DMD č. 22 pro 22.4.2011 Téma: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Pokračujeme v beznaději a zoufalství a jelikož je ten Velký Pátek, tak dnes pěkně v biblickém stylu. Ano, ano... dmd mě letos přimělo otevřít (rozumněj vygooglit) Bibli. Asi nemusím říkat, komu je tato věta přičítána:-) Pěkné drabblení!

Téma pro 22. 4. 2011: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Toto téma bude uzavřeno 22. 4. 2011 v 23:59.

Bodíky můžete sledovat zde.
Avevin seznam fandomů můžete sledovat zde.

V případě nejasností konzultujte Pravidla.

Komentáře

Trosečník

Fandom: Sandokan
Poznámka: Nějak nemám na Velikonoce náladu:-) Není tonic moc, ale nemohla jsem tu scénu dostat z hlavy.

Plukovník Henry Jupiter ho tu vysadil s cynickým úšklebkem a s přáním brzké smrti. Poněkud negentlemanské jednání na i Angličana.
Bylo to bohem opuštěné místo. Skála uprostřed moře. Dobře, že tak, pomyslel si Yanez rouhačsky, sám se sem sotva vejdu. Změřil ostrůvek dlouhými kroky. Udělal jich sotva osm. Nerostlo tu nic. Jen v samém středu se ve skalní průrvě ukrývalo trochu vody. Na pár dní. Možná dva, možná tři. Pak přijde smrt žízní. Dlouhá a trýznivá.
Zadíval se na obzor a zavrtěl hlavou. Ne, smrt není dost rychlá, aby předehnala Sandokana. Usmál se. Malajský tygr ho nenechá zahynout. Neopustí ho.