Moje články

 • Obrázek uživatele Kilián

  Osudová píseň

  Úvodní poznámka: 

  Nahrazuji téma 10 z 10/4: Zpívá celá cela

  Drabble: 

  Ticho. Léta vládlo ticho. Umění mluvit bylo zapomenuto. Prohrály.
  A pak se ozval hlas. Hlas čistější než skřivánek a mocnější než mořský příboj. A všechny oči se otevřely a probudily se z nečinného spánku. A hlas zněl dál.

  Hlasitý příboj skrývající skalní útesy. Zpívající národ. Svobodný národ.

  A pak se ozval druhý hlas. Sledoval první, ale přece žil sám. Hlasy pěly píseň svobody. A ta zněla čím dál silněji.

  Vězení se otřásalo pod stovkami krásných silných hlasů, hlasů, jež už léta nikdo neslyšel. A mříže se rozpukly, zámky rozskočily a národ byl opět svobodný.

  Sirény byly svobodné.

  A království padlo.

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kilián

  Krbová římsa

  Fandom: 
  Drabble: 

  Půst je obtížná doba. A já, jakožto správný křesťan se postím od něčeho, co je mi velmi, velmi drahé. A ano, o nedělích prý mohou kajícníci od svých sebezáporů upustit, ale to by nebyla žádná výzva, což? A tak prožívám půst zkroušeně, s jedním jasným cílem v budoucnosti. Jo, Svatý týden, fajn, ale má nejzářivější hvězda se nachází někdy po vigilii, po Vzkříšení Páně, až dorazíme domů. Ptal jsem se matky, zda jí nebude vadit, když o této přesvaté noci budu pár hodinek bdít. Povolila, netušíc, jak tyto hodiny hodlám strávit. Zasednu k počítači a budu celou noc hrát Hearthstone...

  Závěrečná poznámka: 

  Můžete googlit

  P.S. pardon, za trochu rouhačský nádech, samozřejmě ve skutečnosti takto přízemní nejsem, haha

 • Obrázek uživatele Kilián

  Miluj bližního svého!

  Fandom: 
  Drabble: 

  Beránek v rouše beránčím
  dobro děl a činil,
  ni žádného nevinil,
  ni vlky v rouše beránčím.

  Na kletby, spílání mlčel,
  nenávist vší překonal,
  úsměvem vždy obdaroval,
  i přes vší urážky mlčel.

  Avšak lidé zatvrzelí
  lásku jeho nepřijali,
  nenávistí překonali
  a srdce svá zatvrzeli.

  Když mu jednou řeklo dítě
  Lépe nám bude, když nebudeš
  Budem se radovat když zemřeš
  Všechny milovat, řeklo dítě.

  Tento muž znal trest za ten hřích
  Věděl, že trestem je věčné peklo
  Však když na něj dítě promluvilo
  Poznal že jen jediná cesta

  "Radujte se, neb ten, kterého nenávidíte už není. Už nikdy nebude," zní dětský smích.

 • Obrázek uživatele Kilián

  Pád člověka rozumného

  Fandom: 
  Drabble: 

  Když první kus nebe spadl na zem a za ním začal padat sníh zanechávající krvavou stopu, všichni věděli, čí je to chyba. Všechny bílé myšky byly vyhlazeny, ale nebe padalo dál. Modrý slon byl obviněn a sťat, obloha ale zbělela ještě více a zaplakala v podobě zářivě temných krystalů. Stromy prchly z povrchu a zahynuly v zemi, vystrašeny, tím, co se stalo drakům. Moře začalo hořet a všechny živé ryby na souši byly obětovány neznámým bohům. Pak, když Měsíc pohltil slunce, začali lidé pochybovat o své ceně. A když Země začala opět žít, zbyl na ní už jenom mistr popravčí.

 • Obrázek uživatele Kilián

  Má tvář bude mým soudcem

  Fandom: 
  Drabble: 

  Smrtelná rána a padající střepy. Nejlepší přítel, jediný přítel a nyní vinno smrtí! Sedm let neštěstí následovaných věčností utrpení. Nekonečné světlo, zlatavá brána a tvář klíčníka. Ta zamračená tvář! Zástupy vrahů, tyranů a zločinců a pro všechny nakonec úsměv a otevřené dveře. Zamračená tvář, zamračené nebe, oheň. Nekonečná bouře, strach a věčnost.
  Ve střípcích leží odraz kozlí hlavy. Odmítnutí daru, odmítnutí naděje, odmítnutí oběti, odmítnutí života. Padlí se radují, Matka pláče a Beránek mlčí. Ach, to mlčení! Boháč od Lazara při nebeské hostině, vrah děťátek ve věčné radosti. A smutný pohled Beránka!

  Vzkřísen na nemocničním lůžku se rozhodl žít. Věčně.

 • Obrázek uživatele Kilián

  Věčná tma

  Fandom: 
  Drabble: 

  Ležel v trávě a koukal do světla. Světla, které vždycky bylo, které je a které už nebude. Noc, která byla již sto let mimo existenci, měla opět přijít. Otočil hlavou a zahlédl postavu. Na hlavě jí smutně visela lví hlava. Ústa se pohybovala, ale hlas zamrzl v ústech. Světlo, které bylo, které je a které nebude, začalo prchat před nocí, jejíž přítomnost oznamoval smutný prorok se lví hlavou. Noc se po sto letech vynořila a začala pohlcovat bývalé království světla. Pohlcená tráva se měnila v hedvábí, voda ve víno, světlo ve tmu. Krásné dny nadcházely, sto let věčné vlády noci.

 • Obrázek uživatele Kilián

  Nový začátek

  Fandom: 
  Drabble: 

  Čtyři bezduché oči. Dvě hloupá zvířata. Seno a prach. Špinavý chlév.

  Každý den ven na pastvu. Je zima nebo není, fouká vítr nebo nefouká. Tráva šťavnatá nebo tuhá. Večer zpátky do chléva. Každý den.
  Cíl? Vyšší poslání? Důvod?
  Ne, místo duše jen jedna věta, jedno slovo, jeden program.
  Žít

  Ten den byla obzvlášť zima. Zimu následuje smrt. Byli rádi v teplém chlévu.
  A pak... Světlo.
  Ne vnější světlo, ale velký vnitřní plamen, radost, štěstí, láska a důvod. Tak silné světlo, že přepsalo program.
  Začali tančit.
  A dítě se usmálo.

  Čtyři duchaplné oči. Dvě tančící zvířata. Světlo a radost. Královský palác.

  Závěrečná poznámka: 

  Vím, slova bezduchý a duchaplný mají význam někde trochu jinde, ale inu což...

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kilián

  Malíř

  Fandom: 
  Drabble: 

  Prázdná místnost. Prázdné stěny. Nic. Takhle to nemohl nechat.
  Vzal štětec, barvy a začal malovat.

  Nejdřív si vyzkoušel barvy, světlé, tmavé.
  Pak namaloval déšť, vodu, nekonečnou plochu a mračnou oblohu.
  Pokračoval pouští, mořským břehem, zalíbily se mu i stromy, květiny a keře, ovocná zátiší.
  Západ slunce. Noční obloha.
  Do moří přikreslil ryby, paryby a další vodní živočichy, na oblohu a do korun stromů ptáky a hmyz.
  Možná ještě krále zvířat a jeho poddané...

  Po pěti dnech práce mu zbyl jen malý kus nevymalován. A tak tam místo podpisu namaloval autoportrét.

  Pak si už jen sedl a pozoroval. Všechno bylo dobré.

  Závěrečná poznámka: 

  Jj, vím, že ten šestej den byl obsáhlejší, ale, inu což...

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kilián

  Ten, který se nebál

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Nad tím tématem jsem přemýšlel několik dní, a tak jsem skončil u tohohle...

  Drabble: 

  Stáli, posedávali, házeli si kostkami a čekali. Věděli, že až si z nich přestane utahovat, všechny je pobije. Nečekali na záchranu, nečekali na povel k ústupu, nic takového totiž nemohlo přijít. Jen potichu čekali a modlili se, aby je provokoval ještě dlouho. A nebo aby omdlel a už se nezvedl. Cokoliv, jen aby zůstal na své polovině údolí a nepřiblížil se k nim.

  "Hej, Elíabe, Abínádabe, Šamo! Nesu vám jídlo od táty!"
  "Díky. Bojíme se ale, že už nás brzy pošlou do útoku..."
  "Ach. Jen mi ještě pověz, kdo to stojí v jejich čele?"
  "Ten obr? To je Goliáš, Davide."

  Závěrečná poznámka: 

  ..., kde je téma teda vidět nejmíň ze všech mých nápadů, ale snad tam přeci je.

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kilián

  Megaloman

  Fandom: 
  Drabble: 

  Nedávno jsem v polorozpadlé knihovně opuštěného města našel velmi starý bestiář. Dočetl jsem se v něm o mnoha tvorech naprosto nevídaných schopností a vlastností. Neznámí jsou pravděpodobně proto, že všichni vyhynuli jednoho roku před pár sty lety.

  Nedlouho poté jsem pročítal kroniku Melezornie (kraj proslulý právě svými nestvůrami), ve které jsem se dočetl, že právě sedmnáctého roku vlády Sagarmatha III. se jeden mladý kouzelnický učedník vydal na svou cestu bojovníka, což je obřad, jehož cílem je zabít jednoho tvora oficiálně uznaného za škodnou nestvůru.

  Zametloděj byl vždycky megaloman...

  "Proč zabít nepřítele a obávat se útoku druhého, když můžu vyhladit všechny?"

  Závěrečná poznámka: 

  Ne, Zametloděj není starý dědeček s bujným bílým plnovousem...

 • Obrázek uživatele Kilián

  Mocnější

  Fandom: 
  Drabble: 

  "Zametloději, porazil tě vůbec někdy někdo?"
  "Mnohokrát."
  "A kdo?"
  "Má sestra. Dvojče, jednovaječné. Už v lůně naší matky se se mnou porvala, aby se narodila dřív. Matka to bohužel nepřežila..."
  "A to tě porážela i po vystudování tý tvý magický univerzity?"
  "Samozřejmě, vystudovala ji o pět let dřív!"
  "A co se s ní stalo?"
  "Náhle těžce onemocněla. Zemřela do pár dnů."
  "Tak, to je mi líto..."
  "To nemusí, ani moc netrpěla. Při svém kořínku by vydržela dýl, tak jsem prokletí radši každou noc obnovoval..."

  "Když jdeš se svým protivníkem k soudu, učiň vše, aby ses ho ještě po cestě zbavil..."

  Závěrečná poznámka: 

  Závěrečná věta poukazuje na Lukášovo evangelium, kapitola dvanáctá, verš osmapadesátý: Když jdeš se svým protivníkem k soudu, učiň vše, aby ses s ním ještě cestou vyrovnal; jinak tě povleče k soudci, soudce tě odevzdá dozorci a dozorce tě uvrhne do vězení.

 • Obrázek uživatele Kilián

  Mág či mák?

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Nahrazují téma č. 4 ze 4. 4. - Makovice

  Drabble: 

  „Říkal jsi, že jsi schopen mluvit s nadpřirozenými bytostmi?"
  "Samozřejmě, že umím!"
  "A jak to děláš?"
  "Je to vysoký stupeň magie, při kterém musíš uvolnit velké množství energie, které naruší bariéry, díky čemuž máš pak možnost navázat kontakt s nadpřirozenem. Navíc taky musíš umět skvěle kontrolovat svou manu, jakýkoli výkyv by mohl kontakt zrušit. Ale stejně si s tebou většinou nikdo nadpřirozený povídat nechce."
  "Aha, takže vysoký stupeň magie, říkáš. A nejde to nějak jednodušeji, myslím bez magie?"
  Zametloděj se pousmál a ukázal na makové pole vedle nás: "Ano, to jde."

  "Magie je jen jednodušší cesta k přirozeně dosažitelnému cíli."

  Závěrečná poznámka: 

  V této stoslůvce nikdo nezemřel ani nebyl zmrzačen, nezvykejte si na to!

 • Obrázek uživatele Kilián

  Dobrodinec

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  BJB

  Drabble: 

  "Sofie se svým plamenometem se postará o ty dva ledový týpky, Jáson mezitím připraví dva prokleté meče, kterými možná porazíme ty dva upíry. Já se porvu s tím šestnáctimečovým pavoučákem. Herberte, ty zkus zastavit toho obra s raketometem a ty, Mino, zneškodni toho ostřelovače. Vy ostatní braňte Zametloděje, který zatím připraví hromadné omračující kouzlo. Jejich dračí zub musíme mít! Až nás Dragy přemístí, máme tak vteřinu a půl, než si nás všimnou. Nějaké nejasnosti?"
  "Kde je Zametloděj?"

  Na místě, kde jsme měli bojovat, jsme našli jen hromadu bezvládných těl.

  "Nikdo nemá rád čekání," pronesl Zametloděj. "Tak jsem je ho zbavil."

 • Obrázek uživatele Kilián

  Smrt

  Fandom: 
  Drabble: 

  ...byl úspěšný absolvent Královské univerzity magické a členem spolku Bílá hůl. Pracoval také v králových osobních elitních jednotkách. Ve třetí válce s Nemrtvými se neúčastnil hlavních střetů, ale po pádu pevnosti Sahel se vrhl do středu nepřátelských bojovníků a udělal v historii Království zatím největší sebedestruktivní výbušné kouzlo, jež boj na tomto místě definitivně ukončilo. Po skončení války mu král předal vyznamenání za statečnost, jež bylo připevněno na jeho rakev.

  Zametloděj svinul svitek a uložil ho zpět do police.
  "A o tvé nekromancii tam nic není?"
  "Zametloděj je mrtvý," ukázal na svitek.

  "Pro svět jsem umřel. Smrt mi dala volnost."

 • Obrázek uživatele Kilián

  Sebevrah

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  12+

  Drabble: 

  Nepřítel byl chycen a Zametloděj si s rozkoší připravoval své tříštící kouzlo. Muže však najednou setla má katana.
  Čaroděj si vykouzlil magické čepele a rozešel se ke mně. Nemohl jsem se pohnout. Jednou čepelí mě "chytl" za krk, druhou pak hyzdil mé tělo. Naštěstí mi narušil plicní oběh a já omdlel.

  Zametloděj seděl na kameni a usedavě plakal: "Proč?! Proč?!!"
  "Protože jsem chtěl vidět, jak vypadáš, když se naštveš," odpověděl jsem obvazuje si krk.
  Zvedl se a jeho kouzla na mne začala pršet jedno po druhém...

  Roztržení těla v půli obvykle moc nebolí, protože do pár vteřin umřete. Ale já?

 • Obrázek uživatele Kilián

  Umění střílet

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Nesoutěžní.
  Navazuje na Mt 26,52b?

  Drabble: 

  "To byl úžasný výkon, Zame, jak ses naučil takhle střílet?"
  "Uvědomil jsem si, že potřebuji rychlou zbraň. Pokud jsou nepřátelé dostatečně hbití, nemůžu je vyřídit kouzlem, pouze si je udržovat od těla. Oni se po chvíli rozhodnou pro jeden konečný útok. Já to očekávám a útok odkloním. Mou reakcí z míry vyvedení nepřátelé pak na kulku zareagovat nestihnou.
  A jak to, že umím tak skvěle mířit? Vytrvalost, technika, píle... a taky prokletí kulek krvelačností."
  "To ale znamená, že kulky jdou po nejbližším cíli, takže i po nás, ne?"
  Zametloděj se mlčky otočil a odešel.

  "Nemáte se mi plést do cesty."

 • Obrázek uživatele Kilián

  Mt 26,52b?

  Fandom: 
  Drabble: 

  Zametloděj nepřítelem očividně pohrdal. Pravačkou po něm vrhal slabé ohnivé koule a levačkou ho udržoval v bezpečné vzdálenosti. Nepřítel byl obratný a ohnivým koulím se vyhýbal, ale se svou katanou se se Zametlodějem měřit nemohl. A na rozdíl od čaroděje se unavoval dosti rychle. A když už to vypadalo, že je na pokraji sil, a kouzelník už připravoval své finální kouzlo, muž bleskurychle vyskočil a střela z jeho v raketomet přeměněné katany se pod úderem černého blesku určeného majiteli roztříštila. Zametloděj poté kovbojsky rychle vytáhl revolver a sestřelil ve vzduchu úhybu neschopného útočníka.

  "Ty nehraješ fér, proč bych měl já?"

 • Obrázek uživatele Kilián

  Ubránit kruh

  Fandom: 
  Drabble: 

  Plán byl jasný. Mezitím co Zametloděj bude připravovat ty svoje magický blbosti, my ostatní ho budeme bránit. Namaloval nám kruh, kam se nepřátelé nesmí dostat. Ti však pochopili naše záměry a přešli do průrazné formace. Všechny jejich útoky se zaměřily na jedno místo (shodou okolností to moje) a všichni chránili toho, který běžel mezi nimi. Mým spolubojovníkům se podařilo rozbít nepřátelský šik a já jsem se měl vypořádat s tím uprostřed. Ten však zmizel...
  Vzápětí jsem za sebou uslyšel výkřik, jak se mužovo spálené tělo na čáře kruhu zhroutilo.

  "Nevěřil jsem, že mne ubráníte, a tak jsem ten kruh zaklel."

  Závěrečná poznámka: 

  Vzájemná důvěra má být základem skupiny. A pokud není, skupina nemůže fungovat, že?

 • Obrázek uživatele Kilián

  Rozbitý

  Fandom: 
  Drabble: 

  Stál nad propastí.

  Každému dokázal pomoct, každého utěšit, jakékoli dva lidi vzájemně usmířit. Dokázal trpělivě vyslechnout, pochopit a poradit. Na každého si dokázal udělat čas a to i na úkor vlastních plánů. Za žádnou pomoc nic na oplátku nežádal a nedokázal o sobě poslouchat chválu, vždy musel odejít. Do každého viděl, ale nevyužíval to k trápení ostatních. Dokázal dopomoct něčí lásce a velmi rád pozoroval šťastné páry. Vždy stál nad propastmi lidských vztahů a vždy je zasypal.

  Stál nad vlastní propastí. Nad propastí svého života. Pohlédl do ní a když nedohlédl konce, spokojeně se usmál a vrhl se do ní.

 • Obrázek uživatele Kilián

  Sedmkrát blbost

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  100+

  Drabble: 

  Na místě mi do břicha vypálil sedm kulek. Položilo mě to na zem, jak jsem byl překvapený. To mne tedy, musím se přiznat, opravdu trochu rozčílilo, a tak jsem se zvedl a sedmkrát mu dal pěstí do huby. Poté si on vzal brokovnici a ustřelil mi hlavu. Když jsem si ji zase nandal, ustřelil mi ji znovu. To se opakovalo sedmkrát. Na oplátku jsem ho zabalil do sedmi svetrů pletených mou tetou, které jsou známy svými jedovými žlázami a které ho tolik kousaly, až se jedem celý paralyzovaný svalil na zem a prosil o odpuštění. Odpustil jsem mu ihned. Sedmkrát.

  Závěrečná poznámka: 

  Chtělo by to aspoň sedm kachen. ;)

 • Obrázek uživatele Kilián

  Příručka

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Bjb, bohužel.

  Drabble: 

  Mnoha námořníkům se stane, že uvíznou na pustém ostrově. Na takovémto ostrově je samozřejmě problémem jídlo, ale o dost větším pitná voda. Pokud ji tedy tento námořník nenalezne, zbývají mu tři konce. Buď popluje okolo nějaká loď a zachrání ho. Nebo zemře žízní. A třetí možnost samozřejmě je, že se promění v mořskou pannu (ohledně jejichž pití si nejsem vůbec jist) a odplave. Jestliže doufá v možnost číslo jedna, mám pro něho důležitou a užitečnou radu. Nikdy nebrečte (či neplačte, tak tomu říkají ti vznešenější). Slzy jsou důležitým zdrojem vody, takže jimi neplýtvejte. (Představte si například, že je to rum.)

 • Obrázek uživatele Kilián

  Oběť

  Drabble: 

  Seděla na poslední židli, která jí zbyla. Plakala. Odpoledne má přijít exekutor...

  Muži jsou svině!

  Zamyslela se, jestli neudělala něco špatně ona. Neudělala. Byla ideální manželkou, ženou v domácnosti, matkou a posléze pracující ženou. Udělala všechno pro blaho rodiny.
  Zabloudila do hlubších vzpomínek, do doby, kdy se seznámila se svým mužem. Ty měsíce a roky, kdy mu vždy pomáhala, jen aby ji měl rád.
  Celý svůj život jen běhala. Vždy jen kvůli němu a kvůli nim. Tolikrát se nachladla, tolikrát jí to někdo rozmlouval, nedala si říct.

  A všechno přišlo vniveč! Ze všeho mi nezbylo nic!

  "Něco ano, mami. My."

 • Obrázek uživatele Kilián

  Uvězněný

  Drabble: 

  Seděl v temné kobce a přemítal. Nebylo to u něho zvykem, a proto mu to dalo mnoho práce. Přemýšlel, jak se sem dostal. Uvědomil si, že za vším stojí tajemný Robin. Rozhodl se, že se pomstí. Stačí se vymanit z téhle cely a bude volný. (Neuvědomil si, že kobka je umístěna asi sto metrů pod zemí v jednom z tajných úkrytů Robina.) A tak se postavil na nohy (měl je celé rozervané a potrhané) a rozešel se ke světlu - údajným dveřím. A najednou si uvědomil, že má svázané ruce. Jeho ruce ležely svázané v pytli, který ležel kus od něho.

  Závěrečná poznámka: 

  AU verze. Ha ha há!

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kilián

  Papírová válka

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Tímto nahrazuji téma ze dne 14. 4. - Pastelky.

  Drabble: 

  Do města zavítala zlodějská organizace.
  Neoficiálně se jí říkalo Rubbers, z anglických slov robbers a rubber, neboť tito zloději dokázali své oběti bez problému "vymazat" kus těla. Policie si s nimi nedokázala poradit, byli vždy o krok napřed a nikdo, kdo by o nich mohl něco vědět, nezůstal naživu. A tak Rubbers řádili dál.
  A pak se objevili Crayons. Jméno jim dalo nepřátelství s Rubbers. Crayons byli elitní chirurgové z celého světa, kteří dovedli některé oběti zachránit a získat tak informace.
  A tak se Rubbers zaměřili na Crayons. A proto, když byl poslední člen Rubbers dopaden, z Crayons nezbyl jediný.

 • Obrázek uživatele Kilián

  Slova

  Fandom: 
  Drabble: 

  Můj kamarád napsal knihu o tom, jak moc dokáží slova ovlivnit člověka. Mezi reálné případy, uvedené na konci svazku, zařadil i tento:

  Pan X se pohádal se slečnou Y a rozhodl se, že ji zabije. Pozval ji tedy k sobě domů, aby ji mohl otrávit. Choval se k ní celou dobu velmi úslužně a mile, aby vůči němu nepojala sebemenší podezření. Když jí podával otrávený nápoj, byla tak potěšená, že ho označila za dokonalého hostitele. On zůstal chvíli úplně zkoprnělý, poté mu vstoupily slzy do očí, popadl nápoj určený slečně Y a celou sklenici vypil. Na místě zemřel. (zdroj neuveden)

 • Obrázek uživatele Kilián

  Naposledy

  Fandom: 
  Drabble: 

  Jsme výsadková jednotka pěchoty číslo 501. Bylo nás 194 a každý znal každého. Ale pak přišla mise známá jako 17AR6H2L.

  Jako obvykle nás vysadili a dostali jsme za úkol proplížit se hustým lesem a dobýt nedaleké město. A tak jsme se s velitelem Parkinsem v čele vydaly skrz les a komunikovaly díky speciálním ultrazvukovým přijímačům. A potom se začaly ztrácet signály. Boj se tomu říci nedalo, byla to spíš masová vražda...

  A pak jsme zbyli jen tři. Parkins, Jameson a já. Pak se ztratil i Jameson.
  Když jsem se z toho nakonec vysekal, vyzvedlo mne naše letadlo. Zbyl jsem sám.

  Závěrečná poznámka: 

  Inspirováno knihou Hvězdná pěchota od Roberta A. Heinleina. (Opravdu moc pěkná knížka, vřele doporučuji.)

 • Obrázek uživatele Kilián

  Dospívání

  Drabble: 

  Byl to celkem normální chlapec. Se všemi se normálně bavil a nechoval se neobvykle. Ale pak přišlo dospívání. A s ním se začaly dít věci. Doma měl často záchvaty vzteku. Byl na všechny agresivní, nepříjemný, neustále byl rozzlobený a rozmrzelý. Velmi to trápilo všechny okolo něj a jeho samotného taky. Nikdo nevěděl, co s tím dělat, a utěšovali se tím, že to brzy přejde. A když to nepřecházelo, řekli si, že když má takhle těžké dospívání, jistě z něj vyroste správný muž.
  A nakonec to přešlo. Najednou a nečekaně.
  Srazil ho vlak. A na vozíčku už záchvaty vzteku mít nedokázal...

  Závěrečná poznámka: 

  První čtyři řádky jsou vesměs z života mého. (S politováním musím říci, stále trvající.)
  P.S. Už jsem potřeboval nějaký happy end...

 • Obrázek uživatele Kilián

  Kritická změna

  Úvodní poznámka: 

  Omlouvám se, BJB.

  Drabble: 

  Lidé si na mě ukazovali prstem. Na mě, lovce lidí. A jestli si myslíte, že mnou pohrdali oprávněně, mýlíte se. Lovec lidí je elitní zabiják. Odkázaný jen sám na sebe a na svoji bouchačku.
  A práce není nikdy málo...
  Ale momentálně mám krizi. Ve svém řemesle jsem už dosáhl takové profesionality, že všechny kšefty jsou pro mne příliš snadné. Potřebuji dražší kořist!
  A tak jsem začal vraždit. A vyvraždil jsem vesnici. To už se o mě začali zajímat. Říkám mě, ale bylo nás víc. Společně jsme začali dobývat území.
  A pak mě zabil jeden z našich.

  Lovec lidí je samotář...

 • Obrázek uživatele Kilián

  Pravidla jsou pravidla

  Fandom: 
  Drabble: 

  "Jsem džin a můžu ti splnit jedno přání!"
  "Hmmm, já bych chtěl, hmmm, mám to! Já bych chtěl víc přání!"
  "Eh, to nejde. Slovo džin totiž pochází ze slov dži a n a to ve staré džínštině znamená jedno přání. Ale můžeš si přát jakékoli přání."
  "Hele, jsem civilizovaný a vážený člověk, můžete mi prosím vykat?"
  "Dobrá. Abraka dabra, čáry máry..."
  "Ne! To nebylo to přání! To byla jen prosba!"
  "Jste opravdu nesnesitelný! Tak už si něco přejte!"
  "Dobře, dobře. Tak já si přeji dalších padesát džinů."
  "Jsem džin a můžu ti splnit jedno přání!" ozvalo se sborem.
  "Tsss, chytráku!"

  Závěrečná poznámka: 
 • Obrázek uživatele Kilián

  Blízký

  Úvodní poznámka: 

  Tímto nahrazuji téma číslo 4 - Oděl se do oceli.

  Drabble: 

  Dědeček byl pro něj vším. Už jako malý si hrával s kamarády u dědečka s jeho sbírkou brnění. Když něčemu ve škole nerozuměl, byl to vždy dědeček, kdo mu vše vysvětlil. Když odmaturoval, hádejte, kdo mu dal dárek jako první, dědeček. Když se poprvé zamiloval, nejdřív to řekl dědečkovi a obracel se s radou k němu. Když se nakonec oženil, dědeček mu dal těch 300 000 jako podporu do manželského života.

  A pak dědeček zemřel. Najednou, bez varování, prostě zemřel.
  Jeho smrt ho úplně zdrtila. A když se procházel po jeho domě, dostal spásný nápad.

  V brnění se dá utopit snadno...

  Závěrečná poznámka: 

  Počitadlo mi ukazuje 101 slov, ale 300 000 počítám jako jedno slovo.

 • Obrázek uživatele Kilián

  Vzdělaný otec

  Drabble: 

  "Taťuldo, čí je tahle stopa?"
  "Neříká se stopa, Hurvínku, ale šlézpívej, nebo tak nějak. A myslím si, že to bude stopa nějakého kraba nebo krabice."
  "A co taková krabice žere?"
  "Inu, všechno možné. Někdy boty, jindy zase oblečení a nebo třeba i hračky!"
  "A kde, taťuldo, takoví krabi žijou?"
  "No, tak různě, ale nejčastěji u moře."
  "A jakou mají barvu?"
  "Do červena. Tam, kde žijí, je hodně sluníčka, víš, a oni nemají žádný opalovací krém, a tak se spálí."
  "A proč nevlezou teda do vody?"
  "Oni totiž neumí vůbec plavat."
  "A, taťuldo, co dělají ty stopy u nás před domem?"

 • Obrázek uživatele Kilián

  Moc informací

  Fandom: 
  Drabble: 

  Říkali mu vidoucí oko. Měl totiž jednu velmi zajímavou schopnost. Počítačoví odborníci by asi řekli, že jeho oči mohly měnit filtry. Zkrátka, jednou se na svět díval černobíle, jindy šedě a jindy zase například jako olejomalba. Nedlouho poté, co byla objevena tato schopnost, vědci zjistili, že jeho infračervené vidění je natolik perfektní, že by se dalo dosti dobře využít při hledání ztracených těl.
  Jednou objevil nový filtr, který mu vždy, když někdo promluvil, ukázal, zda je toto tvrzení pravdivé. Uvědomil si, že někdy je lepší nevědět...

  Kapku do poháru trpělivosti přineslo objevení nového filtru. Takový, který rozpozná nejrychlejší způsob smrti.

 • Obrázek uživatele Kilián

  Vlci

  Fandom: 
  Drabble: 

  Tma. Zvedl jsem se a podíval se nad sebe. Les. Jak jsem se sem dostal? Vtom slyším docela blízko děsivý zvuk. Vytí. Blíží se! Otáčím se a utíkám.

  Nemá to cenu!

  Ale když po mně první z nich chce chňapnout, vidím v dálce záblesk a vlk klesá k zemi. Pak další a další záblesky. A další a další vlci padají k zemi mrtví.
  Když jsem si uvědomil, že mne nikdo nehoní, zpomalil jsem a vydal jsem se směrem, kde jsem tušil toho člověka. Chtěl jsem mu poděkovat za záchranu života. Pak jsem uslyšel ještě jeden výstřel.

  A pak už nic.

 • Obrázek uživatele Kilián

  Amanita et boletus

  Úvodní poznámka: 

  Konečně přichází opravdu veselé (či aspoň veselejší) drabble:

  Drabble: 

  "Ne a ne a ne!"
  "Pššt!"
  "Já nejsem žádná," zašklebila se, "květinka!"
  "Nesmíš mluvit tak nahlas, okolo jsou lidi!"
  "Mně to je jedno! Někdo z nich by mě třeba mohl pochopit"
  "Když tě vyslechnu, přestaneš už konečně křičet?"
  "Možná..."
  "Tak dobře, co máš na, eh, na srdci?"
  "Řeknu to stručně. Všichni mě pořád řadí k těm hnusným nezdravě zbarveným nafoukaným..."
  "Pššt, neřvi!"
  "Zkrátka, nemůže se najít někdo inteligentní, kdo by dokázal, že jsem jiná? Mimochodem, ty taky. Jo, a moje kamarádka Labutěnka už si něco podobného prosadila, proč bych já nemohla?!"
  "A jak se podle tebe lišíš?"
  "Například nejsem zelená!"

  Závěrečná poznámka: 

  Labutěnka = prvok. Prvoci se dříve řadili mezi živočichy.
  Název drabblete = latinsky Muchomůrka a hřib (dost neoriginální název, já vím)

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kilián

  Čekání

  Fandom: 
  Drabble: 

  Kriminálníci to nemají lehké. A to i když jen sedí v cele. Všechno to vlhko, špína, potkani, zima a to nekonečné čekání, až budou soudit vás. Říkám soudit, ale celé to spočívá pouze v tom, že vás strčí na nějaké mučidlo a dokud neřeknete, co chtějí, nepřestanou a vy řvete a řvete... A samozřejmě většinu vězňů pak natáhnou na kolo a nechají je živé napospas dravým ptákům. Ale jestli si myslíte, že v tomto neduchovním prostředí už nedokážeme myslet na Hospodina, mýlíte se. Pokaždé, když uslyšíme, že další vězeň opustil kolo, všichni společně poklekneme k tiché modlitbě za jeho duši.

  Závěrečná poznámka: 

  Jednou už jsem si od té pochmurné nálady musel dát pohov a napsat něco veselého...

 • Obrázek uživatele Kilián

  Výjimečná?

  Drabble: 

  Nevěděl jsem o ní skoro nic. Znal jsem jen její věk a výšku. Ale všichni okolo ji chválili, jak prý je výjimečná! Byla o dost starší než já, ale tak už to chodí. A pak jsme se setkali. Byla to láska na první pohled...

  A tak jsme se vzali. Myslel jsem, že na světě nemůže být nikdo šťastnější. Vždyť mám tu nejlepší ženu na světě! Doufal jsem, že ty chvíle nikdy neskončí.

  Skončily...

  Mou milovanou jsem přecenil. Je stejná jako všechny ostatní! Když zjistila, že čeká dítě, ve své slabosti se na mne mile usmála a následně mi ukousla hlavu!

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Kilián

  Odhalení

  Fandom: 
  Drabble: 

  Překvapilo mě, když jsem zaslechl rodiče mluvit o našem lese jako o "lese náhod". Proto jsem prohledal celý dům, až jsem na půdě našel velmi starou knihu Dějiny Hrdličského lesa:

  8. 6. 1875 Na okraji lesíka se našlo tělo dva měsíce pohřešovaného Jakuba Brodimila. Zemřel na ztrátu krve kvůli velké tržné raně po celé délce zad.

  24. 12. 1875 V lesní roklině byla nalezena slečna Eliška Snaživá. Mrtvá. Zemřela následkem přetržené krční tepny.

  8. 3. 1576 U potoka v lese se našla paní Božena Železná. Bez hlavy.

  Dál jsem už nečetl. Desítky a stovky zápisů! To nemohly být náhody!

  Nebyly...

 • Obrázek uživatele Kilián

  Čas nezastavíš

  Úvodní poznámka: 

  Duben je zde! Všechny vás zdravím!

  Drabble: 

  Zbyl sem poslední. Vyzval mě na férovej souboj, jeden na jednoho, dvacet kroků. Byl tak mladý, bavil sem se představou, že ani neuzvedne kolt. Já jsem statný, mám silnou ruku a mířím líp než kdokoli. Dokážu sestřelit tryskem běžícího koně na vzdálenost 200 metrů. Neporazí mě, nemůže!

  Sedmnáct, osmnáct, devatenáct...

  Prásk!

  Ozvala se jen jedna rána. Ovšemže mě netrefil. Mě ne, mojí nohu. Upustil jsem pistoli a skácel se k zemi. Ten cucák tuplem už od začátku věděl, že mě nezabije. Kriminálník si rychlou smrt nezaslouží... Vím, co mě čeká.
  Být pistolníkem má jen jednu nevýhodu. Nelze jím být dlouho.

  Závěrečná poznámka: 

  P.S. Všem konzervám se omlouvám za změnu mého profilového obrázku.

 • Obrázek uživatele Kilián

  Mocný učeň

  Úvodní poznámka: 

  Já si myslím, že všechna má drabble nejsou nic moc, a tak z nich vyvýšit tu, která vystupuje za hranice nic moc a vstupuje do ujde nebylo lehké, ale tak jsem jedno vybral.

  Drabble: 

  "Nesnaž se, ukaž se. Až rozluštíš tuto hádanku, budeš právoplatným mágem. Mág musí být zdatný nejen fyzicky, ale i psychicky. Klidně si dej na čas, rozmysli si to v klidu a pak mi to přijď povědět," prohlásil moudrý mág Gedovi po splnění všech zkoušek procvičujících jeho fyzičku.
  Čekat! Jak já můžu čekat, když venku zuří válka! Ged div nepukl zlostí. Po všech zkouškách tohle?! Rozzuřilo ho to. Rozčílil se ale až příliš.

  Nakonec se Ged mágem stal. Ale ne tak, jak si to představoval. Povraždil všechny. A ani se moc nesnažil. A tak pochopil slova mága. Ale chápal je správně?

  Závěrečná poznámka: 

  Navíc jsem se tím pojistil proti případnému Gedově útoku. :D

 • Obrázek uživatele Kilián

  Hladový

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Duben odchází, ale to neva - uvolňuje místo dalšímu - sice méně krásnému - měsíci květnu!

  Drabble: 

  Připadal si hrozně. Měsíc je pryč a on si připadal, že vůbec nic nenapsal. Nebyla to vůbec pravda, napsal toho spoustu, ale začal znova pociťovat hlad. Nasytil se sice devíti nevinnými zvířátky, ale to bylo už včera. Rozhlédl se, několikrát zavřel a otevřel oči, zdali se někde ta chutná stvoření neobjevují. Pak začal přemýšlet, jakými slovy by je bylo možno přilákat. Po slovech začal formulovat věty a souvětí. Usedl k počítači. Začal psát. Nejdřív pomalu, ale pak rychleji, jak z něj nápady jen fičely. Těšil se na každý milý komentář. Těšil se, že šťavnaté maso kachniček bude zase k dispozici.

  Neviditelný fandom: 

Stránky

-A A +A