Pravidla Letní dobročinnosti - verze 2012

Účastník si vybere jednu českou neziskovou organizaci, které je možné zaslat dárcovskou SMS (dále DMS). Jejich seznam najdete například zde: http://www.darcovskasms.cz/
V případě, že chce účastník podpořit neziskovou organizaci, která DMS neprovozuje, může si alternativně zjistit její číslo účtu.

Napíše fanfiction, která bude alespoň volně souviset s činností či problematikou, kterým se daná nezisková organizace věnuje. Fanfiction může vycházet z libovolného fandomu, při jeho výběru je ovšem rozumné myslet na potenciální čtenáře. Může se jednat i o překlad, pokud možno s povolením od autora.
Tuto původní či přeloženou povídku vloží na stránky SOS kdykoli do 14. 8. 2012, 23:59.
V záhlaví či na konci povídky bude uveden název organizace, kterou povídka podporuje, adresa jejích webových stránek (jestliže je má) a telefonní číslo, na které lze dané organizaci poslat DMS. U neziskovek, které DMS neprovozují, lze alternativně uvést číslo účtu.
Postup vložení naleznete v Návodu na vložení povídky. Jestliže vám povídka nepůjde vložit přes naše stránky, můžete ji alternativně zaslat na náš mail sos.hp.ff@gmail.com, vložíme ji sami.
Povídky budou zveřejněny najednou 15. 8. 2012, spolu s nimi bude také zveřejněno počitadlo DMS - tak získáme alespoň jistý přehled o tom, která povídka sesbírala kolik DMS.

Čtenáři, jimž se bude daná povídka líbit, to mohou dát najevo tak, že zašlou dané podporované organizaci svou DMS (případně mohou zaslat třicet - čí více - korun na uvedený účet). V případě, že tak učiní, mohou také kliknout na link uvedený u povídky, a jejich DMS se objeví na počítadle DMS. Je možné zaslat více než jednu DMS a podpořit více než jednu povídku.

K této Letní dobročinnosti se vztahují všechna pravidla pro povídky, která jsou uvedena v záhlaví formuláře pro odeslání. Není stanoveno žádné omezení rozsahu zaslaných povídek. Je možné uveřejnit pouze první kapitolu vícekapitolové povídky, uvítáme však, když takové dílo také v rozumné době dokončíte.
Autory prosíme, aby do 1. 9. 2012 ponechali svou dobročinnou povídku zveřejněnou pouze na těchto stránkách, mohou na ni však pochopitelně odkázat z libovolného množství stránek jiných. Po daném datu mohou svou povídku uveřejnit kdekoli jinde.

Povídky loňského kola, předloňského kola, přepředdloňského kola a předpředpředloňského kola vám mohou nabídnout trochu přesnější představu.

Komentáře

Prosím o radu.

Sosačky milé, nevisela tady někde informace, jak dlouho mám počkat se zveřejněním povídky k Letní dobročinnosti na svých stránkách? A jak tedy dlouho? Už můžu?
Jestli jsem to prostě přehlédla, tak se omlouvám.
Děkuji.

Už určitě můžeš :) Do

Už určitě můžeš :)

Do příštího roku se nad tím zamyslíme a vtělíme to do pravidel.

Dík!

A já fakt měla pocit, že už to je někde napsané...

Kuk!

Žijete?
Jestli dovolenkujete, nebo naopak pracujete do úpadu, tak pohoda. Já jen tak orientačně, jak to s vámi vypadá.

Keneu, omlouváme se tobě i

Keneu, omlouváme se tobě i dalším účastníkům, žijeme a vytváříme počítadlo :) Co nejdřív vystavíme!

8+)

to nic
*děkujík*