DMD č. 16 pro 16.4.2011 Téma: Cena za štěstí

Po brutálním stověžatém tatíčku (vymysleli jste si ho sami!:-)) zase zvolníme. Téma sice depresivní, ale vhodné pro každého!:-)

Téma pro 16. 4. 2011: Cena za štěstí
Toto téma bude uzavřeno 16. 4. 2011 v 23:59.

Bodíky můžete sledovat zde.
Avevin seznam fandomů můžete sledovat zde.

V případě nejasností konzultujte Pravidla.

Komentáře

Konečně šťastný

fandom: Pán prstenů

Zaplatil draze… příliš draze.
Ale nelitoval.
Změnil by toho ve svém životě spoustu, kdyby mohl… Ale tohle rozhodnutí by nezměnil nikdy. Byla to jedna z mála věcí, na které byl hrdý.
Hrdý, nikoli pyšný jako dřív. Býval tolik přesvědčený o vlastní výjimečnosti…
Pak se vše změnilo. Veškeré jeho životní jistoty se otřásly. Najednou byl jen jedním z mnoha, drobným článečkem v soukolí neúprosného osudu.
Toužil… a touha mu zatemnila mozek. Málem zradil vše, za co jeho předkové bojovali. Málem zradil svou čest…
Zarazil se včas.
Umíral…
…umíral šťastný.
Boromir se díval na svého krále a v jeho očích spatřil úctu.