Seznam osob, které si přejí být obdarovány ve Vánoční nadílce 2012

Níže naleznete seznam osob, které si přejí být obdarovány ve Vánoční nadílce 2012. Jak budou zabírány, budou jména postupně mizet.
Zabírání začíná 18. 10. ve 20:00 (zasláním jména zabíraného a náhradníka na mail sos.hp.ff@gmail.com) a končí 23. 10. 2012 ve 24:00.
Těm, kdo si do té doby obdarovaného nevyberou, bude obdarovaný přidělen.

Všichni obdarovaní jsou rozebrání, hodně inspirace do psaní přejeme!