DMD č. 25 pro 25. 4. 2011 Téma: Čichni si!

Hezké velikonoční drabblení.

Téma pro 25. 4. 2011: Čichni si!
Toto téma bude uzavřeno 25. 4. 2011 v 23:59.

Bodíky můžete sledovat zde.
Avevin seznam fandomů můžete sledovat zde.

V případě nejasností konzultujte Pravidla.

Komentáře

Pozor na cestu!

fandom: Rychlé šípy
poznámka: Za tohle se spíš stydím, ale prostě docházejí nápady i síly…
--------------------------------------------------------------------------
Jindra stál u zdi. Ruce mu drželi, nemohl se hnout.
„Tak, čmuchale, co tu pohledáváš?“ vyptával se velitel a špendlík v klopě mu výhružně zablýskl.
„Nic, vážně. Spletl jsem si ulici, nechtěl jsem sem…“
„Čuchni si,“ přidržel mu stínadelský pěst pod nosem. „Víš, co se stane těm, kdo se „ztratí“?“
Vtom se stalo několik věcí najednou, ale Jindra z nich mnoho nepostřehl, protože mu někdo přehodil pytel přes hlavu a táhl ho pryč. Proplétali se uličkami, klopýtal, ale pytel mu sundat nedovolili, dokud nezastavili. Když konečně prohlédl, uviděl konejšivé kontury jejich klubovny. Nezmohl se na víc než na: „Díky, kluci!“