Moje články

 • Obrázek uživatele Čespír

  Julie, o které jste možná nikdy neslyšeli

  Úvodní poznámka: 

  Hele, kdo vylezl z hrobky :)

  Nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Drabble: 

  Prostě chci za ním ať je kde je!
  U něj mé srdce schované je.
  Prostě chci za tím jenž mi odešel
  Asi víc než mou lásku chtěl

  Luceto sežen šaty klučičí
  Snad v Miláně mu láska nevzklíčí
  Snad neztratí tam prsten ode mne
  To bylo by až příliš dojemné

  Luceto stříhni do mých kadeří
  Jen osudu svou lásku nesvěřím
  Raděj si jeho srdce ohlídám
  A lokny své teď větru dám

  Sebastian teď dá se na cestu
  Milému přiveze tam nevěstu
  Sebastian se cesty nebojí
  Brzy se cesty naše propojí

  Julie věří mu a bezhlavě
  Snad brzy lehnem spolu ve trávě

 • Obrázek uživatele Čespír

  Nejsem Cesario

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bod

  jedna Viola pro Kleio

  Drabble: 

  Cesario nejistě přešlapuje před Orsinovou pracovnou.
  „Můj pane, musím vám něco říct. Chci se vám k něčemu přiznat. Asi byste měl něco vědět. Ne, takhle ne. Bože, co mám dělat?!“
  Dveře se rozlétnou, vévoda Orsino vyjde ven, ve tváři romanticky rozervaný výraz trpícího milovníka.
  „Můj pane,“ chytá Cesario řeč, „chtěl jsem s vámi mluvit.“
  „Pojď, povíš mi to cestou.“
  „Chtěl jsem… o samotě.“
  „Jestli se mi nechystáš říct, že sis vzal Olívii, chvilku to počká,“ pousměje se vévoda. „Teď jdeme za ní. Spolu. Vyznám jí lásku tak, že neodolá.“
  Cesario si povzdechne a následuje pána svého srdce. Stále ji nevidí.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Smím projít branou?

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bod

  Drabble: 

  „Co dělá?“
  „Chodí sem a tam. Tváří se vyplašeně.“
  „On?“
  „Podívej se sám.“
  „Neměli bychom za ním?“
  „Nebeskou branou musí projít sám.“
  „Ale do psí nohy. Půjč mi plášť.“

  Kousne se do rtu, najednou stejně nejistý jako ten, komu jde pomoci.
  „Henry… Na co čekáš?“
  „Nevím. Smím vůbec vstoupit? Dědictví po otci, mé hloupé srdce, všichni ti vojáci padlí v mém jménu… Co když se přede mnou ta brána zavře? Mít navěky jistotu...“
  „Jen klid. Zaposlouchej se. Taky čekáme. Uvnitř.“

  Má vina.
  Za sebe si ručím sám.
  Jen má vina.
  Měl jsem se vyzpovídat.
  Jenom má vina.
  Bůh ochraňuj krále.

  Závěrečná poznámka: 

  souvisí s jedním mým výtvorem, zde již propagovaným Pláště, rukavice a tak dál
  Celá ta hádka s Williamsem se motala kolem toho, zda král nese před Bohem zodpovědnost za hříchy vojáků, kteří pro něho padnou, třeba nevyzpovídaní, hrozně hříšní a podobně.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Z druhé strany

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bod

  Drabble: 

  Král svírá v rukou kovovou obroučku, v níž se něco blyští. Ne, není to koruna, jen rozbité zrcadlo, zašlá vzpomínka.
  Hleděl do zrcadla, zkoušel odstíny smutku, odrazu tváře dotk’ se v zrcadle a smutně, smutně mluvil. Než velkou síní zazněl třesk, snad něco zahléd’ za sebou? Snad rozbil mu tvář obraz vlastní smrti?
  Král svírá v rukou staré zrcadlo, rty se mu pohybují, modlí se. Nebo se jen chvějí potlačeným pláčem? Ve střepu zrcadla podivný odlesk světla, jako mrknutí oka, jako vlající vlasy, někdo se blíží z druhé strany.
  Je tu. Podává ruku, nabízí odpuštění, doprovod cestou šeré smrti. Přítel.

  Závěrečná poznámka: 

  Král současný, JIV, sebral trůn a korunu svému bratranci RII a ne úplně úmyslně ho nechal zabít. Pak ho to celý život mrzelo.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Periklův to-do list

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bod

  Drabble: 

  Plavit se po moři osmkrát aspoň
  Z toho dvakrát zažít bouři, jednou ztroskotat
  Rozluštit zákeřnou hádanku
  A přežít to
  Zachránit Tars
  A dost toho litovat
  Utkat se v turnaji
  Vyhrát ve hře
  A v lásce taky
  Užít si pár dní klidu
  Oženit se a zplodit dceru (možná v opačném pořadí)
  Ještě pár dní klidu
  Najednou nestíhat
  Přijít o manželku
  Seznámit se důkladně s pověrčivostí námořníků
  Odložit dítě k náhodně vybraným lidem (jo, v Tarsu)
  Truchlit
  Trochu vládnout, ale hlavně truchlit
  Ještě víc truchlit
  Najít dceru
  Dokonce najít manželku
  Usadit se a hlavně už pro bohy nikam nejezdit a nezažívat dobrodružství

 • Obrázek uživatele Čespír

  Jiskry ohňostroje

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bod

  Drabble: 

  Je noc karnevalu, město září do noci, zaplněno krásnými lidmi v nákladných oblecích.
  Tady je tma a ticho. Ne, podívejte, jedno okénko přece jen svítí do noci. Jinak je dům zavřený a němý. Před ním postává skupinka mladíků, šeptají si a žertují, čekají na posledního.
  Pak se okno otevře a záře se z něho rozleje do tmy.
  Pár vyměněných slov a dolů letí malá truhlička. I ona září, celá zlatá.
  Poté se dolů spustí Jessica. Svítí jí jen oči. Prožívaným dobrodružstvím, smíchem a láskou. A když jí navzdory tomu všemu vytrysknou slzy, je každá z nich jako jiskra ohňostroje.
  Světlonoška.

  Závěrečná poznámka: 

  Jessica měla během karnevalové noci doprovázet mladé pány jako jeden z jejich světlonošů

 • Obrázek uživatele Čespír

  Město magorů

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bod

  Drabble: 

  Si takhle du po městě, jo. Normálně se procházím, celkem hezkej park a najednou se na mě pověsí nějakej magor. Říká mi Čézare, nebo jak se menoval ten římskej potentát, a mele vo tom, jak mám jít za nějakou ženskou. Se ptám, jestli je to kočka, a von že jo.
  Kočka to teda byla, kámo, ale pěkně máklá. Hadrů na sobě měla, samý černý, asi ňáká pámbíčkářka, ale jela ti po mně jak slepice po flusu. Sem ji trochu pomuchloval, že jo, když vo to tak stála, ale pak mě chtěla vodtáhnout do kostela a to jsem radši vzal roha.

  Závěrečná poznámka: 

  Tímto se Sebastianovi omlouvám :)

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Čespír

  Křižovatka

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní drabble bez nároku na bod
  vzpomínáte na raka Shylocka? na fyzikální podání Romea a Julie?

  Drabble: 

  Vinem se krajinou bok po boku. V dáli společný začátek, ne, neohlížej se. Zákruty ti nesluší. Ta alej třešňová, cos nedávno jí vedl, to bylo jiné. Když měsíc letí nad krajem a po mě nehrkají vozy, oživím v duchu tuto vzpomínku. Zvlním se touhou, vzedmu se mezi vyježděnými kolejemi a ráno si pěší máčí boty v loužích.
  Poslední míle svírá nás plot, naštěstí není mezi námi. Zříš ten ruch na obzoru? Snad hlavní silnice? Snad pouhý přelud? Lemovaná rozkošnými keři, uhrabaná, plátky růží sypaná, když tudy kráčí svatební průvod vévodův. Křižuje i nás.
  Milý můj, příteli, já se snad zamiloval.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Po jizvách

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bod
  Asi jsem napsal něco, co je 18+. Wille, ty to vidíš! A ještě se ti to líbí, co? :)

  Drabble: 

  Znal doteky vlastní ženy i dlaně chlapců, obé tak jemné, bojácné...
  Tohle bylo jiné. Ruce zvyklé třímat zbraň, ruce znalé vlastní síly, tak intenzivní, svírají a třou, kopírují křivky jeho těla, linie jizev, však jich nese dost.
  "Tyhle jsou z Coriol, tvá vlastní práce. Jeden, dva, ach, těsně! Tři!
  Tyhle jsou staré, pronikly hlouběji, ta třetí až na kost, ano, tam!
  A tyhle, jel mocný hřebec, nesl mě, kopyta bušila do země, až vzlétl a já chtěl letět, letět s ním!"
  Poslední slovo se protáhne ve výkřik.
  "Jenže jsi z něho spadl, co?" zasměje se Aufidius.
  "Shodil mě a pokopal..."

 • Obrázek uživatele Čespír

  Na hranici slyšitelnosti

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bod
  navazuje na Tak to zkusíme jinak

  Drabble: 

  „Víš jistě, že je to ten správný večer?“
  „Když se budeš soustředit, možná na samém okraji svého vnímání zaznamenáš ten strašný randál, který vzniká nedaleko od nás a který se zvukovým vlněním v hladině neohrožující náš sluch dostává až sem a ke každému v okruhu deseti mil. Pak je tu ještě jeden důležitý, o nic méně nepříjemný zvuk, a sice králův rozkaz, že po každém jeho přípitku má následovat rána z děla.“
  „Psst!“
  „V tomhle ran – „
  Zacpe mu pusu a ukáže před sebe. Samozvaný duch Hamletova otce na sebe právě háže prostěradlo.
  Rosencrantz a Guildenstern se neslyšně plíží za ním.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Svatoušek pirát

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bod

  „Mluvíš jako ten svatoušek pirát, který vyrazil na moře s desaterem božích přikázání, ale jedno si z tabulky vyškrabal.“
  „Nepokradeš?“
  „Přesně tak.“
  „Ale to přikázání přece zakazovalo kapitánovi a jeho druhům vykonávat povolání. Vydali se na moře, aby kradli.“
  (citace ze hry Něco za něco v překladu Martina Hilského)

  Drabble: 

  „Ahoj, piráte. Slyšel jsem na tebe pěkný věci.“
  „Jaké věci? A kde jste se tu vzal?“
  „Poslali mě na kontrolu shora.“
  „Nechápu...“
  „Kamaráde, po nás pirátech se přece nechce, abychom byli čistí jak sbíraná pěna. My musíme plnit svoji roli v tom všeobecným měřítku. Ale čmárat do Desatera? To se nestydíš?“
  „Ale já -“
  „Víš vůbec, kolik bys toho musel začmárat? Takový mordýř a smilník? No mě nic nevykládej, já tě mám v merku. Ani neděli nesvětíš! A kleješ jak celá putyka.“
  „Já to teda hodím přes palubu, jo?“
  „No jasně, a máme na krku další pobožnou velrybu. Dej to sem.“

  Závěrečná poznámka: 

  A kdo ví, o jakou pobožnou velrybu se jedná?

 • Obrázek uživatele Čespír

  Tak to zkusíme jinak

  Úvodní poznámka: 
  Drabble: 

  „Hamlet se vrátil.“
  „Cože?! Proč?“
  „Daenerys ho nechce. Ofélie ho sice taky ofiko nechce, ale Horacio se může přetrhnout, aby se mu zavděčil, takže si myslí, že tady mu bude líp.“
  „Přežije tolik sérií a myslí si, že tady mu bude líp?!“
  „No jo, je to blázen, tentokrát to ani nemusí předstírat.“
  „Ale co uděláme my? Já nechci zase viset.“
  „Posvítíme si na toho ducha.“
  „Ty myslíš, že...“
  „Já myslím, že se tady ti herci neobjevili jen tak náhodou. A tomu jejich principálovi nevěřím ani nos mezi očima.“
  „Tak jo. Nehodíme si?“
  „A co myslíš, že ti padne, naivo?“
  Hrana.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Polibek

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bod

  letos se mi nějak nedaří stíhat...
  ať už se ve stoslůvce stane cokoli, bude to kanonické (Viděli jste Hiddlestona?)

  Drabble: 

  Podívej milý Aufidie
  Někdo ti na tvém hrobě ryje
  A do domu ti vstoupil běs
  Řekni Aufidie lekl ses?

  Předem už zamrač svoje čelo
  K nohám ti odevzdávám tělo
  Pokud o moje služby stojíš
  Posloužím Volskům v lítém boji

  [Aufidius zarazí Coriolana gestem, následně polibkem]

  V tolika bitvách jsme proti sobě stáli
  Teď stačil okamžik jen malý
  A jsme si blízcí jako bratři rodní
  Radši mě přece jenom bodni

  Zabij mě Nevěřím tvým citům
  Cesta se ztrácí v neurčitu
  Co jen má dělat vojevůdce
  Když s nepřítelem ruku v ruce
  Jde vypálit Řím do základů

  Nekráčí spíše k svému pádu?

 • Obrázek uživatele Čespír

  How I want a drink!

  Úvodní poznámka: 

  druhá identita bez nároku na bod
  volně navazuje na tohle drabble
  obsahuje anachronismy

  Drabble: 

  Antifolus Efezský: „Tady čtu, že po dobytí Syrakus bádající Archimédes prohlásil: ‚Neruš mé kruhy.‘ a následně se nechal zapíchnout netrpělivým vojákem. Taková oběť pro vědu...“
  Antifolus Syrakuský: „Dobytí čeho?! [bere mu noviny z rukou] Druhá punská válka, římské vojsko, dvouleté obléhání...“
  Dromio Syrakuský: „Pánové, jen tak orientačně, jak dlouho už tady sedíme a čteme si?“
  Dromio Efezský: „Těžko říct, brácho. Já už se za tu dobu naučil milion cifer desetinného rozvoje Ludolfova čísla.“
  Dromio Syrakuský: [zoufale] „A jak dlouho ještě budeme?“
  Dromio Efezský: „Nevím. Dal bych si panáka, nějak mě to učení zmohlo.“
  Antifolus Efezský: „Všichni sklapněte. Tady čtu, že...“

  Závěrečná poznámka: 

  věta o touze po panáku naráží na tuhle anglickou mnemotechnickou pomůcku:
  How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics, and if the lectures were boring or tiring, then any odd thinking was on quartic equations again.

 • Obrázek uživatele Čespír

  V mydlinkách (málem) utopený pro Z mořské pěny zrozenou

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní bezbodíková identita

  Drabble: 

  Venuše,
  přítelkyně všech pro lásku se soužících i souložících. Nezanevřela jsi na mě?
  Byl jsem na návštěvě u své známé, paní Brouzdalové, s jejímž tělem (a peněženkou jejího manžela) jsem se chystal důvěrněji seznámit . V tom tam vpadla jiná milá panička a volá poplach, Brouzdal je na dohled.
  Dík mé odvaze a inteligenci jsem unikl v koši na prádlo. Cestou jsem promýšlel další útok na ctnost libovolné ze zmíněných dam. A pak mě vysypali do řeky.
  Aspoň že mě nevyprali, to by v těch mydlinkách nejspíš skončil můj život, tak jako Tvůj v mořské pěně začal.
  Přej mi štěstí.
  Falstaff

 • Obrázek uživatele Čespír

  Tady se vážně nedá spát

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  tak ještě aspoň jedno
  souvisí s drabblem od Keneu

  Drabble: 

  Giacomo má v té truhle málo místa.
  Sylvie čte dopis od Jessiky, které se podařilo utéct. Díky za rady!
  Yorickovi někdo šlape po hrobě.
  Jindřich V. si chtěl jenom odskočit za stan, ale pořád na něj někdo mluví.
  To je randál, jako by tudy šel nějaký krajinný prvek, pomyslí si Macbeth a obrátí se na druhý bok.
  Isabela neví jistě, jestli je ve své posteli ona sama. Helena jí doporučuje prstýnek jako poznávací znamení.
  Richard III. si omylem cvakl vlastního jedu. Má halucinace.
  Julii někdo mózuje pod balkonem.
  Speed-dating v athénském lese se moc nevyvedl. Osel by to zvládl líp!

 • Obrázek uživatele Čespír

  Prosím... pro něco?!

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Tohle téma jsem si nemohl nechat ujít!
  (mohlo by se stát a mohlo by se zdát, že je drabble dojemné)

  Drabble: 

  "Pryč přes moře. A pro nic!
  Vykopnut jako pes. A pro nic!
  Od dcery k dceři, čím dál míň. A pro nic!
  A všichni cvalem do Glostru. A pro nic!
  Jeden do bouře vyhnán lstí, druhý tam vyběh vzteky. A pro nic!
  Pak dvě mocná vojska do Doveru. A pro nic!
  Toulavé šílenství různými cestami. A pro nic!
  Zdánlivý let z útesu. A pro nic!
  Boj, zrada a vraždy. A pro nic!
  Všude pusto, tma a smrt. A pro nic?!
  Edgare, vážně, pro nic?"

  Edgar roztržitě zvedne a přeleští korunu, která se k němu zakutálela.

  "Ne. To všechno pro tohle."

  Závěrečná poznámka: 

  A pokud chcete aspoň kousek naděje...
  -->>>
  "Ty kvůli králi. Já kvůli otci. Francouzský král kvůli své ženě. A ona nejvíc z nás - pro lásku."

 • Obrázek uživatele Čespír

  Tam kde večeří Pomsta

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  já to původně psát nechtěl, ale Keneu je frustrovaná ze svého operetního hostitele a donutila mě k tomu
  VAROVÁNÍ - POUZE PRO DOSPĚLÉ, KTEŘÍ SNESOU NEPOCHOPITELNÉ A BEZUZDNÉ NÁSILÍ
  (ta hra je fakt děsná)

  Drabble: 

  Temný a lačný je dnešní večer.
  Smutný a prázdný bez synů bez dcer.
  Domov se v trosky obrátil
  A viník dosud neplatil

  Hořká je dnešní večeře
  Od krve tvoje kadeře
  Však vydrž moje Lavinie
  Už viník krev svých synů pije

  Maso svých synů viník požil
  A bolest se mu plíží do žil
  Stejná co tiše vraždí mě
  Jenž choval jsem tě na klíně

  Ruka a ruka jazyk ctnost
  Již splatili svou hanebnost
  Hlava a hlava ruka má
  Ty zaplatí ta šílená

  Synové moji dcero drahá
  Nezhasí pomstu očí vláha
  Tamoře vetknu do hrudi dýku
  A sám pak zemřu v okamžiku

 • Obrázek uživatele Čespír

  Příliš zvědavý otec

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Drabble: 

  „Že mě táta dává sledovat, na to jsem zvyklý. Asi má důvod, jediný syn, následník a tak, víme, jak to vypadá na Sicílii.“
  „Ale nemluvíme o tom.“
  „Kdekdo o to mluví, Camillo, jen ne před mým otcem. Měl by sis někdy vzít volno a jít ven. Ale ne mě v přestrojení špehovat, jasné? Jako teď. Vy jste si vážně mysleli, že vás nepoznám? Jak se táta zakuckal, když jsem řekl „až jeden zemře“, to bylo k popukání.“
  „Král se příliš nebavil.“
  „Já se Perdity nevzdám. Máš určitě nějaký nápad, jak z toho ven.“
  „Jeden… nebo dva,“ potutelně se usměje Camillo.

  Závěrečná poznámka: 

  Český princ Florizel se zamiloval do Perdity, dcery pastýře, která je ovšem ve skutečnosti ztracenou sicilskou princeznou. Florizelův otec Polixenes se to domákne a zuří. Florizel s Perditou prchají na Sicílii směrem ke šťastnému konci.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Sonet o hrdinském boji Butche Káčidyho

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  na rovinu, já nerozeznám přízvučnou slabiku od vorvaně, ale chtěl jsem si to vyzkoušet (přijímám konstruktivní kritiku od těch metricky zdatnějších)

  Drabble: 

  Na náves krocaní osady se vbelhá stařičký šaman. Upřeně se zadívá do kamery a začne deklamovat:

  "Ať má dnes každý krocan smůlu smůl
  A Butch zas štěstí v každém peříčku
  Ať sponku jemu nikdo neuzmul
  A hlídač ať si zdřímne chviličku
  Teď Butch se snaží vymanit se z pout
  A kolty rozkačkat jak kačer msty
  Kdo uteče tak vůbec není bloud
  A whisky svlaží zobák nebo rty
  Už Káčidy je pánem kurníku
  A seňorita též se probírá
  A krůtám strach as káže taktiku
  Tak Káčidy se v klidu posbírá
      A spěchá hledat reverenda stín
      Než uloží se v seňoretin klín."

 • Obrázek uživatele Čespír

  Hrabity hrab

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík
  blíže neurčená postava z celé té bandy lidí, co z Timona akorát tahali prachy

  Drabble: 

  Hrab hrab hrabity hrab
  já jsem krab
  bokem se vplížím do vašich dveří
  blázen je ten kdo mi věří.

  Hrab hrab hrabity hrab
  já jsem krab
  na míru pro vás mám komplimenty
  čekám že za to se dočkám renty

  Hrab hrab hrabity hrab
  já jsem krab
  jen párkrát cvaknu klepety
  nechám si zacvakat kuplety

  Hrab hrab hrabity hrab
  já jsem krab
  i krabí kýbl má vítěze
  leckdo se snaží jeden vyleze

  Hrab hrab hrabity hrab
  já jsem krab
  až se dobelhám k vašemu prahu
  dejte mi zlaťáček za námahu.

  Hrab hrab hrabity hrab
  já jsem krab
  Radš se mě zbav!

  Závěrečná poznámka: 

  krabí kýbl jsem si půjčil od Pratchetta

 • Obrázek uživatele Čespír

  Jak Lancasteři a Yorkové oškubali růžový keř

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Challenge je challenge, ale oba jsme úplně grogy, protože v pátek vernisážujeme výstavu o WS a z důvodu naší lásky k němu na něj ani nemůžeme nadávat.

  Drabble: 

  Au! To jsem asi – Au! asi já. Tohle bolí. Vám se možná ty moje červenobílé výrůstky líbí, možná si tím i něco vyjasňujete, ale já tedy důrazně protestuji. Stínové prohlášení tady nemáme jen tak pro nic za nic! A mimochodem, jsem jedno. Červená a bílá, které vidíte, jsou jen výsledkem momentálního rozmístění barviva.
  Auvajs! Ve Francii taky? A ti samí lidé? Takže ani na téhle planetě mi to nevyjde? No dobrá! Trny aktivovat! Pal!
  Jsem válkychtivé pandimensionální monstrum ve výslužbě a právě jsem infikovalo DNA značné části anglické šlechty a jako bonus i krále. Máme našlápnuto k občanské válce! Hurá!

 • Obrázek uživatele Čespír

  Odlákání do jiného fandomu

  Úvodní poznámka: 

  pro Julii a Avevu
  navazuje na Mince II

  Drabble: 

  „Dobrá, zachráníme. Jak?“
  „Příčinu Hamletova šílenství jsme našli?“
  „Pokaždé. Umřel mu otec, a než se Hamlet vrátil z Wittenberku, Claudius mu vyfoukl korunu. O té svatbě ani nemluvě.“
  „Skvělé.“
  „Ty máš vážně nápad, jak ten maglajz vyřešit?“
  „Zbavíme se Hamleta.“
  „Cože?!“
  „Sleduj mě: kdo zabil Polonia? Proč se Ofélie utopila? Kvůli komu jsme jeli do Anglie? S kým se utkal Laertes? Pro koho bylo otrávené víno? Kdo zapíchnul Claudia? Hamlet, Hamlet a zase Hamlet.“
  „Nemůže za to spíš Claudius?“
  „Jo, ale na toho nic nemám. Hamlet musí ze hry ven,“ rozhodne Rosencrantz a vytáhne z kapsy pomuchlanou kresbu Daenerys Targaryen.

  Závěrečná poznámka: 

  Hamlet je Iain Glen. Ten chlap vleze všude. :)
  tady ho máte i s R+G

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Čespír

  Ocelové dveře

  Úvodní poznámka: 

  mám obavu, že mě Keneu brzo zakousne, kradu jí ty zajímavější nápady...

  (All hail to Wikipedia!)

  Drabble: 

  První dveře byly z pružinové oceli, aby odrazily její troufalou lásku.
  Druhé dveře byly z damascénské oceli, aby jí dal najevo, o kolik společenských vrstev ji převyšuje.
  Třetí dveře byly z nárazuvzdorné oceli, aby snesly její vztek.
  Čtvrté dveře byly z nerezavějící oceli, aby vydržely déšť jejích slz.
  Páté dveře byly z žáruvzdorné oceli, aby odolaly jejímu odhodlání získat ho stůj co stůj.
  Zámek šestých dveří se otevíral jeho prstenem, vymámeným v loži.
  Sedmé dveře byly z papíru, aby skrz ně uslyšel jejich syna.
  Osmé dveře otevřel sám a šel jí vstříc, aby ho pocelovala.
  Žádné další dveře nebyly potřeba.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Noční schůzka

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  15+
  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Drabble: 

  Leží spolu dva v temné noci. Ona se opatrně seznamuje s jeho tělem, je takové, jaké si myslela, a pak i s jeho... tedy s jeho nástrojem. Vytáhne jej, uchopí do obou rukou a promlouvá k němu.
  „Slečno, ne že by mě netěšil váš zájem, ale kam ten spěch? Měli bychom se nejdřív trochu poznat, víte, popovídat si...“
  Zřejmě ho nevnímá, je ztracena v myšlenkách na to, co se chystá udělat.
  „No tak, slečno, brzděte, vždyť já ani nevím, jak se jmenujete, tohle ne, to já si nemůžu vzít na svědomí!“
  A pak si Julie vrazí Romeův nůž do srdce.

  Závěrečná poznámka: 

  tělo je mrtvé, mluví ten nůž

  Neviditelný fandom: 
 • Obrázek uživatele Čespír

  Mince II

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Přečtěte si nejdřív drabble od Keneu zde.

  Drabble: 

  Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava.
  Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava.
  Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava.
  Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava.
  Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava.
  Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava. Hlava.

  „Rosencrantzi? Není ti ten les povědomý?“
  „Jsem Guildernstern. Samozřejmě, jsme tu nejmíň po tisící. Ten zatracenej herec nás dá pověsit a dříve či později nás vzbudí, abychom šli hrát znovu. Smiř se s tím.“
  „Provedeme pokus.“
  „Cože?“
  „Pokusíme se tentokrát všechny zachránit.“
  „COŽE?!“

 • Obrázek uživatele Čespír

  Aspoň trochu se usmířit

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Drabble: 

  „Ale já se vám opravdu snažil pomoci!“ vykřikl kardinál Wolsey. Zcela jasně přehrával.
  „Ano, jistě,“ reagovala na to Kateřina, „protože vám to připadalo výhodné.“
  „Zkazil jsem si tím kariéru,“ zatvářil se zkroušeně.
  „Kariéru jste si zničil svými drobnými hamižnými zradami na králi! Mě do toho netahejte.“
  Wolsey se nadechl k další duchaplné, vyděračské či na city hrající replice, ale Kateřina ho umlčela.
  „Měli bychom se přestat dohadovat. Jsme na to už moc -“
  „Staří, ano, ano, ale Vaše Výsost vypadá stále ještě velice dobře,“ rozševelil se opět kardinál.
  „Chtěla jsem říct mrtví, Vaše Eminence. Nezasloužíme si aspoň po smrti trochu klidu?“

 • Obrázek uživatele Čespír

  Cesta časem

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  Milí,
  jsem tu zas. Kdy jindy než letos, že ano. Kdyby vám to náhodou uniklo (protože vám to neustále nevalí do hlavy Keneu, jako kdekomu v jejím okolí), letos v době konání DMD oslaví můj drahý jmenovec již čtyřsté smrtozeniny. U toho musíte být!

  No a krom těchto celkem zanedbatelných čtyř set let loni v říjnu uplynulo šest set let od slavné bitvy u Azincourtu, ještě slavněji zobrazené ve hře Jindřich V. Shodou okolností jsem se právě v noci před svátkem svatého Kryšpína řítil skrz Francii do Anglie, měnil se čas a já mohl stejně jako zvony vracející se z Říma volat a zpívat "Byl jsem tam!"

  Drabble: 

  Jedeme tmou
  skrz prostor a čas
  Ty na kolenou
  ptáš se kdo z vás

  přežije den
  krev Kryšpínu dá
  Šest staletí – sen
  Odpověď znám

  Ze tří jsou dvě
  Staletí letí
  Já Ty Francie
  Naděje spí

  V nejistotách
  Tví vojáci bdí
  Tma ukrývá strach
  Nepočetní

  Prosíš ať též
  nepočítají
  Luky jim napneš
  Odolají

  Slyším Tvou řeč
  a srdce jak zvon
  jako štít a meč
  Zní jako hrom

  Blíží se cíl
  V myšlenkách s Tebou
  s Tvou rukavicí
  Samosebou

  Za moře zní
  dvou chorálů hlas
  O Tvém vítězství
  přináším vzkaz

  Já bil se tam
  u Azincourtu
  Všem trubadůrům:
  já byl jsem tam

 • Obrázek uživatele Čespír

  Vystřízlivění

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík
  zakončení vnějšího rámu hry

  Drabble: 

  Hortensio: „Zkrotil zlou ženu. Ať je dlouho živ.“
  Lucentio: „Že dokázal to, divoucí je div!“

  DRÁTENÍK spí
  Sluhové DRÁTENÍKA odnášejí zpátky před hospodu.

  ŠLECHTIC se skrývá za stromem.
  HOSPODSKÁ vychází ven, DRÁTENÍK se probouzí a zvedá.

  HOSPODSKÁ: „Už ses vyspal, ožralo? Zaplatíš nebo co?
  DRÁTENÍK: „Nedovoluj si, babo? Jsem třináctý hrabě z... To je fuk. Mít tu své lidi, dal bych tě spráskat.“
  HOSPODSKÁ: „Ty mě?! (ubalí mu facku)
  ŠLECHTIC se směje za stromem.
  HOSPODSKÁ: „Jestli je vás tu víc, ztřískám vás klidně všechny."
  ŠLECHTIC jí dává peníze za dráteníkovu útratu a odchází.
  ŠLECHTIC (z bezpečné vzdálenosti): „Petruchia na tebe!“

 • Obrázek uživatele Čespír

  Pohlídáte nám děti?

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Tak k ledu mě chtěla uložit, jo? Jen počkej, Keneu, to ti jen tak neprojde.
  *šílený smích*

  Drabble: 

  Měli po svatbě spoustu plánů a všechno honem, co kdybychom si začali jít na nervy, no a z toho spěchu se jim narodila rozjívená dvojčata. Cestování o pár let odložili a pak zaúkolovali všechny kolem. Ve finále suploval chůvu i don Pedro. A děti vždycky poznají, na koho si můžou dovolit.

  Zámek vypadal jako po boji a Pedro sám se zabarikádoval ve sklepě. Dětičky běhající v patře nad ním způsobovaly takové otřesy, že omítka padající do jeho vlasů postaršila knížete aspoň o třicet let.
  „Že já blázen souhlasil, že dáme Beatrici s Benedickem dohromady. A to máme teprve první várku!“

  Závěrečná poznámka: 

  V inscenaci s Tennantem a Tate mi don Pedro připomíná plyšového méďu. Chtěl jsem si na něj něco napsat a je mi líto, že jsem na něj pustil tuhle všehoschopnou dvojku.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Hmatatelný důkaz

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Drabble: 

  Něco se mu na Cesariovi nezdálo. Jistě, nosil kalhoty a to by v té době spletlo každého. Jenže on byl blázen, žertéř, filosof a herec. Znal mnoho způsobů, jak obelstít lidské oči i mysl.
  Neběžel to hned vyzvonit, ale pár cinkavým žluťáskům by se nebránil. Čekal, kdy mu náhoda přihraje do rukou důkaz.
  A ten opravdu přišel a byl jaksi… hmatatelný.
  Naivní romantické hrdinky mají tendenci vrážet do lidí a zamyšlený Cesario vrazil do šaška. Přednostmi napřed. Co skryl těsný pás látky a volná košile, to se při tak blízkém střetu tajit nedalo.
  „Nacvičujete na havárii s Orsinem, krásná slečno?“

 • Obrázek uživatele Čespír

  Zkusit to ještě se ženou

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  věnuji Blueberry Lady, bez ní bych text dobové české písně nenašel (promiň, je to het, s podprahovým množství slashe :))

  *spí*

  Drabble: 

  „Toť pravím: Za utěšenie
  mněť v světě milejšie nenie
  a za toť mám
  než to mé milé slóvce R
  jenž panuje v srdéčku mém
  a v tomť se znám“

  Zase si zpívala. Byl zrovna na cestě za... no, to už je teď jedno, když zaslechl její čistý hlas. Měl opravdu krásnou ženu, hodnou a vzdělanou. Nezasloužil si ji, to věděl. Jenže musel zplodit potomka. Navíc jeho královna strádala, když se jí nevěnoval. Znovu se zaposlouchal do malebného českého jazyka a tónů možná smutné, možná zamilované písně.
  „Tak já to s tebou ještě zkusím, Aničko,“ povzdechl si a vešel do komnaty.

  Závěrečná poznámka: 

  první manželka Richarda II. byla česká princezna Anna Lucemburská, dcera Karla IV.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Hra proti touze, hra pro lásku

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Drabble: 

  „Kterými chceš hrát?“
  „Bílé jsou tvé, že jsi tak čistá. Já, černý jezdec, smím jen kroužit kolem tvé krásy a toužit, uctívat tě jak bohyni a modlit se k času o milost, bránit tvou ctnost a pevně při tobě stát. A čekat až jako král s královnou zasedneme spolu.“
  „Já tímto drobným pěšcem postoupím blíž k tobě, jak bych ti něžně odhrnula vlasy z čela.“
  Lehounký smích, figurky tančí po šachovnici, prsty se občas letmo setkají. Touha vzrůstá, čekání zdá se nekonečné.
  „Tahle figurka je lem tvých šatů. Táhnu s ní přes celou šachovnici. Šach mat! Polibkem stvrď moji výhru.“

 • Obrázek uživatele Čespír

  Dejte mi ten post, sakra

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík
  vulgarismy

  Drabble: 

  Hleďte vy římští zápecníci
  To pro vás válce čelím lící
  To pro vás do boje se ženu
  A k čemu mi to Marte k čemu?

  Sedmadvacet jizev nesu
  Na konzulské křeslo se třesu
  A proto mám se kořit vám?
  To raději Řím zaprodám

  Volskové budou uznalí
  S mou pomocí Řím podpálí
  Potom si klidně plačte tady.

  Že dáte hlavy dohromady?

  Vždyť vidíte co děláte mi.
  Na jevišti se tu tlemím
  A kážu v řeči vázané
  No do prdele tohle ne!

  To už spíš pár hub rozmlátím
  A slavný budu právě tím
  Že činy za mě hovoří
  A nikdy se nepokořím

 • Obrázek uživatele Čespír

  Má Thaiso

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík, ale napsat jsem si to chtěl, třebas pozdě
  nahrazuji téma DMD č. 13 Vůně vyprané kočky

  Drabble: 

  Thaiso, má lásko.
  Vybojoval jsem si tě jako rytíř, okouzlil jako prostý šlechtic, vzal jako král, miloval jako muž. Proč mě opouštíš jako sluneční paprsky, které jen chvilku zasvitly v nečase mého života?
  Thaiso, má krásko.
  Naposledy tě podržím v náručí, sám postarám se o tvé hebké tělo, oděju tě královským hávem a ozdobím šperky, ovoním vzácným kořením. Proč nemohu zkrášlit smrt zpátky na život?
  Thaiso, matko mé dcery.
  Kam jsem to jenom spěchal a tebe, čekající, vláčel přes moře. Rozmar bohů umí nejmíň přijít vhod. Tak musím odevzdat tvé tělo rozbouřenému moři. Snad bouři mých citů utiší naše dcera.

  Závěrečná poznámka: 

  bouřka na moři, rakev, v ní krásná žena a voňavé koření
  a abych citoval originál, když ji pak vylovili:
  "Opravdu, vzácná vůně!"
  "Co to jen může být? Zvedněte to víko! Bože! Mrtvola"
  A chcete "spoiler"? Povede se ji oživit! A najdou se za 14 let!

 • Obrázek uživatele Čespír

  Juliánský kalendář

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Drabble: 

  „Vždycky jsem měl problém vyznat se v našem římském kalendáři. Zvlášť po té pitomé reformě. Ano, mojí reformě. Rok zmatků a tak, vždyť jste v tom jeli se mnou. Kdyby se mi ti alexandrijští astronomové dostali do rukou… No nic, zatím to funguje, přestupné roky by se nějakou dobu mohly používat a jestli se do toho někomu bude chtít fušovat, tak prosím. Já jsem spokojen.
  Akorát teď se trochu ztrácím, jak už jsem řekl. Březnové idy, březnové idy… Byly včera, nebo budou až zítra? Který zatracený den si mám dávat bacha?!“
  „Upokoj se, Caesare, byly už včera, třináctého.“
  „Díky, Brute.“

  Závěrečná poznámka: 

  Březnové idy (a Caesarovo zavraždění) jsou samozřejmě patnáctého.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Prezentace premiéry

  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  On teda don Armado mluví šíleně a učitel Holofernes mu zdatně sekunduje, ale tohle jsem asi přepísk. Inu anarchie...

  Drabble: 

  Informuji adorované publikum, že extrovní majstrštyk Williama Shakespeara MARNÁ LÁSKY SNAHA, který implikuje i moji persónu a jehož bližší deskripce by měla být na preskripci, doosciloval k sequelu.
  Pro sklerotiky flashback. Primárně exitoval francouzský majestát, sekundárně se k exitu z Navarry transportovala nepříliš excitovaná francouzská miss numero uno, takto princezna. Utrum, absence ženského rodu v exteriéru, interiéru, teráriu, teriérech, rentiérech i v gramatice.
  Anuální interval sublimoval, princezna se reverzně a retrospektivně materializovala v Navaře i se svou eskadrou dam a sexuální interakce kontinuovaly. Král vyhlásil na své eldorádní haciendě totální anarchii, uvalil embargo na studia a jak se flambovat literaturu.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Mít v hlavě

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Drabble: 

  Alkohol tekl proudem a stoupal nám do hlav.
  Falstaff ležel přežraný pod stolem a chrápal.
  Ned Poins se děsně nenápadně přisunoval blíž a blíž ke mně.
  Trosky Falstaffových kumpánů se pokoušely o zpěv.
  Už jsem toho měl pro dnešek plné zuby.
  Odstrčil jsem Neda a natáhl se na lavici.
  Usnul jsem v okamžení.

  „Dyť je pod vobraz.“
  „Snové spojení funguje. Aspoň to zkus.“
  Třetí vážně pokýval svou hypotetickou hlavou.
  „Princi Jindřichu, čeká tě sláva a hrdinské činy. Avšak abys jí dosáhl, musíš opustit svůj dosavadní způsob života. Musíš odehnat své přátele. Musíš překonat sám sebe. Anglie tě pak bude milovat.“

  Závěrečná poznámka: 

  Jindra má v hlavě krom mozku a spousty alkoholu i trojjediného metafyzického sympaťáka.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Metody výslechu

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Máte rádi francouzskou národní hrdinku? A víte, jak na ni byl Shakespeare hnusný? Já jsem proti tomu slabý čajíček. :)
  lehoučce AU :D

  Drabble: 

  „Hledaná. Jméno Jana, věk asi devatenáct, národnost francouzská, popis ostříhaná ženská v mužských šatech.“
  „Se řekne, takovou najdeš snadno. Ale pokud vypadá jako chlap, jak poznáš, že není?“
  *
  „Už ji tu máme, šéfe. Ale nechce vypovídat.“
  „Necháme ji vyhládnout, ona spustí.“
  „Ale to budeme o hladu i my, šéfe.“
  „A co chceš dělat?“
  „Prý pomáhá svítit do očí.“
  „Tak tu neseď a dones pochodeň!“
  *
  Poté, co dohasili strážnici, z níž zachránili jen své prachbídné životy:
  „Jestli my to nepřehnali, šéfe.“
  „Chudák holka. Dřív ty pochodně bývaly bezpečnější.“
  „A voda mokřejší.“

  Ale dva pitomce na strážnici najdete ve stejné kvalitě vždycky.

 • Obrázek uživatele Čespír

  Spánek bez nočních můr

  Fandom: 
  Úvodní poznámka: 

  nesoutěžní identita bez nároku na bodík

  Zatím testování, co to téma snese. Aby bylo jasno, že to jde bez her (není náhodou Kent nějaká karetní hra? :) ). A stovka slov je na tohle strašlivě málo.

  Drabble: 

  Proč sto, padesát, dvacet pět, deset či pět rytířů?
  Proč jediného?
  Proč jediného!!!

  „Můj pane, probuďte se. Byla to jen noční můra.“
  „Tohle je noční můra. Řekni mi, Caie, proč se mnou jsi?“
  „Znával jsem jednoho mocného krále, ctěného pána a milovaného otce. Království se vzdal, věrné od sebe odehnal a nevěrní odešli sami. Já jej opustit nedokázal.“
  Learovi v očích zablesklo poznání.
  „Slíbil jsem ti smrt.“
  „Já vím.“
  Hleděli na sebe hodnou chvíli, až se král pousmál.
  „Tím vším jsem byl. Také jsem nahý běhal v bouři a neměl nic než bolest v srdci. Teď mám strážce. Mohu spát.“

Stránky

-A A +A