DMD Bonus č. 4. pro 13. 4. 2011. Téma: Volné

Další velký bonus je tu. Tentokrát můžete psát na libovolné téma, ale drabble bude muset obsahovat těchto 10 slov: žalud, vyjasnit, roztrhané, obrtlíku, kolegům, sypalo, Ivan, košíkem, volno, krychle.
Slova budou přesně v těchto tvarech, tzn. žádné časování, pádování, měnění osoby, čísla apod.
Možná vám to připadá těžké, ale když se na to podíváte z druhé strany, tak vám stačí vymyslet už jen dalších 90 slov:).
Připomínám, že toto téma, se nebude moci dohánět v nedělních bonusech.

Bonusové téma pro 13. 4. 2011
Toto téma bude uzavřeno 14. 4. 2011 v 23:59.

Bodíky můžete sledovat zde.
Avevin seznam fandomů můžete sledovat zde.

V případě nejasností konzultujte Pravidla.

Komentáře

Jak Rákosníček rozháněl berany

fandom: Večerníčky (Rákosníček)

Rákosníček takhle vstává, a: "Je volno. Jestlipak se na tu slávu ukáže sluníčko?"
Ale kde by se mohlo vyjasnit. Bylo chmurně zataženo. A hůř. Berani mraků se srazili a z nebe se sypalo kroupové nadělení, mohl bys ledové závěje košíkem nabírat.
"Pomoc! Zmrznu do krychle!" volal žabák Ivan, sedící přímo u rybníčka. A už byl mrazem ztuhlý.
Jeho kolegům nezbylo než smutně kvákat pod břehem.
Rákosníček se otočil jako na obrtlíku a vmžiku sestrojil veliké dělo. Nabil loňský žalud a vypálil přímo nahoru.
Za chvíli už tam pluly roztrhané mraky a mezi nimi vykukovalo sluníčko, aby se žabákovi lépe tálo.