr divokých tvorů chce, abych mu takové zvíře přivedl ukázat, jinak mě prý vyštve do zimy mezi vlky...“

Obrázek uživatele ioannina

Pátrání v Liber perditus

Fandom: 
Drabble: 

Každé černé kouzlo si od čaroděje vezme něco, co je mu drahé. Něco, co neočekával. O cenu nelze smlouvat ani ji odhadnout předem.

S tím Severin nepolemizoval. To je protě jasný, nevývratný fakt.

Většina černých mágů umírá dřív, než dospěli k plnému počtu svých let.

To byla smutná pravda. Severin nepotkal opravdu staré černé mágy. Ani v Dubogradu, ani jinde.
Ale přesto... většina. Možná by přece jen měl šanci. Snad. Vždyť nepotřebuje mnoho. Jen dokud se Lisa nedožije dospělosti.
Četl dál.

Černý mág umírá jako démon, jako zvíře, nebo jako člověk. Jestliže chce zemřít jako člověk, musí...

Zbytek textu chyběl.

Obrázek uživatele ioannina

Začátek zvláštního přátelství

Fandom: 
Drabble: 

Na Krétě se bájilo o Severu snadno. Krásný světlovlasý muž. Žádné věčně u plotny. Pryč od babiččiných lekcí pro děvčata z okolí... Leila ty hodiny nenáviděla. Proč se namáhat s učením? Pár praktických kouzel – a stačí! Pracovat má přece manžel!
Jenže v Bjørkhallenu se od žen čekalo, že budou stejně vzdělané a schopné jako muži.
„Nenudíš se trochu?“ zeptala se jí mistryně Gunnarsdóttir. „Já bych se doma zbláznila. Přijď někdy do mé dílny, nechceš?“
Po dvou nekonečných dnech Leila přemohla strach a přišla.
„Tak co bys ráda nosila?“
„Náramek lásky,“ špitla Leila.
Greta Gunnarsdóttir spiklenecky povytáhla obočí. „Nejhezčí bude měděný.“

Obrázek uživatele ioannina

Písek v soukolí

Fandom: 
Drabble: 

„To po nás nemůžou chtít.“
„Xaverius jen jedinkrát šlápl na tamten krucánek a od té doby pořád ječí.“
„Kecáš, čtyři dny jsem ho neslyšel.“
„Protože teď řve ve špitále.“
„Xaverius byl hlupák. Nedostal ho žádný krucánek. Prostě do ní vlezl oběma nohama. To nesmíš.“
„A jak chceš dosáhnout na ten písek uprostřed, no?“
„Nijak. Nechci se ho ani dotknout.“
„Ale jíst bys chtěl, že?“
Dívali se na sebe, jeden roztrhanější a vyhublejší než druhý. Stěží zaplatili školné; na jídlo nezbylo. Vydělávají si prací pro mistry. Ale některé úkoly...
Nakonec se shodně chopili košťat a začali nespolupracující Mandalu systematicky zasypávat pískem.

Závěrečná poznámka: 

Ne, tohle není milovaná a opatrovaná bjørkhallenská Mandala. Tohle je ta chudinka Písečná v Torre de la Trinidad.

Obrázek uživatele ioannina

Nový Mistr Mandaly

Fandom: 
Drabble: 

Greta Gunnarsdóttir prohlásila, že místo sebe raději pošle na procházku Mandalou kočku.
Brigitta z Narviku svraštila rty: „Freyiny kočky tě neposlechnou a tvůj vlastní familiár ti utekl.“
Ingwar Spillemand si špičkou boty zamyšleně čmáral pravděpodobnostní obrazce. Mlčel.
Heidi Ivarsdóttir přinesla svazek bylin: šalvěj, lopuch a medvědí česnek. Mačkala je tak silně, že se jejich vůně linula až na Starý dvůr.
„Nemáme kněze Prázdnoty,“ řekl hluše Ayre Anderson. Bál se už tak dost a nedůvěra ostatních mu nepřidávala. Dokáže pro ně najít střed Mandaly, ostrůvek klidu mezi pěti běsnícími elementy? Nevěděl.
Rektor Holden klidně vstal.
„Já jsem knězem Prázdnoty. Pojďte, začneme.“

Závěrečná poznámka: 

Kdybyste nevěděli nebo zapomněli, čeho se naší mistři bojí, tak vězte, že jim Mandala právě sežrala svého předchozího Mistra, Hjalmara. (Tu a tu.)

Obrázek uživatele ioannina

Příliš malé na takovou bolest

Dům spal.
Anna se přikradla k sestře, lehla si k ní a objala ji. „Odpusť, byla jsem zlá. Chtěla jsem mít naši postel jen pro sebe... štvalo mě, že tě má táta raději... ale tohle jsem nechtěla, věř mi, věř mi...“
Jenže Lisa ji ve svém horečnatém snu neslyšela.

Fandom: 
Obrázek uživatele ioannina

Poznáš nás, poutníku?

Joj, tohle je jako říct, které dítě má člověk nejraději.
Ale nakonec se rozhoduju pro toto drabble / báseň.
Jednak se mi už tradičně ze všech mých dmd výtvorů líbí ty lyričtější. A tady mi najednou do mého světa prolezla ne už jen rytmizovaná próza, ale - znovu po pár letech - doopravdy verše. Nemůžu ani říct, jakou jste mi tím zadáním udělaly radost.
Za druhé kvůli vzniku: většinu drabblí jsem letos psala v děsném chvatu a únavě, tohle téma ale holky vložily šťastně tak, že jsem si ho stihla přečíst před spaním a mohla si o něm nechat zdát. Drabblátko pak vzniklo za svítání během cesty tramvají do práce (ano, bylo opravdu pět ráno) - a myslím, že jsem na něm odpoledne už nic moc neupravovala.
A za třetí kvůli takovému menšímu projektu, do kterého se mi zvrhla obyčejná mapa hradu. (Projekt není zdaleka ukončený.)
Téma bylo Okno.

Jsme strážci hradu,
ústa umlčených srdcí.
Námi hrad bdí i sní.

Mě potkáš první,
mám záda vysoká, pevná,
na nohách vodu, led a vodu,
skáče po kamenech zubatých
jak úsměvy mrtvých.

Já nejsem,
je jen křehká krajka klenby nade mnou,
proletují mnou ptáci a motýli,
za mnou je stůl
a přes něj nahlížím do tvojí duše.

Mě vidí každý,
mám žhavé srdce v zimě v létě,
otáčí se v něm místa,
po kterých toužíš.

Já jsem skryté,
mé tělo je plné, a přece nejsem slepé,
dívám se tam, odkud jsi odešel.

Já ležím.
Vejdi a budeš
v docela jiném světě.

(Řešení: oblouk mostu přes Grønfjellågu, nedokončená klenba ve věži Nevěži nad oltářem Všech bohů, krb v refektáři, kouzelné okno v Obří věži a Mandala.)

Obrázek uživatele ioannina

Tichý triumf

Stará učebna mistra Thornvalda byla vymetená, dubové lavice vydrhnuté do běla, stěny čistě vylíčené, skříň se dveřmi, které nikdy nešly dovřít, opravená. Krabice s ingrediencemi precizně srovnané a plné. Na každé lavici kotlík vycíděný do vysokého lesku.
Dovnitř se nahrnuli noví žáci, posedali si do lavic, někteří prolézali místností a zkoumali, co se dalo. A dohadovali se.
„Můj táta je lékárník!“
„Pche, to je toho, lektvary. Můj táta je kovář!“
Jenom jedna světlovlasá holčička v zadní lavici seděla úplně tiše.
Vstoupil mistr, přísný v černé mnišské klerice. Prošel učebnou. Položil ruce na pulpit.
„Posaďte se. Zavři dveře, Liso.“
„Ano, mistře.“

Fandom: 
Obrázek uživatele kopapaka

Květomluva II.

Nesoutěžní básnění na přání:
ioannina, Lejdynka, to je pro vás...

Na motivy komentáře v drabbleti Květomluva...

Malinká Lisa,
trochu ztracená,
možná se trochu červená.

Jak třešně,
pupeny jabloňové,
kameny sluncem rozpálené.

Jarní větřík,
větvemi kývá,
všechno lehce osvěžuje.

Mistryně bylin,
s kloboukem dáma,
od hlíny trochu ušmudlaná.

Lůžka květinám,
rukama vyhrabává,
pro každou jedno má.

Kytičky lehce,
s tichou láskou,
dobrým slovem usazuje.

Dívenku malou,
potajmu pozoruje,
o práci její uvažuje.

Snad tuší,
možná dokonce ví,
jaká krása se dívce urodí.

Z karafiátů,
srdíčko jasně rudé,
z trsů slziček střed.

Do večera,
snad kouzlem,
snad láskou vykvete.

Pak budou,
u záhonu stát,
na květy úsměv posílat.

Lehce udivená,
mistryně bylin, mnich
a dívka trochu v rozpacích.

Fandom: 
Obrázek uživatele ioannina

Nejvhodnější možná praxe

Leif vrátil do police dvacátý třetí vzorek toho dne. Odfoukl si. „Řekni, Severine, proč po nás chtěl mistr Divjakov zrovna tuhle praxi?“
Severin mlčky natáhl ruku pro další vzorek. Otřel lahvičku od prachu. Opsal iniciály. Prohlédl obsah proti světlu. Opatrně odškrábl vosk, vytáhl kapátko. Přenesl pár kapek na testovací misku.
„Abychom byli připravení na ještě bezútěšnější dřinu u něj?“ pokračoval zatím v samomluvě Leif.
„Přistrč mi kahan, můžeš?“
Leif udělal, oč byl požádán.
„Praxe v cechovním archivu... chápu... ale trávit celé dny kontrolou expirace vzorků...“
„Čím myslíš, že se mistr posledních pár desítek let zabývá? Sestavováním tabulek expirací.“
Leif zavyl.

Fandom: 
Obrázek uživatele ioannina

Květomluva

V Heiligenkreuz si mistr znovu oblékl svůj starý benediktinský hábit. „Tady nebudu jako mnich tolik nápadný,“ vysvětlil Lise, „a ty můžeš vždycky tvrdit, že sem patříš.“
Neodpověděla, jen mlčky odešla z pokoje. Už se jí začala vracet schopnost slyšet myšlenky, a tak věděla, že se mistr bojí nechat ji trvale u sebe (nezjistila proč, tohle si mistr střežil obzvlášť pečlivě) a že jí chce najít místo v nějaké dobré škole.
Například tady.
Mistryně bylin právě sázela květiny. „Jistěže můžeš,“ řekla Lise – a ukázala jí záhon.
Do večera na něm vyroste srdce ze samých karafiátů. Ve středu bude mít trs slziček.

Fandom: 
Obrázek uživatele ioannina

Tajemství výroby

Bylo nepsaným zvykem, že v určité fázi výuky mistr zpřístupní učedníkovi své tajné patenty.
Anzelm se na to velmi těšil. Severin Waters byl proslulý jednak tím, že přeformulovával černé lektvary bílým způsobem, jednak svými převážně bílými léky na nemoci a úrazy, obecně považované za neléčitelné. Anzelm věděl – domluvili se tak s mistrem Severinem – že se k černé části jeho práce nedostane. Toho ani v nejmenším nelitoval.
Zajímal ho způsob mistrova uvažování při formulaci lektvaru.
Dnes směl vyzkoušet první takový recept.
Pracoval co nejprecizněji. A přece...
„Co dělám špatně, mistře?“
Mistr Severin vzal do ruky měchačku a začal si tichounce pobrukovat.

Fandom: 
Obrázek uživatele ioannina

Sbírání semenáčků

„Mistře Ayre, ještě tady!“
Mistr se otočil. „Kdo ti dovolil vylézt na střechu, Eriku?“
„Ale když já...“ Chlapcova ruka nervózně žmoulala nalezený březový semenáček. „Jsem tu už třetí rok a...“
„A propadáš.“
„Nojo... Ale mistře! Ten stromek! Vklouzl mi do ruky úplně sám!“
Mistr si povzdechl. Semenáčky se nesbíraly jen proto, aby střechy domů zůstaly čisté. Byl to i věštecký obřad. Kolik březových stromků, tolik nových žáků. Nováček si vybere sazeničku – a kdo ji pro něj našel, ten bude jeho patronem. Starším bratrem.
Mistr Ayre si nedokázal představit, že by Erik...
„Nežmoulej tu rostlinu. Má sem tvůj kamarád dorazit polámaný?“

Fandom: 
Obrázek uživatele ioannina

Před svatbou

„Ale tohle se maminka nesmí dozvědět.“
Karol si skousl ret.
Aniela utrhla kopretinu, rozpačitě s ní točila v prstech. „Pochop, máma je... hodně pobožná. Půjde to s ní, uvidíš, jenom nesmí vědět, že jsi... Myslela by si, že jsi kdovíjaký černokněžník, víš. Rozumíš, viď?“
Přivinula se k muži po svém boku. Já si nic špatného nemyslím, já tě mám přece ráda a chci tě, ujišťoval ten pohyb.
Karol ji objal kolem ramen. „Nic se nedozví. Leda...“
„Co?“
„Leda byste měli v rodě nějakého čaroděje i vy. Pak by naše dítě mohlo...“
„To nemáme,“ zavrtěla ulehčeně hlavou Aniela.
Jenže se mýlila.

Fandom: 

Stránky

-A A +A